Van meeloopdag Naar talentpool

Meeloopdag

Tijdens de meeloopdag ga je ervaren hoe het daadwerkelijk is op de afdeling. Bedenk van tevoren wat je belangrijk vindt om te weten over bijvoorbeeld de afdeling, werkmethodes, diensten, zodat je het meelopen voor jezelf zo effectief mogelijk in kan zetten. Tijdens het meelopen is het niet de bedoeling dat je op enige wijze betrokken raakt bij een (ondersteunend) zorgproces. Dit vanwege kwaliteits-, veiligheids- en verzekeringsredenen. Sluiten onze ambities op elkaar aan en heb je aangegeven nú of in de toekomst te willen werken bij het Radboudumc, dan nemen we je op in onze talentpool.

Talentpool

Zodra er een voor jouw profiel relevante vacature is op de afdeling, word jij uitgenodigd voor een nadere kennismaking. En als het op dat moment past binnen je carriere en ambities, kun je ervoor kiezen om in te gaan op deze uitnodiging. Het kan dus voorkomen dat je er bewust voor kiest om eerst een tijd in de talentpool te blijven, voordat je daadwerkelijk de overstap maakt naar het Radboudumc.

Wederzijds selectiegesprek

Wij geloven in een wederzijds selectiegesprek. Dat houdt in dat zowel jij als wij een bewuste keuze voor elkaar maken. Uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.

Werken bij Meeloopdag Geriatrie

Meeloopdag Geriatrieverpleegkundige

Ben jij benieuwd wat het betekent om als Geriatrieverpleegkundige in het Radboudumc te werken? Kom dan een ochtend of middag meelopen op de afdeling Geriatrie.

lees meer

Meeloopdag Geriatrieverpleegkundige

Wil jij als verpleegkundige werken op een afdeling waar het nooit saai is en met een bijzondere doelgroep die je veel voldoening geeft? Vind jij het belangrijk om al je kennis en kunde in te zetten voor veelal kwetsbare patiënten met heel diverse en vaak typisch academische, complexe aandoeningen? Dit op een afdeling waar je door opleiding en leren in de dagelijkse praktijk nooit stilstaat in je ontwikkeling en waar je bovendien werkt in een erg leuk en hecht team?

Kom meelopen op de afdeling Geriatrie en meld je aan!

Aanmelden meeloopdag Geriatrie

Ben jij een gediplomeerd Geriatrieverpleegkundige? Ervaar hoe het is om bij het Radboudumc te werken!

schrijf je in

Werken als Geriatrieverpleegkundige...


...betekent

Je verleent zorg aan een kwetsbare patiëntengroep waar je niet alleen in verpleegkundige zin veel voor betekent, maar ook (of juist) als het gaat om het geven van begeleiding en het bieden van een luisterend oor. lees meer

...betekent

Je verleent als verpleegkundige bij de verpleegafdeling Geriatrie in een team van ongeveer 25 verpleegkundigen zeer persoonsgerichte zorg aan de bijzondere doelgroep ouderen. Hierbij gaat het met name om ouderen met acute aandoeningen. Heel diverse ziektebeelden en ‘van top tot teen’. Een kwetsbare patiëntengroep waar je niet alleen in verpleegkundige zin veel voor betekent, maar ook (of juist) als het gaat om het geven van begeleiding en het bieden van een luisterend oor. Aan de patiënt en aan de naasten. In veel gevallen bouw je in korte tijd een intieme vertrouwensband met hen op.

Kenmerkend voor de ouderenzorg op onze afdeling is, dat we patiënten niet ‘orgaangericht’, maar vanuit een totaalbeeld en met een brede klinische blik behandelen. Alle ziektebeelden komen op onze afdeling voorbij en door het acute karakter van de zorg wisselen de patiënten op de afdeling snel. Omdat we een academische afdeling zijn, gaat het vaak om ouderen met complexe en uitzonderlijke aandoeningen die vanwege comorbiditeit of het hoge risico op complicaties niet (meer) in een ander ziekenhuis behandeld kunnen worden. De behandeling is veelal multidisciplinair, waarbij meerdere specialismen en disciplines uit het Radboudumc in een team betrokken zijn bij de patiënt. Jij hebt als verpleegkundige niet alleen ADL-taken aan het bed, maar vooral ook een onmisbare regierol in deze multidisciplinaire zorg. Daarbij ben je een belangrijke spreekbuis voor de patiënt en je hebt veel ruimte om jouw kennis en inzichten bij de behandeling in te brengen.

Onze afdeling is echt gespecialiseerd in de zorg aan ouderen en als team verpleegkundigen hebben we enorme kennis op het gebied van het ouder wordende menselijk lichaam. Deze kennis delen we ook met andere afdelingen binnen ons academisch ziekenhuis. Het bieden van hoogwaardige, innovatieve en integrale zorg aan ouderen gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek is echt een speerpunt van het Radboudumc en we lopen hierin voorop in Nederland.

Opleiding en continue persoonlijke ontwikkeling staan op de afdeling Geriatrie centraal. Door in de dagelijkse praktijk te leren van collega-verpleegkundigen en van de artsen, maar ook door opleidingen te volgen die je verder helpen in je vakgebied of door je te verdiepen in een specifiek aandachtsveld dat je interesse heeft. We bieden je veel mogelijkheden op dit vlak en ondersteunen je waar mogelijk in je verdere professionalisering en doorgroei als verpleegkundige.

Tot slot zijn we een erg leuke afdeling om te werken. Een hecht en vrij jong team van collega’s, waarin verpleegkundigen en artsen op een gelijkwaardige en prettige manier met elkaar samenwerken en onderling de zorg grotendeels zelfstandig regelen. We hebben oprechte aandacht en respect voor elkaar, helpen elkaar waar we kunnen en vangen elkaar op als dit nodig is. Humor en gezelligheid vinden we daarbij vanzelfsprekend. Niet voor niets gebeurt het regelmatig dat collega’s die ooit bij ons vertrokken zijn na een paar jaar weer terugkomen en stagiaires vaak op onze afdeling blijven ‘hangen’. Gewoon, vanwege de unieke sfeer en het bijzondere werk bij ons.

Dat is werken als verpleegkundige op de afdeling Geriatrie!


...vraagt

Je bent geduldig en neemt in de zorg de tijd om ouderen en de naasten uitleg te geven over de behandeling en te luisteren naar hun persoonlijke verhaal. Je moet hier met veel inlevingsvermogen op situaties in kunnen spelen. lees meer

...vraagt

Natuurlijk is het belangrijk dat je goed kunt omgaan met ouderen en oprechte affectie hebt met deze patiëntgroep en hun naasten. Dit betekent onder meer dat je geduldig bent en in de zorg de tijd neemt om ouderen en de naasten uitleg te geven over de behandeling en te luisteren naar hun persoonlijke verhaal.

Daarnaast stelt dit flinke eisen aan je communicatieve vaardigheden en je vermogen om goed in te kunnen schatten hoe je patiënten moet benaderen; sommige ouderen hebben door bijvoorbeeld dementie, cognitieve problemen of vanwege hun hoge leeftijd moeite om zichzelf goed uit te drukken of direct te begrijpen wat je vertelt. Je moet hier met veel inlevingsvermogen op in kunnen spelen. Af en toe met de nodige humor de situatie kunnen relativeren hoort daarbij.

Verder moet je beschikken over een brede klinische blik, snel kunnen schakelen tussen verschillende patiënten en ook flexibel zijn in de zorg die je biedt. Iedere oudere heeft zijn of haar eigen behoefte en de toestand van een patiënt kan snel veranderen. Je moet dan niet willen vasthouden aan protocollen, maar direct handelen in het belang van de patiënt, de juiste afwegingen kunnen maken vanuit je observaties, en waar nodig ook creatief kunnen zijn in je oplossingen en in de manier waarop je de zorg organiseert. Je denkt daarbij altijd een stap vooruit.

Naast goed kunnen samenwerken in een team, is het belangrijk dat je ook uitstekend zelfstandig kunt functioneren, beslissingen durft te nemen en doortastend kunt zijn in de zorg. En kom je zelf ergens even niet uit of twijfel je wat je moet doen? Dan heb je er geen enkel probleem mee om de hulp van je directe collega’s of de artsen in te roepen en met hen te overleggen over de patiënt. Het gaat jou altijd om de beste zorg!

Naast je sociale en organisatorische vaardigheden zijn natuurlijk je kennis en kunde als verpleegkundige cruciaal. Zeker op een gespecialiseerde afdeling als Geriatrie waar je doorlopend met heel verschillende, vaak nieuwe en veelal uitzonderlijke aandoeningen in aanraking komt. Dit betekent dat je nieuwsgierig en leergierig moet zijn, het vanzelfsprekend vindt om je telkens te verdiepen in nieuwe ziektebeelden en dat je jezelf vakinhoudelijk wilt blijven ontwikkelen.

Dit alles maakt jou onze perfecte nieuwe collega!


...levert op

De zorg is voornamelijk acuut en verloopt zelden volgens protocollen. Hierdoor weet je nooit wat een dienst je gaat brengen. Dit zorgt voor veel afwisseling en dynamiek in je werk: je dienst als verpleegkundige op de afdeling Geriatrie is nooit saai! lees meer

...levert op

Je hebt een baan waarin geen dag hetzelfde is. Je komt op onze afdeling in aanraking met alle, steeds weer nieuwe en vaak uitzonderlijke typisch academische ziektebeelden. En omdat de zorg voornamelijk acuut is en zelden volgens protocollen verloopt weet je nooit wat een dienst je gaat brengen. Dit zorgt voor veel afwisseling en dynamiek in je werk: je dienst als verpleegkundige op de afdeling Geriatrie is nooit saai!

Het werken met ouderen geeft daarnaast een extra dimensie aan je rol als verpleegkundige. Door het intieme contact en de vertrouwensband die je opbouwt, hoor je veel verhalen van de patiënten; iedere oudere met zijn of haar eigen levensverhaal en levenswijsheid. De zorg is daardoor niet alleen vakinhoudelijk erg interessant, maar levert je ook in persoonlijke zin veel op.

De dankbaarheid die je van patiënten krijgt, omdat je in korte tijd door zeer persoonsgerichte zorg echt het verschil maakt in hun kwaliteit van leven, geeft je veel extra voldoening in je werk. Zorg verlenen aan ouderen is echt bijzonder.

Dat je werkt op een afdeling met veel aandacht voor opleiding en doorgroei, met enorme kennis en kunde op het gebied van ouderenzorg en in een academisch ziekenhuis dat hierin landelijk een voortrekkersrol vervult, zorgt verder dat je nooit stilstaat in je verpleegkundige en persoonlijke ontwikkeling en dat je voorop blijft lopen in je vakgebied.

De unieke sfeer en het hechte team waarin je gaat werken maken de afdeling Geriatrie tot slot tot een erg fijne werkomgeving. Een veilige omgeving waarin je volledig jezelf kunt zijn, waar je altijd terug kunt vallen op collega’s en waar je de ruimte krijgt om alles uit jezelf te halen.

Een bijzondere baan dus, met een bijzondere patiëntgroep en op een bijzondere afdeling!

Vacatures


Van meeloopdag Naar talentpool

Stuur jij ons een passend profiel en blijkt tijdens een individuele meeloopdag dat onze ambities matchen? Dan nemen we je op in onze talentpool.

lees meer

Afdeling Geriatrie

De afdeling Geriatrie van het Radboudumc biedt zorg aan oudere patiënten die vaak een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen kennen. Uitgangspunt voor ons handelen is dat we ons inleven in u, de ouder wordende mens.

lees meer

Meer weten?

Maaike Verhoeven-Jas
Geriatrieverpleegkundige

contactformulier
  • Medewerkers
  • Intranet