Nieuws Vervroegde coronavaccinatie kinderen 5 – 11 jaar oud

20 december 2021

Informatie voor ouders van kinderen tussen 5-11 jaar oud met een medische reden voor een vervroegde coronavaccinatie.

Kinderen hebben een klein risico om ernstig ziek te worden door het coronavirus, maar dit risico is niet nul. Kinderen met een ziekte of aandoening hebben een iets groter risico. Daarom biedt de overheid deze kinderen vervroegd een vaccinatie tegen corona aan. Het RIVM en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) hebben vervolgens met elkaar vastgesteld bij welke ziekte of aandoening kinderen tussen 5 en 11 jaar oud met voorrang (nog in 2021) te vaccineren. De lijst met deze ziekten en aandoeningen vindt u in dit Excel bestand.

Brief met informatie over vervroegde vaccinatie

Aan de kinderartsen van de academische kinderziekenhuizen is gevraagd de patiënten die voor vaccinatie in aanmerking komen te berichten. Ook de kinderartsen van het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis hebben met veel aandacht uitgezocht om welke van hun patiënten het gaat. Deze groep kinderen ontvangt in de week van 20 december een brief thuis met instructies voor de vaccinatie.  

 Als uw kind deze brief niet heeft ontvangen terwijl uw kind wel een ziekte of aandoening heeft waarvoor het vervroegde vaccinatie advies geldt, dan kunt u vanaf donderdag 23-12-2021 contact opnemen via T 024 361 4415. Wij sturen u de uitnodigingsbrief dan alsnog.

Welk vaccin?

Kinderen krijgen een vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Dit vaccin is onderzocht, veilig bevonden en aangepast voor kinderen. Het vaccin bevat een derde van de hoeveelheid die volwassenen krijgen. Het streven van de GGD is om vanaf 20-12-2021 de eerste vaccinaties bij 5-11 jarigen met een medische indicatie te zetten. De GGD richt per regio op bepaalde locaties speciale prikstraten in.

Vaccinatie voor alle 5-11 jarigen

Vanaf de tweede helft van januari 2022 kunnen alle 5-11 jarigen een coronavaccinatie krijgen. Meer informatie hierover vindt u hier.

Op de website van het RIVM vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden over de vaccinatie voor kinderen.

Meer nieuws


Mondkapjes op minder plekken verplicht in het Radboudumc

5 december 2022

Binnen het Radboudumc vervalt de mondkajesplicht in alle algemene ruimten (ingang, gangen, trappen). Op zorglocaties (bijv. poli's, behandelkamers, verpleegafdelingen etc.) wordt het mondkapje nog steeds egdragen. Bij de ingang worden mondneusmaskers daarom nog steeds uitgereikt. 

lees meer

Studenten geven massaal gehoor aan oproep om te helpen in de COVID-zorg

15 december 2021 Bijna 400 studenten Geneeskunde en Verpleegkunde hebben gehoor gegeven aan de oproep van het ziekenhuis om te helpen in de COVID-zorg. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet