Onderwijs Alle scholingen Verpleegkundige vervolgopleidingen CZO Flex Level Nieuws Vernieuwd opleidingsaanbod voor verpleegkundige vervolgopleidingen

8 juli 2021

De verpleegkundige zorg verandert; persoonsgerichte zorg, innovatie en ketenzorg worden steeds belangrijker. Het landelijke CZO-opleidingsaanbod voor gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunend personeel sluit niet meer voldoende aan op deze ontwikkelingen. Daarom wordt landelijk een nieuw, flexibel en modulair opleidingsaanbod ontwikkeld: CZO Flex Level. Momenteel wordt gewerkt aan implementatie van het nieuwe stelsel. Dit gebeurt in co-creatie; Radboudumc Health Academy (RHA), het Radboudumc en diverse zorginstellingen in de regio werken samen om de opleidingen nauw aan te laten sluiten aan de praktijk.

Verbinding theorie en praktijk

In april is een start gemaakt met de werkgroep Acute Zorg, met een brede vertegenwoordiging uit de praktijk. Van het Radboudumc, maar ook van andere ziekenhuizen en zorginstellingen. Volgens RHA-opleider Max Windau komt er straks meer verbinding tussen theorie en praktijk. ‘Nu is de theorie nog in het leslokaal en de praktijk op de werkvloer. Straks vindt het leren grotendeels in de praktijk plaats (werkplekleren). Het theoretische en ondersteunende deel vanuit de RHA moet hierbij aansluiten.’ In de opleidingen wordt gewerkt met moderne onderwijsvormen, zoals digitaal leren. ‘Dan kun je denken aan virtual reality, waarbij de student in een oefenomgeving leert om een machine te bedienen. Ook gaan we toetsen op de manier waarop de verpleegkundige in de praktijk werkt. Hier worden moderne vormen voor ingezet, dat kan bijvoorbeeld een app zijn waarin de verpleegkundige een brandwond moet beoordelen en beschrijven.

Zorgvraag patiënt staat centraal

Aan de basis van het vernieuwde opleidingsstelsel staat de zorgvraag van de patiënt. Deze vraag kan op de afdeling Intensive Care in Ede anders zijn dan in het Radboudumc. Door te werken met EPA’s (Entrustable Professional Activity) worden leerroutes flexibel. CZO ontwikkelde hiervoor een architectuur en bijna 200 EPA’s die beschrijven welke kennis, vaardigheden, houding en gedrag belangrijk zijn bij de uitvoering van een beroepsactiviteit. Volgens Max is met deze EPA’s maatwerk beter mogelijk. ‘Stel dat je op de IC werkt met voornamelijk oudere patiënten, dan kun je ook onderdelen uit de module Geriatrie volgen. Op deze manier kun je je in de diepte én in de breedte ontwikkelen.’

Flexibel opleiden

De planning is dat er zestien vervolgopleidingen eind 2022 beschikbaar zijn. Binnenkort wordt gestart met de Werkgroep Moeder & Kind en na de zomer met Langdurige Zorg. Karin Cornelissen, zorgmanager Medium Care, is betrokken bij de inrichting van Acute Zorg: ‘We gaan een hele andere dynamiek krijgen. Het moment dat de student het geleerde in de praktijk kan brengen, wordt nu bepaald door het moment dat de theorie afgerond is. Beademing kan bijvoorbeeld pas in de praktijk uitgevoerd worden als de module beademing is afgerond. Bij het vernieuwde opleidingsstelsel kan de student aangeven wanneer hij klaar is om beademing in de praktijk uit te voeren. De theorie sluit hierop aan. De regie komt dus meer bij de student te liggen.’

Leven lang leren

Karin: ‘We zijn al heel lang gewend dat verpleegkundige vervolgopleidingen op een bepaalde manier uitgevoerd worden. Zo duurt de IC-opleiding achttien maanden en heeft het vijf modules. Straks zijn individuele leerroutes mogelijk, heeft de student meer regie en is de praktijk leidend. Dat vergt een andere mindset. Voor iedereen. Want elke verpleegkundige is straks in zekere zin ook begeleider en moet dat opnieuw gaan leren. Dat gaan we met elkaar vormgeven. Stap voor stap. Om zo te zorgen dat verpleegkundigen meer (carrière)mogelijkheden hebben en flexibeler inzetbaar zijn.’

Lees meer informatie over verpleegkundige vervolgopleidingen

Meer nieuws


Nieuwe game traint huisarts en triagist sneller te beslissen bij spoedzorg Patiënt sneller op de juiste plek

15 maart 2023

Gaming nu ook ingezet bij training huisartsen en triagisten om snel en veilig beslissingen te kunnen nemen in de spoedzorg. De doorstroming in de spoedzorgketen kan zo efficiënter verlopen.

lees meer

Werk maken van nieuwe zorgopleidingen

17 juni 2022 Stuurgroepvoorzitter Bertine Lahuis: ‘We moeten tempo maken met flexibiliseren en moderniseren van opleidingen’ lees meer

Nieuwsbrief verpleegkundige vervolgopleidingen 2022 stapsgewijs vernieuwen

17 juni 2022 Over de planning, de verzending van updates per cluster en de nieuwe projectleider. lees meer

Eerste cluster CZO Flex Level van start

4 februari 2022 Op 13 januari startte het eerste cluster van een vernieuwd opleidingsaanbod vanuit de verpleegkundige zorg. Als onderdeel van de start keken studenten binnen bij het Mobiel Medisch Team via VR-brillen. lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet