Metabool

Het team Metabool is gespecialiseerd in de dieetbehandeling bij volwassenen met:

 • Stofwisselingsziekten
 • Diabetes
 • Spierziekten

Daarnaast hebben we expertise op het gebied van het ketogeen dieet bij stofwisselingsziekten.

Wij geven dieetadviezen tijdens onze poliklinische spreekuren en aan patiënten tijdens opname in het ziekenhuis. Daarbij wordt rekening gehouden met de gegevens van uw arts, uw voedingsgewoonten, wensen en financiële mogelijkheden.

Voor een poliklinisch consult heeft u een verwijzing nodig van een specialist van ons ziekenhuis. U ontvangt hiervoor geen rekening, omdat het onderdeel is van de behandeling.

U ontvangt thuis een brief met de afspraak. Als u verhinderd bent op het aangegeven tijdstip, neem dan op tijd contact met ons op.

Als u opgenomen bent in het ziekenhuis, dan komen we bij u langs op de verpleegafdeling.

Diëtisten

 • Karlijn Gerrits
 • Sanne Huisman
 • Renée Langenhuijsen
 • Dr. Heidi Zweers

Over diëtetiek

De diëtist is de expert op het gebied van voeding. Voor al uw vragen over voeding en diëten in relatie tot ziekte en behandeling kunt u terecht bij Diëtetiek. lees meer

Over diëtetiek

Diëtisten zijn de experts op het gebied van voeding. Voor al uw vragen over voeding in relatie tot ziekte en behandeling kunt u terecht bij Diëtetiek. Door onze academische ervaring zijn we in staat patiënten met meerdere aandoeningen te adviseren en begeleiden. Diëtisten werken verspreid over het hele Radboudumc en bieden hun expertise aan na verwijzing van specialisten.
 


Contact

Afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten

(024) 361 91 90

Polikliniek Diëtetiek

Diëtisten zijn de experts op het gebied van voeding. Voor al uw vragen over voeding in relatie tot ziekte en behandeling kunt u terecht bij de afdeling Diëtetiek. lees meer

Over uw afspraak


Uw eerste bezoek

Denk bij uw eerste bezoek aan de volgende dingen. lees meer

Uw eerste bezoek

Neem tijdens uw eerste bezoek de volgende dingen mee:

Legitimatiebewijs
In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Medicijnenoverzicht
Als u medicijnen gebruikt, is het wenselijk om hiervan een overzicht mee te nemen. Dit overzicht kunt u eventueel opvragen bij uw apotheek.

Wijzigingen

Wilt u zo vriendelijk zijn iedere wijziging door te geven bij de balie? Bijvoorbeeld verandering van persoonlijke gegevens, huisarts of verzekering.


Behandelaar

Wij streven ernaar dat u zoveel mogelijk door dezelfde diëtist wordt behandeld. Het kan zijn dat u door omstandigheden een andere diëtist krijgt. We proberen dit natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen.
 


Afspraak maken

Uw arts heeft u verwezen naar de diëtist en stuurt de consultaanvraag naar de afdeling Diëtetiek. De secretaresse neemt contact met u op om een afspraak te plannen. lees meer

Afspraak maken

Uw arts heeft u verwezen naar de diëtist en stuurt de consultaanvraag naar de afdeling Diëtetiek. De secretaresse neemt contact met u op om een afspraak te plannen. Dat kan in overleg een videoconsult zijn of een bezoek aan de polikliniek. U ontvangt daarna een digitale bevestiging via mijnRadboud. Maakt u geen gebruik van mijnRadboud dan ontvangt u een brief.

Bij een bezoek aan een van onze poliklinieken meldt u zich bij de balie of bij de digitale aanmeldpaal. Vervolgens neemt u plaats in de wachtruimte. Uw behandelend diëtist haalt u op uit de wachtkamer. Het eerste bezoek aan de polikliniek duurt gemiddeld veertig minuten. Indien u verhinderd bent voor een afspraak, verzoeken wij u dit 24 uur voor de afspraak aan de afdeling door te geven.

Vervolgafspraak

Als het nodig is maakt uw diëtist met u een vervolgafspraak. Een vervolgafspraak duurt tussen de 15 en 30 minuten.


Spreekuur­overzicht

De diëtisten hebben op verschillende locaties binnen het ziekenhuis spreekuur. De locatie staat aangegeven op uw afsprakenkaart door middel van het routenummer. lees meer

Meer informatie


Preventie en leefstijl

Preventie van ziekte is cruciaal om de druk op de zorg te verlagen. Een gezonde leefstijl heeft veel invloed op het voorkomen van ziekten. Gezonde voeding is daar een belangrijk onderdeel van.

lees meer

Preventie en leefstijl

Preventie van ziekte is cruciaal om de druk op de zorg te verlagen. Een gezonde leefstijl heeft veel invloed op het voorkomen van ziekten. Gezonde voeding is daar een belangrijk onderdeel van. Vandaar dat er binnen het ziekenhuis ook steeds meer aandacht is voor preventie, leefstijl en gezonde voeding. Dit heeft ook maatschappelijk gezien steeds meer aandacht en wordt ook beschreven in het Nationaal preventieakkoord.

Let op: Tijdens de (acute) fase van ziekte is een voedingsadvies op maat erg belangrijk waarbij aandacht is voor voldoende voedingsstoffen (eiwit, energie, ea.) Hoe weet u wat voor u wel of niet geschikt is? Diëtisten van het Radboudumc kunnen u hierbij helpen. Vraag dit na bij uw specialist en/of bekijk onderstaande video.

Zo dragen wij bij:

 • Goede voeding proef je.
  In het Radboudumc kiezen we bewust voor voeding die een goede gezondheid, duurzame samenleving en verantwoorde leefstijl stimuleert. Ons voedingsaanbod  voor medewerkers en bezoekers is vanuit deze gedachte zorgvuldig samengesteld. Afdeling Diëtetiek is intensief betrokken bij het tot stand komen en het borgen van dit Goede voedingsaanbod. Zie hier voor meer informatie over Goede voeding proef je.
  Voeding voor onze patiënten is ook met zorg samengesteld en bestaat uit het FoodforCare concept. 
 • Onderwijs Voeding en leefstijl voor artsen
  Artsen hebben in de praktijk weinig kennis over voeding. Sinds 2021-2022 is Voeding en Leefstijl een vast onderdeel in het eerste anderhalf jaar van het basisonderwijs voor geneeskunde- en biomedische wetenschappenstudenten aan de Radboud Universiteit. Tevens zijn er plannen om Voeding en leefstijl uit te breiden in het master onderwijs.

Aan de slag met uw leefstijl

Wilt u aan de slag met leefstijl? Vraag ernaar bij uw behandelaar.

Onze teams


Algemeen

De diëtisten van team Algemeen zijn werkzaam op diverse verpleegafdelingen. lees meer

Algemeen

De diëtisten van team Algemeen zijn werkzaam op de verpleegafdelingen van Cardiologie, Cardio thoracale chirurgie, de hartbewaking, Vaatchirurgie, Plastische chirurgie, Neurochirurgie, Traumatologie, Neurologie, Geriatrie en Psychiatrie. Opname in verband met ziekte, een behandeling of een operatie kan negatieve gevolgen hebben voor uw algehele conditie. De juiste voeding, het behouden van uw gewicht en het streven naar behoud van spiermassa zijn hierin belangrijk. De diëtist kan door het behandelteam van de afdeling in consult worden gevraagd bij problemen met het eten en drinken, gewichtsverlies of het volgen van een dieet. Samen met een diëtist wordt er gekeken naar een passend voedingsadvies tijdens opname en de daarop volgende periode.

Bij ontslag kan de behandeling indien nodig worden overgedragen aan een diëtist in een eerstelijns diëtistenpraktijk of een diëtist in de tweedelijn (revalidatie of verpleeghuis).

Diëtisten

 • Mirjam van der Laan
 • Elitsa Noom

Abdominaal

Na verwijzing van een MDL arts of een maag- darm- lever chirurg kunt u bij de diëtisten van de behandellijn abdominaal terecht met vragen en problemen rondom de voeding bij uw ziekte van het maagdarmkanaal.

lees meer

Abdominaal

Na verwijzing van een MDL arts of een maag- darm- lever chirurg kunt u bij de diëtisten van de behandellijn Abdominaal terecht met vragen en problemen rondom de voeding bij uw ziekte van het maagdarmkanaal.  In het Radboudumc werken 6 diëtisten met specifiek aandachtsveld maag-, darm- en leverziekten en -chirurgie. Op basis van uw persoonlijke situatie stelt de diëtist samen met u een behandelplan op maat op. De diëtisten van de behandellijn Abdominaal begeleiden u zowel tijdens uw opname  als poliklinisch.

Diëtisten

 • Monique van Asseldonk
 • Marieke van Driel
 • Suzanne Kooij
 • Rianne Vehof
 • Hester Wierda
 • Sanne Nijholt

Kinder­geneeskunde

Na verwijzing door een kinderarts van het Radboudumc kunt u bij de diëtisten van de behandellijn kindergeneeskunde terecht met vragen en problemen rondom de voeding van kinderen van nul tot achttien jaar. lees meer

Kinder­geneeskunde

Na verwijzing door een kinderarts van het Radboudumc kunt u bij de diëtisten van de behandellijn kindergeneeskunde terecht met vragen en problemen rondom de voeding van kinderen van nul tot achttien jaar. Elke diëtist heeft zijn/haar eigen specialisaties. De diëtist vraagt algemene gegevens na over de woon- en leefsituatie, lichamelijke activiteiten en beoordeeld de huidige voedingsinname en antropometrische gegevens
(o.a. lengte/gewicht). Aan de hand van alle verzamelde gegevens geeft de diëtist een persoonlijk voedingsadvies. De diëtist zal u en uw kind op maat begeleiding bieden bij het uitvoeren van het advies.

Diëtisten

 • Anja de Baaij-Daalmeyer
 • Nicole van Houdt
 • Renske Janssen-Regelink
 • Annemiek van Wegberg
 • Carmen Willemsen-Vermeer

Metabool

Het team Metabool is gespecialiseerd in de dieetbehandeling bij volwassenen met stofwisselingsziekten, diabetes en spierziekten. lees meer

Nierziekten

Na verwijzing door een nefroloog van het Radboudumc kunt u bij de diëtisten van de behandellijn nierziekten terecht met vragen en problemen rondom de voeding bij nierziekten.

lees meer

Nierziekten

Na verwijzing door een nefroloog van het Radboudumc kunt u bij de diëtisten van de behandellijn nierziekten terecht met vragen en problemen rondom de voeding bij nierziekten.

In het Radboudumc werken 4 diëtisten met specifiek aandachtsveld nierziekten, waarvan 1 diëtist specifiek voor kinderen. Diëtisten nierziekten werken door het hele ziekenhuis heen, ongeacht op welke afdeling patiënten liggen. Aan de hand van landelijke dieetrichtlijnen stelt de diëtist samen met de patiënt een advies op maat op, aangepast aan de persoonlijke omstandigheden van de patiënt. De diëtist maakt hierbij de vertaalslag van theoretische richtlijnen naar de praktijk voor thuis bij de patiënt

Diëtisten

 • Anja de Baaij-Daalmeyer
 • Elle Driessen
 • Sanne Huisman
 • Andrea den Boeft

Oncologie

Indien er kanker bij u is geconstateerd en u hiervoor wordt behandeld kan dit negatieve gevolgen hebben voor uw algehele conditie. De juiste voeding, het behouden van uw gewicht en het streven naar behoud van spiermassa zijn hierin belangrijk.

lees meer

Oncologie

Indien er kanker bij u is geconstateerd en u hiervoor wordt behandeld kan dit negatieve gevolgen hebben voor uw algehele conditie. De juiste voeding, het behouden van uw gewicht en het streven naar behoud van spiermassa zijn hierin belangrijk.

Na een doorverwijzing van uw behandelend arts komt u terecht bij een van onze gespecialiseerde diëtisten. Samen met uw diëtist wordt er gekeken naar een passend voedingsadvies voor de behandeling, tijdens de behandeling en de daarop volgende periode.

Diëtisten

 • Linda Bergfelder- Broekman 
 • Nicole Bolijn
 • Quinty van der Donk
 • Nicole Van Houdt
 • Doris Kalter
 • Anne Lieke Rondel
 • Sandy Witteman- Monsheimer
 • Bo Bosveld

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet