Over het expertisecentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum Polycysteuze Leverziekte, in 2015 erkend door het ministerie van VWS, is opgericht om een plaats te bieden aan specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek voor polycysteuze leverziekte. lees meer

Over het expertisecentrum

Het Radboudumc Expertisecentrum Polycysteuze Leverziekte, in 2015 erkend door het ministerie van VWS, is opgericht om een plaats te bieden aan specialistische zorg en wetenschappelijk onderzoek voor polycysteuze leverziekte.

Het expertisecentrum is gespecialiseerd in de diagnostiek, behandeling en onderzoek naar polycysteuze leverziekte. Binnen ons expertisecentrum zorgen wij voor herkenbare, gespecialiseerde multidisciplinaire zorg en kennis onder één dak. Er wordt internationaal toonaangevend, baanbrekend onderzoek verricht binnen het onderzoek naar polycysteuze leverziekte. Wij verzorgen tevens lokaal, nationaal en internationaal onderwijs op het gebied van polycysteuze leverziekte. Hierdoor zullen we zorgen voor een betere overdracht van kennis naar artsen en patiënten en familieleden.


Contact

Afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten

(024) 361 91 90

Onze expertise

Alles wat een patiënt met een of meerdere levercysten nodig heeft, is in ons expertisecentrum aanwezig. lees meer

Onze expertise

Alles wat een patiënt met een of meerdere levercysten nodig heeft, is in ons expertisecentrum aanwezig:

 • Medisch specialisten voor de diagnostiek van polycysteuze leverziekte. Tijdens het spreekuur worden de levercysten middels echografische beeldvorming in beeld gebracht en waar nodig worden metingen verricht.
 • Een multidisciplinaire aanpak ten aanzien van polycysteuze leverziekte behandeling. Hierbij zijn artsen van de afdelingen Maag- Darm- Leverziekten, Radiologie en Chirurgie betrokken.
 • Onderzoek naar levercysten en (nieuwe) behandelingen daarvan.

Het expertisecentrum is gespecialiseerd in de volgende cysteuze leveraandoeningen:

 • Levercysten
 • Autosomaal dominante polycysteuze leverziekte
 • Autosomaal dominante polycysteuze nierziekte
 • Mucineus cysteuze neoplasmata van de lever (Biliaire cysteadenomen en biliare cystadenocarcinomen)
 • Biliaire hamartomen / Von Meyenburg Complex
 • De ziekte van Caroli / Syndroom van Caroli

Europees referentie­netwerk

Aandoeningen en behandelingen


Orphacodes aandoeningen

Op Orphanet staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum. bekijk aandoeningen

Orphacodes aandoeningen

Orphanet is een internationaal erkend classificatiesysteem voor zeldzame aandoeningen. Elke zeldzame aandoeningen in de Orphanet database heeft een uniek identificatienummer. Het ministerie van VWS heeft de volgende aandoeningen officieel erkend voor dit expertisecentrum:

Op de Orphanet website staat informatie over zeldzame aandoeningen, expertisecentra en patiëntorganisaties.


Mucineus cysteuze neo­plasmata van de lever

Er is een onderscheid tussen goedaardige en kwaadaardige cysten in de lever. lees meer

Mucineus cysteuze neo­plasmata van de lever

Biliaire cysteadenomen

Biliaire cysteadenomen zijn goedaardige cysten in de lever, die geen klachten hoeven te veroorzaken. Cysteadenomen zijn erg moeilijk van kwaadaardige cysteadenocarcinomen te onderscheiden en kunnen zich hier in zeldzame gevallen in ontwikkelen. Biliaire cystadenomen moeten daarom uit voorzorg chirurgisch verwijderd worden.

Biliair cystadenocarcinoom

Biliair cystadenocarcinoom is een zeer zeldzame vorm van een kwaadaardige cyste in de lever. Deze kwaadaardige cyste moet chirurgisch verwijderd worden.


Biliaire hamartomen (Von Meyenburg­complex)

Billaire hamartomen zijn een goedaardige, aangeboren afwijking van de galwegen die door de lever lopen. lees meer

Biliaire hamartomen (Von Meyenburg­complex)

Billaire hamartomen zijn een goedaardige, aangeboren afwijking van de galwegen die door de lever lopen. Ze komen vaker voor bij patiënten die bekend zijn met polycysteuze leverziekte of cysten nieren en af en toe worden ze per toeval gevonden. De biliaire hamartomen zijn niet gevaarlijk, veroorzaken geen klachten en hoeven dan ook niet behandeld of gecontroleerd te worden.


Ziekte van Caroli

De ziekte van Caroli is een aangeboren aandoening waarbij de wanden van de galwegen uitgezet zijn. Door deze uitstulpingen kan de gal minder goed doorstromen en stil blijven staan. lees meer

Ziekte van Caroli

De ziekte van Caroli is een aangeboren aandoening waarbij de wanden van de galwegen uitgezet zijn. Door deze uitstulpingen kan de gal minder goed doorstromen en stil blijven staan. Het stilstaan van gal kan tot verschillende klachten leiden. De ziekte van Caroli kan niet genezen worden, maar symptomen kunnen wel behandeld worden.

Doordat het gal minder goed door kan stromen is het voor bacteriën gemakkelijker om in de gal achter te blijven. Deze bacteriën kunnen ontstekingen van de galwegen veroorzaken. Deze ontstekingen worden behandeld met antibiotica die de bacteriën doden.

Wanneer gal stilstaat kan het ook indikken waarbij er galstenen ontstaan. Deze galstenen hoeven geen klachten te veroorzaken, maar soms veroorzaken ze pijnklachten of sluit een galsteen de galwegen af. Door middel van een endoscopisch onderzoek (ERCP) kan de arts deze galstenen verwijderen en de afvoer van gal herstellen.

Wetenschappelijk onderzoek en onderwijs


Onderzoek

Binnen ons expertisecentrum verrichten wij internationaal wetenschappelijk onderzoek om de diagnostiek en zorg aan mensen met levercysten te verbeteren. lees meer

Onderzoek

Binnen ons expertisecentrum verrichten wij internationaal wetenschappelijk onderzoek om de diagnostiek en zorg aan mensen met levercysten te verbeteren. De onderzoekers van ons expertisecentrum verrichten onderzoek naar levercysten:

 • Joost PH Drenth (prof. dr. Maag- Darm- Leverziekten)
 • René te Morsche (hoofd Maag- Darm- Leverziekten lab)
 • Thijs RM Barten (arts-onderzoeker Maag- Darm- Leverziekten)
 • Melissa Boerrigter (arts-onderzoeker Maag- Darm- Leverziekten)
 • Renée Duijzer (arts-onderzoeker Maag- Darm- Leverziekten)

Onderwijs

Ons expertisecentrum verzorgt onderwijsbijeenkomsten op lokaal, nationaal en internationaal niveau aan onderzoekers en artsen met een interesse in polycysteuze leverziekte. Dit doen wij in samenwerking met onze nationale en internationale onderzoekspartners en patiëntenverenigingen. Tevens verzorgen wij stages voor medisch specialisten (in opleiding). Ook bieden wij studenten de mogelijkheid tot het doen van wetenschappelijk onderzoek binnen ons expertisecentrum.

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet