Wat is een beroerte?

Beroerte is de verzamelnaam voor herseninfarcten en hersenbloedingen. Een beroerte wordt ook wel CVA genoemd.

lees meer

Wat is een beroerte?

Beroerte is de verzamelnaam voor herseninfarcten en hersenbloedingen. Een beroerte wordt ook wel CVA genoemd. Deze  afkorting  staat voor:  Cerebro Vasculair Accident. Van alle beroertes is ongeveer 80% een herseninfarct en 20% een hersenbloeding.

Gevolgen voor uw omgeving

Voor partners en/of kinderen kan het soms erg moeilijk zijn om samen te leven met iemand die van karakter veranderd is en/of zijn emoties niet meer in de hand heeft. Ook kan er een verandering optreden op gebied van intimiteit en seksualiteit.

Gevolgen voor uw werk

Door een beroerte kan het lastig zijn om weer te gaan werken. Dit kan te maken hebben met de werkzaamheden zelf of met de omgeving waarin u werkt. Denk hierbij aan een drukke werkplek met veel prikkels of werkzaamheden die veel aandacht en concentratie vergen. Het is belangrijk om het werk rustig op te bouwen. De arbo-arts kan u hierin ondersteunen.

Contact

Polikliniek Neurologie
Bereikbaar van 8.00-17.00 uur

(024) 361 66 00

Contact

Herseninfarct

Bij een herseninfarct sluit een bloedstolsel een slagader naar de hersenen af. Daardoor krijgt een deel van de hersenen geen bloed, en dus geen zuurstof en voedingsstoffen, meer.

lees meer

Zichtbare gevolgen van een beroerte

Een beroerte in de grote hersenen kan grote gevolgen hebben.

 • Mensen met afasie kunnen zeer moeilijk of niet communiceren. De mate van de afasie hangt onder andere af van de plaats en ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen en de persoonlijkheid.
  lees meer


  Afasie

  Mensen met afasie kunnen zeer moeilijk of niet communiceren. De mate van de afasie hangt onder andere af van: de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen en de persoonlijkheid. Er bestaan verschillende vormen van afasie:
  • Motorische afasie: iemand kan nog goed begrijpen wat er tegen hem of haar gezegd wordt, maar heeft moeite met het vinden van de juiste woorden of met het opbouwen van de zinnen.
  • Sensorische afasie: iemand praat juist veel, maar wat hij of zij zegt, is voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen. Het taalvermogen van de meeste mensen met een afasie bevindt zich ergens tussen deze twee uitersten.
  Daarnaast kunnen mensen met afasie ook problemen hebben met lezen en schrijven.

 • Apraxie

  Als u na een beroerte niet meer weet hoe u een (complexe) handeling moet uitvoeren, kan er sprake zijn van een apraxie. Dagelijks voeren we allerlei eenvoudig lijkende handelingen uit, die we vaak automatisch doen. Bijvoorbeeld een boterham smeren of jezelf aankleden. Iemand met een apraxie weet bijvoorbeeld niet meer hoe je een boterham moet smeren of heeft geen idee hoe de verschillende handelingen in de goede volgorde moet worden uitgevoerd. Ook kan het zijn dat voorwerpen verkeerd gebruikt worden. Het uitvoeren van een handeling kan er ook een beetje onhandig uitzien. Een voorwerp wordt onhandig vastgehouden of er wordt een verkeerde beweging gemaakt die niet klopt bij de handeling.

 • Ataxie

  Iemand met ataxie heeft een coördinatiestoornis. Veel voorkomende problemen zijn een onzeker looppatroon (als een ‘dronkenman’), onduidelijk spreken (‘dronkenmansspraak’), misgrijpen, trillen van de handen en dubbelzien. Als de ataxie ernstig is kunnen mensen daardoor vallen of zich verslikken.

 • Dysartrie

  Mensen met een dysartrie kunnen moeilijker spreken door problemen met de kracht en coördinatie van de spieren die de stem, ademhaling en spraak besturen. Er bestaan verschillende vormen van dysartrie:
  • Spraakproblemen, waarbij het spreektempo te hoog, te laag of wisselend is.
  • Klanken worden weggelaten of vervangen en de spraak kan nasaal of monotoon klinken. Het lijkt alsof iemand binnensmond spreekt.
  • Problemen met de stem, waardoor iemand hees of schor klinkt, te hoog, te laag of te hard of te zacht spreekt. De stem kan zelfs even wegvallen.
  • Problemen met de ademhaling: iemand kan weinig woorden in één adem uitspreken, oppervlakkig of snel ademen of hoorbaar en/of geperst ademhalen.

 • Dysfagie

  Om goed te kunnen slikken werken verschillende spieren in de mond en in de keel samen. Hierbij spelen timing, coördinatie, gevoel in de mond/keel en spierkracht een belangrijke rol. Bij al deze aspecten kunnen problemen ontstaan, waardoor iemand niet meer kan kauwen of slikken, moeilijker kan slikken of zich makkelijk kan verslikken. Verslikken betekent dat er vloeistof of voedsel in de luchtpijn terecht komt, in plaats van in de slokdarm. Dit kan een longontsteking veroorzaken. Normaal gesproken voorkomt iemand dit door te hoesten. Maar door een beroerte kan het zijn dat iemand niet of niet goed meer kan ophoesten. Het kan soms helpen om het eten te malen of te pureren. Drinken kan ingedikt worden met een verdikkingsmiddel. Ook is een goede houding erg belangrijk om veilig te kunnen slikken.

 • Halfzijdige blindheid

  Mensen met hemi-anopsie zijn in de helft van hun gezichtsveld ‘blind’. Sommige mensen met hemi-anopsie kunnen niets waarnemen in deze gezichtshelft, terwijl anderen in de ‘blinde’  gezichtshelft toch nog iets kunnen waarnemen. Weer anderen ‘voelen’ slechts dat er iets is doordat zij onbewust visuele informatie verwerken. Deze visuele aandoening wordt veroorzaakt door een hersenbeschadiging en niet door een beschadiging van de ogen. Het is ook mogelijk dat het gezichtsveld ook voor een kwart uitgevallen is, dat er een stukje van het gezichtsveld mist of dat er onregelmatige stukken gezichtsveld uitgevallen zijn.

 • Hemisensibele stoornis

  Iemand met een hemisensibele stoornis heeft een “doof” gevoel of tintelingen in een lichaamsdeel of ervaart het aanraken van lichaamsdelen anders dan normaal. Ook kan het zijn dat hij of zij de temperatuur van bijvoorbeeld water of pijn van de huid niet meer (goed) voelt. Of dat iemand niet meer goed voelt of zijn of haar been krom of recht staat of niet voelt waar zijn of haar arm of been ligt als hij of zij er niet naar kijkt.
   

 • Problemen met waarneming

  Neglect

  Neglect betekent dat iemand minder attent is op één kant van het lichaam of deze zelfs verwaarloost. Iemand ziet of herkent de signalen niet goed die aan de verwaarloosde kant binnenkomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor geluiden, mensen, voorwerpen en letters of zinnen tijdens het lezen. Soms lezen mensen met een neglect bijvoorbeeld alleen het rechterdeel van een woord of een zin. Tijdens het eten, eet iemand bijvoorbeeld alleen de ene helft van zijn of haar bord leeg. Of iemand zegt dat hij of zij geen koffie heeft gekregen, terwijl de koffie aan de verwaarloosde kant van het lichaam staat. Dit komt niet door een beschadiging van de ogen of oren. Harder praten heeft dan ook geen zin. Een neglect kan soms ook voorkomen in combinatie met uitval van het gezichtsveld

  Agnosie

  Iemand met agnosie heeft problemen met het herkennen van personen, voorwerpen, geluiden of geuren. Hij of zij neemt wel waar dat er iets is, maar herkent niet wát het is. Het probleem zit niet in het waarnemen, maar in de verwerking van de waarneming door de hersenen. Vaak is er een probleem met het herkennen op basis van het zien, horen, voelen of ruiken. Een gecombineerd probleem komt vrijwel nooit voor.

Minder zichtbare gevolgen van een beroerte

Er zijn vaak ook minder zichtbare gevolgen die een grote impact uw leven kunnen hebben.

 • Hierdoor hebben mensen meer moeite met concentreren, zijn ze sneller afgeleid en hebben ze een vertraagde informatieverwerking


 • Minder flexibel

  Sommige mensen zijn niet meer zo flexibel als voorheen. Zij kunnen bijvoorbeeld moeilijk een andere oplossing bedenken voor een probleem wanneer ze vastlopen. Of ze hebben moeite met het uitvoeren van een ander plan, als iets anders loopt dan gepland

 • Vermoeidheid

  Veel mensen hebben na een beroerte langdurig last van (ernstige) vermoeidheid. De vermoeidheid kan een direct gevolg zijn van de beschadiging in de hersenen zelf of te maken hebben met lichamelijke en mentale inspanning. Dingen die vroeger vanzelf gingen, kosten nu enorm veel inspanning en energie.

Hersenbloeding

Bij een hersenbloeding gaat een bloedvat in de hersenen kapot waardoor het bloed zich in de hersenweefsels ophoopt en schade veroorzaakt.

lees meer

Na een beroerte Waar moet u rekening mee houden?

Als u opgenomen was nadat u een TIA of beroerte heeft gehad komen er misschien allerlei vragen bij u op. U kunt ook last krijgen van lichamelijke en geestelijke klachten.

lees meer

Afdeling Neurologie

De afdeling neurologie houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen in de hersenen.

lees meer

Informatiefolder

Het blijkt dat veel patiënten na een beroerte tegen vragen aanlopen, bijvoorbeeld over de medicatie, werken, sporten en/of autorijden. In deze folder leest u algemene informatie en waar u met uw vragen terecht kunt. bekijk het pdf-bestand

Informatiefolder CVA-netwerk Nijmegen

U bent binnen het CVA-netwerk Nijmegen opgenomen vanwege een Cerebro Vasculair Accident (CVA) ook wel een beroerte genoemd. bekijk het pdf-bestand
 • Snel naar