Trots op... onze keten

Prof. dr. Fred Witjes is oncologisch uroloog en verantwoordelijk voor de keten die zich met name richt op de behandeling van prostaatkanker, blaaskanker, nierkanker en zaadbalkanker.

Waar bent u het meest trots op?

"Onze keten heeft een heel duidelijke centrumfunctie. Bijvoorbeeld op het gebied van blaaskanker zie ik hoe patiënten uit heel Nederland er specifiek voor kiezen hier behandeld te worden. Wetenschappelijk behoren we op het gebied van blaaskanker tot de wereldtop. We werken hier aan de Europese Unie-richtlijnen op het gebied van blaaskanker. Voor nierkanker kan hetzelfde worden gezegd. Patiënten met nierkanker worden van heinde en ver verwezen voor de specifieke operatieve en andere behandelmogelijkheden.
Ook de sneldiagnose op het gebied van prostaatkanker die we aanbieden, voorziet duidelijk in een behoefte. We stellen op de eerste dag de diagnose en bespreken dit multidisciplinair, zodat we de volgende dag al een behandelplan kunnen bieden.

Robotchirurgie

Vanuit ons specialisme urologie zijn we al sinds jaar en dag gewend via kijkoperaties te werken. Logisch dat juist binnen ons vakgebied minimaal invasieve chirurgie met gebruik van endoscopen of laparoscopen en de robot een hoge vlucht neemt. Met robotchirurgie hebben we een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de operatietechnieken. Dankzij deze innovaties heeft de patiënt een kleinere operatiewond en vaak een veel sneller herstel.

Als top-oncologisch centrum participeren we in de nieuwste trials van innovatieve technieken en middelen. Patiënten profiteren daar uiteraard van. Bij prostaatkanker zijn na meer dan 50 jaar nieuwe medicijnen beschikbaar. Ook de diagnostiek van (uitzaaiingen van) prostaatkanker heeft een enorme vlucht genomen met de invoering van de PSMA-scan. PSMA staat voor Prostaat Specifiek Membraan Anti-gen en is een eiwit dat zich hecht aan prostaatkankercellen. Hiermee kunnen we meer of minder specifiek uitzaaiingen ontdekken bij PSA (prostaat-specifiek antigeen) waardes zelfs beneden de 0.5. Tenslotte wordt op basis van radioactief geladen PSMA ook gewerkt aan de behandeling van uitzaaiingen."


Onze zorgpaden

Het traject dat u doorloopt noemen we een zorgpad. Dit hangt af van de soort kanker die u heeft en het type behandeling dat u krijgt. Binnen onze keten zijn er verschillende zorgpaden. Hieronder staat per kankersoort een algemeen zorgpad. Uw persoonlijke zorgpad kan er dus anders uitzien.
  • Bij blaaskanker zitten er één of meer kwaadaardige gezwellen (carcinomen) in de blaas.

    naar de aandoening


Trots op... onze keten

Waar zijn wij het meest trots op? lees meer

Prostaatkanker

Lees hier alles over ons onderzoek en nieuws over prostaatkanker

lees meer

Team Urologische oncologie

  • Medewerkers
  • Intranet