Onderwijs Scholingen Master Geneeskunde Informatie coschappen

Episode 1 t/m 3


Episode 1

 • CKO1v - Centraal Klinisch Onderwijs 1 (voorbereidend deel)
 • CIKF - Coassistentschap Introductie Klinische Fase
 • CINT - Coassistentschap Interne Geneeskunde
 • CKO1n - Centraal Klinisch Onderwijs 1 (afsluitend deel)
lees meer

Episode 1

CIKF - Coassistentschap Introductie Klinische Fase

In het coassistentschap Introductie Klinische Fase leert de student een aantal vaardigheden waarmee hij/zij beter voorbereid aan de daaropvolgende coassistentschappen begint:
 • Met een intensieve begeleiding oefent de student op de preoperatieve polikliniek in het afnemen van de anamnese en het verrichten van het lichamelijk onderzoek bij patiënten op die polikliniek.
 • Aan de hand van verschillende casus verdiept de student zich verder in de klinische probleemanalyse.
 • De student leert op systematische wijze een röntgenfoto van de thorax te beschrijven. Ook leert de student om een elektrocardiogram (ECG) te maken en te beschrijven.
 • Tot slot wordt ingegaan op de juridische positie als arts in opleiding, op de consequenties daarvan voor zijn of haar handelen in de praktijk en op de vraag hoe om te gaan met lastige en/of agressieve patiënten.

Voor meer informatie over het Coassistenschap Introductie Klinische Fase: raadpleeg Episode 1 in Blackboard.

CINT - Coassistentschap Interne Geneeskunde

Kijk hier voor meer informatie over de ziekenhuizen  die betrokken zijn bij het coassistentschap Interne Geneeskunde.

 


Episode 2

 • CKO2v - Centraal Klinisch Onderwijs 2 (voorbereidend deel)
 • CNEU - Coassistentschap Neurologie
 • CPSY - Coassistentschap Psychiatrie
 • CKO2n - Centraal Klinisch Onderwijs 2 (afsluitend deel)
lees meer

Episode 2

 

CNEU - Coassistentschap neurologie

Kijk hier voor meer informatie over de ziekenhuizen  die betrokken zijn bij het coassistentschap neurologie.

CPSY - Coassistentschap psychiatrie

Kijk hier voor meer informatie over de ziekenhuizen  die betrokken zijn bij het coassistentschap psychiatrie.

Episode 3

 • CKO3v - Centraal Klinisch Onderwijs 3 (voorbereidend deel)
 • CHEE - Coassistentschap Heelkunde
 • CKO3n - Centraal Klinisch Onderwijs 3 (afsluitend deel)
lees meer

Episode 3

CHEE - Coassistentschap Heelkunde

Kijk hier voor meer informatie over de ziekenhuizen die betrokken zijn bij het coassistentschap heelkunde.

Episode 4 t/m 6


Episode 4

 • CKO4v - Centraal Klinisch Onderwijs 4 (voorbereidend deel)
 • CKIN - Coassistentschap Kindergeneeskunde
 • CKO4n - Centraal Klinisch Onderwijs 4 (afsluitend deel)
lees meer

Episode 4 

CKIN - Coassistentschap Kindergeneeskunde

Kijk hier voor meer informatie over de ziekenhuizen die betrokken zijn bij het coassistentschap kindergeneeskunde.

Ziektebeelden

Aan het einde van je coassistentschap wordt van  je verwacht dat  "je kennis hebt van een aantal ziektebeelden:
 • Een blauwe pasgeborene
 • Een spugende zuigeling
 • Een zuigeling die niet gedijt
 • Een kind met vlekjes
 • Een kind met oedeem
 • Een kind met koorts
 • Een kind met gezwollen gewrichten
 • Een kind met bedplassen
 • Een (te) klein kind
 • Een (te) groot kind
 • Een kind met afwijkende puberteitsontwikkeling
 • Een kind met een hartgeruis
 • Een kind met toe- cq aanvallen
 • Een kind met diarree
 • Een kind dat benauwd is bij inspanning
 • Een kind met hoofdpijn
 • Een kind met chronische buikpijn
 • Een kind met gedragsproblemen
De ziektebeelden ze staan uitvoeriger vermeld als eindtermen onder categorie 2, 2D en 2T, genoemd in het Raamplan Artsopleiding 2009. Hier staan ook verwijzingen naar de behandeling van deze onderwerpen in het kerncurriculum.

Episode 5

 • CKO5va - Centraal Klinisch Onderwijs 5a gynaecologie (voorbereidend deel)
 • CGYN - Coassistentschap Verloskunde & Gynaecologie
 • CKO5vb - Centraal Klinische Onderwijs 5b SEG (voorbereidend deel) vanaf cogroep 189
 • CAVK - Coassistentschap Acute Vaardigheden Verloskunde
 • CSEG - Coassistentschap spoedeisende geneeskunde (vanaf cogroep 189)
 • CKO5n - Centraal Klinisch Onderwijs 5 (afsluitend deel)
lees meer

Episode 5

CGYN - Coassistentschap Gynaecologie en Verloskunde

Kijk hier voor meer informatie over de ziekenhuizen die betrokken zijn bij het coassistentschap Verloskunde & Gynaecologie.

CSEG - coassistentschap spoedeisende geneeskunde (vanaf cogroep 189)

Kijk hier voor meer informatie over de ziekenhuizen die betrokken zijn bij het coassistentschap spoedeisende geneeskunde.
 

Episode 6

 • CKO6v - Centraal Klinisch Onderwijs 6 (voorbereidend)
 • CKNO - Coassistentschap KNO-heelkunde
 • CDER - Coassistentschap Dermatologie
lees meer

Episode 6

CKNO - Coassistentschap KNO-heelkunde

Kijk hier voor meer informatie over de ziekenhuizen die betrokken zijn bij het coassistentschap KNO-heelkunde.

CDER - Coassistentschap Dermatologie

Kijk hier voor meer  informatie over de ziekenhuizen die betrokken zijn bij het coassistentschap  Dermatologie.


Als er minder dan 30 studenten in een cogroep zitten , dan moeten er in groep A minimaal 13 studenten komen en ook in groep B zullen er minimaal 13 studenten moeten komen.
 

Episode 7 en 8


Episode 7

 • CKO7v - Centraal Klinisch Onderwijs 7 (voorbereidend deel)
 • CZRG - Coassistentschap Ouderenzorg
 • CHUI - Coassistentschap Huisartsgeneeskunde
 • CVER - Coassistentschap Verdieping
 • CSOG - Coassistentschap Sociale Geneeskunde
 • CKO7n - Centraal Klinisch Onderwijs 7 (afsluitend deel)
lees meer

Episode 7

CZRG - Coassistentschap ouderenzorg

Kijk hier voor meer informatie over de ziekenhuizen die betrokken zijn bij het coassistentschap ouderenzorg.

CHUI - Coassistentschap Huisartsgeneeskunde

Kijk hier voor meer informatie over het coassistentschap Huisartsgeneeskunde

CVER - Coassistentschap Verdieping

In het coassistentschap Verdieping van vier weken wordt kennis gemaakt met disciplines die nog niet eerder tijdens de reguliere coschappen aan bod zijn geweest.  Het is een zeer breed en divers coassistentschap waarbij studenten worden uitgedaagd niet alleen iets te leren over het betreffende vakgebied waarin ze stage lopen, maar ook overkoepelend naar de gezondheidszorg kijken. Betrokken disciplines zijn onder andere bedrijfsgeneeskunde, donorgeneeskunde, klinische genetica, verzekeringsgeneeskunde, jeugdgezondheidszorg, algemene gezondheidszorg (GGD), verslavingsgeneeskunde, sportgeneeskunde, microbiologie en infectiepreventie, pathologie, radiologie, radiotherapie, anesthesiologie, oogheelkunde, revalidatiegeneeskunde, bestuur en beleid, RIVM en AVG, ....
 
Werving en organisatie
Het  planbureau van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde regelt de planning met de stageverlenende instelling en stemt af wanneer en hoeveel coassistenten hun coassistentschap lopen bij de stageverlenende instelling. Klik hier voor meer informatie. De verdeling van de stageplaatsen gebeurt in het blok CKO7-voor, waarbij de mogelijkheid bestaat om een voorkeur aan te geven voor een van de genoemde disciplines.
Studenten bereiden zich in CKO7-voor met individueel voorbereidingsmateriaal (toegespitst op de plek waar zij stage gaan lopen) voor op het coassistentschap verdieping.

CSOG - Coassistentschap sociale geneeskunde

In het coassistentschap sociale geneeskunde van twee weken wordt kennis gemaakt met de toepassing van collectief preventieve methoden in de verschillende takken die tot deze discipline behoren. Dat zijn onder andere  de GGD, UWV, Arbodienst, sportgeneeskunde en de thuiszorg.

Werving en organisatie
De afdeling sociale geneeskunde zorgt voor de werving, organisatie en logistiek van de stageplaatsen binnen de sociaal geneeskundige instellingen. De verdeling van de stageplaatsen  gebeurt  in het blok CKO7-voor, waarbij de mogelijkheid bestaat om een voorkeur aan te geven voor een van de genoemde takken. In het boek van episode 7 staat  een lijst  met geaffilieerde partners en een beschrijving van de opdrachten en taken tijdens de stage.

Episode 8

 • CKO8 - Centraal Klinisch Onderwijs 8
 • CSEN - Senior coassistentschap
lees meer

Episode 8

CSEN - Senior Coassistentschap

Het senior coassistentschap duurt in totaal 12 weken en kan gelopen worden bij verschillende (sub-)disciplines van het Radboudumc en de geaffilieerde klinieken. In de 'tabel senior coschap' zijn de programma' s van de stageplaatsen en de e-mailadressen van de contactpersonen bijeengebracht.  Het aanbod aan stageplaatsen (type specialisme, stage-instelling) dat beschikbaar is verschilt per periode  en/of per co-groep.

Selectie beschikbare plaatsen

Vanaf cogroep 186 verdelen krijgt elke cogroep tijdens CKO7v (t/m cogroep 185  tijdens  het coschap huisartsgeneeskunde)  een selectie aangeboden van beschikbare stageplaatsen om te verdelen.  Studenten bepalen hun keuze aan de hand van een indelingslijst die  verkrijgbaar is op de kamer van de Amanuensis, 3e etage van het KTC kamer M260.03.043. Ook kan  iedere co-groep gebruikmaken van een computerprogramma dat op basis van opgegeven voorkeuren tot een verdeling komt.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over het senior coassistentschap op deze site en lees de handleiding

Veel gestelde vragen en evaluatie

Evaluatie alle episodes

Het wordt enorm gewaardeerd als studenten aan het einde van elke episode dit evaluatieformulier willen invullen. vul evaluatieformulier in


Veelgestelde vragen senior coassistentschap

FAQ's


 • Stuur een e-StIP-bericht of neem contact op met de studieadviseur van de klinische fase.