Onderwijs Alle scholingen Vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde (VOSON)

Over de opleiding

Wij leiden aios op tot de beste specialisten voor de meest kwetsbare mensen; artsen die ervoor zorgen dat zij gerespecteerd en gewaardeerd worden in de gezondheidszorg en daarbuiten. lees meer

Over de opleiding

De vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde duurt in de fulltime variant drie jaar en bestaat uit een praktijk- en een cursorisch deel.

In het eerste en een gedeelte van het derde jaar werkt de arts in opleiding tot specialist (aios) ouderengeneeskunde vier dagen per week onder begeleiding van een opleider in een verpleeghuis. In het tweede en een gedeelte van het derde jaar worden stages gepland: in het ziekenhuis, in de ambulante ouderenzorg (GGZ / soms deels in een verpleeghuis) en een keuzestage. Het cursorisch onderwijs vindt plaats tijdens wekelijkse terugkomdagen aan het opleidingsinstituut. De terugkomdagen worden in Nijmegen georganiseerd. Regelmatig worden er regionale en landelijke cursusdagen op verschillende locaties in het land georganiseerd.

De VOSON is een universitair opleidingsinstituut dat aios opleidt tot creatieve, toekomstbestendige en levenslang lerende specialisten ouderengeneeskunde, die met hart en ziel inhoud geven aan de ouderenzorg van nu en van de toekomst. De aios leren dit te doen op basis van persoonlijk, medisch en professioneel leiderschap en in samenwerking met andere spelers in het veld. Zij ontwikkelen het vermogen om zich continu en duurzaam te verhouden tot de veranderingen in de zorg. Zij bieden hun patiënten persoonsgerichte zorg, waarin patiënten en/of hun vertegenwoordigers participeren en meebeslissen. 

We verzorgen onderwijs vanuit passie voor het vak ouderengeneeskunde en passie voor opleiden. In het onderwijs integreert de VOSON ervaring, kennis en onderzoek. Het werkplekleren in de beroepspraktijk staat centraal. Persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan hand in hand. We hechten veel belang aan en investeren in de kwaliteit van de opleider en van de docent. De VOSON wil hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van het kwaliteitsniveau van zorg voor ouderen en chronisch zieken die samengestelde, complexe zorg nodig hebben.

In januari 2017 publiceerde het NIVEL een rapport met daarin de uitkomsten en aanbevelingen van een enquête gehouden onder aios en alumni van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde over de kwaliteit van de opleiding. 

Meld je aan

Via de website van Samenwerkende opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde Nederland (SOON) kan je online naar een opleidingsplaats als aios solliciteren. solliciteren

Word ook opleider

Opleiden is een vak, je doet het er niet zomaar even bij, maar er staat wel veel tegenover! lees meer

Word ook opleider

Waarom opleider specialist Ouderengeneeskunde worden? Daarom!
 • Je deelt kennis en ervaring met een aios.
 • Je wordt geïnspireerd door een aios en je wordt gestimuleerd om kritisch naar jezelf te (blijven) kijken.
 • Je werkdagen worden gevarieerder.
 • Je krijgt de kans om nieuwe competenties als specialist Ouderengeneeskunde te ontwikkelen tijdens de terugkomdagen voor opleiders en tijdens de opleiding tot kaderarts opleiden, die iedere nieuwe opleider volgt.
 • Tijdens de terugkomdagen voor opleiders ontmoet je veel collega's. Naast het uitwisselen van ervaringen en leren opleiden, vinden wij gezelligheid ook belangrijk.
Voor de opleiding ontvangt jouw organisatie een vergoeding van de SBOH, waardoor de tijd die je besteedt als opleider niet ten koste gaat van de tijd voor patiëntenzorg en andere taken.

Meer weten? Neem contact op met drs. Paul Geelen.

Meer weten? Neem contact op

Anne van den Brink
Hoofd opleiding

(024) 361 81 81
contactformulier

In het kort

 • Deze opleiding is bedoeld voor artsen.


 • Dan kun je starten

  Voor een opleidingsplek per 1 maart kun je solliciteren van 15 augustus tot 15 oktober

  Voor een opleidingsplek per 1 september kun je solliciteren van 15 februari tot 15 april


 • Zoveel tijd kost het

  Aios kunnen de opleiding ook parttime volgen, waarbij de duur van de opleiding naar rato wordt verlengd. Er zijn perioden in de opleiding die voltijds gevolgd kunnen worden. Huisartsen en andere artsen die een erkende specialistenopleiding hebben voltooid en ingeschreven zijn (geweest) in een register van specialisten, kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling en verkorting van de opleidingsduur. Dit geldt ook voor basisartsen met aantoonbare praktijkervaring.

 • Dit kost het

  Gedurende de hele opleiding is de aios in dienst van de SBOH. Bij een voltijdse opleiding krijgt de aios een dienstverband van 38 uur per week. Dit is inclusief het cursorisch onderwijs. Informatie over de arbeidsvoorwaarden vind je op de website van de SBOH.

  De SBOH draagt ook zorg voor de financiering van de opleiding. De SBOH sluit hiervoor een overeenkomst met de opleidingsinstituten, de opleidings- en stage-inrichtingen, en (stage)opleiders. De SBOH betaalt de cursuskosten aan de opleidingsinstituten.


Verpleeghuizen

Wil je meer informatie over de opleidingsplaatsen of hier solliciteren? Neem contact op met één van de verpleeghuizen die een opleidingsplaats aanbieden voor het eerste jaar in de praktijk

lees meer

Verpleeghuizen

Almelo, Trivium Meulenbeltzorg, locatie Het Meulenbelt
De heer G. Nuninga, T 0900 245 34 53

 

Ammerzoden, Brabantzorg Den Bosch / Bommelerwaard

Mevrouw A. de Man, T 06 209 360 43
 

Apeldoorn, Atlant
Mevrouw J. Noij, T 055 506 72 00

Arnhem, Drie Gasthuizengroep
Mevrouw M. Kramer-Bruijnis, T 06 511 866 72

Bergen op Zoom, Stichting TanteLouise
Mevrouw A. van der Heijden, T 06 200 989 89


Breda, Surplus
De heer P. de Vos, T 06 129 627 63

Breda, Thebe woonzorgcentrum
Mevrouw E. Bröcking-Spee, T 076 526 66 00


Culemborg, Zorgcentrum Beatrix, Zorgcentra De Betuwe
De heer P. van Dijk, T 06 831 446 20

Den Bosch, Van Neynselgroep, verpleeghuis Park Eemwijk
De heer R. van de Walle, T 073 822 80 80 of T 06 534 284 40

Dordrecht, Het Spectrum, De Sterrenlanden
De heer R. van de Ven, T 078 617 23 33

 

Ede, Opella, locatie Het Baken
Mevrouw M. Lenderink, T 06 534 199 32

 

Eindhoven, Archipel zorggroep

Mevrouw E. van den Brand, T 040 265 48 00

Eindhoven, Vitalis Woonzorggroep
Mevrouw F. Zandboer-Janssen, T 06 129 910 14

Elburg, zorgverlening Het Baken
Mevrouw I. van Iwaarden, T 088 258 10 11

 

Geertruidenberg, De Riethorst Stromenland

Mevrouw D. van Stenis, T 06 465 849 96

 

Goirle, Thebe woongroepcentra, Elisabeth
De heer N. de Bruin, T 06 306 693 53

Gorichem, Rivas
Mevrouw L. Joosen, T 0183 644 673

Groesbeek, ZZG Zorggroep regio Nijmegen
De heer M. Stalpers, T 06 233 633 99


Hellendoorn, Zorgaccent Krönnenzommer

Mevrouw H. de Meijer-Weusthuis, T 06 556 987 56

Helmond, Novicare/Savant Zorg
Mevrouw C. Renders, T 0492 801 960


Losser, Zorggroep Sint Maarten, Verpleegcentrum Oldenhoeve
De heer E. Groeneveld, T 053 537 54 80


Roosendaal, Stichting Groenhuysen
Mevrouw S. Vliegen, T 06 223 716 03


Terborg, Azora (Antonia, den Es)

Mevrouw C. Molthof, T 06 100 464 25

Tiel, SZR, verpleeghuis Vrijthof
De heer C. Horstink, T 0344 671 624

 

Tilburg, De Wever

Mevrouw J. van Wersch-Oosterhof

 

Valkenswaard, Stichting Valkenhof

Mevrouw M. Beerens, T 06 832 140 42

 

Varsseveld, Sensire
Mevrouw L. Hiddink, medisch secretariaat T 0314 356 212

Venlo, de Zorggroep
Mevrouw B. Seegers, T 06 822 696 81 (medisch secretariaat)


Waalwijk, Stichting Schakelring
Mevrouw S. Opheij-Parthemos, T 06 413 872 99

Weert, Stichting Land van Horne
De heer A. Meulendijks, T 088 987 84 47

Winterswijk, Stichting zorgcombinatie Marga Klompé, verpleeghuis Pronsweide
Mevrouw R. Eringfeld-Mentink, T 0543 546 611

 

Zevenaar, Liemerije

Mevrouw G. Locher, T 088 044 19 00

Zutphen, Sensire

Mevrouw M. Hageman, T 0575 59 44 44


VOSON 25 jaar

In 2020 bestond de VOSON 25 jaar! Lees meer over dit, in alle opzichten, bijzondere jubileumjaar.

lees meer

VOSON 25 jaar

In 2020 bestond de VOSON 25 jaar! Een bijzonder jaar waarin we terugkeken op een kwart eeuw opleiden tot specialist ouderengeneeskunde.

Een bijzonder jaar ook vanwege de coronapandemie, waardoor diverse geplande festiviteiten helaas niet door konden gaan. Het jubileum van de VOSON werd om die reden online gevierd op donderdag 10 december 2020. Ondanks alle beperkingen waren veel deelnemers virtueel aanwezig bij deze bijeenkomst, waar zeer diverse en mooie verhalen aan de orde kwamen over de geschiedenis van de opleiding en de verschillende invalshoeken van het specialisme ouderengeneeskunde. Het geheel werd afgesloten met een fraai lied, speciaal geschreven voor dit lustrum (vanaf 1:17 uur).

Hoewel ons jubileumjaar anders liep dan gepland, zijn we trots op alle inzet en bijdragen van iedereen die bij het jubileum betrokken was. Ook dit jaar en in 2022 gaan we festiviteiten in dit kader organiseren. Zodra hier meer bekend over is, hoort u van ons!

 

 • Medewerkers
 • Intranet