Afdelingen Medische Oncologie Dagbehandeling Onderzoeken en behandelingen

Besluitvormingsfase

Samen met uw arts heeft u een besluit genomen en gekozen voor een behandeling die gaat plaatsvinden op de dagbehandeling.

Voorbereiding op de behandeling

Voor de behandeling heeft u een informatiegesprek met de verpleegkundige.
Voorbereiding

Behandeling op de dagbehandeling

Verpleegkundig informatiegesprek
Behandelingen
op de dagbehandeling
Tijdens en na de behandeling

Nazorgfase

Hier vindt u meer informatie over leefregels voor thuis en instructies wanneer u contact met ons moet opnemen.
Naar huis

Voorbereiding op de behandelingVoorbereiding


Dagbehandeling Medische Oncologie

Op de Dagbehandeling Medische Oncologie komt u voor een behandeling met chemotherapie, immunotherapie of een combinatie hiervan.

lees meer

Uw verblijf

U hebt in overleg met uw arts besloten om een behandeling te starten op de dagbehandeling van de afdeling Medische Oncologie.

lees meer

Uw verblijf

U hebt in overleg met uw arts besloten om een behandeling te starten op de dagbehandeling van de afdeling Medische Oncologie.

Voor uw eerste behandeling heeft u een informatiegesprek met een oncologieverpleegkundige. Meestal is dit enkele dagen voor de eerste behandeling, soms ook op de dag zelf. U krijgt uitleg over de behandeling en hoort ook u op welke momenten u direct contact op dient  te nemen met het ziekenhuis. Om u zo goed mogelijk op dit gesprek voor te bereiden, leest u de informatie alvast door (zie ook uw linkkaartje).

Voor de behandeling

Voor de behandeling heeft u meestal een afspraak met uw behandelaar op de poli; een arts of een verpleegkundig specialist. Zij kijken naar uw bloeduitslagen en of het goed genoeg met u gaat om de geplande behandeling door te laten gaan. Dit controlebezoek aan uw behandelaar is meestal op de dag voor uw behandeling om ervoor te zorgen dat uw medicatie op het gewenste tijdstip aanwezig is op de dagbehandeling.
Soms is het controlebezoek op dezelfde dag als de behandeling. Dit betekent  dat u meestal daarna 15 minuten tot 2 uur moet wachten voordat de medicatie op de dagbehandeling aanwezig is. Dit is afhankelijk van de bereidingslocatie van de medicatie.

Dagopname

Op de dag van de dagopname meldt u zich op de afdeling Medische Oncologie route 504.
De secretaresse vraagt  uw naam, voorletters en geboortedatum. Daarna krijgt u om uw pols een identificatiebandje met deze gegevens. De secretaresse vertelt u dan of u al naar uw kamer kunt gaan of dat u (als het bed nog niet vrij is, of de medicatie niet gereed) kunt wachten in de loungeruimte.
Een verpleegkundige doet een aantal controles zoals bloeddruk en temperatuur en vraagt naar uw pijnscore.   Daarna krijgt u een infuus. Via dit infuus wordt de medicatie toegediend.
Eerst vindt er een zogenaamde dubbelcheck plaats. Hiervoor scannen we de  barcode op uw polsbandje. In geval van chemotherapie controleren twee verpleegkundigen of de infuuszak met medicatie het juiste middel en de juiste dosering bevat. Bij overige medicatie vindt er alleen een check  via  de barcode plaats.
Tijdens de behandeling  zit u in een behandelstoel of u ligt op een bed. Wanneer u het koud heeft, krijgt u een molton. U kunt gratis gebruik maken van de tv en wifi. De voedingsassistente brengt u tijdens de behandeling hapjes en drankjes. Ook uw naaste of begeleider kan tegen betaling – gebruik maken van een gastenmaaltijd. Koffie en thee is gratis te verkrijgen in de automaat bij de lift en de loungeruimte.
Nadat u de medicatie heeft ontvangen spoelt de verpleegkundige de infuuslijnen na en verwijdert het infuus. Soms vinden er nog afsluitende controles plaats (zoals bloeddruk en temperatuur) of is er enige tijd observatie nodig. Daarna mag u naar huis.

Na de eerste behandeling (chemotherapie, immunotherapie, doelgerichte therapie) wordt u na 48-72 uur gebeld door de oncologieverpleegkundige van de dagbehandeling om te horen hoe het met u gaat en of er nog vragen zijn.

Behandeling op de dagbehandelingVerpleegkundig informatiegesprek


Behandeling Chemotherapie

Chemotherapie is een behandeling van kanker met cytostatica. Dit zijn medicijnen die erop gericht zijn om kankercellen te doden of te voorkomen dat deze cellen zich delen.

lees meer

Behandeling Immunotherapie

Immunotherapie is een verzamelnaam voor behandelingen tegen kanker waarbij uw eigen afweersysteem wordt gestimuleerd om de kankercellen aan te vallen.

lees meer

Behandeling Ondersteunende medicatie

U krijgt een behandeling met chemotherapie, immunotherapie en/of doelgerichte therapie. Voor deze behandeling krijgt u soms ondersteunende medicatie toegediend om de bijwerkingen te verminderen en/of een allergische reactie te voorkomen.

lees meer

Bijwerkingen en adviezen

U krijgt een behandeling met chemotherapie. De behandeling heeft niet alleen invloed op de kankercellen, maar ook op uw gezonde cellen. Hierdoor kunt u last krijgen van bijwerkingen. Het is belangrijk dat u al uw klachten bespreekt met uw arts.

lees meer

Maatregelen thuis na chemotherapie

Afvalstoffen van de chemotherapie kunnen tot maximaal een week na de kuur in uw lichaam aanwezig zijn. Hier vindt u adviezen over maatregelen voor thuis na chemotherapie. Bij de informatie over uw medicatie staat hoe lang dat bij u nodig is.

lees meer

Maatregelen thuis na chemotherapie

Hier vindt u adviezen over maatregelen voor thuis na chemotherapie.

Afvalstoffen van de chemotherapie kunnen tot maximaal een week na de kuur in uw lichaam aanwezig zijn. Uw behandelend arts, verpleegkundig specialist en/of oncologieverpleegkundige kunnen u vertellen hoe lang dat in uw geval duurt. Binnen die tijd wordt de chemotherapie door uw lichaam afgebroken en verlaat in kleine hoeveelheden uw lichaam via uw uitscheidingsproducten urine, ontlasting,braaksel, speeksel, wondvocht, zweet, spermavocht, vaginavocht.

Chemotherapie kan schadelijk zijn voor gezonde mensen. Vooral verpleegkundigen, die hier tijdens hun werk veel mee in aanraking komen, lopen een risico. Hiervoor nemen zij extra beschermende maatregelen, zoals het dragen van handschoenen. Omdat u thuis maar een korte tijd in aanraking komt met chemotherapie, zijn de risico’s voor uw omgeving nihil. Toch vinden wij het belangrijk om u op een aantal zaken te wijzen.

Het is belangrijk dat u aan uw familie en hulpverleners meldt dat u behandeld wordt met chemotherapie. Stel hen ook op de hoogte van de maatregelen die hieronder staan beschreven. Met het opvolgen van deze maatregelen kunt u de risico’s voor uw omgeving tot een minimum beperken en hoeft u zich niet onnodig ongerust te maken. Als u nog vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met de oncologieverpleegkundigen.

Contact

 • U hoeft lichamelijk contact met uw naasten niet te vermijden. Een hand geven aan bezoek is geen bezwaar. Knuffelen of het geven van een zoen is niet schadelijk.
 • Persoonlijke hygiëne is belangrijk om contact met afvalstoffen van de chemotherapie via uw uitscheidingsproducten te minimaliseren. Wij adviseren u om 1x per dag onder de douche of in bad te gaan en goed uw handen te wassen na uw toiletbezoek.

Medicijnen

Als u chemotherapie in tabletvorm thuis moet innemen, let dan op het volgende:
 • Medicijnen niet malen of breken.
 • Als u de tabletten niet kunt slikken en u mag volgens de bijsluiter oplossen, dan kunt u de tabletten in een medicijnbekertje laten oplossen. Nadat u het opgedronken heeft, kunt u het bekertje in een dubbele zak doen. Dit mag in een plastic zakje. Sluit deze zak goed. Doe de dichtgeknoopte plastic zak in een vuilniszak en gooi deze daarna met het huisvuil (restafval) weg of maak schoon met een gewoon afwasmiddel.
 • Na inname handen wassen.
Restanten medicatie moeten altijd bij de apotheek worden ingeleverd.

Urine en ontlasting

 • Gebruik indien mogelijk een ander toilet dan uw naasten
 • Advies is aan mannen om zittend te plassen, dit veroorzaakt minder spatten. 
 • Verwijder eventuele druppels op de toiletbril deppend met droog toiletpapier. 
 • Spoel het toilet na gebruik 2x door met (indien aanwezig) gesloten deksel. 
 • Als u een blaaskatheter heeft, vervang dagelijks de opvangzak. Doe de opvangzak (in verband met mogelijke lekkage) in een dubbele zak. Dit mag in een plastic zakje. Sluit deze zak goed. Doe de dichtgeknoopte plastic zak in een vuilniszak en gooi daarna met het huisvuil (restafval) weg.
 • Wanneer u een ondersteek of urinaal leegt, voorkom dan spatten door de inhoud voorzichtig langs de binnenrand van het toilet te gieten. 
 • Een ondersteek of urinaal spoelt u eerst om met koud water. Vervolgens reinigen met een gewone zeepoplossing zoals een allesreiniger. Gebruik geen chloor of alcohol. 
 • Alle uitscheidingsproducten kunnen via het riool worden afgevoerd.
 • Was de handen goed na toiletgang en het opruimen van urinaal/ondersteek.

Wegwerphandschoenen

Bij contact met urine, ontlasting en braaksel adviseren wij aan verzorgers/naasten om wegwerphandschoenen te dragen. Dit geldt zowel voor schoonmaakwerkzaamheden en contact met zichtbaar besmet wasgoed (zie de informatie bij ‘Besmet wasgoed’).

Schoonmaken

 • Maak toilet en was-/badgelegenheid 1x per dag en na braken of diarree schoon met een gewone zeepoplossing, zoals een allesreiniger. Gebruik geen chloor of alcohol. Chloor en alcohol fixeert juist en verwijdert het niet. 
 • Als de vloer of de vloerbedekking besmet is geraakt met braaksel, urine of andere lichaamsvloeistoffen maak deze dan schoon met een gewone zeepoplossing zoals een allesreiniger. 
 • Reinig na de eerste week de wc-borstel met een gewone zeepoplossing zoals een allesreiniger. Gebruik geen chloor of alcohol.

Besmet wasgoed

Voor wasgoed dat in aanraking is gekomen met urine, ontlasting, braaksel of bij ernstige transpiratie geldt:
 • Verzamel het wasgoed in een aparte goed afsluitbare plastic zak.
 • Was het direct. Dompel eventueel een enkel kledingstuk onder in een emmer koud water als u het niet meteen wast. 
 • Gebruik eerst een koud spoelprogramma met alleen de zichtbaar besmette kleding of beddengoed, dus geen ander wasgoed toevoegen. 
 • Daarna een wasprogramma dat geschikt is voor het materiaal. Hierbij mag u ander wasgoed toevoegen.

Braaksel

 • Wees extra voorzichtig als u chemotherapie als tablet, capsule of drank hebt gekregen. Tot 2 uur na inname is de chemotherapie nog in hoge concentratie aanwezig in het braaksel. 
 • Indien mogelijk gaat u naar het toilet als u moet braken. 
 • Wanneer dit niet mogelijk is gebruik dan zoveel mogelijk wegwerpmateriaal. Denk hierbij aan een plastic draagtas in een emmer. Gooi de tas direct weg in een aparte dubbele plastic vuilniszak om lekken te voorkomen. 
 • Braaksel mag worden weggegooid in het toilet. Spoel het toilet 2x door met het deksel dicht. 
 • Was uw handen met zeep na het braken of opruimen van braaksel. 
 • Bent u misselijk en braakt u af en toe, leg een wegwerponderlegger of een handdoek op het kussen. 
 • Het zuur van het braaksel verhoogt de kans op gaatjes in uw tanden. Daarom is het belangrijk dat u na het overgeven uw mond spoelt met ruim water.

Afval

Afvalmaterialen zoals bijvoorbeeld gebruikte wegwerphandschoenen, wegwerponderlegger, incontinentiemateriaal, bakjes van braaksel of stomamateriaal verzamelt u in een plastic zak en vervolgens in een plastic vuilniszak. Deze kunt u bij het normale huisvuil zetten (restafval).

Overige gebruikte materialen

Voor gebruik van bestek, serviesgoed en andere gebruiksartikelen zijn geen speciale maatregelen nodig.

Seksualiteit

Het is niet bekend of en in welke mate cytostatica opgenomen wordt in het sperma of het slijmvlies van de vagina. Gebruik daarom gedurende de risicoperiode bij het vrijen een condoom.

Zwangerschap

Cytostatica kunnen aangeboren afwijkingen veroorzaken. Het is daarom raadzaam voor zowel vrouwelijke als mannelijke patiënten tijdens en na de behandeling zwangerschap te voorkomen door anticonceptie te gebruiken. Orale anticonceptiva (de pil) zijn niet betrouwbaar tijdens chemotherapie. Bespreek welke anticonceptiemaatregelen en hoelang deze toegepast moeten worden met uw behandelend arts. Indien er een vermoeden is van een zwangerschap, breng dan direct uw arts op de hoogte. Wanneer iemand in uw omgeving een kinderwens heeft of zwanger is, dan is het extra belangrijk om alle bovenstaande adviezen op te volgen. Reden: de chemotherapie kan een negatief effect hebben op de zwangerschap, met name tijdens de eerste drie maanden. Als u de adviezen volgt dan is er geen bezwaar tegen het bezoek van zwangeren.

Mondverzorging tijdens chemotherapie Waarom is dit belangrijk?

In de periode dat u chemotherapie krijgt, is een goede mondverzorging heel belangrijk. Via wondjes in de mond kan een infectie ontstaan.

lees meer

Mondverzorging tijdens chemotherapie Waarom is dit belangrijk?

In de periode dat u chemotherapie krijgt, is een goede mondverzorging heel belangrijk. In uw mond zijn van nature allerlei bacteriën, schimmels en virussen aanwezig. In gezonde omstandigheden beschermt het mondslijmvlies u tegen het binnendringen van deze ziekteverwekkers. De chemotherapie tast de beschermende functie van uw mondslijmvlies aan. Hierdoor kunnen wondjes in uw mond ontstaan. Bovendien vermindert de chemotherapie uw afweer, waardoor u extra vatbaar bent voor infecties. De wondjes in uw mond kunnen daardoor sneller dan normaal geïnfecteerd raken. Om de kans op een infectie via wondjes in uw mond te verminderen is een goede en regelmatige mondverzorging van groot belang.

Tips

Hieronder vindt u tips voor een goede mondverzorging. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met uw specialist of (oncologie)verpleegkundige.

Algemeen
 • gebruik een zachte tandenborstel of eventueel een elektrische borstel of natte gazen in plaats van een borstel
 • gebruik een fluoride bevattende tandpasta
 • spoel de tandenborstel na gebruik goed met stromend water af
 • bewaar de borstel in een beker met de borstelkop naar boven
 • verzorg uw mond ook zorgvuldig in de ‘rustweken’ van de chemotherapie

Mondverzorging bij een intact mondslijmvlies


Eigen gebit
 • poets uw tanden 4x per dag (na maaltijden en voordat u gaat slapen) met een fluoridetandpasta
 • spoel, na het tandenpoetsen, uw mond 4x per dag 1 minuut grondig met water
 • maak uw lippen 4x per dag vettig met vaseline uit een tube en breng dit aan met een wattenstaafje
 • reinig 1x per dag het gebied tussen uw tanden en kiezen met tandenstokers, flos of ragers (niet gebruiken bij bloedend mondslijmvlies)

Gebitsprothese
 • verwijder uw gebitsprothese vóór de mondverzorging
 • poets uw prothese 4x per dag (na de maaltijden en voordat u gaat slapen) met een zachte zeep, bijvoorbeeld afwasmiddel, en spoel af met kraanwater
 • spoel uw mond grondig gedurende 1 minuut met water
 • maak 4x per dag uw lippen vettig met vaseline uit een tube en breng dit aan met een wattenstaafje
 • maak 1x per dag het gebittenbakje huishoudelijk schoon
 • laat uw prothese in de nacht bij voorkeur uit en bewaar het droog

Mondverzorging bij veranderingen van uw mondslijmvlies


Voorbeelden van veranderingen zijn:
 • roodheid van het mondslijmvlies
 • pijn bij het eten, drinken of spreken
 • pijn bij het indoen van uw prothese
 • gevoeligheid voor kruiden, zure producten, warmte of kou
 • opgezwollen mondslijmvlies
 • bloedend slijmvlies

Eigen gebit
 • Poets uw tanden 4x per dag (na de maaltijden en voordat u gaat slapen) met een fluoride tandpasta (zonder menthol). Gebruik een zachte tandenborstel.
 • Spoel uw mond 4x per dag, na het poetsen, ongeveer 1 minuut grondig met water.
 • Wanneer u niet meer uw tanden kunt poetsen dan 2x per dag uw mond goed spoelen met chloorhexidine 0,12 % zonder alcohol (perio-aid). Wacht na het spoelen met chloorhexidine oplossing 30 minuten met eten/drinken in verband met een vieze smaak.
 • Maak 4x per dag uw lippen vettig met vaseline uit een tube en breng dit aan met een wattenstaafje.
 • Reinig 1x per dag het gebied tussen uw tanden en kiezen met tandenstokers, flos of ragers (niet gebruiken bij bloedend mondslijmvlies).

Gebitsprothese
 • verwijder uw gebitsprothese vóór de mondverzorging
 • poets uw prothese 4x per dag (na de maaltijden en voordat u gaat slapen) met een zachte zeep, bijvoorbeeld afwasmiddel, en spoel goed af onder stromend water
 • spoel (4x per dag ) 1 minuut uw mond grondig met water (hierna kunt u eventueel uw schoongemaakte prothese weer indoen)
 • laat uw prothese in de nacht uit en bewaar het droog
 • maak 4x per dag uw lippen vettig met vaseline uit een tube en breng dit aan met een wattenstaafje
 • maak 1x per dag het gebittenbakje schoon
 • probeer uw gebitsprothese zo min mogelijk te dragen totdat uw mondslijmvlies weer hersteld is

Veel gestelde vragen

Heeft u een andere vraag? Stel u vraag via het contactformulier op de website, via mijnRadboud of tijdens het consult aan uw behandelaar. Wij streven er naar om uw vragen binnen enkele dagen te beantwoorden. Heeft u een dringende vraag: neem dan telefonisch contact met ons op: (024) 361 88 00.

 • Hieronder vindt u antwoorden op veel gestelde vragen bij chemotherapie.

  lees meer

Wanneer contact opnemen?

Het is mogelijk dat u thuis klachten krijgt van de behandeling. Doet zich iets ongewoons voor dat u niet vertrouwt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

lees meer

Wanneer contact opnemen?

Het is mogelijk dat u thuis klachten krijgt van de behandeling. Doet zich iets ongewoons voor dat u niet vertrouwt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Neem in ieder geval contact op bij:

 • koorts (temperatuur boven 38,5 °C of langer dan een halve dag 38 °C )
 • koude rillingen (onbedwingbaar rillen of klappertanden)
 • spontane blauwe plekken
 • bloedverlies
 • aanhoudend braken (meer dan 24 uur)
 • aanhoudende diarree (meer dan 24 uur)
 • aanhoudende verstopping (meer dan 3 dagen geen ontlasting)
 • ontstoken mondslijmvlies
 • toenemende pijn
 • benauwdheid of pijn bij de ademhaling
 • flauwvallen
 • bij elk ander nieuw verschijnsel waarvan u denkt dat het belangrijk kan zijn.

Wij zijn 24 uur per dag voor u bereikbaar:

Op werkdagen tussen 08.00 tussen 17.00 belt u met de doktersassistente op het Callcenter op telefoonnummer (024) 361 88 00. Houd uw registratienummer bij de hand. De doktersassistente zal u eerst enkele vragen stellen. Zo nodig overlegt de doktersassistente met uw casemanager, verpleegkundig specialist en/of behandelend arts. In sommige gevallen kan hij of zij u ook naar uw huisarts verwijzen.   

Buiten kantoortijden (’s avonds, ’s nachts en in het weekend) belt u met de verpleegkundige van de verpleegafdeling op hetzelfde telefoonnummer (024) 361 88 00. Houd uw registratienummer bij de hand. De verpleegkundige zal u eerst enkele vragen stellen. Zo nodig overlegt de verpleegkundige met de dienstdoende arts. In sommige gevallen kan hij/zij u ook naar uw huisarts verwijzen.

Behandelingen


Behandeling Chemotherapie

Chemotherapie is een behandeling van kanker met cytostatica. Dit zijn medicijnen die erop gericht zijn om kankercellen te doden of te voorkomen dat deze cellen zich delen.

lees meer

Behandeling Immunotherapie

Immunotherapie is een verzamelnaam voor behandelingen tegen kanker waarbij uw eigen afweersysteem wordt gestimuleerd om de kankercellen aan te vallen.

lees meer

Tijdens en na de behandeling


Leven na kanker

Goede nazorg en revalidatie is erg belangrijk en kan uw kwaliteit van leven verbeteren. Na de behandeling van kanker komt u in de eerste tijd regelmatig op controle bij uw hoofdbehandelaar.

lees meer

Omgaan met kanker

De diagnose kanker heeft een grote impact op het dagelijks leven van u en uw naasten, zoals op uw gezin, uw relatie of op uw werk. Maar ook op aspecten van persoonlijke verzorging, zoals uw mondhygiëne, uiterlijk of voeding.

lees meer

Ondersteuning bij kanker

Als bij u kanker is vastgesteld, kan dit veel emoties oproepen. Om u de juiste ondersteuning te kunnen bieden, gebruiken we een vragenlijst (de Lastmeter) en houden we rekening met leeftijdsspecifieke aspecten, zoals bij jongvolwassenen (AYA's, 18-35 jaar) of ouderen met kanker.

lees meer

NazorgfaseNaar huis


Maatregelen thuis na chemotherapie

Afvalstoffen van de chemotherapie kunnen tot maximaal een week na de kuur in uw lichaam aanwezig zijn. Hier vindt u adviezen over maatregelen voor thuis na chemotherapie. Bij de informatie over uw medicatie staat hoe lang dat bij u nodig is.

lees meer

Maatregelen thuis na chemotherapie

Hier vindt u adviezen over maatregelen voor thuis na chemotherapie.

Afvalstoffen van de chemotherapie kunnen tot maximaal een week na de kuur in uw lichaam aanwezig zijn. Uw behandelend arts, verpleegkundig specialist en/of oncologieverpleegkundige kunnen u vertellen hoe lang dat in uw geval duurt. Binnen die tijd wordt de chemotherapie door uw lichaam afgebroken en verlaat in kleine hoeveelheden uw lichaam via uw uitscheidingsproducten urine, ontlasting,braaksel, speeksel, wondvocht, zweet, spermavocht, vaginavocht.

Chemotherapie kan schadelijk zijn voor gezonde mensen. Vooral verpleegkundigen, die hier tijdens hun werk veel mee in aanraking komen, lopen een risico. Hiervoor nemen zij extra beschermende maatregelen, zoals het dragen van handschoenen. Omdat u thuis maar een korte tijd in aanraking komt met chemotherapie, zijn de risico’s voor uw omgeving nihil. Toch vinden wij het belangrijk om u op een aantal zaken te wijzen.

Het is belangrijk dat u aan uw familie en hulpverleners meldt dat u behandeld wordt met chemotherapie. Stel hen ook op de hoogte van de maatregelen die hieronder staan beschreven. Met het opvolgen van deze maatregelen kunt u de risico’s voor uw omgeving tot een minimum beperken en hoeft u zich niet onnodig ongerust te maken. Als u nog vragen hierover heeft kunt u contact opnemen met de oncologieverpleegkundigen.

Contact

 • U hoeft lichamelijk contact met uw naasten niet te vermijden. Een hand geven aan bezoek is geen bezwaar. Knuffelen of het geven van een zoen is niet schadelijk.
 • Persoonlijke hygiëne is belangrijk om contact met afvalstoffen van de chemotherapie via uw uitscheidingsproducten te minimaliseren. Wij adviseren u om 1x per dag onder de douche of in bad te gaan en goed uw handen te wassen na uw toiletbezoek.

Medicijnen

Als u chemotherapie in tabletvorm thuis moet innemen, let dan op het volgende:
 • Medicijnen niet malen of breken.
 • Als u de tabletten niet kunt slikken en u mag volgens de bijsluiter oplossen, dan kunt u de tabletten in een medicijnbekertje laten oplossen. Nadat u het opgedronken heeft, kunt u het bekertje in een dubbele zak doen. Dit mag in een plastic zakje. Sluit deze zak goed. Doe de dichtgeknoopte plastic zak in een vuilniszak en gooi deze daarna met het huisvuil (restafval) weg of maak schoon met een gewoon afwasmiddel.
 • Na inname handen wassen.
Restanten medicatie moeten altijd bij de apotheek worden ingeleverd.

Urine en ontlasting

 • Gebruik indien mogelijk een ander toilet dan uw naasten
 • Advies is aan mannen om zittend te plassen, dit veroorzaakt minder spatten. 
 • Verwijder eventuele druppels op de toiletbril deppend met droog toiletpapier. 
 • Spoel het toilet na gebruik 2x door met (indien aanwezig) gesloten deksel. 
 • Als u een blaaskatheter heeft, vervang dagelijks de opvangzak. Doe de opvangzak (in verband met mogelijke lekkage) in een dubbele zak. Dit mag in een plastic zakje. Sluit deze zak goed. Doe de dichtgeknoopte plastic zak in een vuilniszak en gooi daarna met het huisvuil (restafval) weg.
 • Wanneer u een ondersteek of urinaal leegt, voorkom dan spatten door de inhoud voorzichtig langs de binnenrand van het toilet te gieten. 
 • Een ondersteek of urinaal spoelt u eerst om met koud water. Vervolgens reinigen met een gewone zeepoplossing zoals een allesreiniger. Gebruik geen chloor of alcohol. 
 • Alle uitscheidingsproducten kunnen via het riool worden afgevoerd.
 • Was de handen goed na toiletgang en het opruimen van urinaal/ondersteek.

Wegwerphandschoenen

Bij contact met urine, ontlasting en braaksel adviseren wij aan verzorgers/naasten om wegwerphandschoenen te dragen. Dit geldt zowel voor schoonmaakwerkzaamheden en contact met zichtbaar besmet wasgoed (zie de informatie bij ‘Besmet wasgoed’).

Schoonmaken

 • Maak toilet en was-/badgelegenheid 1x per dag en na braken of diarree schoon met een gewone zeepoplossing, zoals een allesreiniger. Gebruik geen chloor of alcohol. Chloor en alcohol fixeert juist en verwijdert het niet. 
 • Als de vloer of de vloerbedekking besmet is geraakt met braaksel, urine of andere lichaamsvloeistoffen maak deze dan schoon met een gewone zeepoplossing zoals een allesreiniger. 
 • Reinig na de eerste week de wc-borstel met een gewone zeepoplossing zoals een allesreiniger. Gebruik geen chloor of alcohol.

Besmet wasgoed

Voor wasgoed dat in aanraking is gekomen met urine, ontlasting, braaksel of bij ernstige transpiratie geldt:
 • Verzamel het wasgoed in een aparte goed afsluitbare plastic zak.
 • Was het direct. Dompel eventueel een enkel kledingstuk onder in een emmer koud water als u het niet meteen wast. 
 • Gebruik eerst een koud spoelprogramma met alleen de zichtbaar besmette kleding of beddengoed, dus geen ander wasgoed toevoegen. 
 • Daarna een wasprogramma dat geschikt is voor het materiaal. Hierbij mag u ander wasgoed toevoegen.

Braaksel

 • Wees extra voorzichtig als u chemotherapie als tablet, capsule of drank hebt gekregen. Tot 2 uur na inname is de chemotherapie nog in hoge concentratie aanwezig in het braaksel. 
 • Indien mogelijk gaat u naar het toilet als u moet braken. 
 • Wanneer dit niet mogelijk is gebruik dan zoveel mogelijk wegwerpmateriaal. Denk hierbij aan een plastic draagtas in een emmer. Gooi de tas direct weg in een aparte dubbele plastic vuilniszak om lekken te voorkomen. 
 • Braaksel mag worden weggegooid in het toilet. Spoel het toilet 2x door met het deksel dicht. 
 • Was uw handen met zeep na het braken of opruimen van braaksel. 
 • Bent u misselijk en braakt u af en toe, leg een wegwerponderlegger of een handdoek op het kussen. 
 • Het zuur van het braaksel verhoogt de kans op gaatjes in uw tanden. Daarom is het belangrijk dat u na het overgeven uw mond spoelt met ruim water.

Afval

Afvalmaterialen zoals bijvoorbeeld gebruikte wegwerphandschoenen, wegwerponderlegger, incontinentiemateriaal, bakjes van braaksel of stomamateriaal verzamelt u in een plastic zak en vervolgens in een plastic vuilniszak. Deze kunt u bij het normale huisvuil zetten (restafval).

Overige gebruikte materialen

Voor gebruik van bestek, serviesgoed en andere gebruiksartikelen zijn geen speciale maatregelen nodig.

Seksualiteit

Het is niet bekend of en in welke mate cytostatica opgenomen wordt in het sperma of het slijmvlies van de vagina. Gebruik daarom gedurende de risicoperiode bij het vrijen een condoom.

Zwangerschap

Cytostatica kunnen aangeboren afwijkingen veroorzaken. Het is daarom raadzaam voor zowel vrouwelijke als mannelijke patiënten tijdens en na de behandeling zwangerschap te voorkomen door anticonceptie te gebruiken. Orale anticonceptiva (de pil) zijn niet betrouwbaar tijdens chemotherapie. Bespreek welke anticonceptiemaatregelen en hoelang deze toegepast moeten worden met uw behandelend arts. Indien er een vermoeden is van een zwangerschap, breng dan direct uw arts op de hoogte. Wanneer iemand in uw omgeving een kinderwens heeft of zwanger is, dan is het extra belangrijk om alle bovenstaande adviezen op te volgen. Reden: de chemotherapie kan een negatief effect hebben op de zwangerschap, met name tijdens de eerste drie maanden. Als u de adviezen volgt dan is er geen bezwaar tegen het bezoek van zwangeren.

Wanneer contact opnemen?

Het is mogelijk dat u thuis klachten krijgt van de behandeling. Doet zich iets ongewoons voor dat u niet vertrouwt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

lees meer

Wanneer contact opnemen?

Het is mogelijk dat u thuis klachten krijgt van de behandeling. Doet zich iets ongewoons voor dat u niet vertrouwt, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Neem in ieder geval contact op bij:

 • koorts (temperatuur boven 38,5 °C of langer dan een halve dag 38 °C )
 • koude rillingen (onbedwingbaar rillen of klappertanden)
 • spontane blauwe plekken
 • bloedverlies
 • aanhoudend braken (meer dan 24 uur)
 • aanhoudende diarree (meer dan 24 uur)
 • aanhoudende verstopping (meer dan 3 dagen geen ontlasting)
 • ontstoken mondslijmvlies
 • toenemende pijn
 • benauwdheid of pijn bij de ademhaling
 • flauwvallen
 • bij elk ander nieuw verschijnsel waarvan u denkt dat het belangrijk kan zijn.

Wij zijn 24 uur per dag voor u bereikbaar:

Op werkdagen tussen 08.00 tussen 17.00 belt u met de doktersassistente op het Callcenter op telefoonnummer (024) 361 88 00. Houd uw registratienummer bij de hand. De doktersassistente zal u eerst enkele vragen stellen. Zo nodig overlegt de doktersassistente met uw casemanager, verpleegkundig specialist en/of behandelend arts. In sommige gevallen kan hij of zij u ook naar uw huisarts verwijzen.   

Buiten kantoortijden (’s avonds, ’s nachts en in het weekend) belt u met de verpleegkundige van de verpleegafdeling op hetzelfde telefoonnummer (024) 361 88 00. Houd uw registratienummer bij de hand. De verpleegkundige zal u eerst enkele vragen stellen. Zo nodig overlegt de verpleegkundige met de dienstdoende arts. In sommige gevallen kan hij/zij u ook naar uw huisarts verwijzen.