Toekomstige zorgplanning bij COPD

Bij een chronische ziekte, zoals COPD, is het verstandig om vragen en verwachtingen die u heeft over uw toekomst te bespreken met uw partner, familieleden en zorgverleners. Zo bereidt u zich voor op mogelijke veranderingen in uw situatie en kunt u meebeslissen over de zorg die u nodig heeft. Hier leest u hoe u dit kunt doen.

Wat is toekomstige zorgplanning?

Toekomstige zorgplanning betekent dat u met uw zorgverleners in gesprek gaat over uw wensen en verwachtingen. Welke zorg en behandelingen wilt u in de toekomst? U kunt ook met uw zorgverleners praten over zaken waar u ongerust of bang voor bent. Wij vinden het belangrijk dat u samen met ons zoekt naar de beste zorg voor u.

Welke onderwerpen kunt u bespreken?

U kunt verschillende onderwerpen bespreken met uw zorgverlener. Het gaat om wat u belangrijk vindt. Om wat u bezig houdt. U kunt denken aan de volgende onderwerpen:

 1. Als u aan de toekomst denkt, wat vindt u dan het allerbelangrijkste?’
 2. Wie mag er voor u beslissen wanneer u daar zelf te ziek voor bent?
 3. Wat zijn uw wensen als u onverwacht zieker wordt? (Bijvoorbeeld: wilt u thuis behandeld worden of in het ziekenhuis? Wilt u op een intensive care behandeld worden of juist niet)?

Een arts kan u informatie geven over deze beslissingen en met u bespreken of deze behandelingen zinvol voor u zijn.

Met wie praat u over de toekomst?

Er zijn verschillende zorgverleners bij uw behandeling betrokken. U heeft een huisarts en waarschijnlijk ook een praktijkondersteuner of wijk-longverpleegkundige.

Wanneer u in het ziekenhuis behandeld wordt, komt u  bij de longarts, u spreekt mogelijk met een  verpleegkundig specialist of een longverpleegkundige. Zij werken allemaal samen in een team.

U mag zelf kiezen met wie u over de toekomst wilt praten. Bespreek het met de personen waarbij u zich prettig voelt.

Waarom is het belangrijk om uw toekomst te bespreken?

Het team hecht veel belang aan gesprekken over toekomstige zorgplanning. Hoe vroeger u daarmee begint hoe beter. We weten dat de behandeling en zorg dan beter aansluiten bij uw behoeftes. Ook kan het uw mogelijke zorgen over de toekomst verlichten. Wij denken dat praten over uw toekomst voor iedereen waardevol is. Voor jong en oud en voor mensen met licht tot  ernstig COPD.

Wat als u van mening verandert?

Van het gesprek over toekomstige zorgplanning zal een verslag gemaakt worden. Dit verslag wordt in een medische brief aan u toegestuurd en opgeslagen in het medisch dossier van het ziekenhuis en de huisarts. Als uw mening in de loop van de tijd verandert, bespreekt u dat met uw zorgverlener. Dan passen we dit aan in uw dossier. Het wijzigen van gemaakte afspraken is altijd mogelijk.

Waar kunt u terecht als u vragen heeft?

U kunt met uw zorgverlener bespreken dat uw wensen of behoeften heeft.

Hij/zij zal met uw gekozen medewerker uit het team een gesprek plannen over uw toekomstige zorgplanning

Om u voor te bereiden op dit gesprek kunt u de website van het Longfonds bekijken.


Wat is COPD?

Een van de meest voorkomende longziekten is COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Het is een longziekte waarbij de uitademing verstoord raakt door vernauwing van de luchtwegen.

lees meer

Wat is COPD?

Bij COPD is er sprake van een blijvende stoornis in de uitademing doordat de longen zijn beschadigd, meestal veroorzaakt door roken. Ademen is moeilijker en u hebt minder energie. Daardoor kunnen normale dingen lastig zijn zoals traplopen, boodschappen doen of aankleden. Uw longen kunnen niet voldoende zorgen voor een goede ademhaling. 

COPD is een verzamelnaam voor:   

 • Chronische bronchitis

Bij chronische bronchitis zijn uw bronchiën steeds ontstoken. De bronchiën zijn de vertakkingen van uw luchtpijp naar uw longen. Daardoor maakt uw lichaam meer slijm aan en is ademhalen lastiger.  

 • Longemfyseem

Bij longemfyseem of emfyseem gaan er langzaam longblaasjes verloren. De longblaasjes zorgen ervoor dat zuurstof na het inademen in uw bloed komt. En dat u afvalstoffen weer kunt uitademen. Hoe minder longblaasjes er zijn, hoe moeilijker dit wordt. Hierdoor kunt u het benauwd krijgen. 

COPD komt tot uiting en verergert veelal door (nog onbekende genetische) aangeboren factoren en blootstelling aan omgevingsfactoren als allergenen, prikkelende dampen en gassen, klimaatfactoren, fijnstof en sigarettenrook. COPD is een aandoening die zich pas manifesteert op volwassen leeftijd.

Uitlegvideo Longfonds

 


Onderzoek Integrale analyse bij astma en COPD

Onze integrale analyse geeft u snel duidelijkheid over uw klachten en de behandelmogelijkheden. U krijgt verschillende onderzoeken en voert gesprekken met zorgverleners.

lees meer

Onderzoeken Wat kunt u verwachten?

 • Met een 6 minuten looptest meten we hoe groot de afstand is die u lopend af kunt leggen in 6 minuten. Daarbij meten we ook het zuurstofgehalte in uw bloed en de hoogte van uw hartslag.

  lees meer


Behandeling Wat kunnen we doen?

De behandeling van COPD kan bestaan uit inhalatiemedicatie. Daarnaast wordt roken zeer sterk afgeraden, omdat dit de oorzaak is van het ziektebeeld.

lees meer

Behandeling Wat kunnen we doen?

De behandeling van COPD kan bestaan uit inhalatiemedicatie. Daarnaast wordt roken zeer sterk afgeraden, omdat dit de oorzaak is van het ziektebeeld. Doorgaan met roken verslechtert de longfunctie.

Dieetbehandeling

Als u COPD heeft, kunt u om verschillende redenen minder eten. Het kan bijvoorbeeld te veel energie kosten om boodschappen te doen of te koken. Ook hebben angst en gebrek aan lichamelijke activiteit invloed op de eetlust. Hierdoor kunt u gewicht verliezen. Gewichtsverlies kan ook optreden door ontstekingen die veel energie vragen. Als gevolg heeft u een groter risico op ondervoeding. Symptomen hiervan zijn:

 • verminderde weerstand
 • spierafbraak
 • verminderd welzijn
 • verminderde eetlust

Een diëtist kan u begeleiden bij het herstellen en behouden van gewicht en conditie.
Lees meer over dieet bij COPD.

Ademhalingsoefeningen

Lees meer over ademhalingsoefeningen bij COPD van de afdeling Fysiotherapie.


Behandeling Longrevalidatie

Longrevalidatie richt zich op het verbeteren van het lichamelijk functioneren, het verminderen van klachten en beperkingen en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

lees meer

Toekomstige zorgplanning bij COPD

Bij een chronische ziekte, zoals COPD, is het verstandig om vragen en verwachtingen die u heeft over uw toekomst te bespreken met uw partner, familieleden en zorgverleners. Zo bereidt u zich voor op mogelijke veranderingen in uw situatie en kunt u meebeslissen over de zorg die u nodig heeft. Hier leest u hoe u dit kunt doen.

lees meer

Longaanval bij COPD

Een longaanval komt vaak voor bij COPD. Een longaanval betekent verergering of toename van klachten. Het is belangrijk dat u hier alert op bent en adequaat op reageert.

ga verder

Longaanval bij COPD

Een longaanval komt vaak voor bij COPD. Een longaanval betekent verergering of toename van klachten. Het is belangrijk dat u hier alert op bent en adequaat op reageert.

Mogelijke klachten bij een longaanval door COPD zijn: 

 • ’s nachts wakker worden door benauwdheid
 • meer hoesten, met name in de ochtend
 • de hoeveelheid slijm neemt toe en verandert van kleur
 • meer en toenemende kortademigheid
 • niet meer in staat zijn hele zinnen uit te spreken
 • traplopen kost meer moeite
 • vaker pauzes nodig tijdens een stukje wandelen
 • vaker dan normaal een luchtwegverwijder gebruiken
 • meer vermoeid
 • minder eetlust
 • temperatuursverhoging / koorts
 • in paniek raken of angstig en onzeker gevoel hebben
 • langzamerhand uitgeput raken en verward worden

Hulp

Hulp inschakelen is van groot belang bij een longaanval. Als u twijfelt, overleg dan met uw (huis) arts of longverpleegkundige.

Wie schakelt u in?

De huisarts, tenzij u met uw longarts of longverpleegkundige hierover andere afspraken heeft gemaakt.

Geen hulp inschakelen, wat dan?
Als u geen hulp inschakelt, zullen de klachten verergeren. Uiteindelijk kan de longaanval leiden tot een opname in het ziekenhuis. Te laat hulp in schakelen kan blijvende schade toebrengen aan uw longen, waarbij de longfunctie verder achteruitgaat.

Wat nu?
U kunt met uw eigen longverpleegkundige een persoonlijk longaanvalactieplan maken. Dit plan kan in uw thuissituatie helpen om effectief en efficient te reageren bij een toename van klachten.


Alfa 1-antitrypsine AAT

Alfa 1-antitrypsine deficiëntie is een erfelijke vorm van longemfyseem. lees meer

Stoppen met roken

Roken is slecht voor uw longen en andere organen. We raden u daarom aan om te stoppen met roken. Via uw huisarts kunt u hiervoor ondersteuning krijgen.

website: Ik stop nu

Afdeling Longziekten

Onze afdeling is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling bij (chronische en/of complexe) longaandoeningen.

lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet