Traumacentrum

De SEH van het Radboudumc is een level 1 Traumacentrum. Dit is het hoogste niveau binnen de Spoedeisende Hulp. Op de SEH werken we nauw samen met andere afdelingen binnen het Radboudumc. Wij bieden toegankelijke zorg van hoge kwaliteit. Als u moet blijven voor een acute opname, zorgen we dat dit zo soepel mogelijk verloopt.

Traumacentrum

Onze SEH is daarnaast traumacentrum voor de regio. Wij staan 24 uur per dag klaar om deskundige behandeling te geven aan multi-trauma patiënten. Zo kunnen we patiënten met ernstig letsel altijd deskundig behandelen. Multi-trauma patiënten hebben een ernstig letsel dat veroorzaakt is door uitwendige factoren zoals een verkeersongeval, een geweldsdelict of een ongeval in of rond het huis. Het letsel kan levensbedreigend zijn. Het Radboudumc is één van de vier Nederlandse traumacentra met een helikopterfunctie (Helicopter Emergency Medical Service (HEMS), oftewel Mobiel Medisch Team (MMT)). Daarnaast werkt de SEH nauw samen met de Acute Zorgregio Oost (AZO). De AZO stimuleert samenwerking tussen zorgorganisaties op het gebied van rampen en crises. Meer informatie over de aantallen multi-trauma patiënten die wij behandelen.

 

Afdelingen Spoedeisende Hulp

Over de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH)

Bij acute gezondheidsproblemen wordt u verwezen naar de SEH. Ons team van specialisten staat hier 24 uur per dag voor u klaar. lees meer

Over de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH)

Bij acute gezondheidsproblemen wordt u verwezen naar de Spoedeisende Hulp (SEH). Ons team van specialisten staat hier 24 uur per dag voor u klaar. Wij verlenen acute zorg voor zowel kinderen als volwassenen. Afhankelijk van uw ziektebeeld doen we op de afdeling diverse onderzoeken om de diagnose te stellen en uw behandelplan te bepalen. Vanuit de SEH verwijzen wij u eventueel door naar de gespecialiseerde afdeling voor verdere behandeling en/of nazorg.

Procedure

Als u snel medische zorg nodig heeft, neemt u overdag contact op met de huisarts en in de avond of in het weekend met de huisartsenpost. De huisarts kan u doorverwijzen naar de SEH als dat nodig is.
Zo nodig kunt u natuurlijk alarmnummer 112 bellen.

Naar de SEH

Ingang: Spoedeisende Hulp
Gebouw: D
Verdieping: 0
Route: 760

bekijk route

Naar de SEH

Bezoekadres

Geert Grooteplein 22
6525GA Nijmegen

Huispostnummer: 760

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein 22
Ga naar binnen bij: Spoedeisende Hulp
Ga naar Gebouw D, Verdieping 0 en volg route 760

Contact Spoedeisende Hulp


Heelkunde en Traumachirurgie


Onze specialismes

 • Op de SEH zorgen we voor acuut zieke patiënten

  lees meer


  Acute zorg

  Op de SEH zorgen we voor acuut zieke patiënten. We werken daarvoor nauw samen met huisartsen, ambulancediensten en het Mobiel Medisch Team (MMT). Na een verwijzing wordt u op onze afdeling gezien door een SEH-arts, een medisch specialist. Deze bepaalt of er eventueel aanvullend onderzoek nodig is, of een consult van een collega specialist. Onze afdeling vormt zo een belangrijke schakel tussen de zorg binnen en buiten het ziekenhuis.

 • Slachtoffers geweld

  De SEH van het Radboudumc en het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael (coördinatie, nazorg en consultatie) zijn sinds 1 november 2012 het aangewezen centrum voor de opvang van slachtoffers van seksueel of familiaal geweld en werken daarbij nauw samen met de politie en GGD. De medewerkers van de afdeling zijn getraind om acute opvang te bieden.

Kosten van de SEH

De kosten voor een bezoek aan de SEH betaalt u uit het eigen risico van uw zorgverzekering. lees meer

Kosten van de SEH

De kosten voor een bezoek aan de SEH betaalt u uit het eigen risico van uw zorgverzekering. Als u zorg nodig heeft, neem dan altijd eerst contact op met uw huisarts of (in de avonduren / in het weekend) met de huisartsenpost. Voor een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost geldt géén eigen risico.

Als het nodig is, verwijst de huisarts u door naar het ziekenhuis. Als er sprake is van een levensbedreigende situatie, kunt u direct naar de SEH in het ziekenhuis komen. Ook dan geldt een eigen risico.

Meldcode huiselijk geweld en kinder­mishandeling

Zorgprofessionals van het Radboudumc zijn verplicht de meldcode ‘huiselijk geweld en kindermishandeling’ te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. lees meer

Wachttijden en behandel­volgorde

Op de SEH wordt u behandeld op volgorde van urgentie. Patiënten die het snelst zorg nodig hebben, behandelen we als eerste.

lees meer

Wachttijden en behandel­volgorde

Op de SEH wordt u behandeld op volgorde van urgentie. Patiënten die het snelst zorg nodig hebben, behandelen we als eerste.
Als u op de SEH komt, wordt u eerst gezien door een gespecialiseerde (triage) verpleegkundige die een inschatting maakt van uw situatie. Aan de hand van die inschatting bepalen we wie er het eerst geholpen wordt. Het kan dus zo zijn dat iemand die later binnenkomt toch eerder geholpen wordt.

Wachten

In het geval van drukte kunnen wachttijden erg oplopen. Ook kunnen wachttijden oplopen als er mensen binnenkomen die met grote spoed zorg nodig hebben, bijvoorbeeld:

 • een ambulance of helikopter brengt een verkeersslachtoffer binnen
 • het team is opgeroepen voor een reanimatie
 • er komt iemand binnen met een hartinfarct of ademnood

Deze patiënten dienen direct geholpen te worden. Hoe eerder we erbij zijn, hoe meer kans er is dat ze goed herstellen. Door de inschatting van de gespecialiseerde verpleegkundige, hebben wij goed zicht op wie zich in de wachtkamer bevindt en hoe lang zij wachten. Hierdoor zorgen wij ervoor dat u nooit te lang wacht voor hetgeen waarvoor u naar de SEH bent gekomen

Als er op de SEH extra onderzoek gedaan wordt, zoals bloedonderzoek of röntgenfoto's, dan kan het zijn dat u op de uitslagen moet wachten. Dit kan ook enige tijd duren. Uw arts en verpleegkundige kunnen u een indicatie geven van hoe lang het duurt voordat de uitslagen bekend zijn.


Gipskamer

In de gipskamer behandelen de gipsverbandmeesters diverse aandoeningen aan het bewegingsapparaat.

lees meer

Wekadvies

Als u een wekadvies heeft gekregen, dan moet u iedere twee uur gewekt worden om eventuele problemen op tijd op te sporen. lees meer

Wekadvies

Na een ongeval bent u behandeld op de afdeling Spoedeisende Hulp. Hoewel er geen tekenen van ernstig letsel zijn, heeft de behandelend arts u een wekadvies gegeven. U krijgt dit advies omdat u door het ongeval hoofdletsel heeft opgelopen. U moet gewekt worden om eventuele problemen op tijd op te sporen. De eerste 24 uur na het ongeval zijn hierbij het belangrijkst.

Iedere 2 uur wekken

Familieleden of huisgenoten moeten u om de 2 uur controleren of u goed aanspreekbaar bent. Als u slaapt moet u gewekt worden om dit te testen. U reageert goed als u uw naam en adres weet.

U mag eten en drinken zoals u gewend bent. Gebruik geen slaapmiddelen, alcohol of aspirine.
Bij hoofdpijn mag u wel paracetamol nemen (maximaal 4 tot 6 tabletten per 24 uur).

Wanneer contact opnemen?

Neem direct contact op met de afdeling Spoedeisende Hulp (ook ‘s nachts, ‘s avonds en in het weekend) bij de volgende problemen:
 • toenemende moeite de patiënt te wekken
 • misselijkheid of braken
 • epileptische aanval
 • bloed of waterige afscheiding uit neus of oor
 • ernstige toenemende hoofdpijn
 • zwakte of gevoelsverlies in arm of been
 • verwardheid of vreemd gedrag
Als uw klachten aanhouden en u geen afspraak op de polikliniek heeft, neem dan contact op met uw huisarts.

Nazorg na een ingrijpende gebeurtenis informatie voor ouders

Het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis, zoals een ongeluk, een brand of geweld kan leiden tot stressklachten bij uw kind. lees meer

SEH-team

Onderwijs


Onderwijs op de SEH

Het onderwijs voor onze studenten richt zich met name op de spoedeisende geneeskunde. Het Radboudumc is een erkende opleidingsinstelling waar u zich tot SEH-arts kunt specialiseren. lees meer

Onderwijs op de SEH

Het onderwijs voor onze studenten richt zich met name op de spoedeisende geneeskunde. Het Radboudumc is een erkende opleidingsinstelling waar u zich tot SEH-arts kunt specialiseren. Ook bieden we leerwerkplekken voor (senior) coassistenten en SEH-verpleegkundigen.

De SEH levert daarnaast docenten aan:
 
 • De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
 • Radboudumc Health Academy
 • Skillslabs (oefenplaatsen waar u in een nagebootste situatie vaardigheden kunt oefenen
 • Nationale en internationale advanced lifesupport cursussen (reanimatiecursussen in het ziekenhuis) 

Wetenschap


Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de acute geneeskunde beperkt zich meestal niet tot de Spoedeisende Hulp. lees meer

Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de acute geneeskunde beperkt zich meestal niet tot de Spoedeisende Hulp. Vaak werken we hiervoor samen met andere zorgorganisaties en richten we ons zowel op medische als op verpleegkundige onderwerpen.

Deze onderwerpen hebben meestal ook een maatschappelijk belang zoals het onderzoek naar:

 • (Auto-)intoxicaties (vergiftiging)
 • Valscreening bij ouderen (de oorzaken waardoor ouderen vaak vallen)
 • Kindermishandeling

Ons onderzoek naar pijnbestrijding is toonaangevend in Nederland.

 

 • Medewerkers
 • Intranet