Over leverkanker

Bij leverkanker is er sprake van een kwaadaardige tumor in de lever. Leverkanker is zeldzaam en komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De meeste patiënten zijn tussen de 60 en 75 jaar oud.

lees meer

Over leverkanker

Bij leverkanker is er sprake van een kwaadaardige tumor in de lever. Leverkanker is zeldzaam en komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De meeste patiënten zijn tussen de 60 en 75 jaar oud. De belangrijkste oorzaak van leverkanker is een infectie met hepatitis (B en C). Mensen met levercirrose door bijvoorbeeld overmatig drankgebruik hebben een grotere kans op leverkanker. Ook erfelijkheid kan een rol spelen. Het kan ook ontstaan zonder een duidelijk aanwijsbare oorzaak.

Symptomen

Leverkanker geeft soms duidelijke verschijnselen, maar het duurt vaak wel lang voordat de klachten ontstaan. U kunt de volgende verschijnselen krijgen:
 • pijn in de bovenbuik
 • een opgezwollen buik
 • geelzucht
 • minder honger
 • vermagering
 • vermoeidheid
 • koorts
Leverkanker is een ernstige ziekte die vaak moeilijk te behandelen is. Hoe vroeger we de ziekte ontdekken, hoe groter de kans op genezing is. Leverkanker komt vooral voor bij patiënten die al levercirrose hebben. Hierdoor wordt de diagnose vaak in een vroeg stadium gesteld, omdat de patiënten al regelmatig op controle moeten.
 

Onderzoeken bij leverkanker

Als u symptomen vertoont die kunnen passen bij leverkanker, kunt u het beste naar de huisarts gaan. Deze zal u lichamelijk onderzoeken. Als uw huisarts een verdenking op leverkanker heeft, zal hij u doorverwijzen naar een specialist. Deze kan een aantal onderzoeken uitvoeren.

 • De arts onderzoekt uw bloed op alfa-foetoproteïne (AFP). AFP is een eiwit in het bloed. Als het APF verhoogd is, kan er sprake zijn van leverkanker.


 • Leverpunctie

  Bij een punctie zuigt de arts weefselcellen en/of vocht op met een dunne, holle naald. Bij de ingreep is soms een echografie nodig. Dit heet een echogeleide punctie. Soms is een CT-scan of MRI nodig. Dit heet een CT-geleide of MRI-geleide punctie. De patholoog beoordeelt de cellen en/of het vocht onder de microscoop.

  Meer informatie over een leverpunctie vindt u hier.

Behandeling bij leverkanker

Welke behandeling voor u het meest geschikt is, hangt af van de grootte, kwaadaardigheid en plaats van de tumor. Uw arts bespreekt de mogelijkheden en kiest samen met u de juiste behandeling.

 • Als de leverkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt, is het mogelijk om de lever te opereren. Dit is dan de eerste keus van behandeling.

  lees meer


  Operatie

  Bij deze operatie verwijdert de arts de delen of segmenten van uw lever waar de tumoren zitten. Deze operatie is voor patiënten met leverkanker. Operatie is alleen mogelijk als de leverkanker in een vroeg stadium wordt ontdekt en de lever in goede conditie is. Dit betekent dat het vaak niet mogelijk is voor mensen met levercirrose. De operatie vindt plaats op de afdeling heelkunde. Deze afdeling is gespecialiseerd in chirurgie. U kunt er terecht voor zowel complexe als relatief kleine chirurgische ingrepen.

  Voorbereiding

  Van tevoren heeft u een gesprek met de anesthesioloog. Dit komt omdat de ingreep onder verdoving (narcose) plaats vindt. De anesthesioloog beoordeelt uw algehele gezondheidstoestand. Hij bespreekt ook met u welke medicijnen u wel en niet mag blijven gebruiken.

  Verloop

  De arts maakt een snede onder de rechterribben. Vanuit hier wordt de lever vrij gelegd. Tijdens de operatie haalt de arts het deel van de lever met de tumor weg. We proberen zo veel mogelijk leverweefsel te sparen. Uw lever groeit namelijk na de operatie weer aan. Hoe snel en goed dit gaat, is afhankelijk van de algehele staat van uw lever. Sommige kleine tumoren kunnen tijdens de behandeling worden vernietigd met behulp van Radio Frequente Ablatie (RFA). Ook is het soms mogelijk om door het afsluiten van een bloedvat het deel van de lever waar de tumor(en) zitten te laten krimpen. Dit heet een vena porta embolisatie. Het deel zonder tumor(en) kan dan aangroeien

  Als er een (te) groot deel van de lever weggehaald moet worden, kan de arts besluiten in twee keer te opereren. Tijdens de twee operaties krijgt uw lever dan de kans weer aan te groeien.

  Na de operatie

  Na de operatie heeft u een infuus in uw arm voor het toedienen van vocht en eventuele medicijnen. Ook zitten er meestal één of twee slangetjes in uw buik om wondvocht af te voeren. Deze noemen we drains. U krijgt in het begin sondevoeding, totdat uw darmbeweging weer op gang komt. Er is na de operatie altijd kans op wondinfectie, trombose, longontsteking en nabloeding. Dit is bij bijna iedere operatie het geval. U kunt verder last hebben van pijn in en om het operatielitteken, een abces of lekkage van gal. Deze bijwerkingen zijn vaak goed te behandelen.
   

 • Lasertherapie

  Lasertherapie (LITT) is een methode om kankercellen te doden. Met deze techniek wordt uw lichaam minimaal belast en kan men de tumor heel precies bereiken. De behandeling is een alternatief voor operatie. U krijgt deze behandeling als operatie bij u niet mogelijk of gewenst is.

  Verloop

  Bij LITT brengt de chirurg via een buisje onder uw huid een camera en een lasersonde naar de tumor. Dat gebeurt onder geleide van beeldvormende technieken, zoals een echografie, CT-scan of MRI scan. Via de lasersonde kan de arts de tumor snel en plaatselijk verhitten, waardoor deze afsterft. De methode is bedoeld om lokale tumoren te behandelen met een diameter van maximaal 5 cm.

  Bijwerking

  Een bijwerking van de behandeling kan zijn dat uw huid overgevoelig raakt. Deze uit zich in roodheid en jeuk ter plekke. De overgevoeligheid kan zo'n 6 weken na de behandeling voortduren. Zeldzame complicaties zijn: een bloeding in uw lever, abcesvorming of een klaplong.

  Kosten

  Er is nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs dat deze behandeling de overleving van patiënten met leveruitzaaiingen verbetert. Daarom wordt deze behandeling in Nederland niet vergoed door zorgverzekeraars.

Ondersteunende zorg

We bieden leeftijdsspecifieke ondersteuning en werken met een vragenlijst om u op het juiste moment ondersteuning te bieden van de juiste zorgverlener.

lees meer

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet.

lees meer

Uw privacy

Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit moet volgens de wet. Sommige van uw gegevens in het medisch dossier worden opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Dit verzamelen van gegevens in de NKR gebeurt omdat artsen en onderzoekers betrouwbare en relevante gegevens nodig hebben van patiënten met kanker. Hiermee kunnen zij onderzoek doen om meer over kanker te weten te komen. Door dit onderzoek ontstaan betere inzichten, effectievere behandelingen en uiteindelijk een beter resultaat in de zorg voor patiënten met kanker.

Meer informatie over de Nederlandse Kankerregistratie en wat deze voor u betekent: Registratie van kanker.