Werken bij Meeloopdag Hart/Vaat/Long

Meeloopdag Hart/Vaat/Long verpleegkundige

Ben jij benieuwd wat het betekent om als verpleegkundige in het Radboudumc te werken binnen een unieke samenwerking van specialismen? En ben jij een (bijna) gediplomeerd verpleegkundige die wil werken met de modernste zorgsystemen? Kom dan eens meelopen bij Hart/Vaat/Long.

lees meer

Meeloopdag Hart/Vaat/Long verpleegkundige

Wil jij als verpleegkundige werken in een academische setting met hoogcomplexe aandoeningen, waar we de zorg op een unieke manier rond de patiënt organiseren? En dit op een leerafdeling waar we doorlopend studenten opleiden én we veel investeren in jouw opleiding en persoonlijke ontwikkeling? Vind je het bovendien interessant om dagelijks direct betrokken te zijn bij medische innovatie? Kom dan werken binnen het thema Hart/Vaat/Long!

Meld je aan en beleef zelf wat werken binnen ons thema in het Radboudumc jou te bieden heeft. Aanmelden voor een meeloopdag heeft alleen zin als je een (bijna) gediplomeerd verpleegkundige bent. Ben je geïnteresseerd in de opleiding? Bekijk dan het traject via de Radboud Health Academy.

Aanmelden meeloopdag

Ben jij een (bijna) gediplomeerd verpleegkundige? Ervaar hoe het is om bij het Radboudumc te werken binnen Hart/Vaat/Long!

schrijf je in

Waarom werken bij Hart/Vaat/Long?

 • “De specialistische zorg die je hier verleent en de bijzondere casussen waarmee je te maken hebt, geven je werk veel diepgang.”

  lees meer


  Academische setting

  Academische setting

  ““Wij werken hier heel gestructureerd en met de modernste zorgsystemen. Het overzicht dat ik daardoor op ieder moment heb, geeft mij een gerust gevoel.”

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je als verpleegkundige werkt in een academische setting, waarin we de zorg aan patiënten op een unieke en vernieuwende manier rond de patiënt georganiseerd hebben. Hierbij werken de specialismen Cardiologie, Cardio-Thoracale Chirurgie, Vaatchirurgie, Longziekten en Longchirurgie steeds meer als één thema Hart/Vaat/Long samen. Een afdeling waar je dagelijks te maken hebt met zeer diverse patiënten en hoogcomplexe aandoeningen. Patiënten die vaak elders niet (meer) behandeld kunnen worden en die voor behandeling door onze gespecialiseerde artsen en professoren van naam naar ons toekomen. Zeldzame casuïstiek, waarbij je voor de allerbeste persoonsgerichte zorg in multidisciplinaire behandelteams zorg verleent. En waarin je als verpleegkundige een verzorgende én een coördinerende rol hebt in de behandeling van patiënten.

  Naast de zorg aan het bed, is de (psychosociale) begeleiding van de patiënt én van de familie een belangrijk onderdeel van je werk als verpleegkundige. Daarnaast heb je soms te maken met patiënten, waarbij artsen nog verder willen behandelen, maar waarbij jij dit moreel gezien voor de patiënt niet gewenst of verantwoord vindt. In die gevallen ben jij soms de spreekbuis van de patiënt en de naasten. Ook tijdens het Moreel Beraad dat we hiervoor op onze afdeling kennen.

  Je werk als verpleegkundige binnen ons thema is breed en je hebt veel verantwoordelijkheid. Veel technische handelingen die in andere ziekenhuizen door anderen worden uitgevoerd, voer je bij ons zelf uit. Daarin heb je te maken met moderne en technologisch hoogwaardige apparatuur. Soms is het erg druk en hectisch op de afdeling, maar dan helpen we als collega’s elkaar en springen bij waar dit nodig is.

  Artsen en verpleegkundigen gaan binnen onze behandelteams op een gelijkwaardige manier met elkaar om. Als verpleegkundige heb je een belangrijke regierol in de zorg. De arts is eindverantwoordelijk, maar als verpleegkundige heb je veel ruimte om jouw mening over de behandeling in te brengen en dit wordt ook van je verwacht. Samen met de arts bepaal je het beleid voor de behandeling.

  Voor de beste zorg aan patiënten, werken we op onze afdeling heel gestructureerd en met de modernste registratie- en zorgsystemen. Je hebt als verpleegkundige op ieder moment toegang tot het elektronisch dossier, waarin je de behandeling kunt volgen en zo precies de status van de patiënt weet.


   

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je altijd kritisch na blijft denken (juist bij aandoeningen die niet-standaard en heel complex zijn), sterk bent in klinisch redeneren en onder alle omstandigheden het overzicht in de behandeling houdt. Je moet continu opletten en je moet de grote verantwoordelijkheid die je hebt aankunnen. Het is belangrijk dat je in staat bent jouw mening goed te verwoorden en te beargumenteren, ook richting de artsen. Tegelijkertijd moet je je eigen grenzen bewaken en kunnen stellen. Dit betekent dat je het ook moet durven en kunnen aangeven, als je jezelf niet helemaal bekwaam voelt voor of veilig voelt bij een gevraagde handeling.

  Bovendien moet je over de vaardigheden beschikken of deze willen ontwikkelen om de patiënt en de familie ook in psychosociaal opzicht te begeleiden. En je moet op tijd kunnen signaleren als het nodig is om een deskundige op dit gebied (bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of en een psycholoog) bij de behandeling te betrekken. Verder is het belangrijk dat je goed keuzes kunt maken en prioriteiten kunt stellen als het erg druk is in je dienst en dat je het vanzelfsprekend vindt om daar waar nodig de hulp van collega’s te vragen of juist hulp aan collega’s te bieden.
   

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je werk elke dag zeer afwisselend is en dat je continu in aanraking komt met nieuwe en uitzonderlijke aandoeningen en behandelmethodes, die je elders niet snel tegenkomt. Dit maakt je werk erg interessant en houdt werken als verpleegkundige uitdagend. Je leert zo bovendien doorlopend nieuwe facetten van het medisch/verpleegkundig vakgebied kennen en je blijft jezelf ontwikkelen in je vak. Je mag op onze afdeling echt meedenken in de behandeling en er wordt ook altijd serieus naar je geluisterd. Het feit dat je weet dat je er nooit alleen voorstaat, altijd terug kunt vallen op je collega’s en werkt met de modernste systemen, geeft een gerust en veilig gevoel.

 • Opleiding en ontwikkeling

  Opleiding en ontwikkeling

  “Ik werk hier nu acht jaar, maar ik ben nog lang niet uitgeleerd.”

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je binnen een thema werkt met een echte leercultuur. Ieder jaar lopen ongeveer 75 studenten verdeeld over twee periodes stage bij ons. Als verpleegkundige heb je de mogelijkheid om deze studenten te begeleiden en ‘on the job’ op te leiden. Daarvoor volg je dan specifieke scholing tot werkbegeleider. Maar we hebben ook veel aandacht voor jouw begeleiding, opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Zo kennen we scholingsmomenten, waar je kennis opdoet die je direct in de praktijk kunt toepassen.  Je kunt je verdiepen in een bepaald aandachtsveld, waarvoor je vervolgens binnen ons thema verantwoordelijk bent. Ook kun je opleidingen volgen die jouw specifieke interesse hebben en door ons worden betaald. Daarbij kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om jezelf binnen je eigen zorggroep verder te ontwikkelen tot specialist of juist generalist over onze verschillende zorggroepen heen. Het is wel belangrijk dat je zelf hierin initiatief neemt en jouw wensen en keuzes goed kunt onderbouwen. Daarnaast heb je een persoonlijk opleidingsbudget, dat je kunt besteden aan opleidingen en cursussen of bijvoorbeeld aan het bezoeken van congressen en symposia. Bovendien denken we actief mee in jouw doorgroeimogelijkheden.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je leergierig en ambitieus bent. Je moet willen investeren en ook initiatief willen nemen in het volgen van opleidingen en in je persoonlijke ontwikkeling en doorgroei. Het is belangrijk dat je daarbij zelfkritisch bent en in staat tot zelfreflectie. Bovendien moet je goed kunnen samenwerken met studenten die stage lopen binnen ons thema en het leuk vindt om hen te begeleiden en jouw kennis met hen te delen. En je moet het geen probleem vinden, dat er steeds studenten komen en gaan, waardoor er veel wisselingen in het team zijn.  

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je veel mogelijkheden hebt om jouw kennis met anderen te delen en anderen te helpen nog beter te worden in hun werk. Je draagt hiermee concreet bij aan de opleiding van zorgprofessionals en dus aan nog betere zorg. Bovendien ‘triggeren’ de vragen die studenten je stellen je continu om zelf scherp te blijven en je kennis op peil te houden. Je hoort ook altijd weer nieuwe dingen uit hun opleiding.

  Verder kun je je op onze afdeling verdiepen in je vakgebied en ontwikkelen op een manier die helemaal aansluit bij je persoonlijke interesses. Je blijft continu leren en wordt steeds beter in je vak. En als je kiest voor een bepaald aandachtsveld, ben je daarvoor ook echt aanspreekpunt en vraagbaak voor collega’s. Die verantwoordelijkheid geeft je werk een boeiende extra dimensie.


 • Samenwerking specialismen

  Samenwerking specialismen

  “Als het erg druk is, vinden we het vanzelfsprekend dat we elkaar helpen. Ook door de verschillende zorggroepen heen.”

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:
  Dat je werkt binnen een thema waar verschillende (chirurgische en beschouwende) specialisme op een voor Nederland unieke manier rondom de patiënt als één afdeling samenwerken. Zonder 'muren' tussen verschillende afdelingen. Dat maakt onderling overdragen van patiënten overbodig en de coördinatie in de behandeling eenvoudiger; ook voor jou als verpleegkundige. Omdat we de zorg op een nieuwe manier rond de patiënt en met de patiënt als uitgangpunt organiseren, kun je als verpleegkundige nog betere zorg verlenen. Ook omdat we onderling op verschillende manieren kennis en ervaring met elkaar delen. 

  Binnen het thema Hart/Vaat/Long werken de verpleegkundigen verdeeld over 4 zorggroepen. De zorggroepen zijn in de dagelijkse praktijk op verschillende manieren met elkaar verbonden. Een zorggroep bestaat uit meerdere specialismen. Je wordt zelf aan één zorggroep gekoppeld, maar de zorggroepen wisselen onderling ook collega's uit. In je eigen zorggroep ben je specialist (bijvoorbeeld als vaatverpleegkundige), in een andere zorggroep heb je een meer generalistische rol. De zorggroepen werken in een 'harmonicamodel' samen: de capaciteit wordt op flexibele wijze met elkaar ingevuld/verdeeld. Zo kan drukte in de ene zorggroep worden opgevangen door een verpleegkundige uit een andere zorggroep die meer tijd heeft in te schakelen. Daarbij houden we natuurlijk rekening met wat je wilt en kunt. We maken afspraken in lijn met jouw persoonlijke wensen en vaardigheden.  

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:
  Dat je flexibel bent en ook buiten je eigen specialisme kennis wilt opdoen. En dit zowel binnen chirurgische als binnen beschouwende specialismen. Je moet het leuk vinden om binnen andere specialismen en in verschillende teams te werken. Dus je moet in staat zijn om over je eigen grenzen heen te kijken en je willen verdiepen in voor jou nieuwe facetten van het medisch vakgebied. En omdat we samen nog aan het ontdekken zijn hoe we onze nieuwe manier van werken het beste vorm kunnen geven, is het belangrijk dat je hierin mee wilt denken, mee wilt werken en ook zelf met ideeën en suggesties komt.  

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:
  Dat je jezelf nog breder ontwikkelt (zowel chirurgisch als beschouwend) en doorlopend nieuwe ziektebeelden en behandelmethodes leert kennen, ook buiten je eigen specialisme. En je hebt de kans om ‘te proeven’ van een ander specialisme en te ervaren hoe het is om hierin te werken. Het biedt je nieuwe mogelijkheden voor je loopbaan en meer doorgroeimogelijkheden. Op deze manier kun je de beste zorg op jouw manier verlenen. Dat is goed voor de patiënt, maar maakt ook het werk als verpleegkundige prettiger, leuker en interessanter.  En onze nieuwe manier van werken, waarin veel dingen makkelijker worden, geeft jou meer ruimte om je te focussen op waar het écht om draait: elke dag de allerbeste persoonsgerichte zorg bieden aan patiënten.


 • Innovatie en onderzoek

  Innovatie en onderzoek

  “We zijn een thema waarbinnen regelmatig pilots voor nieuwe behandelmethoden plaatvinden en er lopen bij ons continu onderzoeken naar zorginnovaties. Dat geeft het werken hier toch wel een extra dimensie.”

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je werkt binnen een thema waar we regelmatig deelnemen aan pilots voor nieuwe behandelmethoden en aan onderzoeken naar zorginnovaties. Bijvoorbeeld ‘Beter uit Bed’ (patiënten meer uit bed en in beweging krijgen) en ‘FoodforCare’(eten dat het herstel van patiënten bevordert). Dit zijn nieuwe methoden waarmee we de behandeling van en zorg aan patiënten concreet verbeteren. Methoden die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en die binnen op onze afdeling getest worden. En er lopen bij ons continu onderzoeken naar andere/betere medicatie, bijvoorbeeld naar nieuwe anti-stollingsmedicatie.  Verder zijn er binnen ons thema veel studenten die onderzoek doen en met verbetervoorstellen komen. Dit is typisch voor een academische setting. Als verpleegkundige heb je hier in je werk mee te maken en je werkt er vaak ook in een bepaalde vorm aan mee. En je kunt, als je dat wilt, ook zelf initiatief nemen op dit vlak als je een verbeterpunt signaleert en het interessant vindt om dit op te pakken. We hebben een werkgroep waar je met je ideeën terecht kunt.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je openstaat voor vernieuwing en innovatie in de zorg en het interessant vindt om hier direct bij betrokken te zijn. Je moet hier zelf een rol in willen vervullen. Dat wil niet zeggen, dat je per se zelf initiatieven hierin neemt, maar het is wel belangrijk dat je actief meedenkt en er daar waar nodig ook aan meewerkt. En het is belangrijk dat je vanuit een kritische blik hierop constructieve feedback kunt geven.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je continu nieuwe dingen uit pilots of uit onderzoek leert. En je bent doorlopend op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het medisch/verpleegkundig vakgebied. Dat maakt werken binnen ons thema nog interessanter. Bovendien zie je direct het effect op de patiënt in de dagelijkse zorg en het maakt dat je nog betere en patiëntvriendelijkere zorg kunt leveren. Dat geeft extra voldoening. Vaak verbetert en vergemakkelijkt het ook de manier van werken. Daar heb je als verpleegkundige zelf baat bij.

ervaringen verpleegkundigen

Fleur vertelt

Fleur wil doorgroeien en zichzelf ontwikkelen als zorgprofessional. Ze meldt zich aan voor een meeloopdag.

lees meer

Fleur vertelt

‘Sinds begin 2020 werk ik als verpleegkundige op de afdeling Hart Vaat Long. Na het behalen van mijn HBO V diploma ben ik gestart in de jeugdpsychiatrie. Nadat ik een periode in de wijk had gewerkt, besloot ik bij een huisartsenpraktijk te gaan werken als praktijkverpleegkundige. In deze laatste functie was ik verantwoordelijk voor de coördinatie van het zorgproces rondom de chronische patiënt. Het betrof mensen met diabetes, hart- en vaatziekten en COPD. Bespreken van leefstijl, medicatie, het opzetten van insulineschema's en het uitvoeren van longfunctieonderzoeken behoorden onder andere tot mijn taken.

Na een paar jaar als praktijkverpleegkundige begon het bij me te knagen. In mijn functie destijds miste ik de mogelijkheid om door te leren, mijzelf te ontwikkelen en te groeien. Als de casus complexer werd, ging de patiënt over naar de tweede of derde lijn. De ambitie om door te groeien bleef ik hebben en dus besloot ik rond te kijken.

Verwachting van de meeloopdag

Om mij te oriënteren meldde ik me aan voor drie meeloopdagen op verschillende verpleegafdelingen. Door deze meeloopdagen kreeg ik een goed beeld van het werken in een academisch medisch centrum en de werkzaamheden van een verpleegkundige. Om eerlijk te zijn dacht ik dat er weinig tijd en aandacht zou zijn voor de patiënt, maar tijdens de meeloopdagen ontdekte ik dat dat absoluut niet het geval was, in tegendeel. Het werktempo ligt hoger dan in de huisartsenpraktijk en er is meer dynamiek. Het academische centrum staat vooraan als het gaat om innovatie. De zorgtrajecten zijn hier veelal korter en complexer dan in een perifeer ziekenhuis en patiënten komen van heinde en ver voor een behandeling.

Werken op de afdeling Hart Vaat Long

De afdeling Hart Vaat Long nodigde mij na mijn meelopdag, als eerste uit voor een selectiegesprek. Deze afdeling had ook direct mijn voorkeur, dus dit vond ik erg fijn. Tijdens het gesprek voelde ik mij erg op mijn gemak en kon ik met een gerust hart mijn ambities en twijfels bespreken. Omdat ik nog geen ziekenhuiservaring had, bespraken we ook de begeleiding die ik zou krijgen tijdens het inwerken. Na het gesprek werd ik al snel gebeld dat de afdeling mij graag wilde verwelkomen als nieuwe collega. Ik was natuurlijk erg enthousiast!

Op deze afdeling leer ik iedere dag steeds meer, wat ik erg leuk vind. Doordat ik al veel werkervaring heb in de directe patiëntenzorg, kan ik mijn minder ervaren collega’s hier ook in ondersteunen. Denk dan vooral aan verschillende benaderingswijzen en een stukje relativeren. Ik werk in een erg fijn team en kan op mijn collega’s terugvallen wanneer dit nodig is.

Het Radboudumc: Wonderlijk persoonlijk

Van te voren had ik niet gedacht dat ik zonder ziekenhuis ervaring in het Radboudumc kon starten als verpleegkundige. Het blijkt juist dat mijn werkervaring in de wijk en huisartsenpraktijk ook binnen een academische setting van toegevoegde waarde zijn. Denk hierbij aan het reilen en zeilen van de zorg in de eerste lijn. Iets waar uiteindelijk de meeste mensen weer naar terug gaan. Ik vind het Radboudumc een schitterende organisatie. Ik kreeg een warm welkom, de drempel om iets te vragen is laag en ik ervaar het Radboud niet als log, maar juist als wonderlijk persoonlijk.

Ik raad ervaren verpleegkundigen die nog twijfelen aan om een dag mee te lopen en te ontdekken hoe je je loopbaan kunt voortzetten in het Radboudumc. Ik voel me hier als een vis in het water en kijk enorm uit naar alles wat ik de komende jaren kan leren en ga meemaken.’


Jouw hand is uniek!

Onze verpleegkundige, Evelien Smidt, heeft meegewerkt aan een video voor Nursing. Zij laat zien dat je als verpleegkundige op onze afdeling echt het verschil maakt!

Ervaring van een meeloopdag

Nora, longverpleegkundige in een topklinisch ziekenhuis, vertelt over haar ervaring van de meeloopdag op de Hart/Long afdeling.

lees meer

Ervaring van een meeloopdag

Nora vertelt...

Wat wilde ik leren?

"Ik wilde graag een indruk krijgen hoe er op een longafdeling in het Radboudumc gewerkt wordt. En welke patiëntencategorie er op de longafdeling in het Radboudumc komt. Tijdens de meeloopdag heb ik een goed beeld gekregen van zowel de werkzaamheden van de verpleegkundigen als van de patiëntencategorie.  

Wat heb ik gezien?

Ik heb al 10 jaar ervaring op de longafdeling van een topklinisch ziekenhuis. Maar gezien het andere type patiënten wat er in het Radboudumc ligt, heb ik me gerealiseerd dat ik nog veel meer bij kan leren. Vooral als het gaat om de thoracale chirurgie, maar ook de longchirurgie zelf. 
Op de afdeling en het ziekenhuis waar ik momenteel werkzaam ben, komt deze patiëntencategorie minimaal voor. Heel interessant en waardevol om een keer te ervaren.

Wat viel me op?

Ik heb gezien dat zowel bij een acute situatie als ook bij de artsenvisite standaard gecommuniceerd wordt via de ABCDE. Dit werkt heel duidelijk voor de artsen en verpleegkundigen. Iedereen communiceert via de zelfde methode en dat zorgt ervoor dat je heel effectief en efficiënt kan samenwerken.

Conclusie

Ik heb de meeloopdag als zeer positief ervaren. Ik heb gezien wat ik wilde zien en ben tot de conclusie gekomen dat dit een ziekenhuis is waar ik graag zou willen werken. De afdeling dacht er hetzelfde over. Ik ben dan ook opgenomen in de talentpool en als er een vacature vrijkomt wat qua uren past bij mijn wensen, wil ik graag een wederzijds selectiegesprek aangaan.
 
Als laatste wil ik benadrukken dat ik het bijzonder vind dat het verpleegkundig team dit soort meeloopdagen organiseert voor toekomstig medewerkers. Het is een mooie gelegenheid om dieper kennis te maken met een afdeling en een ziekenhuis."

vacatures


Van meeloopdag Naar talentpool

Stuur jij ons een passend profiel en blijkt tijdens een individuele meeloopdag dat onze ambities matchen? Dan nemen we je op in onze talentpool.

lees meer

Van meeloopdag Naar talentpool

Meeloopdag

Tijdens de meeloopdag ga je ervaren hoe het daadwerkelijk is op de afdeling. Bedenk van tevoren wat je belangrijk vindt om te weten over bijvoorbeeld de afdeling, werkmethodes, diensten, zodat je het meelopen voor jezelf zo effectief mogelijk in kan zetten. Tijdens het meelopen is het niet de bedoeling dat je op enige wijze betrokken raakt bij een (ondersteunend) zorgproces. Dit vanwege kwaliteits-, veiligheids- en verzekeringsredenen. 
Sluiten onze ambities op elkaar aan en heb je aangegeven nú of in de toekomst te willen werken bij het Radboudumc, dan nemen we je op in onze talentpool.

Talentpool

Zodra er een voor jouw profiel relevante vacature is op de afdeling, word jij uitgenodigd voor een nadere kennismaking. En als het op dat moment past binnen je carriere en ambities, kun je ervoor kiezen om in te gaan op deze uitnodiging. Het kan dus voorkomen dat je er bewust voor kiest om eerst een tijd in de talentpool te blijven, voordat je daadwerkelijk de overstap maakt naar het Radboudumc.

 

Wederzijds selectiegesprek

Wij geloven in een wederzijds selectiegesprek. Dat houdt in dat zowel jij als wij een bewuste keuze voor elkaar maken. Uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.


Meer weten?

Maud Lenkens-Lodder
Teamleider zorg

contactformulier
 • Medewerkers
 • Intranet