Radboudumc

print
Pijn

Pijn is essentieel voor het behoud van leven. Het heeft een signaalfunctie. Zodra we pijn ervaren of dreigen te ervaren, zien we dit als waarschuwing. We komen onmiddellijk in actie om controle te krijgen over de pijn. Een terugtrekreflex treedt op en we willen de pijn voorkomen of sussen. Denk aan wrijven over de pijnlijke plek.

Emotioneel

Pijn is niet alleen lichamelijk onplezierig, maar heeft ook een emotionele invloed. Weefselbeschadiging hoeft niet direct aantoonbaar te zijn om pijn te ervaren.  

Postoperatieve pijn

Postoperatieve pijn is een vorm van acute pijn na een operatie. De oorzaak van acute pijn is weefselbeschadiging. Het kenmerk is een relatie tussen schadelijke prikkel en pijn. De pijn neemt af als de genezing vordert. De locatie is vaak duidelijk aan te geven en er is een grote kans op volledig herstel. Pijn is één van de meest voorkomende problemen na een operatie. Het vereist adequate hulp aan de patiënt om complicaties te voorkomen van teveel pijn en dus een langer verblijf in het ziekenhuis. Goede pijnbestrijding begint al op de verkoeverkamer en gaat door op de verpleegafdelingen.

Chronische pijn

Als pijn langer dan zes maanden aanwezig is spreken we van chronische pijn. De signaalfunctie van pijn is dan veelal verloren gegaan.

Onderzoek
Soms kan de oorzaak van pijn niet gevonden worden maar kan door onderzoek de pijnprikkel of pijngeleiding gevonden worden. Hierop volgt dan vaak een behandeling. Dit betekent meestal niet dat de pijn verdwijnt maar wel sterk verminderd.
Soms vinden we de oorzaak van de pijn wel, maar kan geen goede behandeling volgen. Het komt ook voor, dat we de oorzaak of de prikkel van de pijn niet kunnen vinden.

Mogelijkheden
Als een eenvoudige behandeling, bijvoorbeeld door zenuwblokkade, medicijnen of fysiotherapie, onvoldoende of geen verbetering geeft, bestaan in een aantal gevallen nog verdere gespecialiseerde mogelijkheden

Pijn bij kanker

Pijn is een veel voorkomend symptoom bij mensen met kanker. Pijn kan zelfs het eerste teken zijn van de ziekte. De pijnklachten kunnen toenemen in de loop van het ziekteproces.

 
   Blijf pijn de baas 

Folders

Alle folders over pijn vindt u bij het Pijnbehandelcentrum.