Drie fases

De sloop van de westflank gaat in drie fases. Eind 2022 start de voorbereiding van de eerste fase: de sloop van de voormalige hoofdingang.  Daardoor zal het nieuwe hoofdgebouw nog beter zichtbaar worden.

Fase 1 (Q3 2022-Q2 2023)

In deze fase wordt de voormalige hoofdingang gesloopt. De Centrale As (lange gang) blijft in gebruik tot aan fase 3, dit geldt zowel voor de begane grond als de onderverdieping -1. Met aanvullende maatregelen willen we het gebruik van deze gang zo veel als mogelijk beperken. De kiss&ride zone en parkeergarage voor patiënten en bezoekers blijft bereikbaar.

Bij de start van sloop komt er een hekwerk rondom het werkterrein te staan. De te slopen gebouwen staan in een druk gebied, vol in het zicht, pal naast de nieuwe ingang, op de route van patiënten en medewerker. Omdat het aan- en afvoeren van materieel via de voorzijde van het gebouw aan Geert Grooteplein verloopt is overlast onvermijdelijk en zijn goede afspraken noodzakelijk. Daarom wordt bijvoorbeeld het slooppuin tijdelijk opgeslagen in de kelder en pas in fase 3, via de René Descartesdreef, afgevoerd. Zo beperken we het (sloop)transport aan de voorzijde.

Tekening fase 1

Fase 2 (Q2 2023-Q3 2025)

In deze fase wordt het merendeel van de gebouwen aan de westflank gesloopt. De sloop van de gebouwen wordt uitgevoerd van oost naar west. Het parkeerterrein en fietsenstalling aan de René Descartesdreef blijft toegankelijk. Ten westen van gebouw B komt een nieuwe ingang voor medewerkers.

Tekening fase 2

Fase 3 (Q3 2025 – Q1 2027)

In deze fase worden de laatste gebouwen aan de westflank gesloopt. Ook het puin dat in fase 1 was opgeslagen wordt nu afgevoerd. In deze fase blijven de bestaande voetpaden aan het Geert Grooteplein Zuid en de Philips van Leydenlaan beschikbaar.

Tekening fase 3


Wat gaat er veranderen?

Begin 2023 zijn de meeste gebouwen aan de westflank verlaten en kan er gestart worden met de sloop. Uiteraard doen we dit duurzaam, op circulaire wijze. Dit betekent dat we zoveel mogelijk materiaal hoogwaardig hergebruiken, sorteren en recyclen. 

De sloop gaat in fases, te beginnen met de voormalige hoofdingang. Verwachting is dat eind 2026 alle gebouwen aan de westflank gesloopt zijn. Het vrijgekomen terrein wordt ingevuld als landschapspark. De plannen hiervoor zijn in voorbereiding.


Contact

Projectbureau Bouwzaken

Vragen over bouwprojecten? Mail (zie 'contact') of bel ons:
(024) 36 174 21

(024) 36 152 33
contact

Het laatste nieuws rondom de sloop:

 • De komende jaren worden de gebouwen aan de westflank van het Radboudumc op duurzame wijze gesloopt.

  lees meer


 • Het getal 96

  Het hout wordt in herbruikbare latjes gezaagd, het staal wordt omgesmolten voor nieuwe doeleinden en het puin verdwijnt onder asfalt van een wegdek … En ook kozijnen, plafondplaten en deursloten krijgen een tweede leven. Maar liefst 96 procent van de vrijgekomen materialen tijdens de sloop van onze gebouwen wordt hergebruikt.
  Welke gebouwen op de campus worden nou wanneer gesloopt? De gebouwen met een slecht energielabel, en met beton en installaties die we geen tweede leven meer kunnen geven, gaan tegen de vlakte. In oktober startte de sloop van verdiepingen 1, 2 en 3 aan de achterkant van gebouw A (foto) al. In drie fases gaan we verder:

  • februari 2023: de laagbouw naast het nieuwe hoofdgebouw (de oude ambulancehal, oude hoofdingang en het oude restaurant),
  • juli 2023: de oude gebouwen van Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Oogheelkunde, het verpleeggebouw van Interne geneeskunde en het oude KNO-gebouw,
  • september 2025: de gebouwen tegenover Huize Heyendael (het Kasteeltje).

  Eind 2026 is de sloop klaar. Wat er op de vrijgekomen plekken komt? Een mooi park!


Hergebruik materialen

We slopen duurzaam, op circulaire wijze. Dit betekent dat we zoveel mogelijk materiaal hoogwaardig hergebruiken, sorteren en recyclen. Zo beperken we verspilling en onnodig gebruik van grondstoffen.

lees meer

Hergebruik materialen

We slopen duurzaam, op circulaire wijze. Dit betekent dat we zoveel mogelijk materiaal hoogwaardig hergebruiken, sorteren en recyclen. Zo beperken we verspilling en onnodig gebruik van grondstoffen. In alle afvalstromen wordt minimaal 97% hergebruikt. Met uitzondering van asbest en chroom-6, dit wordt uiteraard veilig gesaneerd.

Er wordt duurzaam en circulair gesloopt. Dat houdt in dat:

 • Materialen als  deuren, kozijnen, sanitair etc. direct beschikbaar zijn als her te gebruiken bouwmateriaal.
 • Materialen als constructiestaal, hout, gipsplaat zullen eerst bewerkt worden, voordat deze geschikt zijn voor her te gebruiken bouwmateriaal.
 • De overige materialen als beton, glas , steen etc. worden gerecycled tot nieuwe grondstof voor bouwmaterialen.

Drie fases

De sloop van de westflank gaat in drie fases. Eind 2022 start de eerste fase: de sloop van de eerste, tweede en derde verdieping van de voormalige hoofdingang.

lees meer

Overlast is onvermijdelijk

Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en strikte maatregelen blijft het mogelijk dat er geluid-, trilling- en stofoverlast ontstaat.

lees meer

Overlast is onvermijdelijk

Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en strikte maatregelen blijft het mogelijk dat er geluid-, trilling- en stofoverlast ontstaat. Wat doen we om overlast te beperken? Enkele voorbeelden: in plaats van te hakken en breken gaan we knippen, dit geeft minder geluidsoverlast. We voeren de sloop snel en accuraat uit. Monitoren geluid en trilling en grijpen in als deze boven de norm komen, plaatsen schotten en sproeien met water om stofoverlast te voorkomen. We houden rekening met de (bezoek)tijden en overleggen met de direct betrokkenen. We slopen de luifel van de voormalige hoofdingang ’s nachts.


Bouwverkeer

Deze sloop gaat logischerwijs gepaard met de aan- en afvoer van materieel en de afvoer van sloopmateriaal. Om de overlast op het terrein van het Radboudumc en het wegennet van Nijmegen te beperken zijn strikte afspraken gemaakt.

lees meer

Bouwverkeer

Deze sloop gaat logischerwijs gepaard met de aan- en afvoer van materieel en de afvoer van sloopmateriaal. Om de overlast op het terrein van het Radboudumc en het wegennet van Nijmegen te beperken zijn strikte afspraken gemaakt.

Het werkgebied bevindt zich tussen het Geert Grooteplein Zuid, de Philips van Leydenlaan en de René Descartesdreef. Gedurende de eerste fase zal de aan- en afvoer volledig via het Geert Grooteplein plaatsvinden. In de overige fasen is de aan- en afvoerroute via de René Descartesdreef. Bouwverkeer ten behoeve van afvoer van puin rijdt altijd via de René Descartesdreef en heeft op de hoofdwegenstructuur van Nijmegen één aangewezen route. Deze loopt via het zuiden naar de S100 en naar de diverse snelwegen (A50 en A73).

In verband met de veiligheid mag vrachtverkeer niet op de openbare weg wachten.

 • Medewerkers
 • Intranet