Melden eerste dag

Op de eerste dag van je coschap meld je je om 8.30 uur bij de afdeling Mens & Ontwikkeling_Academie/ Leerhuis (route 13).  Je krijgt dan een korte introductie over het werken bij VieCuri en je ontvangt jouw inloggegevens, badge en dienstkleding.

Nadat je de introductie hebt gehad, word je om 9.00 uur verwacht op de verpleegafdeling waar het coschap zal starten (zie schema verderop). Een van de co/assistenten die al langer aanwezig is, geeft  je een korte rondleiding en legt het een en ander uit over het computersysteem etc.

Het introductie gesprek met dokter Kleinen of dokter Bouts  vindt plaats op donderdag na het coassistenten onderwijs. Het onderwijs is van 14.30 tot 15.30 en vindt plaats in de MFOR-ruimte op de poli interne geneeskunde.


Over je Coschap

Het coschap Interne bestaat uit / is opgebouwd uit 3 weken werkzaamheden op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde, gevolgd door een week polikliniek en een week spoedeisende hulp. De laatste drie weken zal er stage gelopen worden bij de consulten.


Melden eerste dag

Voordat je start ontvang je per mail een coschap informatiegids met allerlei praktische zaken.

lees meer

Coördinatoren Interne Geneeskunde

Kelly Kleinen en Marian Bouts


Afdeling en medewerkers

De vakgroep Interne Geneeskunde en vakgroep MDL-ziekten in het VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg werkt op twee locaties te Venlo en Venray.

lees meer

Afdeling en medewerkers

De locatie Venlo heeft de Eerste Hulp afdeling, de Intensive Care, de hoog complexe zorg en dagbehandeling oncologie. In Venray vindt de laag complexe zorg plaats en zijn ook poliklinische faciliteiten, en dialyse. Coassistenten zijn voornamelijk ingedeeld op de locatie Venlo omdat het merendeel van de gemeenschappelijke onderwijsfaciliteiten in Venlo plaatsvindt. Gedurende het coschap kun je echter ook in Venray terecht, vooral tijdens de poli-weken.

In Venlo bevindt de polikliniek interne geneeskunde zich op route 42. Alle spreekuren van de interne geneeskunde vinden daar plaats. Het secretariaat Interne Geneeskunde is ook bij de poli.

De MDL-poli vindt plaats op route 43. Het secretariaat van de MDL- artsen is hier ook aanwezig en bevindt zich naast de MFOR-ruimte. De poli oncologie bevindt zich op het oncologie centrum, route nummer: 71 De coassistentenruimte is de een na laatste kamer op de administratiegang van K3. Deze ruimte is afgesloten met een code slot beveiligd E1246. De onderwijsruimte bevindt zich op de poli interne, helemaal achteraan de zogenaamde MFOR-ruimte.

Op de vierde verdieping van de B-toren is de verpleegafdeling waar patiënten van de interne geneeskunde worden opgenomen. De afdeling is onderverdeeld in een A, B, en C. De MDL-afdeling bevindt zich op K3. Verder is er naast de SEH nog een spoed unit die de AOA (acute opname afdeling) heet en vlak bij de SEH ligt.

 

Gang van zaken op de afdeling

De dagelijkse visite met arts(en) en verpleegkundige(n) begint om 09.00 uur. Op vaste dagen wordt deze visite gelopen door de specialisten (grote visite), op de overige dagen doet de arts-assistent dit zelfstandig.

Er wordt begonnen met de “papieren visite” waarbij met de verpleegkundigen de ontwikkelingen, het beloop en het beleid van elke patiënt worden doorgenomen. Daarna volgt de ronde langs de patiënten.

Hierna is er tijd om de uitslagen te bekijken van bijvoorbeeld laboratorium, bacteriologie etc. Er wordt door de verpleegkundige en artsen in hetzelfde elektronisch patiëntendossier gewerkt (HIX). De visite moet in principe voor 12.00 uur zijn afgerond zodat de secretaressen voldoende tijd hebben voor het uitwerken van de opdrachten. Na 15.00 uur worden er in principe geen opdrachten meer uitgewerkt. Na de visite is er tijd voor overleg, het invullen van aanvraagformulieren welke door de secretaresse zijn klaargelegd, het doornemen van uitslagen, het bijwerken van het patiënten overzicht, onderwijs en lunch.

De middag wordt besteed aan familiegesprekken, verdieping in de casuïstiek en verdere uitwerking daarvan en administratie (ontslagbrieven maken). Dit alles natuurlijk afhankelijk van de tijd die de visite kost, andere bezigheden en (acute) patiëntenzorg. Om 16.45 uur is er dan de overdracht, deze vindt momenteel plaats in de MFOR-ruimte. N.B. op vrijdag is de overdracht om 16.00 uur in vergaderruimte op de pathologie-afdeling. Na de avondoverdracht zit de dag er voor de coassistenten op en kan je naar huis.

Op elke afdeling wordt een of meerdere keren per week grote visite gelopen door de supervisor van de afdeling. Alle patiënten worden aan de hand van een door de arts-assistent opgestelde lijst besproken. In dit overzicht staan o.a. een probleemlijst, differentiaaldiagnose en actieplan (bijlage1). Als je een ‘eigen’ patiënt hebt breng die dan zelf in bij de grote visite.

 

Afdeling specififek

- B4 ENDOCRINOLOGIE EN VASCULAIRE GENEESKUNDE:

Supervisoren, dr. van den Bergh, drs. Van de Velde, drs. Bouts, drs Popma, dr Blijdorp, internist-endocrinologen, Drs. Boullart en Dr. Dielis, internist-vasculair geneeskundige.

De grote visite is op dinsdagochtend.

 

- B4 NEFROLOGIE:

Supervisoren zijn dr. Luik, dr. Van Kuijk en dr. Hermans, Drs. Stikkelbroek, internist nefrologen.

Een van hen loopt dagelijks na de ochtendoverdracht langs bij patiënten op de IC met een ernstige nierinsufficiëntie of patiënten die dialyseren. De grote visite is op donderdag.

 

- K3 MAAG-DARM-LEVERZIEKTEN

Supervisoren zijn dr. Ocran, dr. Wolters, dr. Adang, drs. Aquarius, drs. De Bievre, drs. Liedorp, drs Lamberts, allen MDL-arts.

De grote visite is op dinsdagochtend. Verder wordt er op deze afdeling gewerkt met een supervisor die gedurende een hele week kliniekdienst heeft.

 

- B4N HEMATO-/ONCOLOGIE

Supervisoren zijn drs. Koster en drs Kleinen, internist-hematoloog, drs. Werner, dr van de Wouw, internist-oncoloog, dr. Vestjens internist-oncologen.

De grote visite is op de woensdagochtend.Rooster en werk­zaamheden

Indeling onderwijs

- Dinsdag t/m vrijdagochtend 08.30-09.0uur: onderwijs tijdens ochtendoverdracht

- Dinsdagmiddag 14:30-15.00uur: bedside teaching

- Donderdagmiddag 14:30-15:30uur co-assistentenonderwijs (MFOR-ruimte)

- Vrijdagmiddag 16.30-17.15uur onderwijs na middagoverdracht


Vragen?

Heb je een vraag?

lees meer

Vragen?

Neem dan rechtstreeks contact op met Sabine Slagter, L&D adviseur coassistenten afdeling Mens & Ontwikkeling_Academie  tel 077 – 320 5692 of per mail sdonders@viecuri.nl.

  • Medewerkers
  • Intranet