Wat is een beroerte?

Beroerte is de verzamelnaam voor enerzijds herseninfarcten en anderzijds hersenbloedingen. Van alle beroertes is ongeveer 80% een herseninfarct en 20% een hersenbloeding.

Contact

Polikliniek Neurologie
Bereikbaar van 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00
contactformulier

Zorgpad

Hier vindt u een overzicht van de mogelijke onderzoeken en behandelingen bij een beroerte. lees meer

Herseninfarct of -bloeding op jonge leeftijd

Hart- en vaatziekten komen vooral voor bij mensen boven de 50 jaar. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer vijfduizend mensen tussen de 18 en 50 jaar een beroerte. Young Strokes is er speciaal voor deze groep jonge mensen die een herseninfarct of hersenbloeding hebben gehad. lees meer

Verschillen tussen hersenhelften

Een beroerte kan zich voordoen in de linker of in de rechter hersenhelft. Dit heeft verschillende gevolgen. Sommige functies zitten namelijk alleen in de linker of rechterkant van de hersenen. lees meer

Verschillen tussen hersenhelften

Een beroerte kan zich voordoen in de linker of in de rechter hersenhelft. Dit heeft verschillende gevolgen. Sommige functies zitten namelijk alleen in de linker of rechterkant van de hersenen.

Bij een beroerte in de linker hersenhelft kunnen de volgende gevolgen optreden:
 • Verlamming van de rechter lichaamszijde.
 • Uitval van het gezichtsveld aan de rechterkant van beide ogen.
 • Moeilijkheden met taal (afasie) en/of onduidelijke spraak (dysartrie).
 • Niet reageren op mensen of dingen aan de rechterkant van het lichaam of het verwaarlozen van de rechterkant (neglect).
 • Langzaam en onzeker gedrag.
Bij een beroerte in de rechter hersenhelft kunnen de volgende verschijnselen voorkomen:
 • Verlamming van de linker lichaamszijde.
 • Uitval van het gezichtsveld aan de linkerkant van beide ogen.
 • Onduidelijke spraak.
 • Niet reageren op mensen of dingen aan de linkerkant van het lichaam of het verwaarlozen van de linkerkant (neglect).
 • Problemen met ruimtelijke waarneming.
 • Behalve de lichamelijke verschijnselen zijn er vaak stoornissen in het waarnemen en denken, waardoor problemen kunnen ontstaan bij het begrijpen, zien, voelen, spreken, plannen maken, lezen, rekenen, puzzelen, emoties uiten en gedrag.

Na een beroerte waar moet u rekening mee houden?

Na een beroerte mag u een tijd niet autorijden en u moet medicijnen gebruiken. Het is verstandig om werken en sporten rustig op te bouwen. lees meer

Gevolgen


Fysieke (zichtbare) gevolgen

Een beroerte kan ernstige en minder ernstige gevolgen hebben. Welke beperkingen dit zijn is afhankelijk van het deel en de hoeveelheid van de hersenen dat beschadigd is. lees meer

Fysieke (zichtbare) gevolgen

Een beroerte kan ernstige en minder ernstige gevolgen hebben. Welke beperkingen dit zijn is afhankelijk van het deel en de hoeveelheid van de hersenen dat beschadigd is. Hierdoor kan iemand lichamelijke (zichtbare) problemen ervaren bij:Cognitie (niet zichtbare gevolgen)

De lichamelijke beperkingen vallen de meeste mensen in de omgeving vaak direct op. Maar de ‘onzichtbare’ gevolgen zijn vaak minder opvallend en komen vaak ook pas later tot uiting. lees meer

Cognitie (niet zichtbare gevolgen)

De lichamelijke beperkingen vallen de meeste mensen in de omgeving vaak direct op. Maar de ‘onzichtbare’ gevolgen zijn vaak minder opvallend en komen vaak ook pas later tot uiting.Veranderingen in emotie en gedrag

Een deel van de beroerte-patiënten reageert net na de beroerte anders dan voorheen op (emotionele) gebeurtenissen. lees meer

Veranderingen in emotie en gedrag

Een deel van de beroerte-patiënten reageert net na de beroerte anders dan voorheen op (emotionele) gebeurtenissen. Ze reageren heftiger omdat ze hun gevoelens minder in de hand hebben en kunnen soms minder prikkels om zich hun heen verdragen, waardoor ze sneller geïrriteerd zijn.
Sommige mensen reageren impulsiever, agressiever of vloeken, terwijl ze dit vroeger nooit gedaan zouden hebben. Anderen zijn juist passiever, initiatieflozer en negatiever dan voorheen. En weer anderen zijn sneller geëmotioneerd en huilen of lachen veel sneller dan normaal. Ook worden sommige mensen na een beroerte als egoïstischer en meer op zichzelf gericht ervaren door hun omgeving. Ze hebben minder aandacht voor hun omgeving of partner. Maar ook het verlies van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en het niet voor vol aangezien worden, kunnen frustraties, woede-uitbarstingen en gevoelens van machteloosheid en depressiviteit teweeg brengen. Er wordt ook wel gezegd: ‘het lijkt alsof mijn partner/mijn vader een ander karakter heeft gekregen ten opzichte van vroeger’.
Al deze reacties zijn een gevolg van de beschadiging die in de hersenen is ontstaan en/of doordat het leven ineens op de kop kan staan.

Verwijzers­informatie

Bekijk hier onder andere de richtlijnen in Qportaal voor hersenbloedingen en-infarcten. lees meer

PARTNER Patiënten Advies Raad Wetenschappelijk Onderzoek Beroerte

PARTNER is een adviesraad waarin onze patiënten meedenken over wetenschappelijk onderzoek van de neurovasculaire zorg. lees meer

PARTNER Patiënten Advies Raad Wetenschappelijk Onderzoek Beroerte

PARTNER is een adviesraad waarin onze patiënten meedenken over wetenschappelijk onderzoek van de neurovasculaire zorg. Patiënten en hun partner krijgen hiermee na een herseninfarct of hersenbloeding een belangrijke rol in alle aspecten van ons wetenschappelijk onderzoek.

Vanuit hun eigen ervaring denkt de adviesraad na over bijvoorbeeld nieuwe ideeën voor onderzoek en lezen ze patiënteninformatie. Ook kan PARTNER feedback geven over verschillende zaken. Bijvoorbeeld hoe we onderzoeksresultaten het beste met patiënten kunnen communiceren. Zo vullen de kennis en ervaringen van de patiënt de expertise van de onderzoekers aan.

PARTNER bestaat uit 7 patiënten, een mantelzorger, een verpleegkundig specialist en een neuroloog. Zij komen 4 maal per jaar bijeen.


Polikliniek Neurologie

Een bezoek aan onze artsen en verpleegkundigen betekent dat er (mogelijk) sprake is van een aandoening aan het zenuw- of spierstelsel. Hiertoe behoren ook de hersenen en het ruggenmerg.

lees meer

Onze mensen

 • Medewerkers
 • Intranet