Radboudumc

print
Centrale inschrijfbalie

Komt u voor een eerste afspraak in het Radboudumc? Of hebt u bericht gehad dat uw inschrijving als patiënt nog niet compleet is? Meldt u zich dan vóór uw afspraak eerst bij de centrale inschrijfbalie na de hoofdingang of bij ingang oost. Hier kunt u zich laten inschrijven als patiënt.

Meenemen voor inschrijving

Wij verzoeken u het volgende mee te nemen voor de inschrijving:

  • Identificatiebewijs (een geldig paspoort, identificatiebewijs of rijbewijs).
  • Verzekeringsbewijs van de zorgverzekeraar (zorgpas).
  • De verwijzing van uw huisarts of andere zorgverlener, als u die heeft gekregen.

Wij zijn als ziekenhuis verplicht om dit te controleren. Pas als bovenstaande drie zaken in orde zijn, kunnen wij u inschrijven als patiënt en kunnen wij de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar.

De identificatieplicht geldt voor iedereen die gebruik maakt van medische zorg, ook voor kinderen. Ook kinderen beneden veertien jaar moeten een eigen identificatiebewijs hebben. Als uw kind nog in uw paspoort vermeld staat, is dit voldoende. Zo niet, dan is het nodig dat u een eigen identificatiebewijs van uw kind overlegt.

Doorgeven van wijzigingen

U kunt bij de centrale inschrijfbalie ook terecht voor het doorgeven van wijzigingen in uw gegevens. Bijvoorbeeld als uw adres wijzigt of uw huisarts. Uw naam, geboortedatum of geslacht, kunt u alleen laten wijzigen bij de centrale inschrijfbalie. Voor het wijzigen van overige patiëntgegevens, zoals uw adres of telefoonnummer, kunt u ook terecht bij de poli.

Verandert u van zorgverzekeraar? Dan wordt dit automatisch aangepast in ons systeem, dit hoeft u niet door te geven. 

Pasfoto

Bij uw inschrijving maakt de medewerker aan de centrale inschrijfbalie een pasfoto van u. Deze foto wordt meteen toegevoegd aan uw medisch dossier. Bent u al patiënt in het Radboudumc en staat uw pasfoto nog niet in uw medisch dossier? Wanneer u zich meldt bij de polikliniek of functieafdeling, kan de medewerker daar een pasfoto van u maken. De pasfoto is een extra hulpmiddel voor uw zorgverlener om er zeker van te zijn dat hij of zij de juiste persoon tegenover zich heeft. De foto is alleen zichtbaar voor de zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling. Daarmee is uw privacy gegarandeerd. U bent niet verplicht om een foto te laten maken. Wanneer u dit niet wilt, kunt u dit aangeven aan de baliemedewerker.

Waar is de centrale inschrijfbalie?

De centrale inschrijfbalie vindt u op twee locaties:

  • hoofdingang 
    Geert Grooteplein 10, 6525 GA Nijmegen, route 509
  • ingang oost
    Reinier Postlaan 4, 6525 GC Nijmegen, route 940 

Openingstijden centrale inschrijfbalie

De centrale inschrijfbalies zijn geopend 
op werkdagen van 7.30 uur – 17.00 uur.

mijnRadboud

Bij de inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren, zodat u uw persoonlijke medische dossier online kunt raadplegen. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen van onderzoeken inzien. De mensen bij de inschrijfbalie kunnen u uitleg geven over het gebruik van mijnRadboud. 

 

Patiëntenfolder