Kinderchirurgie

Kinderchirurgie bestaat uit bijzondere kinderchirurgie en algemene chirurgie bij kinderen.

lees meer

Kinderchirurgie

Bijzondere Kinderchirurgie:

Hieronder valt onder andere: 

 • neonatale chirurgie
 • chirurgische behandeling van kwaadaardige gezwellen
 • behandeling van complexe chirurgische afwijkingen
 • orgaanvervangende chirurgie
 • behandeling van kinderen met ernstig en/of meervoudig letsel

Algemene chirurgie

Hieronder vallen veelvoorkomende aandoeningen zoals: 

 • liesbreuk
 • blindedarmontsteking

Contact Polikliniek Amalia kinderziekenhuis

(024) 361 44 15


Naar uw afspraak polikliniek Amalia kinderziekenhuis

Bezoekadres

Polikliniek Amalia kinderziekenhuis
Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Aanmelden

Meld uw kind aan bij de aanmeldzuil. Daar krijgt u een ticket met een oproepcode. Neem daarna plaats in de wachtruimte en wacht tot uw oproepcode op het wachttijdenscherm verschijnt. Op het scherm ziet u ook een kamernummer staan. Loop samen met uw kind naar de juiste kamer, de zorgverlener komt uw kant uit.

Afspraaktijden

Als het nodig is dat uw kind eerst wordt gezien door de doktersassistent, worden jullie 15 tot 30 minuten eerder uitgenodigd. De doktersassistent meet en weegt uw kind en doet soms ook wat andere metingen ter voorbereiding op de afspraak.

Meer informatie

 • Lees hier hoe u uw kind kunt voorbereiden, wat belangrijk is om mee te nemen en waar u moet zijn.

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route route 785 (Polikliniek Amalia kinderziekenhuis)

Waarvoor kan uw kind bij ons terecht?


Onze zorg

Vanuit het Amalia kinderziekenhuis verlenen we zorg vanuit de polikliniek. We zijn gespecialiseerd in aangeboren darmafwijkingen.


Uw afspraak

Het eerste bezoek aan de polikliniek duurt vaak langer dan de vervolgbezoeken. Soms doet de arts aanvullende onderzoeken, zoals een röntgenfoto, bloed- of urine-onderzoek.

lees meer

Uw afspraak

Het eerste bezoek aan de polikliniek duurt vaak langer dan de vervolgbezoeken. Soms doet de arts aanvullende onderzoeken, zoals een röntgenfoto, bloed- of urine-onderzoek. Dan kan het zijn dat uw kind langer in het ziekenhuis blijft. De arts geeft u meer informatie over de reden van het onderzoek. De verpleegkundige of doktersassistente geeft u en uw kind uitleg.

Houd rekening met de voedingstijden van uw kind. Het is mogelijk om een flesje of voeding warm te maken op de polikliniek. Om de wachttijden zo kort mogelijk te houden werkt de polikliniek met een afspraakspreekuur. Toch kan het voorkomen dat u even moet wachten. 


 • Wij vragen u contact op te nemen met de polikliniek als u of uw kind in de 2 weken voor het ziekenhuisbezoek:

  • Waterpokken heeft of heeft gehad.
  • In contact is geweest met kinderen met waterpokken.
  • In een omgeving is geweest waar waterpokken heerst.

  De afspraak wordt dan mogelijk verplaatst om te voorkomen dat patiënten met een minder goede weerstand besmet worden met de waterpokken. Zij kunnen hier ernstig ziek van worden.
   
  Neem ook contact op met de polikliniek als uw kind:

  • In de afgelopen 2 maanden is behandeld op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in het buitenland.
  • In de afgelopen 2 maanden is opgenomen in een buitenlands ziekenhuis.
  • Woont op een bedrijf waar men in aanraking komt met varkens of vleeskalveren.

  In deze gevallen kan uw kind drager zijn van de MRSA-bacterie. De secretaresse of verpleegkundige kan u hier meer informatie over geven.


Vergoeding continentie hulpmiddelen voor uw kind

Soms heeft uw kind continentie hulpmiddelen nodig, zoals incontinentiemateriaal, katheters, stomamateriaal en andere hulpmiddelen. De vergoeding hiervan zit in de basisverzekering vanaf ongeveer 3 jaar als er een medische indicatie voor is.

lees meer

Afspraak in het Amalia kinderziekenhuis praktische informatie

Heeft uw kind een afspraak of blijft uw kind één of meer nachten slapen in het Amalia kinderziekenhuis? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden, wat belangrijk is om mee te nemen en waar u moet zijn.

lees meer

Informatie voor kinderen

Ga jij naar het ziekenhuis? Hier vind je informatie en filmpjes.

lees meer

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet