Onderwijs Scholingen Vervolgopleiding tot specialist ouderen--geneeskunde

Over de opleiding

In deze vervolgopleiding werkt de arts in opleiding tot specialist (aios) ouderengeneeskunde onder begeleiding van een opleider vier dagen per week in de praktijk van een verpleeghuis, met name in het eerste jaar en een deel van het derde jaar.

lees meer

Over de opleiding

In een voltijd opleiding werkt de arts in opleiding tot specialist (aios) ouderengeneeskunde onder begeleiding van een opleider vier dagen per week in de praktijk van een verpleeghuis, vooral in het eerste jaar en een deel van het derde jaar. Ook volgt de arts, vooral in het tweede jaar, stages in het ziekenhuis en de ambulante ouderenzorg/GGZ-sector. Daarnaast is er ruimte voor een keuzestage in andere sectoren of voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. De vervolgopleiding tot specialist ouderengeneeskunde duurt drie jaar en bestaat uit een praktijk- en een cursorisch deel.

Het cursorisch onderwijs vindt plaats tijdens wekelijkse terugkomdagen aan het opleidingsinstituut. De terugkomdagen worden zowel in Nijmegen als in Eindhoven georganiseerd. Regelmatig worden er regionale en landelijke cursusdagen op verschillende locaties in het land georganiseerd.

De Voortgezette opleiding tot specialist ouderengeneeskunde (Voson) is een universitair opleidingsinstituut dat deskundige, kritische en creatieve artsen aflevert, die met hart en ziel de taken van specialist ouderengeneeskunde kunnen uitvoeren en uitdragen, binnen en buiten het verpleeghuis. Door integratie van ervaring, kennis en onderzoek in het onderwijs verbetert de Voson het kwaliteitsniveau van zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken die vaak samengestelde, complexe zorg nodig hebben.

In januari 2017 publiceerde het NIVEL een rapport met daarin de uitkomsten en aanbevelingen van een enquête gehouden onder aios en alumni van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde over de kwaliteit van de opleiding. 

Meld je aan

Via de website van Samenwerkende opleidingen tot specialist ouderengeneeskunde Nederland (SOON) kan je online naar een opleidingsplaats als aios solliciteren. solliciteren

Word ook opleider

Opleiden is een vak, je doet het er niet zomaar even bij, maar er staat wel veel tegenover!

lees meer

Word ook opleider

Waarom opleider specialist Ouderengeneeskunde worden? Daarom!
 • Je deelt kennis en ervaring met een aios.
 • Je wordt geïnspireerd door een aios en je wordt gestimuleerd om kritisch naar jezelf te (blijven) kijken.
 • Je werkdagen worden gevarieerder.
 • Je krijgt de kans om nieuwe competenties als specialist Ouderengeneeskunde te ontwikkelen tijdens de terugkomdagen voor opleiders en tijdens de opleiding tot kaderarts opleiden, die iedere nieuwe opleider volgt.
 • Tijdens de terugkomdagen voor opleiders ontmoet je veel collega's. Naast het uitwisselen van ervaringen en leren opleiden, vinden wij gezelligheid ook belangrijk.
Voor de opleiding ontvangt jouw organisatie een vergoeding van de SBOH, waardoor de tijd die je besteedt als opleider niet ten koste gaat van de tijd voor patiëntenzorg en andere taken.

Meer weten? Neem contact op met drs. Paul Geelen.

Meer weten? Neem contact op

drs. Anne van den Brink
Hoofd opleiding

(024) 361 81 81

neem contact op

In het kort

 • Deze opleiding is bedoeld voor artsen.


 • Dan kun je starten

  Voor startdatum 1 maart 2019 kunt u solliciteren van 13 september tot 12 november 2018.
  Op 1 maart 2019 gaat de opleiding bij alle opleidingsinstituten, de locatie Groningen uitgezonderd, van start.

  De inschrijving voor startdatum 1 september 2018 is inmiddels gesloten.

  Op 1 september 2018 gaat de opleiding bij alle opleidingsinstituten van start.


 • Zoveel tijd kost het

  aios kunnen de opleiding ook parttime volgen, waarbij de duur van de opleiding naar rato wordt verlengd. Er zijn perioden in de opleiding die voltijds gevolgd kunnen worden. Huisartsen en andere artsen die een erkende specialistenopleiding hebben voltooid en ingeschreven zijn (geweest) in een register van specialisten, kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling en verkorting van de opleidingsduur. Dit geldt ook voor basisartsen met aantoonbare praktijkervaring.

 • Dit kost het

  Gedurende de hele opleiding is de aios in dienst van de SBOH. Bij een voltijdse opleiding krijgt de aios een dienstverband van 38 uur per week. Dit is inclusief het cursorisch onderwijs. Informatie over de arbeidsvoorwaarden vind je op de website van de SBOH.

  De SBOH draagt ook zorg voor de financiering van de opleiding. De SBOH sluit hiervoor een overeenkomst met de opleidingsinstituten, de opleidings- en stage-inrichtingen, en (stage)opleiders. De SBOH betaalt de cursuskosten aan de opleidingsinstituten.


Verpleeghuizen

Wil je meer informatie over de opleidingsplaatsen of hier solliciteren? Neem contact op met één van de verpleeghuizen die een opleidingsplaats aanbieden voor het eerste jaar in de praktijk

lees meer

Verpleeghuizen

Apeldoorn, Atlant
Mevrouw J. Noij, T 055 506 72 00

Bladel, RSZK

Mevrouw N. van der Meijden, T 0497 33 17 55

Breda, Surplus
De heer P. de Vos, T 0168 350 515 of 06 129 627 63


Culemborg, Zorgcentrum Beatrix, Zorgcentra De Betuwe
De heer C. Clemens, T 06 517 187 13

Den Bosch, Van Neysel
De heer R. van de Walle, T 073 822 80 80 of 06 534 284 40

Dieren, Attent zorg en behandeling, locatie Intermezzo
Mevrouw H. van Assendelft, T 0313 490 300

 

Doetinchem, stichting Sensire, locatie Den Ooiman
De heer J. van der Waaij, T 06 511 061 81

Dordrecht, Crabbehoff
De heer J. Deckers, T 06 123 200 01


Dordrecht, Het Spectrum
De heer R. van de Ven, T 078 617 23 33

Ede, Opella, locatie Het Baken
De heer W. van Gaasbeek, T 06 150 249 83


Etten-Leur, Het Anbarg

De heer P. IJpelaar, T 06 535 467 94

 

Geertruidenberg, De Riethorst Stromenland

Mevrouw D. van Stenis, T 06 465 849 96

 

Geldrop, Ananz

Mevrouw M. van Gemert, T 06 125 581 69

 

Hellendoorn, Zorgaccent Krönnenzommer
Mevrouw H. de Meijer-Weusthuis, T 06 556 987 56

Zorggroep Sint Maarten, Verpleegcentrum Oldenhoeve
De heer E. Groeneveld, T 06 534 538 03

Schaijk, Brabantzorg, Nieuwe Hoeve
De heer J. Velthoven, T
0486 461 751

Terborg, Azora (Antonia, den Es)

Mevrouw C. Molthof, T 06 100 464 25

Waalwijk, Stichting Schakelring
Mevrouw S. Opheij-Parthemos, T 06 413 872 99

Weert, Stichting Land van Horne
De heer A. Meulendijks, T 088 987 84 47

Winterswijk, Stichting zorgcombinatie Marga Klompé, verpleeghuis Pronsweide
Mevrouw R. Eringfeld-Mentink, T 0543 546 611

 

Zevenaar, Liemerije

Mevrouw G. Locher, T 088 044 19 00

Zutphen, Sutfene

Mevrouw M. Hageman, T 0575 59 44 44

 • Snel naar