Orphacodes aandoeningen

Orphanet is een internationaal erkend classificatiesysteem voor zeldzame aandoeningen. Elke zeldzame aandoeningen in de Orphanet database heeft een uniek identificatienummer. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum:

Op de Orphanet website staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties.


Over het expertisecentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Bijnierziekten is opgericht in 2010 en gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van patiënten met bijnierziekten. We behandelen zowel kinderen als volwassenen. Ook verrichten we wetenschappelijk onderzoek naar bijnierziekten en verzorgen we onderwijs hierover aan studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen, specialisten (in opleiding) en verpleegkundigen. Het expertisecentrum is sinds 2014 formeel erkend door het ministerie van VWS. Wij werken volgens de kwaliteitsstandaard bijnieraandoeningen.


Afspraak

Vraag uw huisarts of specialist om een verwijzing. Zodra wij de verwijzing binnen hebben, nodigen we u uit voor een afspraak. lees meer

Afspraak

Vraag uw huisarts of specialist om een verwijzing. Hij of zij kan de verwijzing sturen naar de sectie Endocriene Ziekten van de Afdeling Interne Geneeskunde, via secretariaatendocrieneziekten@radboudumc.nl. Zodra wij de verwijzing binnen hebben, nodigen we u uit voor een afspraak.

Contact

Polikliniek Endocriene ziekten

(024) 361 45 99
contactformulier

Contact

Polikliniek Amalia kinderziekenhuis

+31 (0)24 366 85 44
contactformulier

Onze expertise

Binnen het expertisecentrum zijn we gespecialiseerd in het onderzoek en behandelen van volwassenen en kinderen met bijnierziekten. lees meer

Onze expertise

Het Radboudumc Expertisecentrum voor Bijnierziekten is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van volwassenen en kinderen met bijnierziekten. In het bijzonder:

 • bijnierschorsinsufficiëntie (ziekte van Addison)
 • syndroom van Cushing
 • primair hyperaldosteronisme
 • feochromocytoom/paraganglioom
 • bijnierschorskanker
 • congenitale bijnierhyperplasie/adrenogenitaal syndroom (AGS)

Bijnierziekten

De bijnieren zijn hormoonklieren die bovenop de nieren liggen. Deze organen maken hormonen. Bijvoorbeeld:

 • aldosteron: zorgt ervoor dat u niet te veel zout verliest via de nieren. Hierdoor blijft uw bloeddruk op peil
 • cortisol: dit hormoon speelt een rol bij de afweer (immuunsysteem), inspanning, stress en de regeling van uw bloedsuiker
 • adrenaline: stresshormoon
 • geslachtshormonen: zorgen bijvoorbeeld voor de menstruatie, borstvorming en lichaamsbeharing

Als de aanmaak van deze hormonen verstoord raakt, kan dit allerlei klachten geven. Ook kunnen problemen ontstaan door tumoren in de bijnier.

Zorgketen bijnierziekten

De kracht van het expertisecentrum ligt in samenwerking tussen zorgprofessionals. Zij zijn nauw aan elkaar verbonden in een zogenaamde zorgketen. Patiënten met een bijnierziekte krijgen met verschillende specialisten te maken, omdat de oorzaken en klachten ervan zeer divers zijn. Ook moeten voor optimale diagnostiek en behandeling verschillende expertises op elkaar worden afgestemd. Betrokken specialisten zijn internist-endocrinologen, internist-vasculair geneeskundigen, kinderarts-endocrinologen, urologen, chirurgen, radiologen, nucleair geneeskundigen, oncologen, anesthesisten en radiotherapeuten. In ons expertisecentrum werken deze artsen samen met gespecialiseerde verpleegkundigen samen om de multidisciplinaire behandeling van patiënten met bijnierziekten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.


Europees referentie­netwerk


Adviesaanvraag voor medisch specialisten

De hoofdbehandelaar van de patiënt kan een adviesaanvraag indienen bij het expertisecentrum.

 • Bij patiënten van 18 jaar of ouder

  naar formulier


Omgaan met een zeldzame aandoening bij kinderen

De impact en behoeften bij zeldzame aandoeningen zijn anders dan bij ziektes die vaker voorkomen. Waar krijgen u, uw kind en uw gezin mee te maken en wat kunt u doen?

lees meer

Aandoeningen en behandelingen


Orphacodes aandoeningen

Op Orphanet staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum. bekijk aandoeningen

Bijbehorende aandoeningen

 • Bekijk de aandoening

  lees meer


Bijbehorende behandelingen

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs


Meedoen aan onderzoek

Binnen het Radboudumc Expertisecentrum Bijnierziekten doen we wetenschappelijk onderzoek naar bijnierziekten. Bijvoorbeeld naar de werking van nieuwe medicijnen of naar langetermijneffecten van behandelingen. lees meer

Meedoen aan onderzoek

Binnen het Radboudumc Expertisecentrum Bijnierziekten doen we wetenschappelijk onderzoek naar bijnierziekten. Bijvoorbeeld naar de werking van nieuwe medicijnen of naar langetermijneffecten van behandelingen.

Bijnieroperaties

Studies naar resultaten en lange termijneffecten van minimaal invasieve chirurgie.

Congenitale bijnierhyperplasie

Studies naar langetermijneffecten (cardiovasculaire/metabole risicofactoren, testiculaire resttumoren, cognitief en psychosexueel functioneren), nieuwe medicamenteuze behandelingen, neonatale screening en groei.

Syndroom van Cushing en bijnierschorsinsufficiëntie

Studies naar langetermijneffecten (kwaliteit van leven, lichaams-samenstelling, prestatievermogen, cardiovasculaire/metabole risicofac-toren), experimentele behandelingen.

Feochromocytoom/paraganglioom

Studies naar diagnostische en prognostische markers in bloed en urine, optimale beeldvorming, pre-operatieve behandeling en experimentele therapie bij kwaadaardig feochromocytoom/paraganglioom.

Primair hyperaldosteronisme

Studies naar de beste methode om te bepalen waardoor primair hyperaldosteronisme veroorzaakt wordt: een eenzijdige bijniertumor of een verdikte bijnierschors in beide bijnieren. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar de waarde van bijnieradersampling. Verder onderzoek naar vroege opsporing van primair hyperaldosteronisme en naar nieuwe manieren om primair hyperaldosteronisme te diagnosticeren.  

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet