Nieuws Vaccinatie hoogrisico-patiënten gestart

25 maart 2021

Het oorspronkelijke bericht is geüpdatet.

Lees de update van 15 april 

Oorspronkelijk bericht:

Vandaag is in het Radboudumc gestart met het vaccineren van patiënten met een medisch hoog risico. Wij zijn hier erg blij mee. Juist voor deze zeer kwetsbare groepen patiënten is deze vroegtijdige vaccinatie van groot belang. Dit is weer een grote stap vooruit in de vaccinatiestrategie tegen corona.

De groep hoogrisico-patiënten krijgt twee keer een vaccinatie met het Moderna-vaccin. Een patiënt die vandaag naar het Radboudumc kwam voor de vaccinatie zegt: ‘Ik werd gefeliciteerd met mijn oproep voor vaccinatie. Ik wist niet goed hoe ik moest reageren. Ik ben blij maar vind het ook best wel spannend. Misschien ga ik toch wel een taartje halen.’

Wie worden de komende weken gevaccineerd?

Het ministerie van VWS heeft vier groepen patiënten met een medisch hoog risico aangewezen om vervroegd in aanmerking komen voor vaccinatie. Deze vier groepen zijn inmiddels door ons uitgenodigd.

Vijfde groep patiënten toegevoegd

Inmiddels is duidelijk dat ook de vijfde groep aangewezen patiënten door ons gevaccineerd gaan worden. Dit betreft patiënten met een zenuw-spieraandoening die de ademhaling bemoeilijkt. De vaccinaties voor deze groep worden nu gepland. De verwachting is dat de uitnodigingsbrieven voor deze groep tussen dinsdag 30 maart en donderdag 1 april op de deurmat liggen.
Als u in deze risicogroep valt, dan ontvangt u vanzelf een uitnodiging. Vriendelijk verzoek te wachten tot u de uitnodiging heeft ontvangen. In de uitnodiging vindt u meer informatie over de vaccinatie en hoe u hiervoor een afspraak kunt maken.
*Voor alle vijf groepen volgen we de regels van het RIVM en wordt alleen een uitnodiging gestuurd naar patiënten in de leeftijd van 18 tot 74 jaar, die de laatste 18 maanden een controle of behandeling in ons ziekenhuis hebben gehad.

Valt u in de vijfde groep patiënten en heeft u geen uitnodiging ontvangen?

Het is belangrijk dat u eerst afwacht of u een uitnodiging van het Radboudumc ontvangt.
Als u op vrijdag 2 april nog geen uitnodiging heeft ontvangen, maar wel in aanmerking denkt te komen voor een vervroegde vaccinatie, dan kunt u vanaf vrijdag 2 april bellen naar het COVID-callcenter. Voordat u belt is het belangrijk dat u eerst kijkt of onderstaande vragen op u van toepassing zijn:

  1. Ik heb geen uitnodiging ontvangen van het Radboudumc voor een vaccinatie.
  2. Ik heb (elders) nog geen coronavaccinatie ontvangen.
  3. Ik ben geboren tussen 01-01-1947 en 28-02-2003.
  4. Ik ben na 01-09-2019 in behandeling of op controle geweest bij het Radboudumc.

Als alle vragen op u van toepassing zijn, dan kunt u bellen naar het COVID-callcenter op 024-361 50 00 om te kijken of u alsnog in aanmerking komt voor een vaccinatie. Het callcenter is te bereiken op werkdagen van 09.00- 17.00 uur en in het weekend van 09.00 – 16.00 uur.

 

Meer nieuws

  • Medewerkers
  • Intranet