Nieuws 3de vaccinatie bij mensen met een afweerstoornis op advies van het RIVM

17 september 2021

Bekijk hier de laatste update (d.d. 19-10-2021) over de derde vaccinatie bij mensen met een afweerstoornis.

Vaccinatie tegen COVID-19 werkt ook bij mensen met een afweerstoornis (immuun-gecompromitteerde patiënten), maar soms minder goed. Het is belangrijk voor deze mensen om zich goed te laten vaccineren, omdat COVID-19 voor hen extra risicovol kan zijn. Bij sommige met een ernstige afweerstoornis blijken twee vaccinaties onvoldoende. Zij hebben te weinig  afweer opgebouwd. De verwachting is dat een deel van deze patiënten na die 3de vaccinatie wel voldoende beschermd zal zijn. 

Ook in ons ziekenhuis worden patiënten met een ernstige afweerstoornis behandeld, die mogelijk in aanmerking komen voor een 3de vaccinatie. In de komende weken informeert het RIVM ons over welke patiënten het precies gaat. Met deze informatie gaan wij direct aan de slag. Als u in aanmerking komt voor een 3de vaccinatie ontvangt u vanzelf een uitnodiging via ons. Wij verzoeken u om ons hierover nog niet te bellen.

Om welke patiënten gaat het?

Het gaat om 200.000-400.000 patiënten met een ernstige afweerstoornis, vanaf 12 jaar, die onder behandeling zijn bij een medisch specialist:

 • Na orgaantransplantatie;
 • Na beenmerg- of stamceltransplantatie (autoloog of allogeen)*;
 • Patiënten die behandeling voor een kwaadaardige hematologische aandoening ondergaan of recent hebben ondergaan, waaronder CAR Calculation of Air Pollution from Road traffic -T cel therapie*;
 • Alle patiënten met een hematologische maligniteit waarvan bekend is dat dit geassocieerd is met ernstige immuundeficiëntie (bijv. chronische lymfatische leukemie, multiple myeloom, ziekte van Waldenström)*;
 • Alle kankerpatiënten (solide tumoren) die minder dan 3 maanden voor hun COVID-19 vaccinaties chemotherapie en/of immune checkpoint inhibitors toegediend kregen;
 • Alle nierpatiënten, die door een specialist gecontroleerd worden, met eGFR <30ml/min^1.73m2 met immunosuppressiva;
 • Alle dialysepatiënten;
 • Personen met primaire immuundeficiëntie waarbij hun specialist dat geïndiceerd vindt (volgens gedefinieerde lijst met indicaties door de Nederlandse Internisten Vereniging);
 • Patiënten die behandeld worden met de volgende immunosuppressiva: 
  - B-cel depleterende medicatie: anti-CD20 therapie, zoals Rituximab, Ocrelizumab;
  - sterk lymfopenie-inducerende medicatie: fingolimod (of soortgelijke S1P agonisten), cyclofosfamide (zowel pulsen als hoog oraal);
  - mycofenolaat mofetil in combinatie met langdurig gebruik van 1 of meerdere andere immunosuppressiva indien hiervoor onder behandeling of in de afgelopen 2 jaar hiervoor onder behandeling geweest.

* indien de patiënt hiervoor onder behandeling is of in de afgelopen 2 jaar hiervoor onder behandeling is geweest.

Wanneer ontvangen deze mensen een uitnodiging voor een 3de vaccinatie?

Vanaf oktober ontvangen de mensen die in aanmerking komen een uitnodiging van de ziekenhuizen. Niet alle mensen ontvangen gelijk een uitnodiging, dat gebeurt verspreid. De ziekenhuizen sturen binnen een periode van enkele weken de uitnodiging naar hun patiënten. 

Hoe worden mensen uitgenodigd voor een 3de vaccinatie?

Alleen als u in aanmerking komt voor een 3e vaccinatie ontvangt u een uitnodiging van het ziekenhuis. In de uitnodiging staat een speciaal telefoonnummer waarmee u zelf een afspraak kunt maken voor de vaccinatie. De vaccinatie gebeurt op een GGD-priklocatie met een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna). 

Meer informatie is te vinden op de website van het RIVM (open in Google Chrome).

Bekijk hier de laatste update (d.d. 19-10-2021) over de derde vaccinatie bij mensen met een afweerstoornis.

Meer nieuws


Mondkapjes op minder plekken verplicht in het Radboudumc

5 december 2022

Binnen het Radboudumc vervalt de mondkajesplicht in alle algemene ruimten (ingang, gangen, trappen). Op zorglocaties (bijv. poli's, behandelkamers, verpleegafdelingen etc.) wordt het mondkapje nog steeds egdragen. Bij de ingang worden mondneusmaskers daarom nog steeds uitgereikt. 

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet