Werken bij Meeloopdag Interne Geneeskunde

Meeloopdag Interne Geneeskunde voor verpleegkundigen

Ben jij benieuwd wat het betekent om als verpleegkundige op de afdeling Interne Geneeskunde te werken? En ben jij een (bijna) gediplomeerd verpleegkundige? Kom dan een ochtend of middag meelopen op onze afdeling Interne Geneeskunde.

lees meer

Meeloopdag Interne Geneeskunde voor verpleegkundigen

Wil jij als verpleegkundige werken op een academische afdeling waar je dagelijks in aanraking komt met zeer uitzonderlijke aandoeningen en waar je zorg levert aan zeer diverse patiënten? En dat met veel afwisseling binnen de drie secties Interne Geneeskunde, Infectieziekten en Reumatologie met zeer brede problematiek. Wil jij jezelf bovendien continu ontwikkelen in een omgeving met hoogwaardige wetenschappelijke expertise en met veel doorgroeimogelijkheden? Kom dan werken op de afdeling Algemene Interne Geneeskunde (AIG) van het Radboudumc!

Meld je aan en beleef zelf wat werken op onze afdeling in het Radboudumc jou te bieden heeft. Aanmelden voor een meeloopdag heeft alleen zin als je reeds gediplomeerd verpleegkundige bent. Ben je geïnteresseerd in de opleiding? Bekijk dan het traject via de Radboud Health Academy.

Aanmelden meeloopdag

Ben jij een gediplomeerd verpleegkundige? Ervaar hoe het is om bij het Radboudumc te werken! schrijf je in

Waarom werken bij Interne Geneeskunde?

 • Omdat we een academisch expertisecentrum zijn, behandelen we mensen van alle leeftijden, die voor echt specialistische kennis en behandeling naar ons toekomen.

  lees meer


  Academische setting

  Academische setting

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:
  Dat je werkt op een academische verpleegafdeling met een heel diverse patiëntpopulatie (jong en oud) waar zeldzame ziektebeelden en comorbiditeit aan de orde van de dag zijn. Een afdeling met een belangrijke functie als second opinion voor patiënten uit de regionale perifeer en uit de rest van het land. Waar zorg wordt geboden aan patiënten die vaak elders in de regio niet (meer) behandeld kunnen worden. Maar ook een afdeling die als expertisecentrum op het gebied van infectieziekten en reumatologie heel specialistische wetenschappelijke kennis in huis heeft, waarvoor patiënten met uitzonderlijke aandoeningen uit het hele land naar het Radboudumc komen.  Zo hebben we de mogelijkheid een isolatie-unit te creëren, bijvoorbeeld voor patiënten met VHK, en lopen we voorop in de behandeling van Sclerodermie. Omdat het daarbij in veel gevallen gaat om systemische en complexe ziektebeelden, is de zorg veelal multidisciplinair rond de patiënt georganiseerd. Hierbij werken voor de allerbeste persoonsgerichte zorg diverse specialismen en disciplines intensief samen. Als verpleegkundige heb je hierin een belangrijke regierol. Bovendien ondersteun je als verpleegkundige de patiënt en familie bij lastige ethische/morele vraagstukken rond de behandeling.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:
  Dat je in staat moet zijn om complexe aandoeningen te begrijpen en de impact ervan op het leven van de patiënt te overzien. Daarvoor is het belangrijk dat je kennis wilt opdoen over uitzonderlijke en specialistische aandoeningen en deze kennis ook in de praktijk durft toe te passen.

  Verder is het cruciaal dat je over de muren van de afdeling en van het Radboudumc heenkijkt, flexibel bent, het overzicht in de behandeling behoudt en goed met anderen kunt samenwerken. En omdat je een belangrijke rol hebt als ‘patients voice’ moet je stevig in je schoenen staan, altijd kritisch blijven kijken naar de behandeling en jouw mening over de behandeling goed kunnen beargumenteren.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:
  Dat je in je werk doorlopend in aanraking komt met uitzonderlijke aandoeningen die vaak elders niet behandeld kunnen worden. Je maakt continu kennis met nieuwe facetten van het academisch wetenschappelijke en het medisch verpleegkundige vakgebied. Ook buiten AIG. Je blijft daardoor leren en je nieuwsgierigheid wordt elke dag bevredigd. Bovendien geeft de rol die je hebt in de relatie met de patiënt en familie je veel extra voldoening in het werk.
   

 • Breedte problematiek, afwisseling

  Breedte problematiek, afwisseling

  “Vooral de acutes opnames zorgen ervoor dat je planning ontspoort. Maar dit maakt het heel spannend en afwisselend.”

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je op de afdeling als verpleegkundige afwisselend werkt binnen drie verschillende secties: Interne Geneeskunde, Reumatologie en Infectieziekten. Iedere sectie met zijn eigen bedden/kamer(s). Je dienst verloopt doorgaans heel onvoorspelbaar en zelden volgens protocollen. Met name de acute opnames die snel instabiel kunnen worden, maken dat je werk vaak zeer hectisch is. Het gebeurt dan ook regelmatig dat het niet lukt om je werk volgens planning binnen je dienst af te krijgen of dat je het eigenlijk te druk hebt om het alleen aan te kunnen. Je maakt dan de keuze om het werk over te dragen aan collega’s uit de volgende dienst of je biedt samen met een collega de benodigde zorg.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je in de verschillende secties wilt werken en je in deze secties wilt verdiepen. Bovendien moet je als verpleegkundige overstijgend kunnen denken, goed kunnen communiceren en snel kunnen schakelen tussen patiënt, arts en familie. En omdat een dienst zelden verloopt zoals gepland, is het belangrijk dat je de grenzen van wat je aankunt in de gaten houdt.  Je moet zaken kunnen delegeren en overdragen, erop vertrouwen dat collega’s werk goed van je overnemen en het vanzelfsprekend vinden om bij te springen als collega’s het (te) druk hebben.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je op een afdeling werkt met brede problematiek en met veel hectiek. Je weet nooit wat je precies te wachten staat en geen dienst is hetzelfde. Dit houdt je werk heel boeiend en afwisselend en geeft je veel ruimte om op je eigen manier flexibel om te gaan met situaties. De acute fase van patiënten maakt het werk ook spannend. De verschillende secties maken daarnaast dat je jezelf breed ontwikkelt en je voor je toekomst kunt oriënteren op diverse gebieden. De bijzondere manier van samenwerken met collega’s en artsen, waarin onderling vertrouwen en elkaar helpen cruciaal zijn, zorgt voor een prettige, collegiale en heel dynamische werksfeer.


 • Opleiding en ontwikkeling

  Opleiding en ontwikkeling

  “Bij ons op de afdeling komt alles voorbij. Heel verschillende aandoeningen en patiëntgroepen. Je leert daardoor continu en je kunt je breed oriënteren.”

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:
  Dat je werkt op een afdeling waar veel aandacht is voor opleiding, persoonlijke ontwikkeling en het onderling delen van kennis. En waar doorlopend wordt gewerkt aan een veilig leerklimaat. Daarin staan respect voor elkaar en transparante communicatie centraal. Bijvoorbeeld studenten die een stage lopen binnen AIG hebben hier veel profijt van. Je krijgt alle ruimte voor het opdoen van kennis die aansluit bij je persoonlijke interesse. Door het volgen van opleidingen, maar je kunt je ook verdiepen in een specifiek aandachtsveld (bijvoorbeeld Endocrinologie).
  Hetgeen je geleerd hebt, pas je dan ook daadwerkelijk toe in de praktijk. En er is elke dag aandacht voor bijscholing in de vorm van klinische les, klinisch redeneren of door interessante patiëntcasussen met elkaar te bespreken. Bovendien kom je steeds in aanraking met heel diverse en interessante aandoeningen, met verschillende patiëntgroepen en dat binnen drie secties. De afdeling helpt je bij je verdere doorgroei; binnen AIG, op een andere afdeling of richting een bepaald specialisme.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:
  Dat je nieuwsgierig en leergierig bent. En ook initiatieven neemt waardoor je jezelf blijft verbeteren en ontwikkelen. Je moet intrinsiek gemotiveerd zijn om te willen blijven leren en uit jezelf vragen stellen. Daarbij is het belangrijk dat je goed kunt luisteren als artsen en collega’s iets aan je uitleggen.  Maar je moet zelf ook jouw kennis met anderen willen en durven delen. Bovendien moet je goed om kunnen gaan met het geven en ontvangen van eerlijke feedback, collega’s op een positieve manier durven aanspreken op hun handelen en respectvol zijn richting anderen.  Wat dit verpleegkundigen oplevert:
  Dat je dagelijks kennis maakt met nieuwe facetten van het medisch vakgebied en blijft leren. En dat je werkt in een omgeving waar jouw kennis gewaardeerd wordt en waarin persoonlijke ontwikkeling een continu proces is. Bovendien helpt de breedte en diversiteit van de problematiek binnen AIG je, om jezelf te oriënteren op je toekomst. De afdeling AIG is een mooi startpunt voor je verdere verpleegkundige carrière.


 • Innovatie en verandering

  Innovatie en verandering

  “Je zegt binnen onze afdeling niet: ‘we doen dit, omdat we het al jaren zo doen’. Je gaat continu mee in veranderingen en vindt dat ook leuk.”

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je werkt op een academische afdeling waar vanuit wetenschappelijk onderzoek continu wordt gewerkt aan medische innovaties. En waar doorlopend dingen veranderen, bijvoorbeeld in de samenstelling van je team, omdat collega’s doorstromen naar elders binnen het ziekenhuis. Regelmatig worden nieuwe behandelmethoden ingevoerd of in de vorm van een pilot getest. Technologische ontwikkeling speelt daarin een belangrijke rol.

  Zo starten we binnenkort met een pilot ‘continue monitoring’. Patiënten worden door ‘stickers’ met sensoren op het lichaam 24/7 (op afstand, dus thuis) gemonitord. We willen onderzoeken of het op deze manier mogelijk is ziekenhuisopname te voorkomen. De technologie hiervoor is mede door het Radboudumc ontwikkeld. Als verpleegkundige heb je in je werk direct of indirect te maken met deze innovaties. En voor de hoogste kwaliteit zorg, wordt er ook van je verwacht dat je zelf actief bijdraagt aan én het initiatief neemt in verandering en verbetering.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je openstaat voor innovatie en verandering, het nut hiervan ziet, hierin meegaat en er ook actief in meedenkt en –werkt. Je moet niet vastgeroest zitten in patronen, maar het vanzelfsprekend vinden dat de afdeling doorlopend in beweging is. Daarbij is het belangrijk dat je kunt en wilt werken met (nieuwe) hoogwaardige en complexe apparatuur en je jezelf hierin ook wilt verdiepen.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je werkt volgens de nieuwste behandelmethoden en met de meest moderne medische apparatuur. Hierdoor kun je nog meer voor de patiënt en de familie betekenen. Bovendien blijf je vooroplopen in je vak en heb je zelf ook alle ruimte om met ideeën en suggesties voor verbetering en verandering te komen. Je voegt zo concreet iets toe aan je vak.

van meeloopdag naar talentpool

Stuur jij ons een passend profiel en blijkt tijdens een individuele meeloopdag dat onze ambities matchen? Dan nemen we je op in onze talentpool.

lees meer

van meeloopdag naar talentpool

Meeloopdag

Tijdens de meeloopdag ga je ervaren hoe het daadwerkelijk is op de afdeling. Bedenk van tevoren wat je belangrijk vindt om te weten over bijvoorbeeld de afdeling, werkmethodes, diensten, zodat je het meelopen voor jezelf zo effectief mogelijk in kan zetten. Tijdens het meelopen is het niet de bedoeling dat je op enige wijze betrokken raakt bij een (ondersteunend) zorgproces. Dit vanwege kwaliteits-, veiligheids- en verzekeringsredenen. 
Sluiten onze ambities op elkaar aan en heb je aangegeven nú of in de toekomst te willen werken bij het Radboudumc, dan nemen we je op in onze talentpool.

Talentpool

Zodra er een voor jouw profiel relevante vacature is op de afdeling, word jij uitgenodigd voor een nadere kennismaking. En als het op dat moment past binnen je carriere en ambities, kun je ervoor kiezen om in te gaan op deze uitnodiging. Het kan dus voorkomen dat je er bewust voor kiest om eerst een tijd in de talentpool te blijven, voordat je daadwerkelijk de overstap maakt naar het Radboudumc.

 

Wederzijds selectiegesprek

Wij geloven in een wederzijds selectiegesprek. Dat houdt in dat zowel jij als wij een bewuste keuze voor elkaar maken. Uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.

Voorafgaand aan dit wederzijds selectiegesprek maak je bij de meeste verpleegkundige afdelingen een online praktijkoefening (OPO). De praktijkoefening laat je nadenken over wat jij effectief handelen vindt in diverse verpleegkundige praktijksituaties. Deze situaties zijn gekoppeld aan thema’s die, nu en in de toekomst, een belangrijke rol spelen in het werk voor verpleegkundigen in de academische ziekenhuiszorg:

- Omgaan met en initiëren van verandering
- Persoonsgerichte zorg; de veranderende relatie met de patiënt
- Over de grenzen kijken
- Motivatie om te blijven ontwikkelen

Online praktijkoefening

Het doel van de praktijkoefening is om tijdens het selectiegesprek goed voorbereid, comfortabel en effectief over jouw en onze opvattingen rondom deze thema’s in gesprek te komen. Een rapportage van je praktijkoefening krijg je voorafgaand aan het selectiegesprek toegestuurd.

In deze rapportage worden je opvattingen over effectief gedrag in de praktijksituaties uit de praktijkoefening vergeleken met de opvattingen van een steekproef van verpleegkundigen die nu in het Radboudumc werken. Wanneer er in de rapportage sprake is van weinig of juist veel overeenkomst, dan is dat aanleiding om rond die thema’s extra in gesprek te gaan over welke ambities en opvattingen hieraan ten grondslag liggen.

Er bestaat hierbij absoluut geen goed of fout; het is een middel om met elkaar in gesprek te komen over opvattingen, houding en gedrag. Zo kan afwijking in opvattingen soms juist ook heel wenselijk zijn. Het gesprek over je opvattingen bij deze thema’s draagt bij aan het wederzijds bepalen of er wel of geen sprake is van een ‘match’.

Want nogmaals: uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.


Afdeling Interne Geneeskunde

Binnen Interne Geneeskunde onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de interne geneeskunde. Denkt u daarbij aan suikerziekte, hoge bloeddruk, maagklachten, vermoeidheid, buikklachten, benauwdheid, afvallen, infectieziekten en nog vele andere klachten.

lees meer

Meer weten?

Hanneke Janssen
senior verpleegkundige

contact