Prostaatkanker


Wat is prostaatkanker?

Bij prostaatkanker is er sprake van een ongeremde groei van de klierbuisjescellen van de prostaat.

lees meer

Wat is prostaatkanker?

Bij prostaatkanker is er sprake van een ongeremde groei van de klierbuisjescellen van de prostaat. Prostaatkanker komt voor bij 90 op de 100.000 mannen. Het is de meest voorkomende orgaankanker bij mannen in Nederland. Door de ongeremde groei ontstaat een kwaadaardige verandering in het prostaatweefsel. Dit gebeurt vaak aan de rand van de prostaat.

Oorzaken en symptomen

Er is nog geen duidelijke oorzaak van prostaatkanker bekend. Leeftijd speelt een grote rol: hoe ouder u bent, hoe groter de kans op prostaatkanker. Waarschijnlijk speelt een verandering in de hormonale huishouding ook een rol. Prostaatkanker komt bovendien vaker voor bij mannen in West-Europa en de Verenigde Staten. Daarnaast kan levensstijl een invloed hebben op het ontstaan van prostaatkanker. Soms is er ook sprake van een vorm van erfelijkheid bij prostaatkanker.

Prostaatkanker ontwikkelt zich meestal langzaam en veroorzaakt geen symptomen. In de meeste gevallen is prostaatkanker asymptomatisch, wat betekent dat er geen duidelijke zichtbare symptomen zijn.  Als er wel klachten zijn, zijn dat meestal klachten die te maken hebben met plassen. Prostaatkanker wordt vaak ontdekt wanneer mannen met plasklachten naar hun huisarts gaan. Deze klachten kunnen bestaan uit:
 • Vaker plassen, vooral ’s nachts
 • Problemen om te beginnen met plassen
 • Langere tijd nodig hebben om te plassen
 • Zwakke urinestraal
 • Het gevoel dat de blaas niet volledig leeg is
 • Verhoogde aandrang – de plas niet lang genoeg kunnen ophouden
 • Nadruppelen
 • Pijn bij het plassen
Overige klachten die zich kunnen voordoen:
 • Bloed in de urine of in het sperma
 • Pijn bij de zaadlozing
 • Problemen met het krijgen of behouden van een erectie (een stijve penis)

Vaak wijzen deze symptomen op goedaardige prostaatvergroting of een prostaatontsteking en niet op prostaatkanker. Het is natuurlijk wel van belang dat prostaatkanker wordt uitgesloten, daarom kunnen verschillende tests nodig zijn.

Sneltraject prostaat­diagnostiek

Bent u tussen de 50 en 75 jaar oud? En voor het eerst door uw huisarts doorgestuurd met een verhoogde PSA? Dan komt u in aanmerking voor ons sneltraject prostaatdiagnostiek.

naar sneldiagnostiek

Contact

Polikliniek Urologie
(024) 361 38 03, bereikbaar tussen 8.00 -17.00 uur (volg het keuzemenu)


Naar uw afspraak bij Urologie

Ingang: Hoofdingang
Route: 725

bekijk route

Naar uw afspraak bij Urologie

Bezoekadres

Radboudumc hoofdingang
Geert Grooteplein Zuid 10
6525 GA Nijmegen

Huispostnummer: 610

Routebeschrijving

Reis naar Geert Grooteplein Zuid 10
Ga naar binnen bij: Hoofdingang
Volg route 725

Informatiefolder

Hier vindt u uitgebreide informatie over prostaatkanker en de verschillende onderzoeken en behandelmethoden.

bekijk het pdf-bestand

Uw eerste afspraak bij de afdeling urologie

Voor het maken van uw eerste afspraak (ook voor second opinion en tertiaire verwijzing) stuurt uw huisarts of verwijzend specialist ons een schriftelijke verwijzing.

meer informatie

Uw eerste afspraak bij de afdeling urologie

Voor het maken van uw eerste afspraak (ook voor second opinion en tertiaire verwijzing) stuurt uw huisarts of verwijzend specialist ons een schriftelijke verwijzing. Als wij deze hebben ontvangen, krijgt u een afspraak, een vragenlijst over uw gezondheidstoestand en een vragenlijst voor de persoonsgegevens toegestuurd. Komt de datum/tijd voor het eerste spreekuur u niet uit? Bel ons dan naar de polikliniek Urologie om de afspraak te verzetten tussen 8.00 en 17.00 uur (volg het keuzemenu).


Prostaatkanker Dossier

Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Jaarlijks krijgen 10.000 mensen te horen dat ze prostaatkanker hebben.

lees meer

Second opinion op de polikliniek Urologie

Bij een second opinion krijgt u een tweede mening op gebied van diagnostiek en/of behandeling.

lees meer

Second opinion op de polikliniek Urologie

Een second opinion betekent letterlijk een tweede mening. Bij een second opinion krijgt u een tweede mening op gebied van diagnostiek en/of behandeling. Op basis van de aangeleverde informatie geven we een advies. Dit betekent niet dat de behandeling wordt overgenomen. Met dit advies gaat u weer terug naar uw eigen behandelaar (de verwijzer).

Hoe vraagt u een second opinion aan?

 Een second opinion op de polikliniek Urologie moet per brief worden aangevraagd. Het gaat het snelst als uw eigen uroloog dit voor u doet. Het is belangrijk dat alle informatie wordt meegestuurd (zoals een cd met recente, relevante röntgenfoto’s, uitslagen weefselonderzoek en relevante laboratoriumonderzoeken). Pas als al deze informatie compleet is, kan de uroloog het verzoek bekijken en een afspraak voor u plannen. Als het nodig is, vraagt onze uroloog aanvullend onderzoek voor u aan.

Het is ook mogelijk om via een verwijzing van de huisarts een second opinion aan te vragen. Wij vragen relevante medische gegevens op bij uw behandelaar waarvoor u een toestemmingsverklaring moet tekenen. Dit vertraagt het proces. Houd u er daarom rekening mee dat het via de huisarts langer kan duren. Het is belangrijk dat in de verwijsbrief van de huisarts staat in welk ziekenhuis u onder behandeling bent.

Vergoeding

De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden een second opinion. Check in uw polisvoorwaarden of dat bij uw ziektekostenverzekeraar ook het geval is voordat u een second opinion aanvraagt.

Ondersteunende zorg prostaatkanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen.

lees meer

Ondersteunende zorg prostaatkanker

Kanker en de behandeling van kanker kunnen zwaar voor u en uw naasten zijn. Niet alleen kunt u last hebben van lichamelijke klachten, ook op persoonlijk of professioneel vlak kunnen u en uw naasten tegen knelpunten aanlopen. Om deze knelpunten te herkennen èn bespreekbaar te maken, maken we tijdens uw behandeling op vaste momenten gebruik van de Lastmeter. De Lastmeter is een korte vragenlijst waarop u kunt aangeven hoe het met u gaat en welke problemen u mogelijk ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, praktisch en spiritueel gebied. Uw casemanager zal de vragenlijst met u doornemen en uw behoefte aan zorg met u in kaart brengen. Samen met uw casemanager en behandelend arts kunt u vervolgens beoordelen of een doorverwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener u kan ondersteunen bij uw behandeling(en).


Voor ouderen (70+) bieden we gespecialiseerde, leeftijdspecifieke ondersteuning. Zij krijgen steun van een ouderenconsulent.

Ondersteunende zorg wordt geboden middels een vast aanspreekpunt: de casemanager. Dit houdt in dat een verpleegkundig specialist en/of oncologieverpleegkundige op het gebied van prostaatkankerzorg beschikbaar is. Zij zijn vanaf het begin bij uw zorg betrokken en kan u helpen met al uw vragen. Op digitaal gebied wordt ondersteunende zorg geboden met MijnRadboud en MediMapp.
 

Radboud Oncologie Fonds

Het Radboud Oncologie Fonds is opgericht om samen met partner KWF Kankerbestrijding Oost-Nederland meer te betrekken in de strijd tegen kanker.

lees meer

Onze specialisten

Voor u als patiënt met prostaatkanker staat een multidisciplinair team klaar. Specialisten van verschillende afdelingen werken samen om de best mogelijke behandelingen te bieden. Als u op hun namen klikt, stellen ze zichzelf voor!

Samenwerking prostaatverwijdering

Wie met prostaatkanker naar het Radboudumc komt, profiteert van de kennis van 3 ziekenhuizen. Het Radboudumc werkt samen met CWZ en Catharina Ziekenhuis Eindhoven bij het stellen van de diagnose prostaatkanker en de operatieve prostaatverwijdering met de Da Vinci robot.

inloggen