Betrokken specialisten

Al deze zorg krijgt u van een gespecialiseerd team van het Radboudumc. Soms is het ook mogelijk om die begeleiding dichter bij huis te krijgen. Dit bepaalt u samen met de revalidatiearts.
Diagnosefase
De arts bepaalt welke onderzoeken er voor u nodig zijn.
binnen een week
Onderzoek
Biopsie bij hoofd-halskanker
Onderzoek
Bloedonderzoek
Onderzoek
Echo van de hals met punctie
Onderzoek
MRI-scan
Onderzoek
Röntgen­onderzoek borstkas
Onderzoek
Tandheelkundig Screeningsonderzoek
Onderzoek
Uw lichamelijke conditie
Behandelfase
De behandeling bij keelkanker bestaat bij de meeste patiënten uit bestraling, mogelijk in combinatie met chemotherapie.
Behandeling
Radiotherapie bij keelkanker
Behandeling
Chemotherapie bij keelkanker
Behandeling
Dieetbehandeling bij hoofd-halskanker
Behandeling
Slikken, spraak en stem bij hoofd- halskanker
Nazorgfase
Nazorg
Revalidatie

Diagnosefase

De arts bepaalt welke onderzoeken er voor u nodig zijn.

Biopsie bij hoofd-halskanker


Onderzoek Biopsie bij hoofd-hals kanker

Bij een biopsie (weefselonderzoek) bij hoofd-hals kanker verwijdert de arts een stukje weefsel (biopt). lees meer

Sneldiagnose bij het Radboudumc

Als u naar ons centrum bent doorverwezen vanwege keelkanker, kunt u altijd de eerstvolgende dinsdagochtend terecht voor sneldiagnose. lees meer

Sneldiagnose bij het Radboudumc

Als u naar ons centrum bent doorverwezen vanwege keelkanker, kunt u altijd de eerstvolgende dinsdagochtend terecht voor sneldiagnose. U heeft dan zo snel mogelijk duidelijkheid van ons. Bij sneldiagnose plannen we alle onderzoeken die voor u nodig zijn, zo spoedig mogelijk na elkaar. Soms kan dat op één dag, soms komt u hiervoor een aantal keer terug.

Als u bij ons komt voor onderzoek naar keelkanker, dan heeft u eerst een intakegesprek met een van onze oncologische verpleegkundigen en een arts. Daarna kijken verschillende specialisten naar uw situatie om vast te stellen welke onderzoeken nodig zijn. Die onderzoeken vinden plaats op de dinsdag en woensdag. Op donderdagmiddag komt het multidisciplinaire team bij elkaar om de resultaten van uw onderzoeken te bespreken en een behandelvoorstel te maken. Op vrijdag bespreekt de arts met u de uitslag en ons behandelvoorstel. Houdt u er dus rekening mee dat u op dinsdag, woensdag, vrijdag en eventueel donderdag naar het Radboudumc komt voor onderzoeken en gesprekken.


  

Bloedonderzoek


Onderzoek Bloedonderzoek

Er zijn verschillende redenen om uw bloed te onderzoeken. Met bloedonderzoek kunnen we onder andere uw bloedwaarden meten en het verloop van een ziekte of het effect van een behandeling bepalen. lees meer

Sneldiagnose bij het Radboudumc

Als u naar ons centrum bent doorverwezen vanwege keelkanker, kunt u altijd de eerstvolgende dinsdagochtend terecht voor sneldiagnose. lees meer

Sneldiagnose bij het Radboudumc

Als u naar ons centrum bent doorverwezen vanwege keelkanker, kunt u altijd de eerstvolgende dinsdagochtend terecht voor sneldiagnose. U heeft dan zo snel mogelijk duidelijkheid van ons. Bij sneldiagnose plannen we alle onderzoeken die voor u nodig zijn, zo spoedig mogelijk na elkaar. Soms kan dat op één dag, soms komt u hiervoor een aantal keer terug.

Als u bij ons komt voor onderzoek naar keelkanker, dan heeft u eerst een intakegesprek met een van onze oncologische verpleegkundigen en een arts. Daarna kijken verschillende specialisten naar uw situatie om vast te stellen welke onderzoeken nodig zijn. Die onderzoeken vinden plaats op de dinsdag en woensdag. Op donderdagmiddag komt het multidisciplinaire team bij elkaar om de resultaten van uw onderzoeken te bespreken en een behandelvoorstel te maken. Op vrijdag bespreekt de arts met u de uitslag en ons behandelvoorstel. Houdt u er dus rekening mee dat u op dinsdag, woensdag, vrijdag en eventueel donderdag naar het Radboudumc komt voor onderzoeken en gesprekken.


  
 

Echo van de hals met punctie

Sneldiagnose bij het Radboudumc

Als u naar ons centrum bent doorverwezen vanwege keelkanker, kunt u altijd de eerstvolgende dinsdagochtend terecht voor sneldiagnose lees meer

Sneldiagnose bij het Radboudumc

Als u naar ons centrum bent doorverwezen vanwege keelkanker, kunt u altijd de eerstvolgende dinsdagochtend terecht voor sneldiagnose. U heeft dan zo snel mogelijk duidelijkheid van ons. Bij sneldiagnose plannen we alle onderzoeken die voor u nodig zijn, zo spoedig mogelijk na elkaar. Soms kan dat op één dag, soms komt u hiervoor een aantal keer terug.

Als u bij ons komt voor onderzoek naar keelkanker, dan heeft u eerst een intakegesprek met een van onze oncologische verpleegkundigen en een arts. Daarna kijken verschillende specialisten naar uw situatie om vast te stellen welke onderzoeken nodig zijn. Die onderzoeken vinden plaats op de dinsdag en woensdag. Op donderdagmiddag komt het multidisciplinaire team bij elkaar om de resultaten van uw onderzoeken te bespreken en een behandelvoorstel te maken. Op vrijdag bespreekt de arts met u de uitslag en ons behandelvoorstel. Houdt u er dus rekening mee dat u op dinsdag, woensdag, vrijdag en eventueel donderdag naar het Radboudumc komt voor onderzoeken en gesprekken.


  
 

MRI-scan


Onderzoek MRI-scan

MRI (Magnetische Resonantie Imaging) is een techniek om afbeeldingen van het lichaam te maken met een zeer sterke magneet en radiogolven.

lees meer

Sneldiagnose bij het Radboudumc

Als u naar ons centrum bent doorverwezen vanwege keelkanker, kunt u altijd de eerstvolgende dinsdagochtend terecht voor sneldiagnose lees meer

Sneldiagnose bij het Radboudumc

Als u naar ons centrum bent doorverwezen vanwege keelkanker, kunt u altijd de eerstvolgende dinsdagochtend terecht voor sneldiagnose. U heeft dan zo snel mogelijk duidelijkheid van ons. Bij sneldiagnose plannen we alle onderzoeken die voor u nodig zijn, zo spoedig mogelijk na elkaar. Soms kan dat op één dag, soms komt u hiervoor een aantal keer terug.

Als u bij ons komt voor onderzoek naar keelkanker, dan heeft u eerst een intakegesprek met een van onze oncologische verpleegkundigen en een arts. Daarna kijken verschillende specialisten naar uw situatie om vast te stellen welke onderzoeken nodig zijn. Die onderzoeken vinden plaats op de dinsdag en woensdag. Op donderdagmiddag komt het multidisciplinaire team bij elkaar om de resultaten van uw onderzoeken te bespreken en een behandelvoorstel te maken. Op vrijdag bespreekt de arts met u de uitslag en ons behandelvoorstel. Houdt u er dus rekening mee dat u op dinsdag, woensdag, vrijdag en eventueel donderdag naar het Radboudumc komt voor onderzoeken en gesprekken.


  
 

Röntgen­onderzoek borstkas


Onderzoek Röntgen­onderzoek borstkas

Met röntgenfoto’s van uw borstkas (X thorax) kunnen we de omvang en de ligging van uw hart bekijken. lees meer

Sneldiagnose bij het Radboudumc

Als u naar ons centrum bent doorverwezen vanwege keelkanker, kunt u altijd de eerstvolgende dinsdagochtend terecht voor sneldiagnose. lees meer

Sneldiagnose bij het Radboudumc

Als u naar ons centrum bent doorverwezen vanwege keelkanker, kunt u altijd de eerstvolgende dinsdagochtend terecht voor sneldiagnose. U heeft dan zo snel mogelijk duidelijkheid van ons. Bij sneldiagnose plannen we alle onderzoeken die voor u nodig zijn, zo spoedig mogelijk na elkaar. Soms kan dat op één dag, soms komt u hiervoor een aantal keer terug.

Als u bij ons komt voor onderzoek naar keelkanker, dan heeft u eerst een intakegesprek met een van onze oncologische verpleegkundigen en een arts. Daarna kijken verschillende specialisten naar uw situatie om vast te stellen welke onderzoeken nodig zijn. Die onderzoeken vinden plaats op de dinsdag en woensdag. Op donderdagmiddag komt het multidisciplinaire team bij elkaar om de resultaten van uw onderzoeken te bespreken en een behandelvoorstel te maken. Op vrijdag bespreekt de arts met u de uitslag en ons behandelvoorstel. Houdt u er dus rekening mee dat u op dinsdag, woensdag, vrijdag en eventueel donderdag naar het Radboudumc komt voor onderzoeken en gesprekken.


  

 

Tandheelkundig Screeningsonderzoek


Onderzoek Tandheelkundig screenings­onderzoek

Als u een vorm van hoofd-hals kanker heeft en u mogelijk bestraald gaat worden, dan doen we eerst een tandheelkundig screeningsonderzoek. We maken een overzichtsfoto, bekijken uw mond en gebit en bepalen de gezondheid van uw tandvlees. lees meer

Sneldiagnose bij het Radboudumc

Als u naar ons centrum bent doorverwezen vanwege keelkanker, kunt u altijd de eerstvolgende dinsdagochtend terecht voor sneldiagnose. lees meer

Sneldiagnose bij het Radboudumc

Als u naar ons centrum bent doorverwezen vanwege keelkanker, kunt u altijd de eerstvolgende dinsdagochtend terecht voor sneldiagnose. U heeft dan zo snel mogelijk duidelijkheid van ons. Bij sneldiagnose plannen we alle onderzoeken die voor u nodig zijn, zo spoedig mogelijk na elkaar. Soms kan dat op één dag, soms komt u hiervoor een aantal keer terug.

Als u bij ons komt voor onderzoek naar keelkanker, dan heeft u eerst een intakegesprek met een van onze oncologische verpleegkundigen en een arts. Daarna kijken verschillende specialisten naar uw situatie om vast te stellen welke onderzoeken nodig zijn. Die onderzoeken vinden plaats op de dinsdag en woensdag. Op donderdagmiddag komt het multidisciplinaire team bij elkaar om de resultaten van uw onderzoeken te bespreken en een behandelvoorstel te maken. Op vrijdag bespreekt de arts met u de uitslag en ons behandelvoorstel. Houdt u er dus rekening mee dat u op dinsdag, woensdag, vrijdag en eventueel donderdag naar het Radboudumc komt voor onderzoeken en gesprekken.


  


 

Uw lichamelijke conditie


Diëtetiek

Mogelijk wordt u verwezen naar de diëtist. Deze zal met u in kaart brengen hoe uw huidige voedingstoestand is. Indien er sprake is van ongewenst gewichtsverlies of van voedingsgerelateerde klachten, krijgt u tips en adviezen om dit te kunnen verbeteren en om aan te sterken voor de behandeling. Daarnaast wordt aan u uitgelegd wat de diëtist in het verdere behandeltraject voor u kan betekenen. lees meer

Logopedie

Mogelijk wordt u verwezen naar de logopedist. Deze zal met u in kaart brengen hoe het op dit moment gaat met spreken en slikken. Indien er sprake is van spraakproblemen, stemproblemen of slikklachten, krijgt u tips en adviezen om hier zo goed mogelijk mee om te gaan tot aan de behandeling. Daarnaast wordt aan u uitgelegd wat de logopedist in het verdere behandeltraject voor u kan betekenen. lees meer

Behandelfase

De behandeling bij keelkanker bestaat bij de meeste patiënten uit bestraling, mogelijk in combinatie met chemotherapie.

Radiotherapie bij keelkanker


Behandeling Bestraling bij keelkanker

Radiotherapie is behandeling van de tumor met bestraling. Het doel is om zo veel mogelijk kankercellen te vernietigen en daarbij zo veel mogelijk gezonde cellen te besparen. lees meer

Chemotherapie bij keelkanker


Behandeling Chemotherapie bij keelkanker

Chemotherapie is een behandeling van kanker met cytostatica. Deze medicijnen zijn erop gericht om kankercellen te doden of te voorkomen dat deze cellen zich delen.

lees meer

Dieetbehandeling bij hoofd-halskanker


Behandeling Dieet bij hoofd-halskanker

Tijdens uw behandeling kunnen voedingsgerelateerde klachten ontstaan/ verergeren. Onze diëtist kan u voedingsadviezen geven om het gewichtsverlies te reduceren en uw spiermassa goed te blijven voeden. lees meer

Slikken, spraak en stem bij hoofd- halskanker


Slikken, spraak en stem bij hoofd- halskanker

Tijdens uw behandeling kunnen klachten op het gebied van spraak, stem en/of slikken ontstaan of verergeren. Om ervoor te zorgen dat u tijdens de behandeling veilig en op een zo normaal mogelijke manier kan blijven eten en drinken en u goed duidelijk kunt blijven maken, wordt u begeleid door de logopedist.

Nazorgfase

Nazorg


Controle

U blijft een aantal jaren onder controle van uw hoofd-hals chirurg of KNO-arts. lees meer

Controle

U blijft een aantal jaren onder controle van uw hoofd-hals chirurg of KNO-arts. Als u tijdens uw behandeling ook bestraald bent, wordt u daarnaast ook door de bestralingsarts (radiotherapeut) gecontroleerd. Tijdens die controles vertelt u hoe het met u gaat en doet uw arts lichamelijk onderzoek. Zo beoordeelt hij of de kanker mogelijk terug is. Soms is het nodig om nog een scan te doen of een scopie.

Over nazorg

Na uw behandeling van hoofd-hals kanker krijgt u nazorg. Dat betekent bijvoorbeeld:
 • Wondzorg
 • Stomazorg
 • Bespreken en behandelen van klachten die u na de behandeling kreeg

Locatie van de nazorg

In principe komt u voor de controles en nazorg naar het Radboudumc. Woont u niet in de buurt van Nijmegen? Soms kunnen we controles bij een specialist dichter bij u in de buurt plannen. De controles bij de bestralingsarts vinden altijd in het Radboudumc plaats.

Revalidatie


Over uw revalidatie

Soms heeft de hoofd-hals kanker of de behandeling ervoor gezorgd dat u sommige dingen minder goed kunt doen. Bijvoorbeeld slikken, eten of praten. Dat kan uw dagelijks leven behoorlijk beïnvloeden. De revalidatiearts kan samen met u bekijken welke ondersteuning u hierbij nodig hebt. lees meer

Betrokken specialisten

Tijdens uw revalidatie kunt u onder andere ondersteuning krijgen van een:
 • Verpleegdkundige
 • Diëtist
 • Fysiotherapeut
 • Logopedist
 • Maatschappelijk werken
 • Psycholoog
Lees meer
 • Medewerkers
 • Intranet