Expertisecentra Kindertrauma en -brandwondenzorg

Over het expertisecentrum

In het Amalia kinderziekenhuis behandelen we kinderen die meervoudig of ernstig letsel (verwondingen) hebben opgelopen. Dit noemen we kindertraumazorg. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in de zorg voor kinderen met ernstige brandwonden.


Contact

Amalia kinderziekenhuis

(024) 361 44 15

Waarom naar het Amalia kinderziekenhuis?

In het Amalia kinderziekenhuis stemmen we de zorg af op wat het kind nodig heeft. Zo zijn we gespecialiseerd in de behandeling van meervoudige of levensbedreigende verwondingen en brandwonden bij kinderen en hebben we aandacht voor de invloed die de gebeurtenis kan hebben op het kind en gezin. We zetten alles op alles om pijn en stress te voorkomen.

lees meer

Waarom naar het Amalia kinderziekenhuis?

Onze trauma en- brandwondenzorg is afgestemd op de zorg die een kind nodig heeft. Zo zijn we gespecialiseerd in de behandeling van ernstige en levensbedreigende verwondingen en brandwonden bij kinderen en is er aandacht voor de invloed die de gebeurtenis kan hebben op het kind en gezin. We zetten alles op alles om pijn en stress te voorkomen. Onze expertise

 • In het Amalia kinderziekenhuis zijn we gespecialiseerd in brandwondenzorg bij kinderen.

  naar pagina


 • Kindertraumazorg

  Wat is een trauma?

  Met trauma’s bedoelen we verwondingen (letsels) die ontstaan zijn door een ongeval. We onderscheiden:

  • letsels die niet levensbedreigend zijn zoals een gebroken pols, verzwikte enkel of hersenschudding. Deze letsels worden in elk ziekenhuis in Nederland behandeld.
  • zwaardere letsels en letsels die levensbedreigend zijn, bijvoorbeeld ernstig hersenletsel, complexe botbreuken of ongevallen waarbij een kind inwendige bloedingen oploopt. Voor dit soort verwondingen hebben kinderen gespecialiseerde kindertraumazorg nodig. Het Amalia kinderziekenhuis is één van de ziekenhuizen in Nederland waar kinderen hiervoor terecht kunnen.

Minder letsels bij kinderen

Naast de zorg voor kinderen met meervoudige of levensbedreigende verwondingen of verbrandingen richten we ons ook op het voorkomen hiervan.

lees meer

Minder letsels bij kinderen

Jaarlijks raken in Nederland 300 tot 350 kinderen zwaargewond door onder meer zware verkeersongevallen, ongelukken in huis, het spelen met vuur(werk), een val van hoogte of door kindermishandeling. Ons overkoepelende doel is het verbeteren van de zorg voor gewonde kinderen door middel van samenwerking, onderzoek, onderwijs en preventie. 

We doen onderzoek naar welke letsels het meest voorkomen en wat de oorzaken van deze letsels zijn. Met deze uitkomsten gaan we in gesprek met verschillende organisaties om bijvoorbeeld verkeerssituaties of bewustzijn en voorlichting te verbeteren. Op die manier proberen we het ontstaan van ernstig letsel bij kinderen te verminderen.

Traumazorg voor uw kind


Aankomst op de Spoed­eisende Hulp

Na een ernstig ongeval komt uw kind met de ambulance of traumahelikopter naar de Spoedeisende Hulp. Op de Spoedeisende Hulp hebben we een kindertraumakamer met apparatuur en middelen om direct zorg te kunnen verlenen.

lees meer

Aankomst op de Spoed­eisende Hulp

Na een ernstig ongeval komt uw kind met de ambulance of traumahelikopter naar de Spoedeisende Hulp van het Amalia kinderziekenhuis. Op de Spoedeisende Hulp hebben we een kindertraumakamer met apparatuur en middelen, zodat we kinderen van 0 tot 18 jaar goed kunnen onderzoeken en behandelen.

Op de Spoedeisende Hulp beoordelen we hoe het met uw kind gaat en voeren we waar nodig levensreddende handelingen uit, zoals het toedienen van bloed als uw kind veel bloed verloren heeft. We doen onderzoek om te achterhalen welke letsels uw kind heeft. Denk aan het maken van röntgenfoto’s, CT-scans of echo’s. Pijn, ongemak en stress worden zoveel mogelijk weggenomen.
Lees hier wat de eerste stappen zijn bij kinderen met ernstige brandwonden.   

Na de opvang op de Spoedeisende Hulp zijn er verschillende mogelijkheden:

 • Uw kind heeft direct een operatie nodig.
 • Uw kind wordt opgenomen op de verpleegafdeling Amalia kinderziekenhuis of de Kinder-IC.
 • Uw kind mag na de onderzoeken naar huis.

Operatie

Soms blijkt op de Spoedeisende Hulp dat direct een operatie nodig is. Bijvoorbeeld als uw kind een ernstige botbreuk heeft of als er verwondingen zijn aan de darmen. Na de operatie wordt uw kind opgenomen.


Opname

Als uw kind opgenomen wordt, gebeurt dit op verpleegafdeling van het Amalia Kinderziekenhuis of de Intensive Care voor kinderen (Kinder-IC). De kindertraumachirurg wordt meestal de hoofdbehandelaar van uw kind.

lees meer

Opname

Als uw kind opgenomen wordt, gebeurt dit op verpleegafdeling van het Amalia Kinderziekenhuis Intensive Care voor kinderen (Kinder-IC).

 • Verpleegafdeling van het Amalia kinderziekenhuis: Bij niet levensbedreigend letsel, wordt uw kind opgenomen op de verpleegafdeling van het Amalia kinderziekenhuis. Hier krijgt uw kind de verzorging en therapie die nodig is. Vitale functies (hartslag, bloeddruk, ademhaling, hersenfuncties en zuurstofwaarden in het bloed) worden, zo lang als het nodig is, bewaakt met hulp van een monitor.  
 • Kinder-IC: Opname op de Kinder-IC gebeurt als uw kind ondersteuning van het hart of de longen nodig heeft of als we de vitale lichaamsfuncties (hartslag, bloeddruk, ademhaling, hersenfuncties en zuurstofwaarden in het bloed) van uw kind nog beter in de gaten willen houden. Als uw kind ondersteuning van het hart en/of de longen nodig heeft, kan het zijn dat we uw kind kunstmatig in slaap houden en beademen met een beademingsapparaat.Pijn behandelen

Voor kinderen die pijn hebben of die een pijnlijke ingreep moeten ondergaan vinden we het belangrijk om de pijn zo veel mogelijk te verlichten.

lees meer

Psychosociale zorg

Een groot of ernstig ongeval kan een diepe indruk maken. Soms wordt dit pas na dagen of weken duidelijk. Dit geldt niet alleen voor uw kind, maar ook voor uzelf en de rest van het gezin. Daarom vinden we het erg belangrijk om hier aandacht voor te hebben.

lees meer

Psychosociale zorg

Een groot of ernstig ongeval kan een diepe indruk maken. Soms wordt dit pas na dagen of weken duidelijk. Dit geldt niet alleen voor uw kind, maar ook voor uzelf en de rest van het gezin. Daarom vinden we het erg belangrijk om hier aandacht voor te hebben en waar nodig (psychische) klachten te behandelen. Hiervoor schakelen we de hulp in van onze ervaren kinderpsychologen, medisch pedagogisch zorgverleners, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Zij kunnen u en uw kind begeleiden en behandelen voor eventuele gevolgen van het ongeval op langere termijn. Zoals het voorkomen of behandelen van posttraumatische stress.


Multidisciplinair overleg

Kinderen die zijn opgenomen op de kinder-IC of verpleegafdeling worden twee wekelijks besproken in het multidisciplinair overleg (kindertrauma MDO). 

lees meer

Multidisciplinair overleg

Kinderen die zijn opgenomen op de kinder-IC of verpleegafdelingen worden twee wekelijks besproken in het multidisciplinair overleg (kindertrauma MDO). Dit is een overleg tussen de zorgverleners die voor uw kind zorgen. Zij stemmen de medische- en psychologische behandeling en de nazorg op elkaar af. 


Naar huis

Als uw kind voldoende hersteld is, kan het naar huis. Soms heeft uw kind nog wat langer zorg nodig en kan het zijn dat uw kind overgeplaatst wordt naar een ander ziekenhuis of revalidatiecentrum.

lees meer

Naar huis

Als uw kind voldoende hersteld is, kan het naar huis.

Overplaatsing naar een ander ziekenhuis

Soms heeft uw kind nog wat langer zorg nodig maar is het niet meer nodig om in het Amalia kinderziekenhuis te blijven. Uw kind wordt dan overgeplaatst naar een ziekenhuis bij u in de buurt.

Revalidatiecentrum

Ook kan het zijn dat uw kind zorg nodig heeft in een revalidatiecentrum. Dit kan gaan om enkele afspraken waarbij uw kind wel mee naar huis gaat, in andere gevallen wordt uw kind opgenomen in het revalidatiecentrum. Deze keuzes gaan altijd in overleg met u en uw kind. De kinderrevalidatiearts begeleidt jullie hierbij.


Controle

Als uw kind weer thuis is, plannen we een afspraak voor controle op de polikliniek. Controleafspraken en eventuele onderzoeken plannen we zoveel mogelijk op dezelfde dag.

lees meer

Controle

Als uw kind weer thuis is, plannen we een afspraak voor controle op het spreekuur Kindertrauma op de polikliniek Amalia kinderziekenhuis. Met welke arts u een afspraak heeft is afhankelijk van welke letsels uw kind heeft (gehad). Als er meerdere artsen betrokken zijn, zal dit gecoördineerd worden door uw hoofdbehandelaar. Controleafspraken en eventuele onderzoeken plannen we zoveel mogelijk op dezelfde dag.

Psychosociale zorg

Naast de lichamelijke controles besteden we ook aandacht aan psychosociale zorg. Waar mogelijk ronden we deze af en waar nodig zetten we deze voort.

 • Medewerkers
 • Intranet