Accreditatie

CZO

De Radboudumc Health Academy is CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding. Om in aanmerking te komen voor het CZO-diploma, moet jouw zorginstelling ook CZO-geaccrediteerd zijn voor de opleiding. In dat geval ontvang je, na succesvolle afronding van de opleiding, het landelijk erkende CZO-diploma.
Meer informatie: www.czo.nl

V&VN

Voor deze opleiding moet je zelf de accreditatiepunten invoeren bij het ​kwaliteitsregister V&V, in de vrije ruimte bij overige scholingen.
Onderwijs Alle scholingen Vervolgopleiding Intensive Care Neonatologie Verpleegkundige (ICN)

Over de opleiding

Ben je verpleegkundige en ga je werken op een neonatale intensive care unit (NICU)? Dan is deze vervolgopleiding iets voor jou. De opleiding bestaat uit een theoretisch- en praktisch deel, daarom is een aanstelling als verpleegkundige op een NICU noodzakelijk.

lees meer

Over de opleiding


Op de NICU liggen ernstig zieke pasgeborenen die intensieve/hoogcomplexe zorg nodig hebben. Tijdens deze vervolgopleiding ga je je verdiepen in het bewaken, ondersteunen en overnemen van de vitale functies bij deze ernstig zieke pasgeborenen.

Wat leer je?

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:

 • Module 1: de neonatale High Care zorgverlening
 • Module 2: zorg voor de (ernstig) respiratoir bedreigde pasgeborene. Daarnaast is er aandacht voor:
  • vocht, voeding en uitscheiding
  • bloedgassen
  • stervensbegeleiding
  • infectiepreventie
  • ethiek en ouderbegeleiding op een NICU
  • het raadplegen van wetenschappelijke informatiebronnen
 • Module 3: zorg voor de (ernstig) circulatoir en neurologisch bedreigde pasgeborene
  Ook oefenen we met vaardigheden als ouderbegeleiding, simulatietraining en deelname aan een moreel beraad.
 • Module 4: (LLICN) hoogcomplexe zorg voor ernstig bedreigde pasgeborene
  We hebben het over respintoire, hemodynamische respiratie, circulatie en centraal zenuwstelsel specifiek bij de categorie D neonaat.Onderwerpen als nier‐functievervangende therapie, ECMO‐behandeling, specifieke beademingsvormen, neuroprotectie, ouderbegeleiding en complexe cardiale zorg op de NICU komen ruimschoots aan bod. Deze module is ontwikkeld en wordt verzorgd in samenwerking met verschillende UMC's in Nederland.

Toetsing

De eerste drie modules sluit je af met een schriftelijke toets. De LLICN (module 4) sluit je af met een digitale toets. Daarnaast rond je een deskundigheidsbevorderende opdracht af.

Afronding en diplomering

Als je de zowel de theorie als de praktijk van de vervolgopleiding succesvol afrondt, ontvang je het diploma Intensive Care Neonatologieverpleegkundige.
Let wel: om in aanmerking te komen voor het landelijk erkende czo-diploma, moet jouw zorginstelling ook czo-geaccrediteerd zijn voor de opleiding.

Eindtermen

De eindtermen van de opleiding kun je vinden op de website van het College Zorg Opleidingen.
 

Aanmelden / Vragen

Belangstelling? Neem contact op met ons en/of je leidinggevende over de mogelijkheden. neem contact op

In het kort

 • Verpleegkundigen in bezit van een diploma kinderverpleegkundigen of een deel hiervan


 • Zoveel tijd kost het

  Theorie

  Aantal lesdagen bij de Radboudumc Health Academy: 30. 
  Een lesdag bestaat uit 7-8 lesuren.
  Uren zelfstudie: gemiddeld 2 per lesuur.

  Praktijk

  Praktijkuren: 1200 netto.
  Duur van de opleiding bij een volledig dienstverband is minimaal 12 maanden
  Duur van de opleiding bij parttime dienstverband (24 uur) is 16 maanden.

  Reken ook in de praktijk op zelfstudie-uren voor onder andere voorbereiding van opdrachten en verslaglegging van je leerproces in de praktijk. De instelling kan een aanvullend praktijkdeel eisen.

 • Zo word je toegelaten

  Je mag in sommige gevallen ook deelnemen als je een gelijkgestelde scholing hebt gevolgd, op het gebied van kinderverpleegkundige en/of zieke pasgeborene. Neem voor meer informatie contact op met de opleider.


Student­informatie

Ben je al ingeschreven als student bij een van onze verpleegkundige vervolgopleidingen? Hier vind je praktische informatie en een checklist vóór je eerste opleidingsdag. lees meer

Waarom het Radboudumc?

De lessen worden gegeven door specialisten in het vakgebied van neonatale IC zorgverlening. Daarnaast is de Radboudumc Health Academy CZO-geaccrediteerd voor het theoriegedeelte van de opleiding. ga naar de CZO-website

Scholing EOL Evidence Based Practice (EBP)

Met de EOL Evidence Based Practice (EBP) leer je een kritische reflectieve verpleegkundige te worden die regie kan nemen, nu en in de toekomst.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet