Patientenzorg Behandelingen Ademhalingsoefeningen bij COPD

Informatiefolder

Onder begeleiding van de fysiotherapeut bent u begonnen met ademhalingsoefeningen om sputum op te kunnen hoesten. Zoals u misschien weet kan dit bij COPD een belangrijk aandachtspunt zijn. bekijk het pdf-bestand

Afdeling Fysiotherapie

Het doel van fysiotherapie is dat u weer zo goed mogelijk functioneert in de omgeving waarin u leeft, woont, werkt of sport. De behandeling richt zich op de gevolgen van uw aandoening voor activiteiten in uw dagelijks leven. Fysiotherapie kan plaatsvinden tijdens een opname of op de polikliniek.

lees meer
  • Snel naar