Afspraak

Vraag uw huisarts of specialist om een verwijzing. Hij of zij kan de verwijzing sturen naar de sectie Endocriene Ziekten van de Afdeling Interne Geneeskunde, via secretariaatendocrieneziekten@radboudumc.nl. Zodra wij de verwijzing binnen hebben, nodigen we u uit voor een afspraak.

Over ons expertisecentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum Bijnierziekten is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van patiënten met bijnierziekten.

lees meer

Over ons expertisecentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum Bijnierziekten is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van patiënten met bijnierziekten. In het bijzonder:
 • feochromocytoom/paraganglioom
 • primair hyperaldosteronisme
 • congenitale bijnierhyperplasie/adrenogenitaal syndroom (AGS)
 • syndroom van Cushing
 • bijnierschorsinsufficiëntie (ziekte van Addison)
 • bijnierschorskanker
We behandelen zowel kinderen als volwassenen. Ook verrichten we wetenschappelijk onderzoek naar bijnierziekten en verzorgen we onderwijs hierover aan studenten Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen, artsen (in opleiding), verpleegkundigen en klinisch chemici.

Bijnierziekten

De bijnieren zijn organen die bovenop de nieren liggen. De bijnieren maken hormonen. Bijvoorbeeld:
 • aldosteron: zorgt ervoor dat u niet te veel zout verliest via de nieren. Hierdoor blijft uw bloeddruk op peil.
 • cortisol: dit hormoon speelt een rol bij de afweer (immuunsysteem), inspanning, stress en de regeling van uw bloedsuiker.     
 • geslachtshormonen: zorgen bijvoorbeeld voor de menstruatie, borstvorming en lichaamsbeharing.
Als de aanmaak van deze hormonen verstoord raakt, kan dit allerlei klachten geven.

Samenwerking van specialisten

De kracht van het expertisecentrum ligt in samenwerking. Patiënten met een bijnierziekte krijgen met verschillende specialisten te maken, omdat de oorzaken en klachten ervan zeer divers zijn. Bijvoorbeeld de internist-endocrinoloog, internist-vasculair geneeskundige, kinderarts-endocrinoloog, chirurg, uroloog, radioloog of anesthesist. In ons expertisecentrum werken deze artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen samen om de gecompliceerde behandeling(en) van patiënten met bijnierziekten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Het Radboudumc Expertisecentrum Bijnierziekten is erkend als expertisecentrum door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Afspraak

Vraag uw huisarts of specialist om een verwijzing. Zodra wij de verwijzing binnen hebben, nodigen we u uit voor een afspraak.

lees meer

Meedoen aan onderzoek

Binnen het Radboudumc Expertisecentrum Bijnierziekten doen we wetenschappelijk onderzoek naar bijnierziekten. Bijvoorbeeld naar de werking van nieuwe medicijnen of naar langetermijneffecten van behandelingen.

lees meer

Meedoen aan onderzoek

Binnen het Radboudumc Expertisecentrum Bijnierziekten doen we wetenschappelijk onderzoek naar bijnierziekten. Bijvoorbeeld naar de werking van nieuwe medicijnen of naar langetermijneffecten van behandelingen.

Congenitale bijnierhyperplasie

Studies naar langetermijneffecten (cardiovasculaire/metabole risicofactoren, testiculaire resttumoren, cognitief en psychosexueel functioneren), nieuwe medicamenteuze behandelingen, neonatale screening en groei.

Syndroom van Cushing en bijnierschorsinsufficiëntie

Studies naar langetermijneffecten (kwaliteit van leven, lichaams-samenstelling, prestatievermogen, cardiovasculaire/metabole risicofac-toren), experimentele behandelingen.

Feochromocytoom/paraganglioom

Studies naar diagnostische en prognostische markers in bloed en urine, optimale beeldvorming, pre-operatieve behandeling en experimentele therapie bij kwaadaardig feochromocytoom/paraganglioom.

Primair hyperaldosteronisme

Studies naar de beste methode om te bepalen waardoor primair hyperaldosteronisme veroorzaakt wordt: een eenzijdige bijniertumor of een verdikte bijnierschors in beide bijnieren. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar de waarde van bijnieradersampling. Verder onderzoek naar vroege opsporing van primair hyperaldosteronisme en naar nieuwe manieren om primair hyperaldosteronisme te diagnosticeren.  

Bijbehorende aandoeningen

 • Bekijk de aandoening

  lees meer


Behandeling sneltraject bijnierchirurgie

Primair hyperaldosteronisme kunnen we behandelen door de bijnier te verwijderen tijdens een kijkoperatie. Vaak gebeurt deze operatie via de buik, maar in sommige gevallen kunnen we kiezen voor een kijkoperatie via de rug. U kunt zelfs in aanmerking komen voor een sneltraject operatie.

lees meer

Behandeling sneltraject bijnierchirurgie

Primair hyperaldosteronisme kunnen we behandelen door de bijnier te verwijderen tijdens een kijkoperatie. Vaak gebeurt deze operatie via de buik, maar in sommige gevallen kunnen we kiezen voor een kijkoperatie via de rug. U kunt zelfs in aanmerking komen voor een sneltraject operatie wanneer u:
 • een goedaardig gezwel in slechts één van uw bijnieren heeft dat teveel aldosteron aanmaakt
 • u een BMI heeft kleiner dan 35
Neem contact op met uw behandelend arts om na te gaan of de operatie geschikt is voor u. Met onderstaande video kunt u zich voorbereiden op de operatie.
 
 

De behandeling

U wordt opgenomen op de dag van de operatie. De behandeling gebeurt onder algehele narcose. Tijdens de operatie ligt u ongeveer een uur op uw buik. De chirurg opereert via uw rugzijde. Dit heeft veel voordelen omdat uw buikvlies zo niet wordt beschadigd. Hierdoor heeft u weinig pijn na de operatie en kunt u 4 uur na de operatie rustig in beweging komen. Ook kunt u dezelfde avond douchen en meestal de volgende dag al naar huis.

Herstel na de operatie

Thuis meet u uw bloeddruk en gewicht met een bloeddrukmeter en weegschaal die u meekrijgt bij uw ontslag. Deze gegevens worden via een app automatisch aan ons doorgestuurd, zodat wij uw herstel in de gaten kunnen houden.
 
2 weken na de operatie heeft u een controleafspraak op de polikliniek Interne geneeskunde. De verpleegkundig specialist controleert uw herstel en eventuele chirurgische complicaties. U hoeft niet meer apart terug te komen bij de chirurg. Neemt u de meetapparatuur mee naar deze afspraak op de polikliniek?

Vragenlijsten

U ontvangt ook vragenlijsten van ons. Via die vragenlijsten controleren we of u goed hersteld bent en of u tevreden bent over de behandeling. Wilt u deze vragenlijsten 6 weken na de operatie terugsturen in de retourenvelop?

Contact


Contact

Polikliniek Endocriene ziekten

(024) 361 45 99
contact

Contact

Polikliniek Amalia kinderziekenhuis

+31 (0)24 366 85 44
contact
 • Medewerkers
 • Intranet