Werken bij Meeloopdag

Meeloopdag Interne Geneeskunde voor verpleegkundigen

Ben jij benieuwd wat het betekent om als verpleegkundige op de afdeling Interne Geneeskunde te werken? En ben jij een (bijna) gediplomeerd verpleegkundige? Kom dan een ochtend of middag meelopen op onze afdeling Interne Geneeskunde.

lees meer

Meeloopdag Interne Geneeskunde voor verpleegkundigen

Wil jij als verpleegkundige werken op een academische afdeling waar je dagelijks in aanraking komt met zeer uitzonderlijke aandoeningen en waar je zorg levert aan zeer diverse patiënten? En dat met veel afwisseling binnen de drie secties Interne Geneeskunde, Infectieziekten en Reumatologie met zeer brede problematiek.

Wil jij jezelf bovendien continu ontwikkelen in een omgeving met hoogwaardige wetenschappelijke expertise en met veel doorgroeimogelijkheden? Kom dan werken op de afdeling Algemene Interne Geneeskunde (AIG) van het Radboudumc!

Meld je aan voor een meeloopdag en beleef zelf wat werken op onze afdeling in het Radboudumc jou te bieden heeft. Aanmelden voor een meeloopdag heeft alleen zin als je (bijna) gediplomeerd verpleegkundige bent.

Aanmelden meeloopdag

Ben jij een gediplomeerd verpleegkundige? Ervaar hoe het is om bij Interne Geneeskunde te werken!

schrijf je in

Waarom werken bij Interne Geneeskunde?

 • Omdat we een academisch expertisecentrum zijn, behandelen we mensen van alle leeftijden, die voor echt specialistische kennis en behandeling naar ons toekomen.

  lees meer


  Academische setting

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je werkt op een academische verpleegafdeling met een heel diverse patiëntpopulatie (jong en oud) waar zeldzame ziektebeelden en comorbiditeit aan de orde van de dag zijn. Een afdeling met een belangrijke functie als second opinion voor patiënten uit de regionale perifeer en uit de rest van het land. Waar zorg wordt geboden aan patiënten die vaak elders in de regio niet (meer) behandeld kunnen worden. Maar ook een afdeling die als expertisecentrum op het gebied van infectieziekten en reumatologie heel specialistische wetenschappelijke kennis in huis heeft, waarvoor patiënten met uitzonderlijke aandoeningen uit het hele land naar het Radboudumc komen.  Zo hebben we de mogelijkheid een isolatie-unit te creëren, bijvoorbeeld voor patiënten met VHK, en lopen we voorop in de behandeling van Sclerodermie. Omdat het daarbij in veel gevallen gaat om systemische en complexe ziektebeelden, is de zorg veelal multidisciplinair rond de patiënt georganiseerd. Hierbij werken voor de allerbeste persoonsgerichte zorg diverse specialismen en disciplines intensief samen. Als verpleegkundige heb je hierin een belangrijke regierol. Bovendien ondersteun je als verpleegkundige de patiënt en familie bij lastige ethische/morele vraagstukken rond de behandeling.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je in staat moet zijn om complexe aandoeningen te begrijpen en de impact ervan op het leven van de patiënt te overzien. Daarvoor is het belangrijk dat je kennis wilt opdoen over uitzonderlijke en specialistische aandoeningen en deze kennis ook in de praktijk durft toe te passen.

  Verder is het cruciaal dat je over de muren van de afdeling en van het Radboudumc heenkijkt, flexibel bent, het overzicht in de behandeling behoudt en goed met anderen kunt samenwerken. En omdat je een belangrijke rol hebt als ‘patients voice’ moet je stevig in je schoenen staan, altijd kritisch blijven kijken naar de behandeling en jouw mening over de behandeling goed kunnen beargumenteren.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je in je werk doorlopend in aanraking komt met uitzonderlijke aandoeningen die vaak elders niet behandeld kunnen worden. Je maakt continu kennis met nieuwe facetten van het academisch wetenschappelijke en het medisch verpleegkundige vakgebied. Ook buiten AIG. Je blijft daardoor leren en je nieuwsgierigheid wordt elke dag bevredigd. Bovendien geeft de rol die je hebt in de relatie met de patiënt en familie je veel extra voldoening in het werk.


 • Breedte problematiek, afwisseling

  “Vooral de acutes opnames zorgen ervoor dat je planning ontspoort. Maar dit maakt het heel spannend en afwisselend.”

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je op de afdeling als verpleegkundige afwisselend werkt binnen drie verschillende secties: Interne Geneeskunde, Reumatologie en Infectieziekten. Iedere sectie met zijn eigen bedden/kamer(s). Je dienst verloopt doorgaans heel onvoorspelbaar en zelden volgens protocollen. Met name de acute opnames die snel instabiel kunnen worden, maken dat je werk vaak zeer hectisch is. Het gebeurt dan ook regelmatig dat het niet lukt om je werk volgens planning binnen je dienst af te krijgen of dat je het eigenlijk te druk hebt om het alleen aan te kunnen. Je maakt dan de keuze om het werk over te dragen aan collega’s uit de volgende dienst of je biedt samen met een collega de benodigde zorg.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je in de verschillende secties wilt werken en je in deze secties wilt verdiepen. Bovendien moet je als verpleegkundige overstijgend kunnen denken, goed kunnen communiceren en snel kunnen schakelen tussen patiënt, arts en familie. En omdat een dienst zelden verloopt zoals gepland, is het belangrijk dat je de grenzen van wat je aankunt in de gaten houdt.  Je moet zaken kunnen delegeren en overdragen, erop vertrouwen dat collega’s werk goed van je overnemen en het vanzelfsprekend vinden om bij te springen als collega’s het (te) druk hebben.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je op een afdeling werkt met brede problematiek en met veel hectiek. Je weet nooit wat je precies te wachten staat en geen dienst is hetzelfde. Dit houdt je werk heel boeiend en afwisselend en geeft je veel ruimte om op je eigen manier flexibel om te gaan met situaties. De acute fase van patiënten maakt het werk ook spannend. De verschillende secties maken daarnaast dat je jezelf breed ontwikkelt en je voor je toekomst kunt oriënteren op diverse gebieden. De bijzondere manier van samenwerken met collega’s en artsen, waarin onderling vertrouwen en elkaar helpen cruciaal zijn, zorgt voor een prettige, collegiale en heel dynamische werksfeer.


 • Opleiding en ontwikkeling

  “Bij ons op de afdeling komt alles voorbij. Heel verschillende aandoeningen en patiëntgroepen. Je leert daardoor continu en je kunt je breed oriënteren.”

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je werkt op een afdeling waar veel aandacht is voor opleiding, persoonlijke ontwikkeling en het onderling delen van kennis. En waar doorlopend wordt gewerkt aan een veilig leerklimaat. Daarin staan respect voor elkaar en transparante communicatie centraal. Bijvoorbeeld studenten die een stage lopen binnen AIG hebben hier veel profijt van. Je krijgt alle ruimte voor het opdoen van kennis die aansluit bij je persoonlijke interesse. Door het volgen van opleidingen, maar je kunt je ook verdiepen in een specifiek aandachtsveld (bijvoorbeeld Endocrinologie).
  Hetgeen je geleerd hebt, pas je dan ook daadwerkelijk toe in de praktijk. En er is elke dag aandacht voor bijscholing in de vorm van klinische les, klinisch redeneren of door interessante patiëntcasussen met elkaar te bespreken. Bovendien kom je steeds in aanraking met heel diverse en interessante aandoeningen, met verschillende patiëntgroepen en dat binnen drie secties. De afdeling helpt je bij je verdere doorgroei; binnen AIG, op een andere afdeling of richting een bepaald specialisme.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je nieuwsgierig en leergierig bent. En ook initiatieven neemt waardoor je jezelf blijft verbeteren en ontwikkelen. Je moet intrinsiek gemotiveerd zijn om te willen blijven leren en uit jezelf vragen stellen. Daarbij is het belangrijk dat je goed kunt luisteren als artsen en collega’s iets aan je uitleggen.  Maar je moet zelf ook jouw kennis met anderen willen en durven delen. Bovendien moet je goed om kunnen gaan met het geven en ontvangen van eerlijke feedback, collega’s op een positieve manier durven aanspreken op hun handelen en respectvol zijn richting anderen.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je dagelijks kennis maakt met nieuwe facetten van het medisch vakgebied en blijft leren. En dat je werkt in een omgeving waar jouw kennis gewaardeerd wordt en waarin persoonlijke ontwikkeling een continu proces is. Bovendien helpt de breedte en diversiteit van de problematiek binnen AIG je, om jezelf te oriënteren op je toekomst. De afdeling AIG is een mooi startpunt voor je verdere verpleegkundige carrière.


 • Innovatie en verandering

  “Je zegt binnen onze afdeling niet: ‘we doen dit, omdat we het al jaren zo doen’. Je gaat continu mee in veranderingen en vindt dat ook leuk.”

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je werkt op een academische afdeling waar vanuit wetenschappelijk onderzoek continu wordt gewerkt aan medische innovaties. En waar doorlopend dingen veranderen, bijvoorbeeld in de samenstelling van je team, omdat collega’s doorstromen naar elders binnen het ziekenhuis. Regelmatig worden nieuwe behandelmethoden ingevoerd of in de vorm van een pilot getest. Technologische ontwikkeling speelt daarin een belangrijke rol.

  Zo starten we binnenkort met een pilot ‘continue monitoring’. Patiënten worden door ‘stickers’ met sensoren op het lichaam 24/7 (op afstand, dus thuis) gemonitord. We willen onderzoeken of het op deze manier mogelijk is ziekenhuisopname te voorkomen. De technologie hiervoor is mede door het Radboudumc ontwikkeld. Als verpleegkundige heb je in je werk direct of indirect te maken met deze innovaties. En voor de hoogste kwaliteit zorg, wordt er ook van je verwacht dat je zelf actief bijdraagt aan én het initiatief neemt in verandering en verbetering.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je openstaat voor innovatie en verandering, het nut hiervan ziet, hierin meegaat en er ook actief in meedenkt en –werkt. Je moet niet vastgeroest zitten in patronen, maar het vanzelfsprekend vinden dat de afdeling doorlopend in beweging is. Daarbij is het belangrijk dat je kunt en wilt werken met (nieuwe) hoogwaardige en complexe apparatuur en je jezelf hierin ook wilt verdiepen.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je werkt volgens de nieuwste behandelmethoden en met de meest moderne medische apparatuur. Hierdoor kun je nog meer voor de patiënt en de familie betekenen. Bovendien blijf je vooroplopen in je vak en heb je zelf ook alle ruimte om met ideeën en suggesties voor verbetering en verandering te komen. Je voegt zo concreet iets toe aan je vak.


Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer

Ervaringen meeloopdagen

Suzanne vertelt

Suzanne, verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis, vertelt over haar ervaring met de meeloopdag bij Interne Geneeskunde.

lees meer

Suzanne vertelt

Suzanne vertelt...

'Na mijn HBO-V opleiding ben ik direct aan de slag gegaan als verpleegkundige op de Interne Geneeskunde in een algemeen ziekenhuis. Het niet weten wat er met een patiënt aan de hand is, onderzoeken inzetten, tot een diagnose komen en uitzoeken welke behandeling het beste bij de individuele patiënt past, maakt dat het specialisme interne geneeskunde mij aanspreekt. Daarbij reageert niet elke patiënt hetzelfde, waardoor er soms onverwachte situaties ontstaan. Dat kan geleidelijk zijn, maar ook heel acuut.

Daarnaast wordt er niet alleen naar het lichaam van de patiënt gekeken en de verschillende aandoeningen, maar ook naar de psyche van de patiënt. Begrijpt hij/ zij wat er gebeurt en kan hij het allemaal wel aan? De onzekerheid en machteloosheid bij patiënten als nog niemand een diagnose kan stellen maakt het voor een patiënt zwaar. Om daar als verpleegkundige aandacht voor te hebben en gewoon even te luisteren naar een patiënt, vind ik erg belangrijk.

Kortom iedere dienst is anders en op de interne gebeurt er veel. Ik heb gesolliciteerd omdat ik graag de overstap wilde maken van een algemeen ziekenhuis naar een academisch ziekenhuis. Ik vind de complexe zorgverlening,  het wetenschappelijk onderzoek en de nieuwste behandelmethodes toepassen een uitdaging. Een goede reden voor mij om een meeloopdag te plannen.

Meeloopdag

Voordat ik gesolliciteerd heb op de afdeling algemene interne geneeskunde, heb ik eerst een dag meegelopen. Ik had een ontzettend fijn team in het andere ziekenhuis, maar voor mezelf wilde ik meer uitdaging in het werk. Ik ging de meeloopdag in met de gedachte: ‘als de sfeer onder collega’s niet goed is, dan solliciteer ik niet’.

Tijdens de meeloopdag kreeg ik genoeg te zien van de afdeling en de omgang met elkaar in het team. Ik voelde me gelijk op mijn gemak en het gevoel was goed. Ik zag mezelf hier wel tussen lopen!

Ondanks mijn 3 jaar ervaring op de interne geneeskunde kwam ik er achter dat er op deze afdeling nog veel te leren valt en dat is precies wat ik zocht. Er zijn opleidingsmogelijkheden en het leren van elkaar is hier zelfs in het dagelijkse ritme ingevoerd.

Sollicitatie

Na deze eerste indruk heb ik gesolliciteerd. Toen ik een aantal weken later in de gang aan het wachten was op mijn sollicitatiegesprek, kwamen er toekomstige collega’s naar mij toe om mij succes te wensen. Voor mij een bevestiging dat ook dit een warm team is! 

Inmiddels ben ik alweer 3 jaar aan het werk in het Radboudumc, met nog steeds meer dan genoeg uitdaging!
Wil je ook kennis maken met de afdeling Interne Geneeskunde?'


Laszlo vertelt

Laszlo is verpleegkundige op de afdeling Algemene Interne Geneeskunde. Hij vertelt hoe hij bij de afdeling terecht is gekomen en wat het werken op de afdeling zo leuk maakt.

lees meer

Laszlo vertelt

Laszlo vertelt...

'Als net afgestudeerd verpleegkundige die zijn eindstage in een perifeer ziekenhuis had afgerond, ben ik gaan kijken voor mijn volgende uitdaging. Mijn eindstage was bij een snijdend specialisme en daarom leek het mij nu interessant om op een interne afdeling te werken. Die keuze heb ik gemaakt om mij zo breed mogelijk te ontwikkelen. Uiteindelijk wil ik graag op de ambulance werken en dan wil alles gezien hebben. 

Waarom het Radboudumc? Omdat het een academisch ziekenhuis is waar veel onderzoek gedaan wordt en waar veel nieuwe behandelmethoden als eerste uitgevoerd worden. Ik was daar erg van onder de indruk. Dus dacht ik, ik trek de stoute schoenen aan en ik ga solliciteren. Nooit geschoten is altijd mis, toch? 

Eerst FLEX

Ik heb bij het Radboudumc Flexbureau gesolliciteerd en ik kon de eerste maanden op de afdeling Interne Geneeskunde werken, omdat daar veel op korte termijn diensten ingevuld moesten worden.

Vooraf mocht ik een dag meelopen. Erg interessant als net afgestudeerde verpleegkundige om op een afdeling in een academisch ziekenhuis te zijn waar je nog geen kennis van hebt. Ik was deze dag aan een ervaren verpleegkundige gekoppeld. Ik heb deze dag een goed beeld gekregen van de patiënten, de behandelingen en het team.

Inwerktraject

De eerste anderhalve maand ben ik gelukkig goed ingewerkt door mijn collega’s van de interne geneeskunde. Ik heb de afdeling goed leren kennen. Er kwam veel informatie op mij af en aan het eind van de dag zat ik uitgeblust op de bank.
Gelukkig bleek het team open te staan voor nieuwe mensen en beantwoordden zij al mijn vragen met plezier. Hierdoor is het inwerken makkelijk gegaan. Ook na mijn inwerkperiode bleken het fijne collega’s te zijn die geen moeite hebben om je extra uitleg te geven.

Vacature op de afdeling

Na een half jaar via het FLEXbureau op interne geneeskunde te hebben gewerkt, kwam er een vacature. Mijn collega’s hebben mij gestimuleerd om hier op te solliciteren. Dat heb ik met veel plezier gedaan.

Selectiegesprek

De selectiecommissie bestond uit collega’s van Interne Geneeskunde. Dat voelde even vreemd, maar al snel was ik op mijn gemak. Ze waren echt geinteresseerd in mij en mijn visie op zorg. Na enkele dagen in spanning te zitten, kreeg ik te horen dat ik aangenomen was. Hoe gaaf was dat! En ik moet zeggen, ik heb geen minuut spijt gehad van deze keuze.

Diversiteit in patiënt en plek

De afdeling interne geneeskunde spreekt mij aan vanwege de diversiteit. Zowel in patiënten, werkzaamheden en werkplekken. Er zijn hier drie disciplines waar je mee afwisselt. De ene dag sta je op de kamers waar reumapatiënten verblijven en de andere dag op de infectie-kant. Door deze diversiteit krijgen wij vaak ook onbegrepen aandoeningen, waardoor je altijd net een andere richting op moet denken dan dat je “normaal” gesproken zou doen. Dat maakt je werkt uitdagend en nooit saai.

Mijn favoriete kant is toch wel de infectie gezien deze patiënten vaak wel wat zieker zijn. Hierdoor is de zorg ook intensiever waardoor je veel met verpleegkundige handelingen bezig bent.
Vergeleken met mijn vorige werkplek doen wij hier zelf de bloedafnames; bij mijn vorige werk werd dat gedaan door de collega’s van het lab. Dat was wel even schakelen, maar ik had het gauw onder de knie.
De meeste patiënten hier hebben diverse soorten infusie, we hebben zelfs een kamer speciaal voor dagopnames. Hier komen patiënten die vaak medicatie via het infuus moeten krijgen. Denk aan cytostatica, maar ook vaak voor de reuma.

Dagelijks overleg

Dagelijks overleggen we een half uur, tijdens dit overleg bespreken we bijzondere casussen, ethische dilemma’s en nieuwe behandel methoden. Zo kan je met je collega’s brainstomen als jij in een casus vastgelopen bent. Heel prettig!

Aanmelden meeloopdag

Wat leuk dat je de moeite genomen hebt om mijn korte sfeerimpressie te lezen over de interne geneeskunde.
Graag nemen mijn collega’s en ik je een dagje mee op onze afdeling. Dan kan je het zelf ervaren hoe leuk het werken hier is!'

Wendy vertelt

Wendy heeft via een meeloopdag en de talentpool haar nieuwe uitdaging gevonden op de afdeling Interne Geneeskunde.

lees meer

Wendy vertelt

Wendy vertelt…

'Toe aan een nieuwe uitdaging? Ik neem jullie graag mee in de weg die ik heb doorlopen naar mijn nieuwe baan bij Interne Geneeskunde via de talentpool.

Na mijn studie hbo-v en twee jaar werkervaring in een perifeer ziekenhuis, was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging in een academisch ziekenhuis. Na verschillende meeloopdagen gehad te hebben in het Radboudumc, kwam ik uiteindelijk uit bij de verpleegafdeling Interne Geneeskunde. Ik had al ervaring binnen de interne geneeskunde en werd gelijk enthousiast bij de gedachte dat ik mezelf verder kon ontwikkelen binnen dit specialisme in een academische setting.

Op weg naar de meeloopdag

Mijn meeloopdag is een dag waar ik met veel plezier op terugkijk. Beginnend met een uitleg over de afdeling en een rondleiding. Daarna werd ik gekoppeld aan een verpleegkundige, die mij de gehele dag meenam op de afdeling. Ik voelde mij direct thuis door het warme ontvangst en de enthousiaste collega’s in dit hechte team. Al snel kwam ik in contact met de verschillende specialismen: infectieziekten (waaronder ook tropische ziekten zoals HIV/AIDS en ebola), endocrinologie, reumatologie en de vasculaire/metabole geneeskunde.

Tijdens de meeloopdag kreeg ik een indruk van onder andere de verschillende behandelingen en onderzoeken, de artsenvisite, de innovatieve visi-mobile en maakte ik kennis met de vele verschillende disciplines. Wat een indrukken allemaal! Daarnaast nam ik deel aan de dagelijks terugkomende patiëntenbespreking waarin het klinische redeneren of één van de vele complexe casussen besproken wordt in een veilige setting.

Aan het einde van de meeloopdag had ik een gesprek met de senior verpleegkundige, waarin ik met enthousiasme kon vertellen over mijn indrukken van de afdeling. Persoonsgerichte zorg, de brede en complexe problematieken en een hecht team zijn kernbegrippen die voor mij op deze meeloopdag eruit sprongen. Kortom, een afdeling met veel kansen en mogelijkheden om mijzelf verder te ontwikkelen.

Talentpool

Na mijn meeloopdag werd mij gevraagd of ik opgenomen wilde worden in de talentpool. Terugkijkend op de interessante meeloopdag, zei ik vol enthousiasme ‘JA’.  Het grote voordeel van de talentpool is dat jij al een indruk hebt van de afdeling, maar ook dat de afdeling al een indruk heeft van jou, een win-winsituatie dus! Al snel kwam er daadwerkelijk een vacature vrij en werd mij gevraagd of ik wilde solliciteren. Pas toen had ik een  'echt sollicitatiegesprek'. Omdat ik de mensen en de afdeling al kende, voelde ik me op mijn gemak.

Inmiddels werk ik al een aantal maanden op de afdeling en ga ik iedere dag met plezier naar mijn werk. Elke dag weer benieuwd naar hoe mijn dag er uit gaat zien.

Ben je nieuwsgierig geworden door mijn verhaal? Kom gerust een dag(deel) meelopen bij ons op Interne Geneeskunde.'


van meeloopdag naar talentpool

Stuur jij ons een passend profiel en blijkt tijdens een individuele meeloopdag dat onze ambities matchen? Dan nemen we je op in onze talentpool.

lees meer

van meeloopdag naar talentpool

Meeloopdag

Tijdens de meeloopdag ga je ervaren hoe het daadwerkelijk is op de afdeling. Bedenk van tevoren wat je belangrijk vindt om te weten over bijvoorbeeld de afdeling, werkmethodes, diensten, zodat je het meelopen voor jezelf zo effectief mogelijk in kan zetten. Tijdens het meelopen is het niet de bedoeling dat je op enige wijze betrokken raakt bij een (ondersteunend) zorgproces. Dit vanwege kwaliteits-, veiligheids- en verzekeringsredenen. 
Sluiten onze ambities op elkaar aan en heb je aangegeven nú of in de toekomst te willen werken bij het Radboudumc, dan nemen we je op in onze talentpool.

Talentpool

Zodra er een voor jouw profiel relevante vacature is op de afdeling, word jij uitgenodigd voor een nadere kennismaking. En als het op dat moment past binnen je carriere en ambities, kun je ervoor kiezen om in te gaan op deze uitnodiging. Het kan dus voorkomen dat je er bewust voor kiest om eerst een tijd in de talentpool te blijven, voordat je daadwerkelijk de overstap maakt naar het Radboudumc.

 

Wederzijds selectiegesprek

Wij geloven in een wederzijds selectiegesprek. Dat houdt in dat zowel jij als wij een bewuste keuze voor elkaar maken. Uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.


Meer weten?

Hanneke Janssen
Teamleider zorg

contactformulier
 • Medewerkers
 • Intranet