Over dit cluster Langdurige zorg

In dit cluster bieden we 6 CZO-erkende kernleerroutes aan en 2 huisopleidingen. Je bekijkt ze op deze pagina.


LZ-FO-6 Zorgdragen voor een zorgvrager op een verpleegafdeling met (risico op) bedreigde vitale functies

Dit is een functie-overstijgende specifieke EPA voor neurologie, oncologie en geriatrie. 

naar pagina

CZO-erkende opleidingen


Dialyse verpleegkundige DIA

Centraal staat het kunnen verlenen van (hoog) complexe zorg aan patiënten met chronisch of acuut nierfalen, die hemodialyse, peritoneaal dialyse of een transplantatie moeten ondergaan. 

bekijk opleiding

Geriatrie Verpleegkundige GER

De opleiding is gebaseerd op de dagelijkse beroepspraktijk van de Geriatrieverpleegkundige.

bekijk opleiding

Neuro Verpleegkundige NEU

Biedt je de kennis en vaardigheden die je als verpleegkundige nodig hebt bij het verlenen van gespecialiseerde zorg in (hoog complexe) zorgsituaties met neurologische zorgvragers.

bekijk opleiding

Oncologie Verpleegkundige ONCO

Je krijgt zicht op de hele (mogelijke) keten van de oncologische zorgvrager: de diagnostische fase, behandelfase, palliatieve, stervens- en nazorgfase worden behandeld.

bekijk opleiding

Wondverpleegkundige WOND

Voor verpleegkundigen die regelmatig patiënten met wonden verzorgen in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingstehuis of in de thuiszorg.

bekijk opleiding

Ziekenhuispsychiatrie Verpleegkundige VZV

Voor verpleegkundigen die te maken hebben met de problematiek van somatisch-psychiatrische comorbiditeit van patiënten.

bekijk opleiding

Overige opleidingen


Verpleegkunde Acute Opname Afdeling AOA

Voor verpleegkundigen die zorg verlenen op een Acute Opname Afdeling (AOA) of spoedafdeling.

bekijk opleiding

Verpleegkundige Inwendige Aandoeningen VIA

Voor verpleegkundigen die werken op een afdeling met patiënten met inwendige aandoeningen.

bekijk opleiding
  • Medewerkers
  • Intranet