Werken bij Meeloopdag verpleegkundige buik en bekken

Meeloopdag verpleegkundige Buik en Bekken

Ben jij benieuwd wat het betekent om als verpleegkundige op Buik en Bekken in het Radboudumc te werken? Kom dan een middag meelopen en ervaar het zélf.

lees meer

Meeloopdag verpleegkundige Buik en Bekken

Wil jij als verpleegkundige met veel afwisseling zorg verlenen aan heel diverse patiënten? Dit op een academische afdeling waar we de zorg op een vernieuwende en thematische manier rond de patiënt (en de naasten) organiseren?

Vind je het daarnaast interessant een belangrijke rol te vervullen in de behandeling van hoogcomplexe patiënten met uitzonderlijke aandoeningen? Wil je dagelijks betrokken zijn bij medische innovatie en jezelf persoonlijk en vakinhoudelijk blijven ontwikkelen?

Kom dan een dag meelopen op Buik en Bekken van het Radboudumc!

Aanmelden meeloopdag

Ben jij een (bijna) gediplomeerd verpleegkundige? Ervaar hoe het is om bij het Radboudumc te werken! schrijf je in

Waarom werken bij Buik en Bekken?

 • “Het kan hier soms behoorlijk hectisch en onvoorspelbaar zijn, maar dat zorgt ook voor veel afwisseling. Een dag is hier nooit saai.”

  lees meer


  Diversiteit patiënten, afwisseling

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je als verpleegkundige werkt op een afdeling waar we de zorg op het gebied van het maag-darm-leverstelsel stapsgewijs volledig rond de patiënt en op een thematische manier organiseren. Daarin staat het belang van de patiënt nadrukkelijk centraal. We werken binnen het thema in 3 teams (MDL, Oncologische Chirurgie en de High Flow Unit) intensief samen. Hiermee wordt het onnodig overdragen en verplaatsen van patiënten voorkomen en bieden we de beste persoonsgerichte academische zorg. De lijnen zijn kort en je kunt eenvoudig en laagdrempelig afstemmen over een patiënt met een collega met andere expertise. Dit komt de kwaliteit van zorg voor de patiënt direct ten goede.  Als verpleegkundige word je aangenomen voor het gehele thema, maar je werkt vanuit een basisteam. Op termijn ben je dan ook in de andere teams inzetbaar als je dat wilt. Je verleent op deze manier niet alleen zorg aan patiënten binnen je eigen specialisme, maar ook bij andere specialismen binnen het thema. Zowel beschouwend als chirurgisch. Je verleent als verpleegkundige zorg aan chronische patiënten die langere tijd bij ons onder behandeling zijn, aan patiënten die kortere tijd bij ons verblijven en aan patiënten die acuut bij ons worden opgenomen of waarbij zich tijdens de behandeling acute medische complicaties voordoen. De zorg is daardoor lang niet altijd planbaar en door de dynamiek op de afdeling werk je regelmatig onder hoge druk.
  Daarbij werk je met patiënten van alle leeftijden, met heel diverse achtergronden en met vaak een combinatie van somatische en psychische problematiek.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je flexibel bent, openstaat voor verandering en verbetering (in werkwijze, structuur en samenwerking) en het interessant vindt om ook binnen andere specialismen te werken. Je moet je willen verdiepen in voor jou nieuwe facetten van het verpleegkundig vakgebied en altijd de beste persoonsgerichte zorg willen verlenen. Zelfstandig, maar ook in een goede samenwerking met collega’s. Daarbij is het belangrijk dat je snel kunt schakelen tussen verschillende patiënten/aandoeningen en dat je in acute situaties de juiste prioriteiten stelt. Ook dan moet je in staat zijn om in het belang van de veiligheid van de patiënt hulp te vragen bij een collega als de situatie daarom vraagt.

  Bovendien kun je je goed inleven in de patiënt en de naasten, vind je het leuk om psychosociale begeleiding te geven en kun je goed inspelen op de specifieke behoefte van patiënten. We zijn een afdeling waar veel ruimte is om te leren. We vinden het dan ook belangrijk dat je als verpleegkundige regelmatig met collega’s overlegt en met elkaar meekijkt of elkaar hulp biedt. Samen weten en zien we tenslotte meer.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je werkt binnen een thema met een heel diverse patiëntenpopulatie en met veel verschillende aandoeningen. Bovendien een thema waar je zowel zorg verleent aan chronische als aan acute patiënten. Geen dag is hetzelfde en je maakt doorlopend kennis met nieuwe ziektebeelden, ook buiten je eigen specialisme. Dit alles zorgt voor veel afwisseling en dynamiek in je werk. En je blijft leren op je vakgebied. De andere manier van organiseren van de zorg, maakt bovendien dat je nog betere zorg aan patiënten (en de naasten) kunt leveren. Dit geeft je extra voldoening in je werk.

 • Academische zorg en innovatie

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je werkt binnen een academisch thema waar op een vernieuwende manier hoogwaardige multidisciplinaire zorg wordt verleend aan patiënten met veelal complexe en uitzonderlijke aandoeningen. Vooral patiënten die ergens anders niet (meer) behandeld kunnen worden, omdat daar de vereiste specialistische kennis ontbreekt. Regelmatig ook patiënten met een langdurige (medische) voorgeschiedenis en met aandoeningen in een vergevorderd stadium, die elders uitbehandeld zijn en om die reden naar een academisch ziekenhuis worden overgeplaatst/doorverwezen.

  Een thema waar we bovendien gebruik maken van de nieuwste technologieën en waar we continu werken aan innovaties op dit vlak en aan verdere verbetering van behandelmethoden vanuit wetenschappelijk onderzoek. Daar staat het Radboudumc als academisch ziekenhuis om bekend en dat voel je in je dagelijkse werk. Er lopen bij ons doorlopend pilots op dit gebied. Een goed voorbeeld is de Visimobile, waarmee we vorig jaar als eerste afdeling in Europa gestart zijn. Dit is een polsbandje bij de patiënt waarmee 24/7 verschillende waardes worden gemeten en op een monitor zichtbaar gemaakt. Zo kunnen we patiënten nóg beter observeren. Op basis van de verzamelde data kunnen we trends in het ziektebeeld vaststellen en zo de ontwikkeling van het ziektebeeld steeds beter voorspellen. Dit biedt extra houvast in de gekozen behandeling van de patiënt.
  Als verpleegkundige heb je vaak ook een actieve rol in onderzoeken die binnen het thema lopen, bijvoorbeeld door bloedmonsters af te nemen of specifieke gegevens over patiënten vast te leggen.
   

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je ervoor openstaat steeds nieuwe dingen te leren, hierin ambitieus bent en mee wilt gaan in vernieuwing en verandering of deze zelf initieert. Het is belangrijk dat je beschikt over een brede klinische blik en vanuit verpleegkundig perspectief multidisciplinair meedenkt in uitzonderlijke en complexe patiëntencasuïstiek. Daarbij moet je je in het belang van de patiënt altijd kritisch op blijven stellen en daar waar nodig ook het gesprek met artsen aan durven gaan. Daarnaast vind je het oprecht interessant om je te verdiepen in nieuwe technieken en behandelmethoden en daar wil je ook actief aan bijdragen.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je dagelijks ziet dat patiënten die ergens anders niet meer behandeld kunnen worden, dankzij de binnen het thema aanwezige academische zorg, vaak toch nog geholpen kunnen worden en opknappen. Dat maakt werken als verpleegkundige extra dankbaar en je merkt dat je écht het verschil maakt voor patiënten en hun naasten.

  Door je betrokkenheid bij innovatie en vernieuwing lever je een concrete bijdrage aan verbeteringen in de zorg. Dat geeft een gevoel van trots. Je hebt zo directe invloed op de kwaliteit van de zorg van de toekomst en je blijft vooroplopen in je vakgebied.

 • Opleidings- en doorgroeimogelijkheden

  Wat dit voor verpleegkundigen betekent:

  Dat je binnen een thema werkt waar veel aandacht is voor opleiding en ontwikkeling en waar je geholpen wordt om stappen te zetten in je verpleegkundige carrière. Bovendien heb je de mogelijkheid om jezelf in de diepte op een bepaald vlak te specialiseren (bijvoorbeeld op het gebied van stomazorg of TPV) of juist meer in de breedte als generalist binnen de hele zorgketen.  Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om je specifiek in de oncologische patiënt te verdiepen en zo gespecialiseerd verpleegkundige oncologie te worden. Of je kunt verdieping zoeken in anatomie/fysiologie en pathologie op gebied van vitale functies door de GMI-module te volgen met de vervolgmodule VSS (Verpleegkundig Snijdend Specialist). Om maar eens iets te noemen.
  Een werkomgeving dus, waar je veel ruimte en kansen hebt voor je persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. Een thema met een echte leercultuur, waar we doorlopend stagiaires begeleiden en collega’s opleiden.

  Als je als nieuwe collega-verpleegkundige start, begin je met een inwerkperiode van 2 maanden waarin je de verschillende patiëntencategorieën en je collega’s leert kennen. Gedurende deze periode word je boventallig ingeroosterd, zodat je ook alle tijd hebt om onder begeleiding van ervaren collega’s kennis te maken met het thema.

  Binnen het thema delen we op verschillende manieren en momenten kennis met elkaar. Georganiseerd, bijvoorbeeld in de vorm van klinische les/scholing over een bepaald onderwerp of tijdens het afdelingsbreed bespreken van patiënten. Maar ook door met elkaar in de dagelijkse praktijk kennis uit te wisselen tijdens de behandeling aan het bed. Daarbij vinden we het vanzelfsprekend elkaar waar nodig te helpen en heerst er een open sfeer waarin je altijd vragen aan collega’s kunt stellen en op elkaar kunt terugvallen. Bovendien heb je de mogelijkheid om je in een aandachtsveld te verdiepen dat jouw persoonlijke interesse heeft en je specialistische kennis op dit vlak met collega’s (en anderen) te delen.

  Wat dit van verpleegkundigen vraagt:

  Dat je de ambitie en motivatie hebt om jezelf te blijven ontwikkelen en zelf hierin ook het initiatief neemt. Je geeft aan waar je persoonlijke behoefte, wensen en ambities liggen. Bovendien vind je het leuk om jouw kennis met anderen te delen en zelf scholing te verzorgen. Soms ook buiten het Radboudumc, bijvoorbeeld aan collega’s van thuiszorgorganisaties.

  Wat dit verpleegkundigen oplevert:

  Dat je continu werkt aan je persoonlijke ontwikkeling en elke dag leert van collega’s met andere expertise. Je staat zo nooit stil in je vakgebied en je ontwikkelt jezelf binnen of buiten je eigen patiëntencategorie.
  Bovendien kun je eenvoudig jouw kennis met collega’s delen die vragen aan je stellen. Dit is niet alleen leuk, maar geeft jou nog meer concrete toegevoegde waarde in de zorg. Zo heb je als verpleegkundige altijd een expertisegebied waarop jij uitzonderlijke kennis hebt en waarover je anderen iets kunt leren. Dat geeft je werk extra inhoud en zorgt dat je, niet alleen jezelf vakinhoudelijk ontwikkelt, maar ook daarbuiten vaardigheden opdoet.

Van meeloopdag naar talentpool

Stuur jij ons een passend profiel en blijkt tijdens een individuele meeloopdag dat onze ambities matchen? Dan nemen we je op in onze talentpool.

lees meer

Van meeloopdag naar talentpool

Meeloopdag

Tijdens de meeloopdag ga je ervaren hoe het daadwerkelijk is op de afdeling. Bedenk van tevoren wat je belangrijk vindt om te weten over bijvoorbeeld de afdeling, werkmethodes, diensten, zodat je het meelopen voor jezelf zo effectief mogelijk in kan zetten. Tijdens het meelopen is het niet de bedoeling dat je op enige wijze betrokken raakt bij een (ondersteunend) zorgproces. Dit vanwege kwaliteits-, veiligheids- en verzekeringsredenen. Sluiten onze ambities op elkaar aan en heb je aangegeven nú of in de toekomst te willen werken bij het Radboudumc, dan nemen we je op in onze talentpool.

Talentpool

Zodra er een voor jouw profiel relevante vacature is op de afdeling, word jij uitgenodigd voor een nadere kennismaking. En als het op dat moment past binnen je carriere en ambities, kun je ervoor kiezen om in te gaan op deze uitnodiging. Het kan dus voorkomen dat je er bewust voor kiest om eerst een tijd in de talentpool te blijven, voordat je daadwerkelijk de overstap maakt naar het Radboudumc.

 

Wederzijds selectiegesprek

Wij geloven in een wederzijds selectiegesprek. Dat houdt in dat zowel jij als wij een bewuste keuze voor elkaar maken. Uiteindelijk wil je daar werken waar jij je ambities (en die van ons) op een bij jou passende manier waar kan maken.

Isa verpleegkundige MDL

“Het is en hoeft niet altijd serieus te zijn. Een grapje maken mag want er is meer dan alleen maar slechte momenten.”

lees meer

Isa verpleegkundige MDL

Mijn start bij het Radboudumc

‘Tijdens mijn mbo-opleiding heb ik stagegelopen bij de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL). Ik had zelf niet gekozen voor deze stage en wist dus niet wat ik moest verwachten. Ik kwam in een heel hecht team terecht dat een veilige leeromgeving biedt. Ik kwam erachter dat het specialisme MDL veel verschillende ziektebeelden voorbij ziet komen waardoor het werk heel afwisselend is. Na mijn mbo-opleiding wilde ik nog doorstuderen. Tijdens mijn nieuwe hbo-studie ben ik in de zomermaanden blijven werken op de afdeling MDL. Direct nadat ik mijn hbo-studie had afgerond, ben ik vaste in dienst gekomen bij de afdeling MDL!’

Wat maakt het specialisme MDL uniek?

‘Van alcoholverslavingen tot andere aandoeningen waardoor mensen lever- of darmaandoeningen hebben; we zien het allemaal voorbijkomen. Ons specialisme ondersteunt alle patiënten die een aandoening hebben aan de maag, darm of lever die niet chirurgisch behandeld worden. Onze patiënten ondergaan geen grote operaties. Wij behandelen de patiënten op andere manieren.

Daarnaast hebben wij veel patiënten met een psychiatrische achtergrond. Dit zorgt voor extra dynamiek in het werk. Sommige patiënten liggen er weken, andere een paar dagen. Helaas hebben we ook patiënten die vaker terug moeten komen.

We kunnen goed overweg met de artsen wat zorgt voor een fijne communicatie. Hierdoor kan je de rest van de dag goed vooruit. Er is een lage drempel als het gaat om het vragen van hulp mocht  je vastlopen.’

Van focus op de weg tot focus tijdens werk

‘Als het goed weer is kom ik met de motor naar het werk toe. Dit zorgt ervoor dat ik de werkdag altijd met een leeg hoofd kan beginnen en na mijn dienst met een leeg hoofd thuiskom. Op het werk weten we nooit wanneer er een acute situatie ontstaat. Op het moment dát er een acute situatie ontstaat, vind ik het heel uitdagend om dit samen met mijn collega’s op te lossen. De situaties zijn nooit hetzelfde en we werken zelden via het boekje/protocol. Dit omdat de situaties heel uniek zijn.

Als patiënten een langere periode bij ons verblijven of geregeld terugkomen leer je ze echt kennen. Patiënten houden van een grapje tussendoor en zijn heel dankbaar, zelfs als het maar kleine dingen zijn. Een goed voorbeeld hiervan is voor mij een patiënt die een verstandelijke beperking heeft en geregeld bij ons op de afdeling komt. Deze patiënt vindt het geweldig om op de Playstation te spelen. Dus hadden we een Playstation voor hem geregeld zodat hij afleiding had. Als er dan een rustig moment was tijdens mijn werk kon ik gezellig met hem een spel spelen. Dit soort momenten zorgt ervoor dat de band met patiënten groter wordt en je ze ondanks alles een fijne tijd geeft.’

Afdeling C5.

Het specialisme MDL valt onder de afdeling C5 die bestaat uit vier specialismen: Urologie/Gynaecologie, Chirurgische Oncologie, MDL (Maag, darm, Lever) en HFU (High Flow Unit). C5 staat bekend als het buik-, bekken- en bodemcentrum. Dit houdt in dat iedereen die naar het ziekenhuis komt in verband met iets dat in de buik of daaronder gebeurt op deze afdeling terecht komt.

Ben jij benieuwd hoe het is om te werken op een afdeling waar je werkt met patiënten waar je écht iets voor kan betekenen?Meer weten?

Corine de Jager-Huisman
Oncologieverpleegkundige

contactformulier

Meer weten?

Rein Jansen
Operationeel Manager

contactformulier
 • Medewerkers
 • Intranet