Patiëntenzorg Poliklinieken Medische Oncologie

Over de polikliniek Medische Oncologie

Op de polikliniek Medische Oncologie onderzoeken en behandelen we mensen met kanker. Om een afspraak te maken heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. lees meer

Over de polikliniek Medische Oncologie

Op de polikliniek Medische Oncologie onderzoeken en behandelen we mensen met kanker. Om een afspraak te maken heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Ook patiënten met zeldzame vormen van kanker kunnen bij ons terecht. Bijvoorbeeld als u erfelijke borst- of darmkanker hebt of al op jonge leeftijd kanker krijgt. Een specialist van een andere afdeling kan u doorverwijzen naar onze polikliniek, maar ook een arts uit een ander ziekenhuis kan u doorsturen.

Wij proberen de zorg en behandeling voor onze patiënten elke dag te verbeteren. Daarom vragen we u wat u van onze zorg vindt en hoe die verbeterd kan worden. Hebt u ervaringen of ideeën over hoe onze zorg beter kan? Wij horen het graag!

Medewerkers

Op de de Polikliniek Medische Oncologie werken:
 • Internist-oncologen (medisch specialist): een medisch specialist is een arts die deskundig is in een onderdeel van de geneeskunde. De medisch specialist behandelt patiënten en leidt arts-assistenten op.
 • Arts-assistenten in opleiding tot internist of tot internist-oncoloog: een arts-assistent heeft zijn opleiding tot arts afgerond. Vervolgens volgt de arts-assistent een opleiding tot medisch specialist. Arts-assistenten werken nauw samen met medisch specialisten en worden door hen begeleid.
 • Coassistenten: een coassistent is een geneeskundestudent die stage loopt op de verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Er is vaak, met uw goedkeuring, een coassistent aanwezig bij het spreekuur van de internist-oncoloog of de arts-assistent. Voorafgaand aan het eerste bezoek kan de coassistent het lichamelijk onderzoek bij u uitvoeren. Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dat aan ons laten weten.
 • Verpleegkundig specialisten oncologie en casemanagers. De verpleegkundig specialist zorgt ervoor dat uw medische behandeling en verpleegkundige zorg goed op elkaar zijn afgestemd. Ook zorgt de verpleegkundig specialist voor afstemming tussen de verschillende behandelaars die bij uw zorg betrokken zijn. De casemanager begeleidt u tijdens uw zorgtraject en is uw vaste aanspreekpunt.
 • Polikliniekassistenten. De polikliniekassistenten zorgen ervoor dat uw afspraak en het spreekuur van de arts zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Voordat u bij uw arts komt prikken zij bloed, wegen u en meten uw lengte zodat de arts deze gegevens heeft. Als u voor de eerste keer komt krijgt u uitleg over de gang van zaken op de polikliniek. Na de afspraak met uw behandelend arts plannen zij een vervolgafspraak als dit op zeer korte termijn nodig is. De polikliniekassistenten staan voor u klaar als u nog vragen heeft.

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs

Het Radboudumc is een academisch ziekenhuis. Dat betekent dat er ook op de Polikliniek Medische Oncologie wetenschappelijk onderzoek bij patiënten en onderwijs aan studenten plaatsvindt. Soms vragen we daarvoor uw medewerking. Uiteraard is dit geheel vrijwillig en zonder enige verplichting.

Contact

Afdeling Medische Oncologie

Bij voorkeur bellen tussen 8.00 - 17.00 uur. Bij spoed zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.
(024) 361 88 00
contactformulier


Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Polikliniek Medische Oncologie: poliplein R route 725

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang

Uw eerste afspraak

Wij plannen voor u een eerste afspraak zodra wij een verwijzing van uw huisarts of behandelend arts hebben ontvangen. Zorg dat u op tijd op de afspraak bent. lees meer

Uw eerste afspraak

Een eerste afspraak kunt u alleen maken als uw huisarts of behandelend arts u doorverwijst. U krijgt een uitnodiging van de polikliniek. Zorg dat u ruim op tijd op de afspraak bent: te laat komen leidt tot langere wachttijden en daardoor overlast voor andere patiënten. Houd u daarbij rekening met de verkeerssituatie in en rondom Nijmegen. Ook is het aantal parkeerplaatsen dat we kunnen bieden helaas beperkt.

Bij een allereerste bezoek aan het Radboudumc dient u eerst naar één van de centrale inschrijfbalies van het ziekenhuis te gaan om uw patiëntgegevens compleet te maken. Daarnaast is het belangrijk om bij de medicijnenregistratie uw huidige medicatiegebruik te laten vastleggen in uw dossier. De arts is dan op de hoogte van uw medicijngebruik. U kunt zich melden op de afgesproken tijd bij de balie op de polikliniek. Na het controleren van uw administratieve gegevens kunt u plaatsnemen in de ontvangstruimte. Wij halen u hier op zodra u aan de beurt bent.

Mocht het spreekuur door onverwachte omstandigheden uitlopen, dan ziet u op de informatieborden hoe lang de wachttijd is. U kunt ook altijd bij de medewerkers van de desbetreffende verpleegpost informeren naar de wachttijd. We helpen u graag. 

Vervolgafspraak

Een vervolgafspraak maakt u bij een van de medewerk(st)ers van de balie van de polikliniek. Bij een vervolgbezoek kunt u, bij voorkeur, ook gebruikmaken van de digitale aanmeldzuil bij de ingang. U hoeft dan niet te wachten aan de balie en kunt meteen plaatsnemen in de ontvangstruimte. Op het display van de aanmeldzuil ziet u in welke ontvangstruimte u kunt plaatsnemen. U krijgt uitleg over de aanmeldzuil tijdens uw eerste bezoek aan de polikliniek. Ook kunt u hier meer lezen over inchecken voor uw afspraak.

Contactkaartje

Nadat u zich hebt aangemeld, ontvangt u een contactkaartje. Op dit contactkaartje staan uw naam, geboortedatum, een barcode en uw registratienummer. De barcode is bruikbaar om aan te melden bij elke aanmeldzuil binnen het Radboudumc. Het contactkaartje wordt ook gebruikt bij de prikpost van de poliklinieken. Op de achterzijde van het contactkaart staat informatie over de polikliniek. Breng deze kaart bij ieder volgend bezoek mee. U kunt ook telefonisch een afspraak maken via (024) 361 88 00 (op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur) of via mijn Radboud. Lees hier meer over uw afspraak bij het Radboudumc.

Uw bezoek

 • Het is van belang dat u een aantal zaken meeneemt naar uw eerste bezoek aan de polikliniek.

  lees meer


  Wat neemt u mee naar uw eerste bezoek?

  • Verzekeringsbewijs: Iedere Nederlander is verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Het basispakket vergoedt het grootste deel van de kosten. Daarnaast kunt u zich aanvullend verzekeren. Of uw behandeling volledig voor vergoeding in aanmerking komt, hangt af van uw verzekering. Kijk hiervoor uw verzekeringsvoorwaarden na of informeer bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen stuurt het ziekenhuis de rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Bent u voor de betreffende behandeling niet of onvoldoende verzekerd, dan kan het zijn dat u de rekening vooraf krijgt thuisgestuurd. Deze moet u dan vóór de behandeling betalen.
  • Legitimatiebewijs: In ziekenhuizen geldt een identificatieplicht. U kunt zich legitimeren met een wettelijk legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).
  • Medicijnenoverzicht: Gebruikt u medicijnen? Dan is het belangrijk dat u hiervan een overzicht meeneemt. Dit overzicht kunt u opvragen bij uw apotheek.

 • Gesprekstips

  Om goed voorbereid te zijn op het eerste gesprek met uw behandelend arts, geven we u een aantal tips:
  • schrijf uw klachten puntsgewijs op;
  • schrijf uw vragen op en noteer de antwoorden van de arts tijdens het bezoek;
  • geef aan als u iets niet begrijpt en vraag om uitleg van medische termen en dergelijke;
  • neem een voor u vertrouwd persoon mee naar het artsenbezoek;
  • maak eventueel een nieuwe afspraak als u na het gesprek nog steeds vragen hebt.
  • de 3 goede vragen kunnen helpen

 • Eerste bezoek aan de arts en/of verpleegkundig specialist

  Uw behandelend arts en/of verpleegkundig specialist verzamelt een aantal gegevens. Dit gebeurt door een uitvoerig gesprek (anamnese) en een lichamelijk onderzoek.

  Na het gesprek en onderzoek, stelt uw arts en/of verpleegkundig specialist eventueel vervolgonderzoek voor zoals bloed-, urine- of röntgenonderzoek. Een doktersassistente zorgt voor het afnemen van bloed- en urinemonsters en maakt de afspraken voor het uitvoeren van eventuele vervolgonderzoeken. Een volgende afspraak kunt u maken bij de balie polikliniek.

 • Hoe lang bent u op de poli?

  Uw eerste afspraak duurt een uur. Het kan zijn dat u hierna nog afspraken moet maken voor vervolgonderzoek.

  Een vervolgafspraak duurt vaak korter dan uw eerste bezoek, meestal zo'n twintig minuten. Als u na uw afspraak ook een behandeling krijgt op de dagbehandeling, verblijft u uiteraard langer in het ziekenhuis. Wij informeren u daar van te voren over.

 • Uitslagen

  We zorgen ervoor dat u de uitslag(en) van onderzoeken zo snel mogelijk ontvangt. Soms vraagt de arts u terug te komen op de polikliniek om de uitslag en een eventuele behandeling met u te bespreken. Waar mogelijk krijgt u de uitslag telefonisch.

 • Wat neemt u mee bij een vervolgbezoek?

  Bij een vervolgbezoek aan de polikliniek hoeft u alleen uw contactkaart mee te brengen. Wilt u zo vriendelijk zijn iedere wijziging door te geven bij de balie? Bijvoorbeeld verandering van persoonlijke gegevens, huisarts of verzekering.

 • Verhindering van u of van de arts

  Wilt u ons informeren als u niet kunt komen op de afgesproken dag/tijd? Liefst vier dagen van tevoren, zodat we onze planning nog kunnen aanpassen en andere patiënten voor kunnen laten gaan. Als u zich afmeldt, maken we meteen een nieuwe afspraak. Bij niet tijdig afmelden van een afspraak kan het ziekenhuis kosten bij u in rekening brengen. Uiteraard proberen we dit altijd te voorkomen.

  Verhindering arts

  Het komt helaas ook wel eens voor dat de arts zijn spreekuur niet op het afgesproken tijdstip kan houden. Wij doen ons best om in dat geval voor een waarnemend arts te zorgen. We informeren u daarover bij de balie en via de informatieschermen. Als uw behandelend arts langdurige afwezig is, krijgt u hiervan schriftelijk bericht.

Waarom naar het Radboudumc?

Kanker heeft impact op uw leven (en van uw naasten). De afdeling Medische Oncologie van het Radboudumc biedt persoonsgerichte zorg, afgestemd op úw behoeften. lees meer

Waarom naar het Radboudumc?

Kanker heeft impact op uw leven (en van uw naasten). De afdeling Medische Oncologie van het Radboudumc biedt persoonsgerichte zorg, afgestemd op úw behoeften. Samen met u kijken we wat  nodig is aan ondersteuning en welke behandeling daar het beste bij past. Ook is er met leeftijdsspecifieke zorg extra aandacht voor jongvolwassenen (AYA’s: adolescents and young adults, 18-35 jaar) en ouderen (ouder dan 70 jaar).

Wij willen onze zorg elke dag verbeteren. Daarom vragen we u wat u van onze zorg vindt en hoe het beter kan. Hebt u ervaringen of ideeën hierover? Wij horen het graag!


 

Ondersteunende zorg Leven met kanker

We bieden leeftijdsspecifieke ondersteuning en werken met een vragenlijst om u op het juiste moment ondersteuning te bieden van de juiste zorgverlener.

lees meer

Afdeling Medische Oncologie

Op de afdeling Medische Oncologie komen patiënten met kanker die worden behandeld of zijn behandeld met medicijnen. De behandeling van deze patiënten gebeurt altijd in overleg met andere specialisten, zoals chirurgen, radiotherapeuten, radiologen en pathologen.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet