Meedenken over wetenschappelijk onderzoek

Aandoeningen aan het bewegingsapparaat hebben ingrijpende gevolgen voor het dagelijks leven. Onderzoek naar de best mogelijke behandeling blijft daarom hard nodig. En dan vooral onderzoek dat aansluit bij de wensen en behoeften van patiënten. Daarom hebben wij uw ervaring en kennis hard nodig.

STAP

De afdelingen Reumatologie van de Sint Maartenskliniek en het Radboudumc willen patiënten structureel mee laten denken over de dagelijkse praktijk van het wetenschappelijk onderzoek. Zij hebben hiervoor in 2015 de STAP-projectgroep opgericht. STAP staat voor: Sleutel Tot Actief Participatiebeleid.
 

Doelstellingen

De STAP projectgroep heeft voor de afdelingen Reumatologie van beide ziekenhuizen 3 doelen gesteld om patiënten daadwerkelijk een stem te geven in wetenschappelijk onderzoek:

  1. De oprichting van een STAP-panel. Het doel is het bevorderen van de dialoog tussen de researchmedewerkers van de Sint Maartenskliniek en het Radboudumc en patiënten. Daarvoor organiseren we 2 keer per jaar een bijeenkomst.
  2. Het structureel betrekken van patiënten bij onderzoek. De ambitie is dat bij tenminste 80% van de klinische onderzoeken van de Sint Maartenskliniek, patiëntvertegenwoordigers als adviseur worden betrokken. Dit bereiken we door aanpassingen in de toetsingsprocedure van onderzoek, en door onderzoekers en patiëntvertegenwoordigers te ondersteunen in de samenwerking door middel van scholingsactiviteiten.
  3. Het verkennen van de mogelijkheden om patiëntvertegenwoordigers te betrekken bij het reumaonderzoek in het laboratorium van het Radboudumc.

Een uniek project

Het STAP-project is in alle opzichten uniek. De Sint Maartenskliniek en het Radboudumc zijn de eerste Nederlandse ziekenhuizen die structureel patiënten betrekken bij reuma-onderzoek. Daarbij is, voor zover bekend, elders nog niet eerder gekeken welke meerwaarde patiëntvertegenwoordigers kunnen hebben bij onderzoek dat plaatsvindt in een laboratorium.

Meedenken?

Wilt u als patiëntvertegenwoordiger meedenken bij reuma-onderzoek? Stuur dan een e-mail met daarin een korte motivatie naar de projectleider van het STAP-project.

Onderzoek systemische sclerose

Heeft u systemische sclerose (sclerodermie) en wilt u meedenken over wetenschappelijk onderzoek? Klik dan snel door en lees hier hoe u zich kunt aanmelden.

Meer lezen?

Afdelingen Reumatologie

Over de afdeling Reumatologie

De afdeling Reumatologie onderzoekt en behandelt patiënten met reumatische ziekten die klachten hebben op het gebied van bewegen. lees meer

Over de afdeling Reumatologie

De afdeling Reumatologie onderzoekt en behandelt patiënten met reumatische ziekten die klachten hebben op het gebied van bewegen. Daarnaast geven we onderwijs over en doen we onderzoek naar reumatische ziekten. Onze afdeling is wereldberoemd als expertisecentrum. Alle kennis die we in huis hebben, zetten we in voor een optimale behandeling van onze patiënten.


Contact

Afdeling Reumatologie

(024) 361 45 80

Naar uw afspraak adres en route

Ingang: Hoofdingang
Gebouw: A
Verdieping: 4
Route: 689

bekijk route

Naar uw afspraak adres en route

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 433

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Ga naar Gebouw A, Verdieping 4 en volg route 689

mijnRadboud uw persoonlijke patiënten­dossier

Bij de centrale inschrijfbalie kunt u mijnRadboud activeren. Dit is uw persoonlijke medische dossier dat u online kunt inzien. Met mijnRadboud kunt u bijvoorbeeld afspraken maken of uitslagen inzien.

lees meer

Patiënt­adviesraad Reumatologie

De afdeling Reumatologie heeft een eigen Patiëntadviesraad.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?


Begeleiding

Op de afdeling Reumatologie werkt een verpleegkundig consulent reumatologie. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met reumatische aandoeningen. lees meer

Begeleiding

Op de afdeling Reumatologie werkt een verpleegkundig consulent reumatologie. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van patiënten met reumatische aandoeningen.
Mensen met een reumatische aandoening ondervinden vaak belemmeringen in hun dagelijks leven. Bijvoorbeeld bijwerkingen van medicatie, lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, problemen met bewegen en sport en problemen bij het uitvoeren van huishoudelijke taken, werk en hobby's en het aangaan en onderhouden van relaties.

Verpleegkundig consulent

De verpleegkundig consulent reumatologie begeleidt u bij het omgaan met uw reumatische aandoening. Deze gespecialiseerde verpleegkundige kan u helpen bij het beantwoorden van uw vragen en het zoeken naar oplossingen. Om uw zelfstandigheid te behouden kijkt zij samen met u naar mogelijke aanpassingen in uw dagelijks leven. Als het nodig is, verwijst zij u door naar andere hulpverlenende instanties binnen en buiten het ziekenhuis.

Spreekuur

De verpleegkundig consulent reumatologie heeft een eigen spreekuur op de polikliniek. Alle patiënten die in het Radboudumc onder behandeling zijn van een reumatoloog kunnen een afspraak maken voor dit spreekuur of een telefonisch consult aanvragen. Hiervoor kunt u van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur bellen met het secretariaat Reumatologie (024) 361 45 80. Als het geen spoedvraag is, kunt u ook via mijnRadboud een bericht versturen.
 

Onze locaties


Polikliniek Reumatologie

Op de Polikliniek Reumatologie onderzoeken en behandelen we patiënten met aandoeningen op het hele terrein van de reumatische ziekten. lees meer

Dagbehandeling interne specialismen

U komt hier voor behandelingen van de afdelingen Hematologie, Algemene Interne Geneeskunde en Reumatologie. Lees hier belangrijke informatie over deze afdeling.

lees meer

Verpleeg­afdeling Interne Geneeskunde en Reumatologie

Bij sommige behandelingen is het nodig dat we u opnemen op onze verpleegafdeling Interne Geneeskunde en Reumatologie. lees meer

Wetenschappelijk onderzoek


Meedenken over wetenschappelijk onderzoek

De afdelingen Reumatologie van de Sint Maartenskliniek en het Radboudumc willen patiënten mee laten denken over de dagelijkse praktijk van het wetenschappelijk onderzoek. Zij hebben hiervoor in 2015 de STAP-projectgroep opgericht. STAP staat voor: Sleutel Tot Actief Participatiebeleid. lees meer

Wetenschap­pelijk onderzoek

Onze afdeling houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. over ons onderzoek (in English)

Laboratorium Experimentele Reumatologie

De afdeling Reumatologie behandelt niet alleen patiënten maar doet ook onderzoek naar de oorzaak en het verloop van reumatische ziekten om nieuwe behandelingsmethoden te ontwikkelen. Lees meer

Laboratorium Experimentele Reumatologie

De afdeling Reumatologie behandelt niet alleen patiënten maar doet ook onderzoek naar de oorzaak en het verloop van reumatische ziekten om nieuwe behandelingsmethoden te ontwikkelen. Dit onderzoek vindt met name plaats binnen het laboratorium Experimentele Reumatologie. Hier wordt onderzocht of we reumatische ziekten zoals reumatoïde artritis, systemische sclerose, artritis psoriatica en artrose eerder kunnen vaststellen en wat de onderliggende oorzaak is van deze ziekten. Kennis van de onderliggende oorzaak maakt het mogelijk om nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen die ingrijpen in het ziekteproces en die de ziektelast van patiënten kunnen verminderen. Voor dit onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van bloed en ander weefsel dat overblijft na operaties, bijvoorbeeld als een artrosepatiënt een nieuwe knie krijgt. Ook vindt er onderzoek plaats waarbij aan patiënten wordt gevraagd wat extra lichaamsmateriaal (zoals bloed) te doneren. Dit laatste natuurlijk geheel op vrijwillige basis en na grondige ethische toetsing van het onderzoek door een onafhankelijke commissie.

Expertisecentra


Expertisecentra

  • De afdeling Reumatologie is in 2018 benoemd tot NFU expertisecentrum voor de aandoeningen systemische sclerose, morfea en eosinofiele fasciitis

    Lees meer


Radboudumc Expertise­centrum voor Pulmonale Hypertensie

Pulmonale hypertensie is een gevolg van veel verschillende ziekten. De diagnostiek en behandeling van patiënten met pulmonale hypertensie vraagt om een multidisciplinaire aanpak, waarbij meerdere medische specialismen een bijdrage moeten leveren.

lees meer

Onze mensen

  • Medewerkers
  • Intranet