Hoortoestellen

Een hoortoestel of hoorapparaat is een klein toestel wat achter of in het oor gedragen wordt en de geluiden uit de directe omgeving versterkt. Geluiden worden beter hoorbaar en spraak wordt daardoor beter verstaanbaar. Het is bedoeld voor mensen met een licht tot zeer ernstig gehoorverlies. Hoortoestellen die vandaag verkocht worden zijn digitale hoortoestellen. lees meer

Hoortoestellen

Een hoortoestel of hoorapparaat is een klein toestel wat achter of in het oor gedragen wordt en de geluiden uit de directe omgeving versterkt. Geluiden worden beter hoorbaar en spraak wordt daardoor beter verstaanbaar. Het is bedoeld voor mensen met een licht tot zeer ernstig gehoorverlies. Hoortoestellen die vandaag verkocht worden zijn digitale hoortoestellen. Deze bestaan uit:

  • een of meerdere microfoons voor het opvangen van het geluid;
  • elektronica (chip) voor het bewerken van het geluid;
  • een versterker;
  • een luidspreker dat het geluid afgeeft.  

Behandeling Cochleaire implantatie (CI)

Een cochleair implantaat (CI) kan een geschikt hulpmiddel zijn als u doof of ernstig slechthorend bent en u vanwege een defect in uw slakkenhuis met een gewoon hoortoestel geen of weinig geluiden kunt waarnemen. lees meer

Bone Implant (BI) of Bone Conducted Device (BCD)

BI staat voor Bone Implant of in het Nederlands botverankerd hoorsysteem (BCD). Hierbij wordt in het bot achter het oor een titanium implantaat geplaatst waar de BCD op bevestigd kan worden. lees meer

Bone Implant (BI) of Bone Conducted Device (BCD)

BI staat voor Bone Implant of in het Nederlands botverankerd hoorsysteem. Hierbij wordt in het bot achter het oor een titanium implantaat geplaatst waar de BCD op bevestigd wordt. Het toestel bestaat uit een microfoon die het omgevingsgeluid opvangt en elektronica die het opgevangen geluid omzet in een mechanische trilling. Het implantaat geeft de trilling door aan het schedelbot. De trilling gaat vervolgens rechtstreeks naar het slakkenhuis, waardoor er geluid wordt waargenomen. Dit heet beengeleiding. De gehoorgang en het middenoor worden dus niet gebruikt voor de geleiding van het geluid. Voor een goed resultaat, is een (relatief) goede gehoordrempel van het slakkenhuis zelf noodzakelijk. Een BCD is ook toepasbaar bij baby’s/kinderen onder de 4 jaar. Het toestel wordt dan door middel van een elastische softband om het hoofd gedragen.
 

meer informatie over BCD


Hoortoestel­aanpassing door de audicien

Uit de meetresultaten blijkt dat een hoortoestel u mogelijk kan helpen om beter te horen. Realiseert u zich wel dat een hoortoestel een hulpmiddel is. Als uw gehoor de geluiden niet meer helemaal kan onderscheiden, verstaat u altijd minder goed dan iemand met een normaal gehoor. lees meer

Overige hoorhulpmiddelen


Telefoneren

Voor telefoons zijn verschillende systemen beschikbaar. lees meer

Telefoneren

Voor telefoons zijn verschillende systemen beschikbaar, zoals:

  • Draadloze communicatie met hoortoestellen via bluetooth. Vaak is hiervoor een streamer nodig. Dit is een van de meest gebruikte systemen voor mobiele telefonie.
  • Een volumeregelaar tussen de telefoon en de hoorn die het geluidsniveau regelt.
  • Telefoons met een ringleidingspoel. Zo kunt u het geluid van de telefoon ontvangen via de ringleidingstand van uw hoortoestellen.

Solo-apparatuur in het onderwijs

Wanneer uw kind in het reguliere onderwijs zit, heeft het recht op vergoeding van solo-apparatuur vanuit de zorgverzekering. Meestal is het mogelijk om elke 5 tot 7 jaar nieuwe solo-apparatuur vergoed te krijgen. lees meer

Solo-apparatuur in het onderwijs

Wanneer uw kind in het reguliere onderwijs zit, heeft het recht op vergoeding van solo-apparatuur vanuit de zorgverzekering. Meestal is het mogelijk om elke 5 tot 7 jaar nieuwe solo-apparatuur vergoed te krijgen. Als de huidige ontvanger niet meer past op de nieuwe processor is het meestal mogelijk om nieuwe ontvangers vergoed te krijgen.
 
Vanuit het Audiologisch Centrum is er een afspraak met Phonak. Via ons zal er apparatuur aangevraagd worden bij Phonak. Er zal daarna door Phonak contact met u opgenomen worden om een afspraak te maken voor het leveren van de solo-apparatuur op school waarbij de leerkracht en uw kind aanwezig is. Daarnaast is het zinvol dat 1 van de ouder(s)/verzorger(s) aanwezig is, eventueel samen met de ambulant begeleider.
 
Als de solo-apparatuur geleverd is, zal er een proefperiode starten van 2 maanden. Het is belangrijk om de solo-apparatuur meteen te verzekeren tegen schade en diefstal. U krijgt hierover informatie van Phonak. Ook kunt u informeren bij uw verzekering waar u eventuele andere hoorapparatuur verzekerd heeft.
 
Tijdens de proefperiode krijgt u vanuit het Audiologisch Centrum een telefonische afspraak. U krijgt ook een vragenlijst toegestuurd. Tijden de telefonische afspraak zal er besproken worden of de solo-apparatuur bevalt. Als de solo-apparatuur goed bevalt, zal er vanuit het Audiologisch Centrum een brief voor de zorgverzekering verstuurd worden naar Phonak met het verzoek de solo-apparatuur te vergoeden. U sluit vervolgens een bruikleenovereenkomst met Phonak. Als er problemen zijn met de solo-apparatuur, dan neemt u contact op met Phonak. Wel kunnen ontvangers voor hoortoestellen, BCD of CI eerder vervangen worden indien nodig.
 
Voor meer informatie over de huidige solo-apparatuur kunt u terecht op de website van Phonak.
 

Wek- en waarschuwings­systeem

Voor het signaleren van bijvoorbeeld een wekker, deurbel of brandalarm zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar. lees meer

Wek- en waarschuwings­systeem

Voor het signaleren van bijvoorbeeld een wekker, deurbel of brandalarm zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar, zoals een trilsysteem of flitslamp.

Indien uw gehoorverlies groter dan 35 dB is, kan u dit systeem vergoed krijgen door uw zorgverzekeraar. Vraag ernaar bij uw audicien, vaak kunt u daar een demonstratie zien.


Overige systemen

U kunt uw hoortoestellen aan geluidsapparatuur koppelen, zoals de televisie of uw mobiele telefoon. Naast streaming bestaan hiervoor nog andere systemen. lees meer

Overige systemen

U kunt uw hoortoestellen aan geluidsapparatuur koppelen, zoals de televisie of uw mobiele telefoon. Hiervoor bestaan verschillende systemen. Daarnaast bestaan er systemen om waarschuwingssignalen beter te horen.

Ringleiding

Ringleiding is een systeem dat door middel van inductie (via een koperen draad) een geluidssignaal kan doorgeven van bv. een televisie of radio naar de luisterspoel van het hoortoestel. De draad kan aangelegd zijn in de kamer achter bijvoorbeeld de plinten of het kan verwerkt zijn in een neklus. Om gebruik te kunnen maken van ringleiding hebt u een “T-stand” nodig op uw hoortoestel en heeft uw hoortoestel een luisterspoel nodig. Vraag na bij uw audicien of audioloog of uw hoortoestel deze optie heeft.

Sommige openbare plaatsen hebben eveneens een ringleidingsysteem, zoals theaterzalen en kerken. Dit wordt bij de ingang aangegeven.

Solo-apparatuur/FM-systeem

Solo-apparatuur is zeer geschikt voor onderwijssituaties, waarbij er doorgaans sprake is van één spreker. Ook voor vergaderingen met meerdere sprekers kan deze apparatuur helpen om de gesprekken makkelijker te volgen. In dat laatste geval worden er vaak meerdere microfoons gebruikt. Het systeem bestaat uit een zender (microfoon) en een ontvanger die draadloos met elkaar communiceren. Het spraaksignaal wordt opgevangen door de microfoon en doorgestuurd naar de ontvanger. De ontvanger is draadloos verbonden met de hoortoestellen. Hierdoor kan de hoortoestelgebruiker het spraaksignaal rechtstreeks via de hoortoestellen horen. De microfoon is dichtbij de spreker waardoor een zo’n zuiver mogelijk spraaksignaal opgevangen kan worden en rumoer weinig tot geen storend effect heeft. Hierdoor is de spreker beter te verstaan in rumoerige situaties of in situaties waarin de afstand tot de spreker te groot is.

Solo-apparatuur kan ook aangesloten worden op de mobiele telefoon, het digibord, de laptop en de televisie.

Infrarood

Infraroodsystemen werken met een zender en een ontvanger. De zender sluit u aan op uw TV of radio. De ontvanger zit vaak in een neklus waarmee het signaal aan uw hoortoestellen of een hoofdtelefoon wordt overgedragen. De communicatie tussen de zender en ontvanger gebeurt via infrarood licht. Objecten die tussen de zender en ontvanger staan zullen dus het signaal blokkeren.

  • Medewerkers
  • Intranet