Projecten Preventie

Preventie: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag

We verleggen de komende jaren onze focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Dit doen we voor onze patiënten, medewerkers en ook voor de inwoners van onze regio. Onze ambitie is om 2 gezonde levensjaren toe te voegen aan de levensverwachting van deze groepen. lees meer

Preventie: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag

Mensen die ziek zijn zo goed mogelijk helpen en begeleiden en als het kan mensen beter maken, daar doen we het voor. Maar nog mooier zou het zijn als we kunnen voorkomen dat mensen ziek worden en daardoor langer in goede gezondheid leven. Als ziekenhuis willen we 2 gezonde levensjaren toevoegen aan de levensverwachting van de inwoners in onze regio, onze patiënten en onze medewerkers. Daarom verleggen we de komende jaren onze focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.

We ontwikkelen hiervoor steeds meer innovatieve, duurzame en betaalbare gezondheidsoplossingen. Dat doen we niet alleen: we werken zoveel mogelijk samen met zorg- en andere maatschappelijke partners. 


Contact Preventie

contactformulier

Initiatieven in het Radboudumc


Beter uit bed

Bij het Radboudumc kiezen we voor een actief herstel. Vanuit de gedeelde visie dat het stimuleren van activiteit voor, tijdens en na de ziekenhuisopname beter is voor het herstel van de patiënt.

lees meer

Project Fit4Surgery

Het programma Fit4Surgery richt zich op het verbeteren van de conditie van patiënten voorafgaand aan een operatie. Het programma bestaat uit fysieke training, aangepaste voeding, mentale begeleiding en stoppen met roken en alcohol.

lees meer

FoodforCare

Voeding is belangrijk voor het welzijn en herstel van patiënten in ons ziekenhuis. We werken al enkele jaren volgens het voedingsconcept FoodforCare. We bieden een gezond, duurzaam én bovendien lekker assortiment aan.

lees meer

Beter Gezond

Beter Gezond wil dat patiënten preventief geholpen worden met hun leefstijl. Dit start met een gesprek over leefstijl in de spreekkamer en soms een verwijzing naar passende leefstijlbegeleiding. Beter Gezond faciliteert en ontzorgt zorgverleners door het aanbieden van tools en trainingen. Met als doel een gezondere samenleving en duurzaam zorgsysteem.

lees meer

Centrum voor Mindfulness

In het Centrum voor Mindfulness bieden we mindfulnesstrainingen aan voor volwassenen en ouderen met psychische en/of lichamelijke klachten. lees meer

Wat gaan we de komende jaren doen?


Onderzoeken

In de regio bundelen we onze krachten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Hierdoor weten we steeds meer over de effecten van gezondheidsbevorderende interventies op het voorkomen, ontstaan en beloop van ziekten. lees meer

Coachen en ondersteunen

Voor iedere patiënt komt er in de toekomst een individueel traject, parallel aan de zorg, gericht op een betere gezondheid en minder (kans op) ziekte. lees meer

Coachen en ondersteunen

Leefstijlinterventies kunnen patiënten helpen om behandelingen beter te doorstaan, sneller te herstellen of een betere kwaliteit van leven te ervaren ondanks hun ziekte. Onze ambitie is om elke patiënt een individueel traject aan te bieden, gericht op een betere gezondheid en minder (kans op) ziekte. Dit traject loopt parallel aan de zorg die ze ontvangen.

Om dat te bereiken, zetten we onder meer in op gerichte coaching, voorlichting en preventieve ketenzorg.

Coaching

In goed overleg met de patiënt (en/of de mantelzorger) zullen we coaching gaan aanbieden, gericht op gezond gedrag. Deze coaching kan bijvoorbeeld bestaan uit mondelinge of online leefstijladviezen of andere ondersteunende informatie.

Ondersteuning

We nemen het initiatief om samen met verschillende maatschappelijke partners een preventieketen in te richten voor de patiënt. Deze ketenzorg helpt de patiënt om te kiezen voor een gezonde leefstijl. Niet alleen in het ziekenhuis: de ondersteuning strekt zich uit ‘tot aan de voordeur’. 

  • Medewerkers
  • Intranet