Begeleiding

Naast revalidatie met hoortoestellen/hulpmiddelen, kunt u bij het Audiologisch Centrum terecht voor psychosociale begeleiding. Een maatschappelijk werker kan u helpen bij de (resterende) gehoorproblemen die invloed hebben op uw dagelijks functioneren. De maatschappelijk werkers kunnen zich richten op:

  • beter leren omgaan met moeilijke hoorsituaties (verkeer, feestjes);
  • verbetering van communicatieve vaardigheden met uw omgeving (partners, buren, verenigingen);
  • voorkomen of oplossen van een sociaal isolement;
  • voorkomen, verminderen of oplossen van problemen in uw werkomgeving vanwege uw slechthorendheid;
  • voorlichting over, advisering over, verwijzing naar en bemiddeling bij sociale wetgeving.

Begeleiding bestaat vaak uit individuele gesprekken, maar onze maatschappelijk werkers werken ook in groepsverband. Zo organiseren zij informatiedagen voor mensen die een nieuw hoortoestel hebben gekregen of patiƫnten met tinnitus. Ook geven zij samen met logopedisten communicatietrainingen om de sociale redzaamheid en het begrijpen van spraak te verbeteren.

Afdelingen Keel-, Neus- en Oorheelkunde Audiologisch Centrum Audiologisch Centrum voor volwassenen

Diagnostiek

Om uw gehoor en aan het gehoor gerelateerde functies (zoals het verstaan van spraak) te kunnen beoordelen, gebruiken onze specialisten verschillende onderzoeken. lees meer

Diagnostiek

Om uw gehoor en aan het gehoor gerelateerde functies (zoals het verstaan van spraak) te kunnen beoordelen, gebruiken onze specialisten verschillende onderzoeken:

  • subjectieve onderzoeken: dit zijn onderzoeken waar we uw actieve medewerking voor nodig hebben. U reageert bij deze tests op geluidsstimuli.
  • objectieve onderzoeken: dit zijn onderzoeken waarbij u zelf niet hoeft te reageren op geluid. Deze onderzoekstechnieken registreren namelijk automatisch de reacties van uw gehoororgaan op bepaalde prikkels.
  • Meer over deze onderzoeken

Behandeling

Als we de omvang en oorzaak van uw gehoorverlies kennen en de KNO-arts kan de oorzaak niet verhelpen, kunt u bij het Audiologisch Centrum terecht voor behandelmogelijkheden. lees meer

Behandeling

Als we de omvang en oorzaak van uw gehoorverlies kennen en de KNO-arts kan de oorzaak niet verhelpen, kunt u bij het Audiologisch Centrum terecht voor behandelmogelijkheden. Vaak is dit in de vorm van een hoortoestel. De audioloog bepaalt op basis van de meetresultaten welk type hoortoestellen voor u geschikt kunnen zijn. De keuze voor een type hoortoestel is natuurlijk afhankelijk van uw gehoordrempel, maar ook van bijvoorbeeld uw dagelijkse bezigheden.

U krijgt een recept mee van de audioloog waarmee u de hoortoestellen bij een audicien bestelt. Als na een ruime gewenningsperiode vaststaat dat het hoortoestel geschikt is, geeft de audioloog een definitiefverklaring af. Deze verklaring hebt u nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding van hoortoestellen
Vanaf een bepaalde mate van gehoorverlies hebt u recht op een bijdrage voor de aanschaf van een hoortoestel. De hoogte van deze bijdrage is wettelijk geregeld en is in veel gevallen slechts een gedeelte van de aanschafprijs.

Als een gewoon hoortoestel u onvoldoende spraakverstaan oplevert of u kunt/mag een gewoon hoortoestel niet dragen, kunnen we u doorverwijzen naar Hearing & Implants. 


Begeleiding

Naast revalidatie met hoortoestellen/hulpmiddelen, kunt u bij het Audiologisch Centrum terecht voor psychosociale begeleiding. lees meer

Verwijzing

Vanaf 16 jaar verwijst uw medisch specialist u door naar de afdeling Volwassenen van het AC. De audioloog beoordeelt de verwijsbrief. Vervolgens nodigen we u uit voor een afspraak. De kosten van onderzoek binnen het Audiologisch Centrum vallen binnen uw basisverzekering. naar verwijzersinformatie

Contact (Volwassenen) Audiologisch Centrum

Audiologisch Centrum

(024) 361 35 06
contactformulier

Naar uw afspraak

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 2
Route: 652

bekijk route

Naar uw afspraak

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 2 en volg route 652

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet