Radboudumc

print
Revalidatie

Wanneer er door ziekte, trauma of bij geboorte functiebeperkingen optreden, kunt u doorverwezen worden naar een revalidatiearts. De functiebeperkingen uiten zich in het fysieke, communicatieve, cognitieve en/of psychosociaal functioneren. Het doel van de revalidatie is om zo goed mogelijk te leren omgaan met deze functiebeperkingen en deze zonodig te verminderen.

Om academische zorg te kunnen leveren heeft de afdeling Revalidatie herkenbare zorgzwaartepunten met een potentiële topreferente verwijsfunctie. Samen met de paramedische diensten ergotherapie, fysiotherapie en logopedie vormt revalidatiegeneeskunde de afdeling Revalidatie.

Aandachtsgebieden revalidatie

 • Neurorevalidatie
 • ALS
 • NECC
 • Mobiliteitproblematiek
 • Arm - handletsel bij volwassenen en kinderen
 • Traumatologie
 • Hemofilie
 • Schoentechnisch spreekuur bij volwassenen en kinderen
 • Amputatie/prothesiologie/orthesiologie
 • Algemene kinderrevalidatie
 • Kinderoncologie
 • Spina bifida
 • Chronisch kwijlen bij kinderen

Subafdelingen revalidatie

De afdeling Revalidatie bestaat uit vier subafdelingen:

 

 

Klikprothese

Afdeling Revalidatie kan voor een aantal patiënten met een beenamputatie een unieke beenprothese maken die eenvoudig is vast te klikken: de klikprothese. Bekijk het filmpje.