Over het Radboudumc Goede doelen ANBI Stichting Radboud universitair medisch centrum

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Stichtingen met de ANBI-status mogen onbelast giften en legaten ontvangen en schenken. Vanaf 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI-status wettelijk verplicht om onderstaande gegevens te publiceren:

Naam van de instelling

Stichting Radboud universitair medisch centrum

Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat?

Radboud universitair medisch centrum

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / Fiscaal nummer

861608884

Postadres

Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Bezoekadres

Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Doelstelling Stichting Radboud universitair medisch centrum

  • In stand houden van de Radboud Universiteit Nijmegen en het Radboud universitair medisch centrum.
  • Bevorderen van die wetenschapsbeoefening, welke van specifiek levensbeschouwelijke of religieuze relevantie is.
  • Ervoor zorg te dragen dat de onderwijs- en onderzoekstaken in de universiteit in wetenschappelijke vrijheid worden vervuld.
  • Bevorderen van het welzijn van allen, die in haar dienst zijn en van hen op wie zij haar dienstverlening richt.

Hoofdlijnen beleidsplan

Lees hier over de missie en kerntaken van het Radboudumc.

Statutair vastgelegde bestuursfuncties 

Voor de Stichting Radboud universitair medisch centrum zijn dat een voorzitter en vicevoorzitter.

Namen van de bestuurders

De namen van de bestuurders van de Stichting Radboud universitair medisch centrum zijn op onze website pagina te vinden.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bepaalt het beleid dat de medische afdelingen voeren in patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap, en van het Radboudumc als geheel. De Raad van Bestuur voert zijn (eind)verantwoordelijkheid uit onder toezicht van de Stichting Radboud universitair medisch centrum.

Beloningsbeleid

De statuten Stichting Radboud universitair medisch centrum bevatten geen beloningsbeleid voor het bestuur. In praktijk wordt dit beleid bepaald door de kaders van de WNT. De Stichting Radboud universitair medisch centrum volgt de WNT.

Voor de Raad van Bestuur is sprake van een overgangsregime krachtens de WNT. De bezoldiging van de leden ligt op dit moment binnen de kaders van de BBZ.

Op het personeel van Radboudumc is de cao umc van toepassing.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

In het jaardocument zijn de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording van het Radboudumc te lezen.

Standaardformulier publicatieplicht zorginstellingen

  • Medewerkers
  • Intranet