Patientenzorg Aandoeningen Beroerte Herseninfarct of -bloeding op jonge leeftijd

Herseninfarct of -bloeding op jonge leeftijd

Hart- en vaatziekten komen vooral voor bij mensen boven de 50 jaar. In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer vijfduizend mensen tussen de 18 en 50 jaar een beroerte.

lees meer

Herseninfarct of -bloeding op jonge leeftijd

Hart- en vaatziekten komen vooral voor bij mensen boven de 50 jaar. Maar ieder jaar krijgen toch ongeveer vijfduizend mensen tussen de 18 en 50 jaar een beroerte, dus een herseninfarct of hersenbloeding. Omdat de ziekte hen op jonge leeftijd treft, heeft dit grote gevolgen voor hun dagelijks functioneren binnen gezin en werk.

Waarom speciale aandacht voor jonge mensen met een herseninfarct of- bloeding?

  • Bij jonge patiënten met hart- en vaatziekten is er soms een andere oorzaak dan de bekende risicofactoren voor slagaderverkalking (atherosclerose). Daarom bespreken wij elke jonge patiënt in ons multidisciplinaire overleg dat bestaat uit: een neuroloog, vasculair internist, cardioloog, gynaecoloog, arbeidsgeneeskundige en verpleegkundig specialist.
  • De meeste onderzoeken naar de gevolgen en behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten worden gedaan bij oudere patiënten. Door systematisch gegevens van jonge patiënten te verzamelen, krijgen we meer inzicht in de gevolgen en behandelingen van hart- en vaatziekten bij deze jonge patiënten.
  • Jonge patiënten met hart- en vaatziekten lopen soms tegen andere dingen aan dan oudere patiënten. Bijvoorbeeld problemen binnen het gezin, gezinsplanning, zwangerschap, hervatten van werk, sporten, hypotheken, etc. De verpleegkundig specialist gaat tijdens een gesprek uitgebreid in op de problemen die de jonge patiënt ervaart.

Persoonsgerichte en innovatieve zorg

Persoonsgerichte, maatwerk zorg die wij blijvend verbeteren vinden wij belangrijk voor de groep jonge(re) patiënten. Het spreekuur voor hen is een nauwe samenwerking tussen de diverse specialismen van de afdelingen neurologie, interne geneeskunde,cardiologie en gynaecologie. Daarnaast betrekken wij ook andere disciplines bij de zorg die wij bieden, omdat wij ook kijken naar de sociaal maatschappelijke gevolgen van de ziekte, zoals de arbeidsgeneeskundigen.

Centrum voor Vroege Hart- en Vaatziekten

Hart- en vaatziekten komen vooral voor bij patiënten boven de 50 jaar. Slechts 1 op de 10 herseninfarcten en 1 op de 20 hartinfarcten ontstaan bij mensen onder de 50 jaar.

lees meer

Beroerte

Beroerte is de verzamelnaam voor enerzijds herseninfarcten en anderzijds hersenbloedingen. Van alle beroertes is ongeveer 80% een herseninfarct en 20% een hersenbloeding.

lees meer

Soorten beroertes


Herseninfarct/TIA

Een herseninfarct of TIA ontstaat als een bloedstolsel een slagader naar de hersenen afsluit. Een deel van de hersenen krijgt dan geen bloed meer en dus geen zuurstof en voedingsstoffen.

lees meer

Oorzaken herseninfarct of TIA op jonge leeftijd

Eén van de belangrijkste oorzaken waardoor mensen op jonge leeftijd een herseninfarct of TIA krijgen is een arteriële dissectie (scheurtje in de bloedvatwand).

lees meer

Oorzaken herseninfarct of TIA op jonge leeftijd

De kans dat iemand op jonge leeftijd (jonger dan 50 jaar) een herseninfarct of TIA doormaakt is relatief zeldzaam. Er zijn verschillende oorzaken. Bij ruim 30% is de oorzaak van een herseninfarct of TIA op jonge leeftijd onbekend.

Arteriële dissectie

Eén van de belangrijkste oorzaken waardoor mensen op jonge leeftijd een herseninfarct of TIA krijgen is een arteriële dissectie (scheurtje in de bloedvatwand). De wand van een bloedvat bestaat uit meerdere laagjes. Tijdens een dissectie ontstaat een scheurtje in de binnenbekleding van de bloedvatwand waardoor de binnenkant van de bloedvatwand losraakt van het buitenste deel. Deze beschadiging van de bloedvatwand kan vervolgens bloedstolsels veroorzaken. De bloedstolsels kunnen zorgen voor een verstopping in de verderop gelegen bloedvaten in de hersenen.

Een dissectie kan zowel in de slagader aan de voorkant van de hals (carotis), in de nek (vertebralis), als in de slagaders in het hoofd ontstaan. De prognose van een herseninfarct (met goed herstel) door een dissectie is relatief gunstig omdat de kans op herhaling op lange termijn veel kleiner is dan bij atherosclerose. Oorzaken voor een dissectie kunnen zijn:
  • ongeval
  • bindweefselaandoening
  • fibromusculaire displasie (FMD groep)

Slagaderverkalking

De (binnen)wand van bloedvaten is normaal gesproken glad zodat bloed ongestoord door de vaten kan stromen. Door bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekte zoals een hoge bloeddruk, hoog cholesterol, suikerziekte en roken kan de wand beschadigen. Dit proces wordt atherosclerose of slagaderverkalking genoemd. De slagader kan hierdoor geleidelijk dichtslippen en gedeeltelijk afsluiten. Dit gebeurt vaak in de halsslagaders. Door zo’n gedeeltelijke afsluiting kan de halsslagader aan de binnenzijde kapot gaan of een abnormale bloeddoorstroming veroorzaken. Er ontstaat op die plek een bloedstolsel die met de bloedstroom mee gevoerd wordt en vervolgens in de hersenbloedvaten een totale afsluiting kan veroorzaken (arteriële embolie).  

Hartproblemen

Hierbij kunt u denken aan atriumfibrileren of Patent Foramen Ovale (PFO).

Andere oorzaken

Maar ook andere oorzaken kunnen een rol spelen bij het ontstaan van een herseninfarct of TIA op jonge leeftijd:

Hersenbloeding

Bij een hersenbloeding gaat een bloedvat in de hersenen kapot waardoor het bloed zich in de hersenweefsels ophoopt en schade veroorzaakt.

lees meer

Gevolgen


Fysieke (zichtbare) gevolgen van een beroerte

Een beroerte kan ernstige en minder ernstige gevolgen hebben. Welke beperkingen dit zijn is afhankelijk van het deel en de hoeveelheid van de hersenen dat beschadigd is.

lees meer

Fysieke (zichtbare) gevolgen van een beroerte

Een beroerte kan ernstige en minder ernstige gevolgen hebben. Welke beperkingen dit zijn is afhankelijk van het deel en de hoeveelheid van de hersenen dat beschadigd is. Hierdoor kan iemand lichamelijke (zichtbare) problemen ervaren bij:


  • Bij een zeer ernstige beroerte kan iemand het bewustzijn verliezen en in coma raken. Vlak na het ontstaan van het de beroerte kunnen er ook schommelingen in het bewustzijn voor komen. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van het moment van de dag, de vermoeidheid, de activiteiten die er net daarvoor hebben plaatsgevonden en van de druk in de hersenen.


Cognitie (niet zichtbare gevolgen) na een beroerte

De lichamelijke beperkingen vallen de meeste mensen in de omgeving vaak direct op. Maar de ‘onzichtbare’ gevolgen zijn vaak minder opvallend en komen vaak ook pas later tot uiting.

lees meer

Cognitie (niet zichtbare gevolgen) na een beroerte

De lichamelijke beperkingen vallen de meeste mensen in de omgeving vaak direct op. Maar de ‘onzichtbare’ gevolgen zijn vaak minder opvallend en komen vaak ook pas later tot uiting.


  • Veel mensen hebben na een beroerte last van (ernstige) vermoeidheid. Dit komt meestal vaak en langdurig voor. Het is niet altijd duidelijk waar deze vermoeidheid vandaan komt. Onderzoekers denken dat de vermoeidheid een direct gevolg is van de beschadiging in de hersenen zelf, maar dat het ook te maken kan hebben met lichamelijke en mentale inspanning. Dingen die vroeger vanzelf gingen, kosten nu enorm veel inspanning en energie. Vermoeidheid heeft invloed op uw lichamelijk, emotioneel en mentaal functioneren.


Wetenschappelijk onderzoek

Patiënten die met een acute beroerte worden opgenomen kunnen gevraagd worden om deel te nemen aan de ODYSSEY-studie. lees meer over deze studie

Onze mensen