Wat is het skillslab?

In het skillslab laparoscopie kun je jouw vaardigheden op het gebied van de laparoscopie ontwikkelen en onderhouden. Het skillslab wordt ondersteund door de afdelingen Gynaecologie, Urologie, en Heelkunde als trainingsfaciliteit voor de assistenten, maar iedereen is welkom, van staflid tot student. Wij hebben beschikking over een aantal toonaangevende, wetenschappelijk gevalideerde simulatoren, maar we ontwikkelen ook zelf trainingstechnologie als dat nodig is.

Simulatorpark

Het simulatorpark bestaat onder andere uit de LapSim virtual reality simulator, twee FLS videotrainers, vier Torsobox videotrainers, en drie serious gaming systemen speciaal voor de laparoscopie. Voor deze simulatoren zijn een groot aantal oefeningen beschikbaar, onder meer voor basisvaardigheden, verdiepingsvaardigheden, laparoscopisch hechten en knopen, schadebeheersing, en werken met ruimtelijke complexiteit.

Wat is het skillslab?

In het skillslab laparoscopie kan je jouw vaardigheden op het gebied van de laparoscopie ontwikkelen en onderhouden. Het skillslab wordt ondersteund door de afdelingen Gynaecologie, Urologie, en Heelkunde als trainingsfaciliteit voor de assistenten, maar iedereen is welkom, van staflid tot student. lees meer

Contact


Naar het Skillslab

Ingang: Experience Center
Route: 20

bekijk route

Naar het Skillslab

Bezoekadres

Geert Grooteplein 15
6525 EZ Nijmegen

Het skillslab laparoscopie is altijd toegankelijk. Je vindt ons via route 20 in het Experience Center

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein 15
Ga naar binnen bij: Experience Center
Volg route 20

Cursussen


Cursussen en inschrijven

Voor de vijf vaardigheidscategorieën (basisvaardigheden, verdiepingsvaardigheden, laparoscopisch hechten en knopen, schadebeheersing, en werken met ruimtelijke complexiteit) hebben we cursussen ontwikkeld. lees meer

Cursussen en inschrijven

Voor de volgende vijf algemene vaardigheden hebben we cursussen ontwikkeld: basisvaardigheden, verdiepingsvaardigheden, hechten en knopen, werken met ruimtelijke complexiteit, en schadebeheersing. Deze vaardigheden kan je in het skillslab laparoscopie trainen met de LapSim virtual reality simulator en de FLS videotrainer. Als je na de cursus het examen succesvol afsluit ontvang je het bij de cursus horende certificaat. De cursussen zijn niet verplicht, je kan ook vrijblijvend komen trainen.

Je kunt je inschrijven voor trainingssessies via Google Agenda. Dit doe je door eerst in te loggen bij Google met als naam 'RUMCassistenten' en als password 'RUMCasst' (zonder aanhalingstekens). Daarna kan je een tijdsblok reserveren. Vul hierbij je naam en afdeling in. Voeg het woord ‘introductie’ toe voor je eerste sessie, dan zorgen wij dat er iemand is om de werkwijze en simulatoren te demonstreren. Als je later begeleiding wilt kan je dit ook hier invullen. Wij zorgen dan dat er iemand is om je te assisteren.

Basis­vaardigheden

In de cursus Basisvaardigheden gebruik je de FLS videotrainer en de LapSim Virtual Reality trainer om te leren werken met de laparoscopische camera en de basisprincipes van de oog-hand coördinatie nodig voor kijkoperaties.

Verdiepings­vaardigheden

Deze cursus bouwt verder op de basisvaardigheden zoals je die heb getraind op de LapSim Virtual Reality trainer. Voor een deel werk je met dezelfde oefeningen maar met next-level complexiteit, voor een deel met nieuwe oefeningen.

Schade­beheersing

De LapSim Virtual Reality trainer meet schade en bewegingsefficiëntie en is daarmee bijzonder geschikt voor de cursus schadebeheersing. lees meer

Schade­beheersing

Veilig leren werken staat centraal in het skillslab laparoscopie. Veilig werken staat voor betere uitkomsten voor de patiënt, maar ook voor efficiëntie: niet gemaakte schade hoeft niet gerepareerd te worden. Uit de psychologie weten we dat snelheid toeneemt met ervaring, dus als je traint op veiligheid en efficiëntie, dan volgt snelheid vanzelf. De LapSim Virtual Reality trainer meet schade en bewegingsefficiëntie en is daarmee bijzonder geschikt voor de cursus schadebeheersing.

Ruimtelijke complexiteit

Laparoscopisch werken vergroot de ruimtelijke complexiteit van chirurgische procedures. Je hebt geen direct zicht op het operatiegebied en de richting van de laparoscoop wijkt vaak af van je werkrichting. lees meer

Ruimtelijke complexiteit

Laparoscopisch werken vergroot de ruimtelijke complexiteit van chirurgische procedures. Je hebt geen direct zicht op het operatiegebied en de richting van de laparoscoop wijkt vaak af van je werkrichting. Hierdoor moet je 2D beelden met ongewoon perspectief omdenken naar de ruimtelijk situatie onder je handen. De cursus Ruimtelijke complexiteit bereidt je voor op dit aspect van de laparoscopie. Deze cursus voer je uit met behulp van de LapSim Virtual Reality trainer.

Hechten en knopen

In het skillslab laparoscopie kan je laparoscopisch leren hechten en knopen. Hiervoor hebben we een cursus samengesteld waar je vooral gebruik maakt van de FLS videotrainer.
  • Medewerkers
  • Intranet