Over ons onderzoek

Wanneer u met hiv besmet bent, kunt u soms deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe behandelingen. Meestal gaat dit om geneesmiddelenonderzoek. U bent altijd vrij om de standaardbehandeling te kiezen.

Deelname aan onderzoek bij hiv

Bij het Radboudumc kunt u deelnemen aan klinisch wetenschappelijk onderzoek naar hiv. lees meer

Deelname aan onderzoek bij hiv

Voor u besluit mee te doen, moet u goed geïnformeerd zijn over de effecten die deelname kan hebben op uw leven en welzijn. Bespreek het met uw arts en verpleegkundig hiv-consulent en neem, als u dat wilt, een naaste mee naar het ziekenhuis. Meedoen aan onderzoek kan veel vragen oproepen. Wij beantwoorden deze graag. Als u besluit om deel te nemen, tekent u samen met de arts een toestemmingsverklaring.

Lopend onderzoek in het Radboudumc

Op dit moment lopen onderstaande onderzoeken bij het Hiv-behandelcentrum van het Radboudumc. Voor sommige onderzoeken zoeken we nog deelnemers.
 • Om erachter te komen wat de wensen van patiënten zijn in het spreekuur, is het onderzoek ‘consult nieuwe stijl’ opgezet.

  lees meer


  Consult nieuwe stijl

  De wereld om ons heen verandert. Patiënten willen dat de zorg meer afgestemd wordt op hun persoonlijke wensen en levenssituatie. Zij willen ook meer invloed hoe het contact met de zorgverlener plaatsvindt. Naast het persoonlijke contact op de polikliniek, is er een aantal nieuwe mogelijkheden om te communiceren. Een eerste mogelijkheid is dat de communicatie tussen de zorgverlener en patiënt verloopt via beeldschermcontact. Het Radboudumc maakt hierbij gebruik van Zaurus, een beveiligde omgeving waarin het mogelijk is om bij het contact inzage te geven in het patiëntdossier. Daarnaast hebben patiënten de mogelijkheid om gebruik te maken van het patiëntportaal mijnRadboud, waarin diverse functionaliteiten bruikbaar zijn. Het Radboudumc vindt het belangrijk om deze nieuwe ontwikkelingen beschikbaar te maken voor zijn patiënten.

  Om erachter te komen wat de wensen van patiënten zijn in het spreekuur, is het onderzoek ‘consult nieuwe stijl’ opgezet. Het doel van het onderzoek is om patiënten uiteindelijk waar mogelijk te kunnen laten kiezen waar, wanneer en op welke wijze zij het spreekuur invullen.

 • HepNed-001 studie

  Het doel van dit onderzoek is aantonen dat een kortere behandeling dan gebruikelijk met de geneesmiddelen Ledipasvir en sofosbuvir (ook wel Harvoni genoemd) een genotype 4 hepatitis C-infectie even goed geneest.
  Behandeling met 8 weken is al getest bij patiënten met genotype 1 en daarbij werd gezien dat 8 weken behandeling even goed is als 12 weken behandeling. Nu willen we onderzoeken of 8 weken behandeling voor genotype 4 ook voldoende is.

  De studie duurt ongeveer 20 weken.  

 • NOVA-studie

  Een onderzoek naar het effect van behandeling van acute hiv op het hiv-reservoir en de immuunrespons gericht tegen hiv. Deze studie staat open voor patiënten met een acute hiv-infectie (de periode kort na de besmetting).

  Er zijn recente nieuwe onderzoeken die suggereren dat als de behandeling direct na de diagnose start en na enkele jaren wordt gestopt, dat een klein deel van de patiënten het hiv-virus zonder medicatie kan blijven onderdrukken. Dit wordt post-treatment viral remission genoemd. Er zijn echter nog veel onbekende factoren die bepalen waarom dit bij sommige mensen wel gebeurt en bij anderen niet. Ook is niet goed bekend om welke factoren het gaat. Dit onderzoek duurt 3 jaar, met kans op verlenging.

 • Wisselwerking anti-hiv-middelen en andere medicijnen

  Samen met de afdeling Apotheek/Klinische Farmacie voert het Hiv-behandelcentrum onderzoek uit om behandeling van hiv-infecties met medicijnen te verbeteren. Het laboratorium van de afdeling Apoheek/Klinische Farmacie heeft hiervoor methodes ontwikkeld waarmee we de hoeveelheid anti-hiv-middelen in het bloed kunnen meten. Daardoor krijgen wij inzicht in hoe snel een anti-hiv-middel wordt opgenomen, hoe het zich over het lichaam verspreidt en hoe snel het door de lever en/of nieren wordt uitgescheiden. Dit is vooral van belang voor patiënten die naast anti-hiv-middelen ook andere geneesmiddelen gebruiken.

  Door een wisselwerking tussen geneesmiddelen kunnen anti-hiv-middelen sneller worden afgebroken en/of meer bijwerkingen veroorzaken. Met ons onderzoek proberen wij van een aantal veel voorkomende middelen vast te stellen of ze veilig met anti-hiv-middelen gecombineerd kunnen worden.

Verwacht onderzoek

Binnenkort verwachten we het Beter Veilig Project. Meer informatie volgt.

Stichting hiv-monitoring

Het Hiv-behandelcentrum van het Radboudumc neemt deel aan de landelijke database Stichting Hiv-Monitoring (SHM). lees meer

Stichting hiv-monitoring

Het Hiv-behandelcentrum van het Radboudumc neemt deel aan de landelijke database Stichting Hiv-Monitoring (SHM). Deze stichting stimuleert de ontwikkeling van kennis over hiv en het beloop van zowel behandelde als onbehandelde infecties met hiv. Stichting Hiv Monitoring werkt samen met 27 door de minister van VWS erkende hiv-behandelcentra om gegevens over patiënten te verzamelen. Deze data worden geanalyseerd en gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Ieder jaar rond Wereld Aids Dag (1 december) presenteert de stichting een wetenschappelijk rapport met de laatste bevindingen.

Meer weten over onderzoek

contactformulier
 • Medewerkers
 • Intranet