Meeloopdag

Wil je een dag meelopen op een afdeling? Hier vind je een overzicht met de verschillende verpleegkundige afdelingen waar je kan meelopen. Ervaar zélf hoe het is om bij het Radboudumc te werken. Nu of in de toekomst.

Meeloopdag, talentpool, wederzijds selectiegesprek

Bij de meeste verpleegkundige afdelingen werken we met meeloopdagen, talentpools en wederzijdse selectiegesprekken. Zo kan je zélf ervaren of het Radboudumc bij je ambities past.

lees meer

Meeloopdag, talentpool, wederzijds selectiegesprek

Meeloopdag

Wil je weten hoe het is om als verpleegkundige in het Radboudumc te werken; kom een dag meelopen binnen een van onze thema's en ervaar het zélf. Bij de meeste verpleegkundige afdelingen is het mogelijk om een ochtend of middag mee te lopen. Het doel van de meeloopdag is om je op een informele manier kennis te laten maken met de afdeling en om elkaar te informeren over werkwijzen, ambities en opvattingen. Zodat we vervolgens samen kunnen bespreken in hoeverre dit over en weer aansluit. Zo kun je laagdrempelig kennismaken met het specialisme, de afdeling en het team.
Je kan je op onze website heel makkelijk aanmelden voor één of meerdere meeloopdagen bij het specialisme van jouw keuze. Als je ervaring en kennis passend is bij de afdeling (selectie op basis van CV), dan nodigen we je uit voor een meeloopdag. Is er over en weer een klik, dan neemt de afdeling je op in de talentpool.

Talentpool

Zodra er een voor jouw profiel relevante vacature is op de afdeling, word jij uitgenodigd voor een nadere kennismaking. En als het op dat moment past binnen je carriere en ambities, kun je ervoor kiezen om in te gaan op deze uitnodiging. Het kan dus voorkomen dat je er bewust voor kiest om eerst een tijd in de talentpool te blijven, voordat je daadwerkelijk de overstap maakt naar het Radboudumc.

Wederzijds selectiegesprek

Wij geloven in een wederzijds selectiegesprek. Dat houdt in dat zowel jij als wij een bewuste keuze voor elkaar maken. Uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.

Voorafgaand aan dit wederzijds selectiegesprek maak je bij de meeste verpleegkundige afdelingen een online praktijkoefening (OPO). De praktijkoefening laat je nadenken over wat jij effectief handelen vindt in diverse verpleegkundige praktijksituaties. Deze situaties zijn gekoppeld aan thema’s die, nu en in de toekomst, een belangrijke rol spelen in het werk voor verpleegkundigen in de academische ziekenhuiszorg:
 • Omgaan met en initiëren van verandering
 • Persoonsgerichte zorg; de veranderende relatie met de patiënt
 • Over de grenzen kijken
 • Motivatie om te blijven ontwikkelen

Online praktijkoefening

Het doel van de praktijkoefening is om tijdens het selectiegesprek goed voorbereid, comfortabel en effectief over jouw en onze opvattingen rondom deze thema’s in gesprek te komen. Een rapportage van je praktijkoefening krijg je voorafgaand aan het selectiegesprek toegestuurd.

In deze rapportage worden je opvattingen over effectief gedrag in de praktijksituaties uit de praktijkoefening vergeleken met de opvattingen van een steekproef van verpleegkundigen die nu in het Radboudumc werken. Wanneer er in de rapportage sprake is van weinig of juist veel overeenkomst, dan is dat aanleiding om rond die thema’s extra in gesprek te gaan over welke ambities en opvattingen hieraan ten grondslag liggen.

Er bestaat hierbij absoluut geen goed of fout; het is een middel om met elkaar in gesprek te komen over opvattingen, houding en gedrag. Zo kan afwijking in opvattingen soms juist ook heel wenselijk zijn. Het gesprek over je opvattingen bij deze thema’s draagt bij aan het wederzijds bepalen of er wel of geen sprake is van een ‘match’.

Want nogmaals: uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.

meeloopdagen verpleegkundige


Longziekten verpleegkundige

Door multidisciplinaire samenwerking meer voor patiënten betekenen en zorg op maat leveren.

 • Kom een middag meelopen op de afdeling Longziekten

  naar meeloopdag


MDL en chirurgische oncologie verpleegkundige

Een bijzonder dynamische afdeling met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

 • Kom een middag meelopen op de afdeling MDL en Chirurgische Oncologie.

  naar meeloopdag


Ervaren FLEX verpleegkundige

Als FLEX verpleegkundige werk je via het FLEXbureau in een vast dienstverband, maar voor verschillende verpleegafdelingen binnen het Radboudumc.

 • Kom je ervaring inzetten als FLEX verpleegkundige.

  naar meeloopdag


Chirurgisch verpleegkundige

In een bijzondere samenwerking tussen vier specialismen écht het verschil maken voor patiënten.

 • Kom een middag meelopen op de afdeling Brein, Bewegen en Reconstructie.

  naar meeloopdag


Hart/Vaat/Long verpleegkundige

Energie toevoegen aan zorg in de unieke combinatie van een chirurgisch en een beschouwend specialisme.

 • Kom een middag meelopen op de afdeling Hart/Vaat/Long.

  naar meeloopdag


Interne geneeskunde verpleegkundige

“Bij ons komt alles voorbij. Heel verschillende aandoeningen en patiëntgroepen. Je leert daardoor continu en je kunt je breed oriënteren voor je verdere toekomst.”

 • Kom een middag meelopen op de afdeling Interne Geneeskunde.

  naar meeloopdag


Nier / Dialyse verpleegkundige

Onmisbaar zijn voor de patiënt, maar ook voor de directe naasten/familie.

 • Kom een middag meelopen op de afdeling Nier / Dialyse.

  naar meeloopdag


Psychiatrie verpleegkundige

Samenwerken met veel verschillende specialismen in multidisciplinaire teams.

 • Kom een middag meelopen op de afdeling Longziekten

  naar meeloopdag


Starter FLEX

Als FLEX verpleegkundige werk je via het FLEXbureau in een vast dienstverband, maar kun je tegelijkertijd kennismaken met verschillende specialismen en kijken waar je interesse ligt.

 • Start je carrière als FLEX verpleegkundige in het Radboudumc.

  naar meeloopdag

meeloopdagen CZO / gespecialiseerd verpleegkundige (i.o)


Dialyse verpleegkundige

"De psychische component in de zorg vanwege de impact die een nierziekte op patiënten heeft, maakt dat je voor zowel de patiënt als de familie/naasten van de patiënt een belangrijk aanspreekpunt bent."

 • Kom een middag meelopen op de afdeling Dialyse

  naar meeloopdag


IC/MC verpleegkundige

Opgeleid worden op een IC/MC met verschillende specialismen en met zeer uitzonderlijke aandoeningen.

 • "Gedreven verpleegkundigen die zich blijvend, vakinhoudelijk en als mens, willen ontwikkelen."

  naar meeloopdag


Kinder verpleegkundige

Samen elke dag beter worden voor de beste specialistische en innovatieve zorg aan kinderen.

 • Kom een dag meelopen op de Medium Care van het Amalia kinderziekenhuis.

  naar meeloopdag


Oncologie verpleegkundige

Het verschil maken voor patiënten met diverse en meest uitzonderlijke oncologische aandoeningen.

 • Kom een middag meelopen op de afdeling Oncologie.

  naar meeloopdag


Neonatologie verpleegkundige

Met gezinsgerichte zorg van onderscheidende kwaliteit het verschil maken voor kinderen en ouders.

 • Kom eens meelopen op onze afdeling Neonatologie van het Amalia kinderziekenhuis.

  naar meeloopdag


SEH verpleegkundige

“Juist bij de SEH moeten alle disciplines blind met elkaar kunnen samenwerken en daarbij moet je elkaar, jong en oud, kunnen vertrouwen. Je hebt elkaar nodig."

 • Kom een middag meelopen op de SEH.

  naar meeloopdag


Kinder IC verpleegkundige

“Waar de behandeling ergens anders ophoudt, begint deze juist op onze Kinder IC.”

 • Kom een middag meelopen op onze KinderIC.

  naar meeloopdag