Patiënten­adviesraad afdeling Revalidatie

De afdeling Revalidatie van het Radboudumc heeft een patiëntenadviesraad (PARREVA). Daarmee betrekken we de patiënt nog meer als partner in de zorgverlening. We willen samen met de patiënt de kwaliteit van zorg op onze afdeling verbeteren. De PARREVA en verschillende professionals praten over alledaagse dingen die leven op onze werkvloer. Daarnaast betrekken we de patiëntenadviesraad bij de organisatie en zorgvernieuwing op onze afdeling. Zo krijgen patiënten ook beter zicht op de werkwijze van afdeling Revalidatie. Voor afdelingsoverstijgende onderwerpen stemt de PARREVA af met de Patiëntenadviesraad Radboudumc.

Leden PARREVA

  • Hendrik-Jan de Mooij, voorzitter
  • Susan Bruins
  • Anke Lanser
  • Edwin Kats

Activiteiten

De PARREVA:

  • Vergadert 3-4 keer per jaar gedurende ongeveer 2 uur, onder andere met de zorgprofessionals.
  • Signaleert, agendeert en bespreekt nieuwe ontwikkelingen.
  • Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management van de afdeling Revalidatie over de lopende gang van zaken en nieuwe ontwikkelingen.

Meer informatie of lid worden?

De PARREVA bestaat nu uit 4 leden. Extra leden zijn van harte welkom! Heeft u een vraag of wilt u een onderwerp besproken hebben? Wilt u zich aanmelden als lid? Of wilt u meer informatie over de PARREVA? Stuur dan een e-mail aan de PARREVA. Vermeld daarin uw achtergrond, aandoening en motivatie/vraag.

Contact

Neem via de e-mail contact op met de PARREVA.

Afdelingen Revalidatie

Over de afdeling Revalidatie

Het doel van revalidatie is het leren omgaan met of het verminderen van functiebeperkingen. Het gaat om aangeboren functiebeperkingen of om beperkingen als gevolg van een ziekte of trauma. Revalidatiegeneeskunde vormt met ergotherapie, fysiotherapie en logopedie de afdeling Revalidatie. lees meer

Over de afdeling Revalidatie

Het doel van revalidatie is het leren omgaan met of het verminderen van functiebeperkingen. Het gaat om aangeboren functiebeperkingen of om functiebeperkingen als gevolg van een ziekte of trauma. Revalidatiegeneeskunde vormt samen met de paramedische diensten ergotherapie, fysiotherapie en logopedie de afdeling Revalidatie. De afdeling ondersteunt diverse specialismen in het Radboudumc, maar heeft ook een eigen polikliniek. De verschillende disciplines werken samen in de polikliniek onder leiding van een revalidatiearts.

De afdeling Revalidatie is (inter)nationaal toonaangevend op het gebied van zorg, onderwijs, opleiding en onderzoek in de revalidatie van volwassenen en kinderen. De afdeling is gespecialiseerd in bewegingsstoornissen die ontstaan zijn door neuromusculaire en metabole ziekten, trauma's en hersenziekten.

Aandachtsgebieden


Neuro­revalidatie

Revalidatie bij volwassenen met neurologische aandoeningen, met als aandachtsgebieden spierziekten en bewegingsstoornissen. lees meer

Heelkunde­revalidatie

Multidisciplinaire revalidatie bij volwassenen met aandoeningen van het bewegingsapparaat, met als aandachtsgebieden extremiteitsamputatie, trauma en hoofd-hals oncologie.

lees meer

Kinder­revalidatie Amalia kinderziekenhuis

Revalidatie bij kinderen met neurologische aandoeningen, met als aandachtsgebieden spierziekten en erfelijke bewegingsstoornissen.

lees meer

Paramedische disciplines


Fysiotherapie

Het doel van fysiotherapie is dat u weer zo goed mogelijk functioneert in de omgeving waarin u leeft, woont, werkt of sport. De behandeling richt zich op de gevolgen van uw aandoening voor activiteiten in uw dagelijks leven. lees meer

Ergotherapie

Activiteiten die voor u belangrijk zijn, zijn het uitgangspunt bij ergotherapie. Uw verhaal over uw dagelijkse activiteiten en uw hulpvraag staat centraal. lees meer

Logopedie

Een logopedist onderzoekt en behandelt stoornissen en beperkingen op het gebied van adem, stem, spraak, taal en gehoor, maar ook eten, drinken en slikken. lees meer

Patiënten­adviesraad afdeling Revalidatie

De afdeling Revalidatie van het Radboudumc heeft een patiëntenadviesraad (PARREVA). lees meer

Voice Trainer

De Voice trainer is een app die real-time feedback geeft over de luidheid en toonhoogte van de stem. De app is ontwikkeld door de afdeling Revalidatie van het Radboudumc. lees meer

Wetenschap-pelijk onderzoek

De afdeling Revalidatie doet wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelmethoden. U kunt worden gevraagd om mee te werken aan een onderzoek. Uiteraard is deelname altijd vrijblijvend en krijgt u alle informatie die nodig is om hier een beslissing over te nemen.

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet