Over het coschap

Je staat aan het begin van het coschap Huisartsgeneeskunde in het Radboudumc. Hopelijk vind je snel je plek en heb je een leuke en leerzame periode. lees meer

Over het coschap

Het coassistentschap huisartsgeneeskunde vormt het laatste van de kern-coassistentschappen. Je beschikt bij aanvang van het coassistentschap inmiddels over veel klinische kennis en ervaring. Het coschap huisartsgeneeskunde biedt de mogelijkheid om deze kennis en vaardigheden te integreren in het behandelen van veelvoorkomende klachten en aandoeningen. Het aanbod in de praktijk van ongeselecteerde medische problematiek leent zich hier goed voor. Dit maakt dat je in principe alle vaardigheden die in de voorafgaande periode zijn geleerd, in dit coassistentschap kunt toepassen en uitdiepen.

Tijdens dit 8 weken durende coschap zul je voor het eerst het gevoel krijgen echt dokter te zijn. Je zult de kans krijgen een probleem van een patiënt van a tot z af te handelen, waarbij je uiteraard de juridische grenzen in acht dient te nemen. Je zult patiënten uit alle leeftijdsgroepen ontmoeten, patiënten met kleine en grote problemen, problemen op alle mogelijke medische vakgebieden, maar ook van niet medische zaken, ziektes in hun beginstadium, naast de ziektes die een continue controle van de arts vragen, dan wel het eindstadium van ziekte: de patiënt, die zal gaan overlijden.

Je leert wat de huisarts zelf kan behandelen, en wat verwezen dient te worden. Je leert samenwerken met collega’s in de praktijk, maar ook met assistentes en ander ondersteunend personeel in de huisartspraktijk. Daarnaast heeft de huisarts contacten met specialisten in ziekenhuizen, maar ook met allerlei andere eerstelijns disciplines, zoals wijkverpleging, maatschappelijk werk, apotheek en fysiotherapie. Tijdens het coassistentschap Huisartsgeneeskunde zijn er twee terugkomdagen waarin je reflecteert op je ervaringen in de praktijk (in week 2/3 en week 4/5).

Brightspace

Onderstaande informatie is ook terug te vinden op Brightspace, aangevuld met meer specifieke informatie over inhoud en programma. Omdat in de loop van een studiejaar mogelijk zaken kunnen veranderen raden we sterk aan om de informatie op Brightspace te bekijken. Daar staat de meest actuele informatie.

Vragen?

Heb je vragen dan kun je contact opnemen via de mail of telefoon. lees meer

Vragen?

Neem contact op met het Planbureau via e-mail of telefoon 024-3094377 of 024-3613112.

Medewerkers

Verantwoordelijk voor het samenstellen van het programma en voor de uitvoering hiervan is het docentteam Coschap Huisartsgeneeskunde.

lees meer

Medewerkers

Hugo Stappers, coördinator


Plaatsing

Het coassistentschap ‘Huisartsgeneeskunde’ wordt verzorgd in verschillende huisarts-praktijken, waarmee het Radboudumc een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan. lees meer

Plaatsing

Het coassistentschap ‘Huisartsgeneeskunde’ wordt verzorgd in verschillende huisarts-praktijken, waarmee het Radboudumc een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan. De praktijken waarin de coassistenten geplaatst worden, liggen in het gebied: Nijmegen, Venlo, Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Tiel, Renkum, Arnhem, Deventer, Terborg, Winterswijk, Doetinchem, Zevenaar, Elst. Daaronder vallen enkele praktijken die alleen per auto goed bereikbaar zijn. De coassistenten verdelen zelf in CKO7-vóór de beschikbare plaatsen.

Veilige leeromgeving

Uitgangspunt bij de plaatsing van een coassistent is een, wat wij noemen, ‘veilige’ leeromgeving. Als de kans groot is dat de coassistent te maken krijgt met de behandeling van familie en/of veel bekenden is dat naar onze overtuiging niet wenselijk, zowel voor patiënten als de coassistent zelf. De coassistent is in een leersituatie: sommige patiënten in de huisartspraktijk zullen mogelijk moeite hebben met een stage van een bekende of familielid, waarbij deze inzage heeft in hun gegevens en zaken over hen hoort. Ons bezwaar speelt temeer als de begeleidend huisarts ook de behandelend huisarts van de coassistent is. Wij zelf en veel huisartsopleiders vinden de combinatie huisarts zijn van iemand en diezelfde persoon ook opleiden onwenselijk.

Dit betekent dat plaatsing niet wordt goedgekeurd:
  • in de (groeps)praktijk waar de coassistent zelf patiënt is.
  • in een praktijk waar veel familieleden/bekenden zijn ingeschreven.
Het is de verantwoordelijkheid van de coassistent zelf hierop te letten bij de verdeling van de plaatsen. Bij twijfel of onduidelijkheden wordt ruim vooraf contact opgenomen met de stagecoördinator, die in overleg met alle partijen een beslissing neemt. Er blijven natuurlijk altijd grensgevallen, daarover is overleg nodig. Overigens blijft natuurlijk van kracht dat de stagecoördinator uiteindelijk bepaalt waar een coassistent geplaatst wordt.

Checklist

Je moet het volgende doen voorafgaand aan je coassistentschap. lees meer

Checklist

Bekijk de checklist:


  • Medewerkers
  • Intranet