Deelname aan onderzoek bij hiv

Voor u besluit mee te doen, moet u goed geïnformeerd zijn over de effecten die deelname kan hebben op uw leven en welzijn. Bespreek het met uw arts en verpleegkundig hiv-consulent en neem, als u dat wilt, een naaste mee naar het ziekenhuis. Meedoen aan onderzoek kan veel vragen oproepen. Wij beantwoorden deze graag. Als u besluit om deel te nemen, tekent u samen met de arts een toestemmingsverklaring.

Over ons onderzoek

Wanneer u hiv heeft, kunt u soms deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Dit kan bijdragen aan verbetering van de hiv-zorg. U bent altijd vrij om niet aan wetenschappelijk onderzoek deel te nemen wanneer u daarvoor wordt uitgenodigd. 


Deelname aan onderzoek bij hiv

Bij het Radboudumc kunt u deelnemen aan klinisch wetenschappelijk onderzoek naar hiv. lees meer

Lopend onderzoek in het Radboudumc

Op dit moment lopen onderstaande onderzoeken bij het Hiv-behandelcentrum van het Radboudumc. Voor sommige onderzoeken zoeken we nog deelnemers.
 • Een onderzoek naar het effect van behandeling van acute hiv op het hiv-reservoir en de immuunrespons gericht tegen hiv.

  lees meer


  NOVA-studie

  Een onderzoek naar het effect van behandeling van acute hiv op het hiv-reservoir en de immuunrespons gericht tegen hiv. Deze studie staat open voor patiënten met een acute hiv-infectie (de periode kort na de besmetting).

  Er zijn recente nieuwe onderzoeken die suggereren dat als de behandeling direct na de diagnose start en na enkele jaren wordt gestopt, dat een klein deel van de patiënten het hiv-virus zonder medicatie kan blijven onderdrukken. Dit wordt post-treatment viral remission genoemd. Er zijn echter nog veel onbekende factoren die bepalen waarom dit bij sommige mensen wel gebeurt en bij anderen niet. Ook is niet goed bekend om welke factoren het gaat. Dit onderzoek duurt 3 jaar, met kans op verlenging.

 • Wisselwerking anti-hiv-middelen en andere medicijnen

  Samen met de afdeling Apotheek/Klinische Farmacie voert het Hiv-behandelcentrum onderzoek uit om behandeling van hiv-infecties met medicijnen te verbeteren. Het laboratorium van de afdeling Apoheek/Klinische Farmacie heeft hiervoor methodes ontwikkeld waarmee we de hoeveelheid anti-hiv-middelen in het bloed kunnen meten. Daardoor krijgen wij inzicht in hoe snel een anti-hiv-middel wordt opgenomen, hoe het zich over het lichaam verspreidt en hoe snel het door de lever en/of nieren wordt uitgescheiden. Dit is vooral van belang voor patiënten die naast anti-hiv-middelen ook andere geneesmiddelen gebruiken.

  Door een wisselwerking tussen geneesmiddelen kunnen anti-hiv-middelen sneller worden afgebroken en/of meer bijwerkingen veroorzaken. Met ons onderzoek proberen wij van een aantal veel voorkomende middelen vast te stellen of ze veilig met anti-hiv-middelen gecombineerd kunnen worden.

Stichting hiv-monitoring

Het Hiv-behandelcentrum van het Radboudumc neemt deel aan de landelijke database Stichting Hiv-Monitoring (SHM).

lees meer

Stichting hiv-monitoring

Het Hiv-behandelcentrum van het Radboudumc neemt deel aan de landelijke database Stichting Hiv-Monitoring (SHM). Deze stichting stimuleert de ontwikkeling van kennis over hiv en het beloop van zowel behandelde als onbehandelde infecties met hiv. Stichting Hiv Monitoring werkt samen met 24 door de minister van VWS erkende hiv-behandelcentra en 4 hiv-behandelcentra voor kinderen om gegevens over patiënten te verzamelen. Deze data worden geanalyseerd en gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Ieder jaar rond Wereld Aids Dag (1 december) presenteert de stichting een wetenschappelijk rapport met de laatste bevindingen.


Meer weten over onderzoek

contactformulier
 • Medewerkers
 • Intranet