Nieuws Mondneusmaskers voor alle bezoekers, patiënten, studenten en medewerkers

2 oktober 2020

Met ingang van maandag 5 oktober vraagt het Radboudumc aan alle medewerkers, studenten, patiënten en bezoekers (vanaf 13 jaar) om een mondkapje te dragen in de publieke ruimtes van het ziekenhuis. Het gaat om ruimtes die vrij toegankelijk zijn voor patiënten en bezoekers, zoals de gangen, liften, trappenhuizen, toiletruimtes, wachtruimtes en restaurants. Deze maatregel volgt op het landelijke advies om mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes en is extra op de maatregelen die we al hebben.

Patiënten en bezoekers wordt gevraagd zelf een (niet-medisch) mondkapje mee te nemen. Bovendien gaan Radboudumc-medewerkers met direct patiëntencontact een chirurgisch mondneusmasker dragen als zij in contact komen met een patiënt op minder dan 1,5 meter afstand.

Toegangsregels blijven van kracht

Het strikte toegangsbeleid voor patiënten en bezoekers blijft onverminderd van kracht. Iedereen die het Radboudumc binnenkomt, beantwoordt een uitgebreide vragenlijst over de gezondheid. Wie geen corona-gerelateerde klachten heeft, krijgt met een groene dagpas vrij toegang. Wie op één of meer van de vragen naar klachten ‘ja’ moet antwoorden, mag het Radboudumc niet binnen. Uitzondering hierop geldt voor patiënten met klachten van wie de afspraak in afstemming met de behandelend arts door kan gaan. Deze patiënten krijgen bij de ingang van het ziekenhuis een chirurgisch mondneusmasker en worden op de afdeling met passende veiligheidsmaatregelen ontvangen.

Nog steeds geldt de regel dat we patiënten vragen om bij voorkeur zonder begeleiding naar het ziekenhuis te komen als dat kan. Patiënten die toch graag iemand meenemen, mogen maximaal één begeleider (zonder klachten) meenemen. Ook opgenomen patiënten mogen maar één dezelfde bezoeker per dag ontvangen.

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet