Onderwijs Scholingen Vervolgopleiding tot specialist ouderen--geneeskunde

Over de opleiding

Wij leiden aios op tot de beste specialisten voor de meest kwetsbare mensen; artsen die ervoor zorgen dat zij gerespecteerd en gewaardeerd worden in de gezondheidszorg en daarbuiten.

lees meer

Over de opleiding

De vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde duurt in de fulltime variant drie jaar en bestaat uit een praktijk- en een cursorisch deel.

In het eerste en een gedeelte van het derde jaar werkt de arts in opleiding tot specialist (aios) ouderengeneeskunde vier dagen per week onder begeleiding van een opleider in een verpleeghuis. In het tweede en een gedeelte van het derde jaar worden stages gepland: in het ziekenhuis, in de ambulante ouderenzorg (GGZ / soms deels in een verpleeghuis) en een keuzestage. Het cursorisch onderwijs vindt plaats tijdens wekelijkse terugkomdagen aan het opleidingsinstituut. De terugkomdagen worden voor de meeste groepen in Nijmegen georganiseerd. Soms kan een groep terugkomdagen in Eindhoven volgen. Met ingang van 1 september 2019 kan, onder voorbehoud van voldoende belangstelling, een eerstejaarsgroep terugkomdagen volgen in Maastricht. Regelmatig worden er regionale en landelijke cursusdagen op verschillende locaties in het land georganiseerd.

De VOSON is een universitair opleidingsinstituut dat aios opleidt tot creatieve, toekomstbestendige en levenslang lerende specialisten ouderengeneeskunde, die met hart en ziel inhoud geven aan de ouderenzorg van nu en van de toekomst. De aios leren dit te doen op basis van persoonlijk, medisch en professioneel leiderschap en in samenwerking met andere spelers in het veld. Zij ontwikkelen het vermogen om zich continu en duurzaam te verhouden tot de veranderingen in de zorg. Zij bieden hun patiënten persoonsgerichte zorg, waarin patiënten en/of hun vertegenwoordigers participeren en meebeslissen. 

We verzorgen onderwijs vanuit passie voor het vak ouderengeneeskunde en passie voor opleiden. In het onderwijs integreert de VOSON ervaring, kennis en onderzoek. Het werkplekleren in de beroepspraktijk staat centraal. Persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan hand in hand. We hechten veel belang aan en investeren in de kwaliteit van de opleider en van de docent. De VOSON wil hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het kwaliteitsniveau van zorg voor ouderen en chronisch zieken die samengestelde, complexe zorg nodig hebben.

In januari 2017 publiceerde het NIVEL een rapport met daarin de uitkomsten en aanbevelingen van een enquête gehouden onder aios en alumni van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde over de kwaliteit van de opleiding. 

Meld je aan

Via de website van Samenwerkende opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde Nederland (SOON) kan je online naar een opleidingsplaats als aios solliciteren. solliciteren

Word ook opleider

Opleiden is een vak, je doet het er niet zomaar even bij, maar er staat wel veel tegenover!

lees meer

Word ook opleider

Waarom opleider specialist Ouderengeneeskunde worden? Daarom!
 • Je deelt kennis en ervaring met een aios.
 • Je wordt geïnspireerd door een aios en je wordt gestimuleerd om kritisch naar jezelf te (blijven) kijken.
 • Je werkdagen worden gevarieerder.
 • Je krijgt de kans om nieuwe competenties als specialist Ouderengeneeskunde te ontwikkelen tijdens de terugkomdagen voor opleiders en tijdens de opleiding tot kaderarts opleiden, die iedere nieuwe opleider volgt.
 • Tijdens de terugkomdagen voor opleiders ontmoet je veel collega's. Naast het uitwisselen van ervaringen en leren opleiden, vinden wij gezelligheid ook belangrijk.
Voor de opleiding ontvangt jouw organisatie een vergoeding van de SBOH, waardoor de tijd die je besteedt als opleider niet ten koste gaat van de tijd voor patiëntenzorg en andere taken.

Meer weten? Neem contact op met drs. Paul Geelen.

Meer weten? Neem contact op

dr. Anne van den Brink
Hoofd opleiding

(024) 361 81 81
contact

In het kort

 • Deze opleiding is bedoeld voor artsen.


 • Dan kun je starten

  Voor een opleidingsplek per 1 maart kun je solliciteren van 1 september tot 1 november.

   

  Voor een opleidingsplek per 1 september kun je solliciteren van 1 maart tot 1 mei.

   


 • Zoveel tijd kost het

  Aios kunnen de opleiding ook parttime volgen, waarbij de duur van de opleiding naar rato wordt verlengd. Er zijn perioden in de opleiding die voltijds gevolgd kunnen worden. Huisartsen en andere artsen die een erkende specialistenopleiding hebben voltooid en ingeschreven zijn (geweest) in een register van specialisten, kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling en verkorting van de opleidingsduur. Dit geldt ook voor basisartsen met aantoonbare praktijkervaring.

 • Dit kost het

  Gedurende de hele opleiding is de aios in dienst van de SBOH. Bij een voltijdse opleiding krijgt de aios een dienstverband van 38 uur per week. Dit is inclusief het cursorisch onderwijs. Informatie over de arbeidsvoorwaarden vind je op de website van de SBOH.

  De SBOH draagt ook zorg voor de financiering van de opleiding. De SBOH sluit hiervoor een overeenkomst met de opleidingsinstituten, de opleidings- en stage-inrichtingen, en (stage)opleiders. De SBOH betaalt de cursuskosten aan de opleidingsinstituten.


Verpleeghuizen

Wil je meer informatie over de opleidingsplaatsen of hier solliciteren? Neem contact op met één van de verpleeghuizen die een opleidingsplaats aanbieden voor het eerste jaar in de praktijk

lees meer

Verpleeghuizen

Almelo, Trivium Meulenbeltzorg, locatie Het Meulenbelt
De heer G. Nuninga, T 0900 245 34 53

Amstenrade, Cicero zorggroep, zorgcentrum Leontine
Mevrouw G. Pennings, T 046 442 91 11

Apeldoorn, Atlant
Mevrouw J. Noij, T 055 506 72 00

Apeldoorn, zorggroep Apeldoorn en omstreken, Casa Bonita
De heer N. Hillerstöm, T 055 526 04 00


Bladel, RSZK

Mevrouw N. van der Meijden, T 0497 33 17 55

Boxtel, Zorggroep Elde, verpleeghuis Liduina
Mevrouw P. Slaats, T 0411 634 282 of 0411 634 000

Breda, Surplus
De heer P. de Vos, T 0168 350 515 of 06 129 627 63


Culemborg, Zorgcentrum Beatrix, Zorgcentra De Betuwe
De heer C. Clemens, T 06 517 187 13

Dieren, Attent zorg en behandeling, locatie Intermezzo
Mevrouw H. van Assendelft, T 0313 490 300

 

Ede, Opella, locatie Het Baken
De heer W. van Gaasbeek, T 06 150 249 83


Eindhoven, Archipel, Passaat
Mevrouw E. van den Brand-Van der Kampen, T 040 296 60 00


Etten-Leur, Het Anbarg

De heer P. IJpelaar, T 06 535 467 94

 

Geertruidenberg, De Riethorst Stromenland

Mevrouw D. van Stenis, T 06 465 849 96

 

Geldrop, Ananz

Mevrouw M. van Gemert, T 06 125 581 69

Gorichem, Rivas
Mevrouw L. Joosen, T 0183 644 673

Harderwijk en omstreken, Stichting Zorggroep Noord-West Veluwe
De heer P. Schimmel, T 0341 414 942

 

Hellendoorn, Zorgaccent Krönnenzommer
Mevrouw H. de Meijer-Weusthuis, T 06 556 987 56

Zorggroep Sint Maarten, Verpleegcentrum Oldenhoeve
De heer E. Groeneveld, T 06 534 538 03

Schaijk, Brabantzorg, Nieuwe Hoeve
De heer J. Velthoven, T
0486 461 751

Terborg, Azora (Antonia, den Es)

Mevrouw C. Molthof, T 06 100 464 25

Tiel, SZR, verpleeghuis Vrijthof
De heer C. Horstink, T 0344 671 624


Waalwijk, Stichting Schakelring
Mevrouw S. Opheij-Parthemos, T 06 413 872 99

Weert, Stichting Land van Horne
De heer A. Meulendijks, T 088 987 84 47

Winterswijk, Stichting zorgcombinatie Marga Klompé, verpleeghuis Pronsweide
Mevrouw R. Eringfeld-Mentink, T 0543 546 611

 

Zevenaar, Liemerije

Mevrouw G. Locher, T 088 044 19 00

Zutphen, Sutfene

Mevrouw M. Hageman, T 0575 59 44 44