Werken bij Meeloopdag CTCL

Meeloopdag Hart/Vaat/Long verpleegkundige

Ben jij benieuwd wat het betekent om als verpleegkundige in het Radboudumc te werken binnen een unieke samenwerking van specialismen? En ben jij een (bijna) gediplomeerd verpleegkundige die wil werken met de modernste zorgsystemen? Kom dan eens meelopen bij Hart/Vaat/Long.

lees meer

Meeloopdag Hart/Vaat/Long verpleegkundige

Wil jij als verpleegkundige werken in een academische setting met hoogcomplexe aandoeningen, waar we de zorg op een unieke manier rond de patiënt organiseren? En dit op een leerafdeling waar we doorlopend studenten opleiden én we veel investeren in jouw opleiding en persoonlijke ontwikkeling? Vind je het bovendien interessant om dagelijks direct betrokken te zijn bij medische innovatie? Kom dan werken binnen het thema Hart/Vaat/Long!

Meld je aan en beleef zelf wat werken binnen ons thema in het Radboudumc jou te bieden heeft. Aanmelden voor een meeloopdag heeft alleen zin als je een (bijna) gediplomeerd verpleegkundige bent. Ben je geïnteresseerd in de opleiding? Bekijk dan het traject via de Radboud Health Academy.

Aanmelden meeloopdag

Ben jij een (bijna) gediplomeerd verpleegkundige? Ervaar hoe het is om bij het Radboudumc te werken binnen Hart/Vaat/Long! schrijf je in

Jouw hand is uniek!

Onze verpleegkundige, Evelien Smidt, heeft meegewerkt aan een video voor Nursing. Zij laat zien dat je als verpleegkundige op onze afdeling echt het verschil maakt!

Waarom werken bij Hart/Vaat/Long?

 • “De specialistische zorg die je hier verleent en de bijzondere casussen waarmee je te maken hebt, geven je werk veel diepgang.”

  lees meer


  Academische setting

  Academische setting

  ““Wij werken hier heel gestructureerd en met de modernste zorgsystemen. Het overzicht dat ik daardoor op ieder moment heb, geeft mij een gerust gevoel.”

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je als verpleegkundige werkt in een academische setting, waarin we de zorg aan patiënten op een unieke en vernieuwende manier rond de patiënt georganiseerd hebben. Hierbij werken de specialismen Cardiologie, Cardio-Thoracale Chirurgie, Vaatchirurgie, Longziekten en Longchirurgie steeds meer als één thema Hart/Vaat/Long samen. Een afdeling waar je dagelijks te maken hebt met zeer diverse patiënten en hoogcomplexe aandoeningen. Patiënten die vaak elders niet (meer) behandeld kunnen worden en die voor behandeling door onze gespecialiseerde artsen en professoren van naam naar ons toekomen. Zeldzame casuïstiek, waarbij je voor de allerbeste persoonsgerichte zorg in multidisciplinaire behandelteams zorg verleent. En waarin je als verpleegkundige een verzorgende én een coördinerende rol hebt in de behandeling van patiënten.

  Naast de zorg aan het bed, is de (psychosociale) begeleiding van de patiënt én van de familie een belangrijk onderdeel van je werk als verpleegkundige. Daarnaast heb je soms te maken met patiënten, waarbij artsen nog verder willen behandelen, maar waarbij jij dit moreel gezien voor de patiënt niet gewenst of verantwoord vindt. In die gevallen ben jij soms de spreekbuis van de patiënt en de naasten. Ook tijdens het Moreel Beraad dat we hiervoor op onze afdeling kennen.

  Je werk als verpleegkundige binnen ons thema is breed en je hebt veel verantwoordelijkheid. Veel technische handelingen die in andere ziekenhuizen door anderen worden uitgevoerd, voer je bij ons zelf uit. Daarin heb je te maken met moderne en technologisch hoogwaardige apparatuur. Soms is het erg druk en hectisch op de afdeling, maar dan helpen we als collega’s elkaar en springen bij waar dit nodig is.

  Artsen en verpleegkundigen gaan binnen onze behandelteams op een gelijkwaardige manier met elkaar om. Als verpleegkundige heb je een belangrijke regierol in de zorg. De arts is eindverantwoordelijk, maar als verpleegkundige heb je veel ruimte om jouw mening over de behandeling in te brengen en dit wordt ook van je verwacht. Samen met de arts bepaal je het beleid voor de behandeling.

  Voor de beste zorg aan patiënten, werken we op onze afdeling heel gestructureerd en met de modernste registratie- en zorgsystemen. Je hebt als verpleegkundige op ieder moment toegang tot het elektronisch dossier, waarin je de behandeling kunt volgen en zo precies de status van de patiënt weet.


   

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je altijd kritisch na blijft denken (juist bij aandoeningen die niet-standaard en heel complex zijn), sterk bent in klinisch redeneren en onder alle omstandigheden het overzicht in de behandeling houdt. Je moet continu opletten en je moet de grote verantwoordelijkheid die je hebt aankunnen. Het is belangrijk dat je in staat bent jouw mening goed te verwoorden en te beargumenteren, ook richting de artsen. Tegelijkertijd moet je je eigen grenzen bewaken en kunnen stellen. Dit betekent dat je het ook moet durven en kunnen aangeven, als je jezelf niet helemaal bekwaam voelt voor of veilig voelt bij een gevraagde handeling.

  Bovendien moet je over de vaardigheden beschikken of deze willen ontwikkelen om de patiënt en de familie ook in psychosociaal opzicht te begeleiden. En je moet op tijd kunnen signaleren als het nodig is om een deskundige op dit gebied (bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of en een psycholoog) bij de behandeling te betrekken. Verder is het belangrijk dat je goed keuzes kunt maken en prioriteiten kunt stellen als het erg druk is in je dienst en dat je het vanzelfsprekend vindt om daar waar nodig de hulp van collega’s te vragen of juist hulp aan collega’s te bieden.
   

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je werk elke dag zeer afwisselend is en dat je continu in aanraking komt met nieuwe en uitzonderlijke aandoeningen en behandelmethodes, die je elders niet snel tegenkomt. Dit maakt je werk erg interessant en houdt werken als verpleegkundige uitdagend. Je leert zo bovendien doorlopend nieuwe facetten van het medisch/verpleegkundig vakgebied kennen en je blijft jezelf ontwikkelen in je vak. Je mag op onze afdeling echt meedenken in de behandeling en er wordt ook altijd serieus naar je geluisterd. Het feit dat je weet dat je er nooit alleen voorstaat, altijd terug kunt vallen op je collega’s en werkt met de modernste systemen, geeft een gerust en veilig gevoel.

 • Opleiding en ontwikkeling

  Opleiding en ontwikkeling

  “Ik werk hier nu acht jaar, maar ik ben nog lang niet uitgeleerd.”

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je binnen een thema werkt met een echte leercultuur. Ieder jaar lopen ongeveer 75 studenten verdeeld over twee periodes stage bij ons. Als verpleegkundige heb je de mogelijkheid om deze studenten te begeleiden en ‘on the job’ op te leiden. Daarvoor volg je dan specifieke scholing tot werkbegeleider. Maar we hebben ook veel aandacht voor jouw begeleiding, opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Zo kennen we scholingsmomenten, waar je kennis opdoet die je direct in de praktijk kunt toepassen.  Je kunt je verdiepen in een bepaald aandachtsveld, waarvoor je vervolgens binnen ons thema verantwoordelijk bent. Ook kun je opleidingen volgen die jouw specifieke interesse hebben en door ons worden betaald. Daarbij kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om jezelf binnen je eigen zorggroep verder te ontwikkelen tot specialist of juist generalist over onze verschillende zorggroepen heen. Het is wel belangrijk dat je zelf hierin initiatief neemt en jouw wensen en keuzes goed kunt onderbouwen. Daarnaast heb je een persoonlijk opleidingsbudget, dat je kunt besteden aan opleidingen en cursussen of bijvoorbeeld aan het bezoeken van congressen en symposia. Bovendien denken we actief mee in jouw doorgroeimogelijkheden.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je leergierig en ambitieus bent. Je moet willen investeren en ook initiatief willen nemen in het volgen van opleidingen en in je persoonlijke ontwikkeling en doorgroei. Het is belangrijk dat je daarbij zelfkritisch bent en in staat tot zelfreflectie. Bovendien moet je goed kunnen samenwerken met studenten die stage lopen binnen ons thema en het leuk vindt om hen te begeleiden en jouw kennis met hen te delen. En je moet het geen probleem vinden, dat er steeds studenten komen en gaan, waardoor er veel wisselingen in het team zijn.  

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je veel mogelijkheden hebt om jouw kennis met anderen te delen en anderen te helpen nog beter te worden in hun werk. Je draagt hiermee concreet bij aan de opleiding van zorgprofessionals en dus aan nog betere zorg. Bovendien ‘triggeren’ de vragen die studenten je stellen je continu om zelf scherp te blijven en je kennis op peil te houden. Je hoort ook altijd weer nieuwe dingen uit hun opleiding.

  Verder kun je je op onze afdeling verdiepen in je vakgebied en ontwikkelen op een manier die helemaal aansluit bij je persoonlijke interesses. Je blijft continu leren en wordt steeds beter in je vak. En als je kiest voor een bepaald aandachtsveld, ben je daarvoor ook echt aanspreekpunt en vraagbaak voor collega’s. Die verantwoordelijkheid geeft je werk een boeiende extra dimensie.


 • Samenwerking specialismen

  Samenwerking specialismen

  “Als het erg druk is, vinden we het vanzelfsprekend dat we elkaar helpen. Ook door de verschillende zorggroepen heen.”

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:
  Dat je werkt binnen een thema waar verschillende (chirurgische en beschouwende) specialisme op een voor Nederland unieke manier rondom de patiënt als één afdeling samenwerken. Zonder 'muren' tussen verschillende afdelingen. Dat maakt onderling overdragen van patiënten overbodig en de coördinatie in de behandeling eenvoudiger; ook voor jou als verpleegkundige. Omdat we de zorg op een nieuwe manier rond de patiënt en met de patiënt als uitgangpunt organiseren, kun je als verpleegkundige nog betere zorg verlenen. Ook omdat we onderling op verschillende manieren kennis en ervaring met elkaar delen. 

  Binnen het thema Hart/Vaat/Long werken de verpleegkundigen verdeeld over 4 zorggroepen. De zorggroepen zijn in de dagelijkse praktijk op verschillende manieren met elkaar verbonden. Een zorggroep bestaat uit meerdere specialismen. Je wordt zelf aan één zorggroep gekoppeld, maar de zorggroepen wisselen onderling ook collega's uit. In je eigen zorggroep ben je specialist (bijvoorbeeld als vaatverpleegkundige), in een andere zorggroep heb je een meer generalistische rol. De zorggroepen werken in een 'harmonicamodel' samen: de capaciteit wordt op flexibele wijze met elkaar ingevuld/verdeeld. Zo kan drukte in de ene zorggroep worden opgevangen door een verpleegkundige uit een andere zorggroep die meer tijd heeft in te schakelen. Daarbij houden we natuurlijk rekening met wat je wilt en kunt. We maken afspraken in lijn met jouw persoonlijke wensen en vaardigheden.  

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:
  Dat je flexibel bent en ook buiten je eigen specialisme kennis wilt opdoen. En dit zowel binnen chirurgische als binnen beschouwende specialismen. Je moet het leuk vinden om binnen andere specialismen en in verschillende teams te werken. Dus je moet in staat zijn om over je eigen grenzen heen te kijken en je willen verdiepen in voor jou nieuwe facetten van het medisch vakgebied. En omdat we samen nog aan het ontdekken zijn hoe we onze nieuwe manier van werken het beste vorm kunnen geven, is het belangrijk dat je hierin mee wilt denken, mee wilt werken en ook zelf met ideeën en suggesties komt.  

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:
  Dat je jezelf nog breder ontwikkelt (zowel chirurgisch als beschouwend) en doorlopend nieuwe ziektebeelden en behandelmethodes leert kennen, ook buiten je eigen specialisme. En je hebt de kans om ‘te proeven’ van een ander specialisme en te ervaren hoe het is om hierin te werken. Het biedt je nieuwe mogelijkheden voor je loopbaan en meer doorgroeimogelijkheden. Op deze manier kun je de beste zorg op jouw manier verlenen. Dat is goed voor de patiënt, maar maakt ook het werk als verpleegkundige prettiger, leuker en interessanter.  En onze nieuwe manier van werken, waarin veel dingen makkelijker worden, geeft jou meer ruimte om je te focussen op waar het écht om draait: elke dag de allerbeste persoonsgerichte zorg bieden aan patiënten.


 • Innovatie en onderzoek

  Innovatie en onderzoek

  “We zijn een thema waarbinnen regelmatig pilots voor nieuwe behandelmethoden plaatvinden en er lopen bij ons continu onderzoeken naar zorginnovaties. Dat geeft het werken hier toch wel een extra dimensie.”

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je werkt binnen een thema waar we regelmatig deelnemen aan pilots voor nieuwe behandelmethoden en aan onderzoeken naar zorginnovaties. Bijvoorbeeld ‘Beter uit Bed’ (patiënten meer uit bed en in beweging krijgen) en ‘FoodforCare’(eten dat het herstel van patiënten bevordert). Dit zijn nieuwe methoden waarmee we de behandeling van en zorg aan patiënten concreet verbeteren. Methoden die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en die binnen op onze afdeling getest worden. En er lopen bij ons continu onderzoeken naar andere/betere medicatie, bijvoorbeeld naar nieuwe anti-stollingsmedicatie.  Verder zijn er binnen ons thema veel studenten die onderzoek doen en met verbetervoorstellen komen. Dit is typisch voor een academische setting. Als verpleegkundige heb je hier in je werk mee te maken en je werkt er vaak ook in een bepaalde vorm aan mee. En je kunt, als je dat wilt, ook zelf initiatief nemen op dit vlak als je een verbeterpunt signaleert en het interessant vindt om dit op te pakken. We hebben een werkgroep waar je met je ideeën terecht kunt.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je openstaat voor vernieuwing en innovatie in de zorg en het interessant vindt om hier direct bij betrokken te zijn. Je moet hier zelf een rol in willen vervullen. Dat wil niet zeggen, dat je per se zelf initiatieven hierin neemt, maar het is wel belangrijk dat je actief meedenkt en er daar waar nodig ook aan meewerkt. En het is belangrijk dat je vanuit een kritische blik hierop constructieve feedback kunt geven.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je continu nieuwe dingen uit pilots of uit onderzoek leert. En je bent doorlopend op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het medisch/verpleegkundig vakgebied. Dat maakt werken binnen ons thema nog interessanter. Bovendien zie je direct het effect op de patiënt in de dagelijkse zorg en het maakt dat je nog betere en patiëntvriendelijkere zorg kunt leveren. Dat geeft extra voldoening. Vaak verbetert en vergemakkelijkt het ook de manier van werken. Daar heb je als verpleegkundige zelf baat bij.


Van meeloopdag Naar talentpool

Stuur jij ons een passend profiel en blijkt tijdens een individuele meeloopdag dat onze ambities matchen? Dan nemen we je op in onze talentpool.

lees meer

Van meeloopdag Naar talentpool

Meeloopdag

Tijdens de meeloopdag ga je ervaren hoe het daadwerkelijk is op de afdeling. Bedenk van tevoren wat je belangrijk vindt om te weten over bijvoorbeeld de afdeling, werkmethodes, diensten, zodat je het meelopen voor jezelf zo effectief mogelijk in kan zetten. Tijdens het meelopen is het niet de bedoeling dat je op enige wijze betrokken raakt bij een (ondersteunend) zorgproces. Dit vanwege kwaliteits-, veiligheids- en verzekeringsredenen. 
Sluiten onze ambities op elkaar aan en heb je aangegeven nú of in de toekomst te willen werken bij het Radboudumc, dan nemen we je op in onze talentpool.

Talentpool

Zodra er een voor jouw profiel relevante vacature is op de afdeling, word jij uitgenodigd voor een nadere kennismaking. En als het op dat moment past binnen je carriere en ambities, kun je ervoor kiezen om in te gaan op deze uitnodiging. Het kan dus voorkomen dat je er bewust voor kiest om eerst een tijd in de talentpool te blijven, voordat je daadwerkelijk de overstap maakt naar het Radboudumc.

 

Wederzijds selectiegesprek

Wij geloven in een wederzijds selectiegesprek. Dat houdt in dat zowel jij als wij een bewuste keuze voor elkaar maken. Uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.

Koen verpleegkundige

'Ik ben tevreden als ik nét dat beetje extra persoonsgerichte zorg heb kunnen leveren.'

lees meer

Koen verpleegkundige

Mijn start bij het Radboudumc

‘Aan de Saxion Hogeschool in Enschede heb ik hbo-v gestudeerd. De psychiatrie sprak me tijdens het keuzetraject aan, maar ik zag daar uiteindelijk te weinig doorgroeimogelijkheden voor mezelf. Die zag ik wel in een groot academisch ziekenhuis als het Radboudumc. Ik heb me aangemeld voor een meeloopdag bij Heelkunde en was direct enthousiast. Gelukkig was het enthousiasme wederzijds en kreeg ik al snel een vast contract. Omdat ik medewerker was bij het Radboudumc, kon ik meteen terecht in een guesthouse van de SSHN. Dit maakte de overstap gemakkelijk en zorgde ervoor dat ik me sneller thuis voelde in Nijmegen.’

Mijn werk als vaatverpleegkundige

‘Ik heb de verantwoordelijkheid over patiënten van de Vaatchirurgie. Ik houd van de diversiteit in mijn werk: van wondverzorging tot nazorg in gang zetten en van overleg met artsen tot gesprekken met naasten. Standaard verpleegkundige taken misschien, maar in mijn ogen echt met een bonus. Hier worden namelijk de heel specialistische, academische ingrepen gedaan. Daarnaast moet je als verpleegkundige natuurlijk overal inhoudelijk van op de hoogte zijn en weten wat dat van jouw zorg vraagt. Een patiënt die gedotterd is, heeft andere zorg nodig dan een patiënt bij wie amputatie van het been dreigt.’

Persoonlijke aandacht

‘Ik ben tevreden als ik niet alleen heb gedaan wat ik moest doen, maar ook nog tijd heb gehad voor nét dat beetje extra persoonsgerichte zorg. Natuurlijk hebben we protocollen nodig, maar die zijn niet zaligmakend. Soms helpt een ontspannen praatje, wat extra begeleiding of uitleg de patiënt enorm.’

Vertegenwoordiger van de patiënt

‘Ik houd ervan om nieuwe dingen te leren. Ik zoek bijvoorbeeld helemaal uit wat er tijdens een operatie is gedaan. In welk gebied is de patiënt geopereerd? Op welke lichaamsfuncties moet ik dus alert zijn? Die medische kennis draagt bij aan de klinische blik die ik van belang vind in mijn werk. Verder denk ik dat communicatie belangrijk is om het verpleegkundige vak goed te kunnen beoefenen. Het is nodig om de juiste vragen te stellen, maar bijvoorbeeld ook om voor de patiënt op te komen. Als verpleegkundige ben je de vertegenwoordiger van de patiënt.’

De weg naar mijn droombaan

‘Ik wil me blijven verdiepen in mijn vak en mijn blik verruimen. Daarom zit ik hier echt goed, want dat is precies wat bij het Radboudumc van je verwacht wordt. Er is dan ook voldoende ruimte en mogelijkheid voor die verdieping. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met de Generieke Module Intensief (GMI), van de vervolgopleiding Verpleegkunde Snijdende Specialismen (VSS) bij de Radboudumc Health Academy. Verder hebben alle verpleegkundigen een aandachtsgebied. Dat van mij is ‘de vitaal bedreigde patiënt’. Dat is niet zomaar. Ze weten wat mijn ambitie is: werken op de Intensive Care. Op deze manier helpt het Radboudumc me mijn droom te verwezenlijken.’

Verpleeg­afdeling C4 Hart, Vaat en Long

Op de verpleegafdeling Hart, Vaat en Long (C4) werken de volgende specialismen nauw met elkaar samen: Cardiologie, Cardio-thoracale Chirurgie, Longziekten en Heelkunde.

lees meer

Meer weten?

Louise van Esch
Teamleider zorg

contact