Patientenzorg Aandoeningen Moebiussyndroom

Wat is het moebiussyndroom?

Bij het moebiussyndroom zijn de 6de hersenzenuw, die het oog opzij doet bewegen, en de 7de hersenzenuw, die voor het bewegen van de aangezichtsspieren zorgt, niet of gedeeltelijk aangelegd.

lees meer

Wat is het moebiussyndroom?

Bij het moebiussyndroom zijn de 6de hersenzenuw, die het oog opzij doet bewegen, en de 7de hersenzenuw, die voor het bewegen van de aangezichtsspieren zorgt, niet of maar gedeeltelijk aangelegd. Zonder aansturing van de zenuwen kunnen de spieren niet of niet optimaal bewegen. Hierdoor hebben mensen met het moebiussyndroom geen of weinig gezichtsuitdrukking (mimiek) en vaak kunnen zij niet glimlachen.
Soms zijn ook de andere hersenzenuwen onvoldoende aangelegd waardoor zij slechthorend zijn of een kleine tong hebben. Klompvoetjes en handafwijkingen komen ook regelmatig voor. Bij een deel van de kinderen is er sprake van een verstandelijke handicap, of van autisme.

Uw kinderarts die de zorg voor uw kind coördineert, verwijst u in de meeste gevallen door naar andere zorgprofessionals. Meestal wordt dan de diagnose bevestigd door de kinderneuroloog en/of een klinisch geneticus.

Contact Kinderneurologie

dr. Corrie Erasmus

contact

Diverse problemen en behandelingen

Door het moebiussyndroom kunnen verschillende problemen ontstaan die door verschillende medische specialismen behandeld worden.

lees meer

Diverse problemen en behandelingen


 • Kinderen met het moebiussyndroom hebben een aangezichtsverlamming en hebben hierdoor altijd dezelfde gezichtsuitdrukking. De plastisch (aangezichts-)chirurg kan vanaf 6 jaar operaties verrichten die ervoor zorgen dat er toch enige beweging van het gezicht mogelijk is. Dit noemen we de glimlachoperatie.
  Fysiotherapie en logopedie kunnen hier ook bij helpen. Dit kan uw kind meestal in uw eigen woonomgeving krijgen.
   


Polikliniek Kinderneurologie

Op de polikliniek Kinderneurologie komen kinderen met diverse problemen waarbij we vermoeden dat de hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen of spieren niet goed werken.

lees meer

Aangezichts­verlamming facialis­paralyse en -parese

Bij een aangezichtsverlamming is de aangezichtszenuw (nervus facialis of zevende hersenzenuw) uitgevallen. Meestal gebeurt dat aan 1 kant van het gelaat. Wanneer de zenuw niet meer functioneert, kunnen de spieren van het aangezicht niet meer bewegen en vertonen mensen een scheef gezicht.

lees meer

Amalia kinder­ziekenhuis

Het Amalia kinderziekenhuis is onderdeel van het Radboudumc. Jaarlijks behandelen wij ongeveer 22.000 kinderen tussen 0 en 18 jaar.

lees meer

Problemen per leeftijdscategorie


Pasgeborene

 • Voedings- en drinkproblemen, met name reflux en spugen
 • Klompvoetjes

Jong kind

 • Kaak- en/of gebitsproblemen
 • Spraakproblemen
 • Lui oog
 • Vertraagde ontwikkeling

Ouder kind/volwassene

 • Ontwikkelingsachterstand/leerproblemen
 • Autisme
 • Slaaproblemen