Nieuws Het Radboudumc bouwt uitgestelde zorg in stappen rustig uit
8 mei 2020

Ook in het Radboudumc is het aantal coronapatiënten afgenomen, waardoor er weer ruimte ontstaat om de andere zorg geleidelijk uit te breiden. Onze artsen en behandelaars beoordelen zorgvuldig per patiënt welke zorg we wanneer kunnen uitbreiden. Daarbij kijken we ook naar inzet van personeel, het gebruik van beschermingsmaterialen, de 1,5 meter afstand en de richtlijnen van het RIVM. We breiden de zorg alleen uit als dat verantwoord en veilig is voor iedereen.

Hoe werkt het

Patiënten ontvangen telefonisch, per post of via mijnRadboud vanzelf bericht als de arts of behandelaar heeft besloten dat een afspraak in het ziekenhuis weer kan doorgaan. Voorafgaand aan de afspraak, behandeling of opname wordt contact opgenomen om een aantal vragen te stellen naar eventuele klachten. Bij klachten wordt gekeken naar de aard van de klacht en de eventuele extra maatregelen die genomen moeten worden om toch het ziekenhuis te kunnen bezoeken.

Extra voorzorgsmaatregelen

We nemen extra voorzorgsmaatregelen om deze uitbreiding mogelijk te maken. Zo zijn er voor de gezondheid van patiënten, bezoekers en medewerkers onder andere looproutes uitgezet door het gebouw, rekening houdend met 1,5 meter afstand. Medewerkers bij de ingangen (herkenbaar aan hun hesjes) stellen bezoekers een aantal vragen over de gezondheid. De wachtruimtes zijn ingericht met minder stoelen, zodat er 1,5 meter afstand kan worden gehouden van elkaar. De koffie- en thee-automaten zijn buitenwerking en er is een beperkt aantal toiletblokken in gebruik. We vragen patiënten om voordat ze naar het ziekenhuis komen onze coronapagina te raadplegen voor eventuele wijzigingen in de maatregelen.

Overige zorg

We proberen zo snel mogelijk zoveel mogelijk afdelingen weer in te richten voor uitbreiding van zorg. Ook nu geldt nog steeds dat als een arts of behandelaar vindt dat een bezoek aan het Radboudumc voor een patiënt niet noodzakelijk is voor de afspraak, we de betreffende afspraak omzetten naar een telefonische afspraak of een videogesprek. Op deze manier blijven we het aantal patiënten en bezoekers aan het Radboudumc beperken, waardoor de kans kleiner is dat het virus doorgegeven wordt. Patiënten mogen daarom ook maximaal 1 begeleider meenemen naar het ziekenhuis.

Voor acute zorg (spoedeisende zorg) zijn we voor de regio gewoon bereikbaar en dat blijft zo. Ook semi-acute zorg (zorg die voor korte tijd verantwoord uitgesteld kan worden) blijven we leveren. We houden contact met onze patiënten die dit betreft en overleggen met hen. Velen zijn de afgelopen periode gewoon geholpen.

Leerpunten voor de toekomst

We zijn natuurlijk blij dat we onze patiënten weer meer kunnen zien waar mogelijk, maar zijn ervan overtuigd dat het nooit meer wordt zoals 'vóór corona'. Maatregelen zoals de 1,5 meter regel zullen hiervoor zorgen, totdat een medicijn of een vaccin is ontdekt; maar er is nog een andere reden... we hebben in de afgelopen periode ook veel geleerd. En deze leerpunten nemen we mee naar de toekomstige zorg, waarbij we er natuurlijk nog steeds stáán voor onze patiënten.

De afgelopen periode heeft ook veel inzichten gegeven ondanks de crisissituatie. Het blijkt bijvoorbeeld dat zorg op afstand soms niet zo afstandelijk is als het lijkt. Onze afdeling Neurologie bijvoorbeeld is patiënten blijven zien, maar dan op afstand via beeldbellen. En dat is zowel de patiënt als begeleider, én de artsen eigenlijk heel goed bevallen. Het scheelt reistijd, is duurzaam  en snel te organiseren.

Neuroloog Ewoud van Dijk:

“We hebben direct ingezet op teleconsulten (telefonische afspraken en videogesprekken (via Zaurus)). Het was best een klus om alle afspraken in enkele dagen om te zetten. Met enige hulp van onze afdeling Informatie Management en een aantal enthousiaste voorlopers was het snel voor elkaar. We hebben daardoor nauwelijks minder patiëntcontacten gehad, wel anders. Door snel op deze manier te gaan werken hebben we mooie nieuwe ervaringen opgedaan die passen bij persoonsgerichte zorg: zonder extra wachttijd een deel van de hulpvragen volledig op afstand beantwoord, voor anderen een op maat gemaakte efficiënt en vraaggericht vervolgtraject, geen risico op een coronavirusbesmetting en dat zonder vermoeiende reis of parkeerfrustratie. Zowel onze patiënten en hun familie, die op afstand mee konden doen, als wij als zorgverleners zijn hiermee zeer tevreden.”

Natuurlijk kunnen we niet alle afspraken 'op afstand' doen en zullen we per patiënt en in overleg met de patiënt blijven kijken naar de beste optie om goede en verantwoorde zorg te leveren, maar het blijkt een goed en alternatief.
  • Meer weten over deze onderwerpen? Klik dan via onderstaande buttons door naar meer nieuws.

    Nieuws home

Meer informatie


Margie Alders

06 22 42 16 39

Meer nieuws


Laatste vlucht Lifeliner 5 met coronapatiënten Aantal intensive-care-coronapatiënten sterk gedaald

22 mei 2020

Lifeliner 5 heeft vanuit standplaats Volkel 66 coronapatiënten en 2 non-COVID-intensive-care-patiënten vervoerd. De patiënten kwamen veelal uit ziekenhuizen uit het zuiden van het land en werden naar het noorden van Nederland en naar Duitsland gebracht, en vice versa.

lees meer

Twee onderzoeken naar malariavaccins; deel 2 Een vaccin gebaseerd op een verzwakte menselijke malariaparasiet

20 mei 2020

In een vernieuwende studie hebben Radboudumc en LUMC gezamenlijk een kandidaat-vaccin getest op basis van een genetisch verzwakte malariaparasiet. De resultaten van deze klinische trial laten zien dat het vaccin veilig is en een afweerreactie opwekt tegen een malaria-infectie.

lees meer

Twee onderzoeken naar malariavaccins; deel 1 Een vaccin gebaseerd op malariaparasieten die in knaagdieren voorkomen.

20 mei 2020

Een vaccin gebaseerd op malariaparasieten die in knaagdieren voorkomen zorgt bij mensen voor een afname van 95% in infectie van de lever. Een internationale samenwerking publiceert de resultaten in Science Translational Medicine.

lees meer

Thuiswerkers bewegen veel minder door coronamaatregelen Minder woon-werkverkeer wordt niet gecompenseerd

19 mei 2020

Mensen die door de coronamaatregelen minder bewegen omdat ze thuiswerken en minder activiteiten buiten de deur hebben, compenseren deze afname in beweging niet of nauwelijks, blijkt uit onderzoek van het Radboudumc onder deelnemers aan de Vierdaagse en de Zevenheuvelenloop.

lees meer

Onderzoek: Ruiken of je darmkanker hebt? Een elektrische neus analyseert je adem

19 mei 2020

Het elektronisch registreren en analyseren van bestanddelen van adem lijkt aan een opmars bezig. Maag-, darm-, en lever-arts Peter Siersema onderzoekt met collega’s of de e-Nose te gebruiken is voor diverse toepassingen.

lees meer

Ontstekingsremmer Anakinra lijkt ademhalingsfunctie te verbeteren in specifieke groep covid-19 patiënten

19 mei 2020

Een Grieks-Nijmeegs onderzoek naar het effect van anakinra bij 8 ernstig zieke covid-19 patiënten laat een verbetering van de ademhalingsfunctie zien. Ondanks de bemoedigende gegevens is het aantal patiënten in dit onderzoek nog te klein om harde conclusies te trekken.

lees meer