Patiëntenzorg Aandoeningen Psychische klachten bij zwangerschap en bevalling

Over psychische klachten bij zwangerschap en bevalling

Het kan zijn dat u maar moeilijk kunt genieten van uw zwangerschap en de komst van uw kind. In de zwangerschap en na de bevalling kunnen vrouwen last hebben van psychiatrische problemen zoals depressie, angst en soms verwardheid. lees meer

Over psychische klachten bij zwangerschap en bevalling

Het kan zijn dat u maar moeilijk kunt genieten van uw zwangerschap en de komst van uw kind.
In de zwangerschap en na de bevalling kunnen vrouwen last hebben van psychiatrische problemen zoals depressie, angst en soms verwardheid. Ruim 1 op de 10 vrouwen heeft dit soort klachten tijdens de zwangerschap of na de bevalling. Daarnaast spelen er soms problemen in de omgeving van de zwangere en haar partner een rol. Zoals financiële problemen, huisvestingsproblemen, betrokkenheid van Jeugdzorg of overige begeleidende instanties.

Contact

Afdeling Psychiatrie

(024) 361 35 13
contactformulier

Postpartum depressie

Veel vrouwen hebben de eerste dagen na een bevalling snel last van spontane huilbuien, prikkelbaarheid, nervositeit en slaapproblemen. Maar liefst 50 tot 80 procent van alle vrouwen die een kind krijgen, maakt dit mee. lees meer

Postpartum depressie

Veel vrouwen hebben de eerste dagen na een bevalling snel last van spontane huilbuien, prikkelbaarheid, nervositeit en slaapproblemen. Maar liefst 50 tot 80 procent van alle vrouwen die een kind krijgen, maakt dit mee. Vaak in de derde tot tiende dag na de bevalling. Meestal gaan deze klachten vanzelf over. Maar bij sommige vrouwen houdt deze somberheid maandenlang aan. Ze zijn bovendien prikkelbaar, angstig en neerslachtig. In dat geval is sprake van een postpartum depressie.

Soms zijn de symptomen kort na de geboorte van de baby al te herkennen. Maar het komt ook voor dat het sombere gevoel pas na een aantal weken ontstaat. Bijvoorbeeld zodra de moeder stopt met borstvoeding of weer gaat werken. Ook dan vallen de klachten onder het begrip postpartum depressie.

Postpartum psychose

Sommige vrouwen krijgen last van waandenkbeelden en verliezen het contact met de werkelijkheid. Dit wordt een postpartum psychose genoemd. lees meer

Postpartum psychose

Sommige vrouwen krijgen last van waandenkbeelden en verliezen het contact met de werkelijkheid. Dit wordt een postpartum psychose genoemd. U heeft bijvoorbeeld gedachten dat het kind niet van u is. Of u ziet in een flits dat u de baby van de commode laat vallen. Ook kunt u zo somber zijn dat u denkt dat u of uw baby beter dood kan zijn. Als deze signalen zich voordoen, is onmiddellijk deskundige hulp noodzakelijk.

POP-poli

Als u een psychiatrisch probleem heeft of heeft gehad, of familieleden met een psychiatrisch probleem, dan heeft u vaak vragen over hoe om te gaan met uw kinderwens, zwangerschap en/of bevalling. U kunt hiervoor terecht op de POP-poli. lees meer

POP-poli

Als u een psychiatrisch probleem heeft of heeft gehad, of familieleden met een psychiatrisch probleem, dan heeft u vaak vragen over hoe om te gaan met uw kinderwens, zwangerschap en/of bevalling. U kunt hiervoor terecht op de POP-poli. POP staat voor Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). Binnen de poli bieden we vanuit deze specialismen gezamenlijke zorg aan onze patiënten. Maatschappelijk werk is hierbij nauw betrokken.

Voor wie?

Er zijn verschillende situaties waarin u bij ons terecht kunt. lees meer

Voor wie?

U kunt bij ons terecht als:
  • u zwanger bent of wilt worden en u psychiatrische klachten heeft.
  • u zwanger bent of wilt worden en medicatie voor een psychiatrische aandoening (psychofarmaca) gebruikt.
  • u in het verleden psychiatrische problemen heeft gehad.
  • u zwanger bent en u een eerstegraads familielid (ouders, broer/zus) heeft met een psychiatrische ziekte.
  • u na de bevalling psychiatrische klachten krijgt.
  • bij uw gezin Jeugdzorgzorg of andere begeleidende instanties betrokken zijn.
U kunt de zwangerschap en bevalling met aandacht voor uw psychiatrische klachten of kwetsbaarheden onder begeleiding of met een behandeling goed doorlopen. We bereiden u voor op de eerste periode als moeder. Daarnaast is er ook aandacht voor het (ongeboren) kind.  Ook als u al bevallen bent bieden we u behandeling en begeleiding aan.

Diagnostiek

De afdeling psychiatrie van het Radboudumc levert diagnostiek, second opinion en behandeling gericht op psychische klachten rondom de zwangerschap en bevalling. Hierbij is nauwe samenwerking op de afdeling Verloskunde en Gynaecologie binnen het Radboudumc. lees meer

Diagnostiek

De afdeling psychiatrie van het Radboudumc levert diagnostiek, second opinion en behandeling gericht op psychische klachten rondom de zwangerschap en bevalling. Hierbij is nauwe samenwerking op de afdeling Verloskunde en Gynaecologie binnen het Radboudumc. U kunt hiervoor terecht op de speciale POP-poli.

>> Naar de tijdlijn diagnostiek

Afspraak maken?

Er zijn 2 mogelijkheden voor een doorverwijzing naar de POP-poli. Dit kan via de polikliniek Verloskunde & Gynaecologie of via de polikliniek Psychiatrie. lees meer

Afspraak maken?

U kunt via de polikliniek Verloskunde en Gynaecologie doorverwezen worden naar de POP-poli. U komt dan bij één van onze verloskundigen voor een intakegesprek. Samen maken zij, eventueel in overleg met het POP team, een inschatting of een verwijzing naar een psychiater of medisch maatschappelijk werkster in deze zwangerschap nodig is. Als dit niet nodig is, dan krijgt u van de betrokken verloskundigen gepaste zorg. Daarnaast is er specifiek aandacht voor uw kwetsbaarheden. De verloskundigen leggen ook contact met overige betrokken zorgverleners van de geboortezorg. Denk hierbij aan de verloskundige uit uw eigen regio, de kraamzorginstantie en het consultatiebureau. Aan het eind van het intakegesprek maakt u kennis met de gynaecoloog.

Daarnaast is het ook mogelijk dat u wordt doorverwezen via de polikliniek psychiatrie. Uw eigen verloskundige, of behandelaar binnen de GGZ kan hiervoor een verzoek naar uw huisarts sturen.
U ontvangt daarna een uitnodiging voor een intakegesprek op de poli Psychiatrie. Ook ontvangt u enkele vragenlijsten. Het intakegesprek duurt 2,5 tot 3 uur. U spreekt met de verpleegkundig specialist. Hij of zij vraagt naar de klachten die u heeft, uw klachten in het verleden en naar de situatie waarin u zit. Ook is er aandacht voor uw medicijngebruik en lichamelijke klachten. Aan het eind van het gesprek maakt u kennis met de psychiater.

Behandeling

Samen met u en uw naasten maken de behandelaren van het POP-team een inschatting welke behandeling of begeleiding het best bij u past. Op die manier zorgen we ervoor dat we u gedurende de zwangerschap op de best mogelijke manier ondersteunen. lees meer

Behandeling

Samen met u en uw naasten maken de behandelaren van het POP-team een inschatting welke behandeling of begeleiding het best bij u past. Op die manier zorgen we ervoor dat we u gedurende de zwangerschap op de best mogelijke manier ondersteunen. Ook als u al bevallen bent bieden we u behandeling en begeleiding aan.

Behandeling wordt zoveel mogelijk poliklinisch uitgevoerd. Indien noodzakelijk voor de gezondheid en veiligheid van moeder en kind kan een klinische opname op onze MPU overwogen worden.

Uiteraard houden we rekening met de mogelijke invloed van eventuele medicijnen tijdens uw zwangerschap.

Meer informatie over psychische klachten bij zwangerschap en bevalling?

Op de website van ‘De verloskundige’ (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, KNOV) kunt u meer lezen over psychische klachten rondom zwangerschap en bevalling, de POP-poli en behandelopties.

Afdeling Psychiatrie

Op de afdeling Psychiatrie van het Radboudumc bieden we zorg aan moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Vaak gaat het om complexe problematiek door het gelijktijdig voorkomen van psychiatrisch stoornissen met somatische (lichamelijke) aandoeningen.

lees meer
  • Medewerkers
  • Intranet