Verwijzers Verwijzersinformatie Amalia kinderziekenhuis

Verwijsprocedure

U kunt patiënten tot 18 jaar telefonisch of schriftelijk doorverwijzen naar het Amalia kinderziekenhuis.

lees meer

Verwijsprocedure

U kunt patiënten tot 18 jaar telefonisch of schriftelijk doorverwijzen naar het Amalia kinderziekenhuis. Bij voorkeur ontvangen wij uw reguliere verwijzing via Zorgdomein. 

Contactgegevens

Telefoon: (024) 361 44 15
E-mail: backoffice.akz@radboudumc.nl

Postadres

Radboudumc
Amalia kinderziekenhuis
Secretariaat Patiëntencorrespondentie
Huispost 627
Postbus 9101
6500 HB  NIJMEGEN

Specialismen

Bovenstaande verwijzersprocedure geldt voor de volgende specalismen:

 • Kindercardiologie
 • Kinderchirurgie
 • Kinderendocrinologie
 • Kinder Maag-Darm-Leverziekten
 • Algemene Kindergeneeskunde
 • Kindernefrologie
 • Kinderheelkunde
 • Kinderinfectieziekten en Immunologie
 • Kinderneurologie
 • Kinderhematologie
 • Kinderpulmonologie
 • Kinderreumatologie
 • Kinderurologie
 • Metabole Ziekten

Voor verwijzing naar een ander specialisme geldt soms een andere procedure. Kijk voor een overzicht van de andere specialismen op deze pagina


Contact verwijzers Amalia kinderziekenhuis

(024) 361 44 15
contact

Amalia kinderziekenhuis

Het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis verbindt alle afdelingen in het Radboudumc die zorg aan kinderen bieden. Duizenden zorgverleners vormen, samen met ouders, verwijzers en partners, een netwerkorganisatie om altijd de beste zorg aan het kind te geven. Zelf, of samen met andere organisaties. lees meer over het Amalia kinderziekenhuis

Afdelingen van het Radboudumc Amalia Kinderziekenhuis


Bijzondere zorg voor bijzondere kinderen Verwijzersinformatie

U kunt een patiënt met een ontwikkelingsstoornis doorverwijzen naar het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis voor sneldiagnostiek. We maken gebruik van een 'DNA-eerst' aanpak met een snelle verwerking (10-15 werkdagen). lees meer

De kindertandarts

Alle kinderen (tot 18 jaar) kunnen bij Kindertandheelkunde terecht voor tandheelkundige zorg. lees meer


Neonatologie en Verloskunde

Contact

Afdeling Perinatologie
Telefoon: (024) 361 38 60 
Email: VerloskundeNeonatologie@radboudumc.nl

Postadres

Radboudumc
Amalia Kinderziekenhuis
Receptie Perinatologie (HP 795) 
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA NijmegenPolikliniek Amalia kinderziekenhuis verwijzers­informatie

Overlegnummer verwijzers (ook voor spoedpatiënten)

Overdag (024) 361 44 15 (buiten kantooruren: (024) 361 11 11, sein 1195).
Secretariaat Patiëntencorrespondentie
Postbus 9101 6500 HB  NIJMEGEN
Huispost 627
Geert Grooteplein-zuid 10
E-mailadres:backoffice.akz@radboudumc.nl


Verpleeg-afdelingen Kinder­geneeskunde verwijzers-informatie

De Haven
Dagbehandeling
(024) 361 38 85
De Octopus
Kinderintensive care
(024) 361 94 20
De Zon
Neonatologie
IC
HC
Babykamer
(024) 361 38 60
Medium Care Kinderen
(Het Strand, De Zee, De Vuurtoren)
Op werkdagen van 8.00 - 16.00 uur: (024) 361 38 80
Buiten deze uren:
Het Strand
Nefrologie / Urologie
Chirurgie / Orthopedie/Mond kaak-aangezichts chirurgie
Cardiologie
Kindergeneeskunde / Metabole ziekten
(024) 361 39 24
De Zee
Oncologie
Neurologie / Neurochirurgie
Kindergeneeskunde / Immunologie / Infectiologie / Reumatologie
(024) 366 85 71
Short Stay De Vuurtoren
Kortdurende opnames van zowel chirurgische als kindergeneeskundige aard
(024) 361 53 22
 • Medewerkers
 • Intranet